Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 7. 2. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie programově požaduje povinnost zpětného prokázání původu majetku. Současná hádka o legálnosti nabytí majetku mezi vicepremiérem Babišem a premiérem Sobotkou je jen důsledkem toho, že zde neexistuje právní stav, který by znemožňoval tunelování a korupci.

2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie konstatuje, že současné spory ve vládní koalici v podstatě způsobily nefunkčnost vlády. Reakce občanů na tuto situaci musí být jediná: nepodporovat ve volbách v říjnu 2017 mainstreamové strany. Hnutí Svoboda a přímá demokracie je připraveno převzít odpovědnost za politické vedení České republiky.

3.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vítá rozhodnutí britského parlamentu respektovat výsledek referenda a podpořit výstup Velké Británie z Evropské unie.

4.) Předsednictvo SPD považuje summit EU na Maltě za setkání, které pouze předstírá řešení problémů. Imigrace je součásti politiky Evropské unie a jediná cesta České republiky v zájmu ochrany našich národních a státních zájmů je vystoupit z této podoby evropské integrace.

5.) Hnutí SPD – Tomio Okamura odmítá dezinformace, které se šíří na sociálních sítích, o politických dohodách mezi SPD a jinými politickými subjekty. Hnutí SPD půjde do sněmovních voleb v říjnu 2017 samostatně a případná povolební koalice závisí pouze na možnosti realizovat volební program našeho hnutí. SPD s nikým dopředu nejedná, prosazuje pevně svůj program a nedá se koupit žádnou formou politické korupce.

Politické usnesení SPD - 31. 1. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD s naprostým pochopením přijímá informace o rozhodných krocích amerického prezidenta Donalda Trumpa, které se týkají zajištění bezpečnosti Spojených států zákazem vstupu muslimů z některých rizikových zemí. Česká republika by měla připravit obdobná opatření a zahájit přípravy na jejich realizaci.

2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie odsuzuje kampaň Ministerstva školství, která má pomocí komiksů a propagačních materiálů přesvědčovat žáky škol o nutnosti přijímat imigranty a pomáhat tak řešit jejich integraci do společnosti. Jde o součást multikulturní ideologie, kterou se snaží do českých škol prosazovat současné vedení Ministerstva školství. SPD považuje multikulturní ideologii za škodlivou a žádá zavedení vlastenecké výchovy ve školách.

3.) Hnutí SPD – Tomio Okamura upozorňuje občany, že se vláda po dohodě koaličních stran rozhodla nenaplnit bod svého koaličního programu a neschválit zákon o celostátním referendu. Zákon bude odložen a „z časových důvodů“ se ani po třech a půl letech nedostane v tomto volebním období ke schválení ve Sněmovně. Jde o projev strachu z přímé demokracie. Prosazení skutečně funkčního mechanismu celostátního referenda je jedním ze zásadních programových bodů SPD.

4.) Hnutí SPD nesouhlasí s návrhem ministra Mládka, aby stát za jednu korunu odkoupil OKD, jelikož jde o návrh, který fakticky zaručuje právní a majetkovou nepostižitelnost a beztrestnost bývalého vlastníka za krach společnosti. Stát by tímto převzal faktickou odpovědnost za dluhy a škody způsobené bývalým vlastníkem OKD. Hnutí SPD při řešení situace v OKD podpoří pouze taková řešení, která povedou k vyvození trestní a majetkové odpovědnosti za škody způsobené v průběhu privatizace dolů OKD. A to včetně převzetí této společnosti do majetku státu, které v plné míře umožní žádat trestní a majetkovou odpovědnost osob odpovědných za privatizaci a tunelování OKD.

Politické usnesení SPD - 24. 1. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

1.) Hnutí SPD považuje setkání vlasteneckých parlamentních stran Evropy sdružených v evropské parlamentní frakci ENF (Evropa národů a svobody), které se konalo 20. ledna v německém Koblenzi, za jednoznačný úspěch. Setkání na místě pořádala německá Alternative für Deutschland (AfD) a předsedala mu předsedkyně francouzské Front National Marine Le Pen. Českou republiku zastupoval Tomio Okamura (předseda hnutí SPD) a Radim Fiala (místopředseda SPD). Všechny zúčastněné vlastenecké strany Evropy jednoznačně podpořily myšlenku nahrazení Evropské unie spoluprací nezávislých a suverénních národních států Evropy. Společně odmítáme byrokratický totalitní superstát EU. Také odmítáme islamizaci Evropy a nelegální imigraci do Evropy. Podporujeme, aby každý stát sám rozhodl o přijetí či odmítnutí eura.

2.) V České republice pokračuje mediální cenzura SPD a vlasteneckých stran Evropy. Setkání vlasteneckých stran sdružených v rámci ENF Marine Le Pen v Koblenzi bylo systematicky zamlčováno a o jeho výsledcích média neinformují.

3.) Hnutí SPD vítá nástup do funkce nově zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa. Jeho inaugurace byla spojená s nepřesnými a zmanipulovanými informacemi z mainstreamových médií a protesty, které organizují globalizační elity. Nástup prezidenta Donalda Trumpa je výraznou nadějí na změnu dosavadního kurzu mezinárodní politiky USA. Mezinárodní politika USA za prezidenta Obamy prohlubovala konflikty ve světě a vyvolala reálnou hrozbu celosvětového konfliktu. Hnutí SPD proto od počátku podporovalo kandidaturu Donalda Trumpa a vítá jeho zvolení prezidentem USA.

4.) Hnutí SPD se staví na rozhodný odpor snaze Evropské komise odzbrojit občany Evropy. Směrnice Evropské komise v tomto směru jednoznačně představují „salámovou metodu“ postupné absolutní kontroly a regulace držení legálních zbraní v Evropě. Česká republika na základě smluv o fungování Evropské unie nemá možnost tento postup odmítnout. Sobotkova a Babišova vláda tuto situaci zamlčuje a zastírá fakt, že nejsme samostatnou a suverénní zemí. Hnutí SPD požaduje referendum o vystoupení z Evropské unie. Je to nezbytné pro svobodu České republiky včetně svobodného práva našich občanů legálně držet a vlastnit střelnou zbraň.

Politické usnesení SPD - 18. 1. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD konstatuje, že při schvalování novely volebního zákona došlo k významnému politickému úspěchu a prosazení našeho programu. Poslanci SPD ostře vystoupili proti záměru vlády zavést volební právo v komunálních volbách pro cizince ze států EU s přechodným pobytem na území České republiky. Vystoupení našich poslanců, tlak veřejnosti a strach poslanců mainstreamových stran z hněvu občanů zmařily záměr vlády. Ustanovení o volebním právu pro cizince v návrhu novely zákona neprošlo.

2.) Hnutí SPD trvá na svém stanovisku, že každý občan České republiky má právo legálně držet zbraň, pokud je plnoletý, bezúhonný, zdravotně způsobilý a splní zákonné podmínky. Odmítáme omezení schválená Evropskou komisí, která se týkají nábojů, kapacit zásobníků a dalších technických záležitostí v oblasti držení zbraní. Jde evidentně o snahu „salámovou metodou“ postupně omezit právo občanů držet zbraň.

3.) Hnutí SPD programově odmítá projevy antisemitismu. Naše životy dnes ohrožují stejní islámští teroristé. Tam, kde nedávno islámští fanatici útočili na synagogy, dnes útočí na kostely a vánoční slavnosti. V této souvislosti schvaluje předsednictvo hnutí dopis poslance Radima Fialy primátorce statutárního města Prostějova. V dopise Radim Fiala vyzývá primátorku k pokračování jednání o projektu citlivé rehabilitace starého židovského hřbitova v Prostějově, který je kulturní památkou. 4.) Rada pro rozhlasové a televizní vysílání kritizuje nedodržení zásady nestrannosti při vysílání České televize v případě volebního studia z voleb prezidenta USA. Dle Rady, která má dohlížet na vysílání, bylo „zpravodajství“ ČT na straně Hillary Clintonové a stavělo se proti Donaldu Trumpovi. Potvrzuje se dlouhodobý názor SPD, že ČT místo objektivního informování aktivně vytváří politický názor a manipuluje s občany podle vlastních politických zájmů a direktiv EU. SPD dlouhodobě požaduje zásadní změny v řízení České televize.

Politické usnesení SPD - 10. 1. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda zamítla návrh novely zákona, které podalo hnutí SPD. Náš návrh spočíval v tom, aby bylo v ČR trestné také šíření ideologie, která hlásá veřejnou nenávist k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. V současnosti český zákon totiž postihuje pouze propagaci takového hnutí, nikoliv samotnou ideologii. Média nechávají toto rozhodnutí vlády jako obvykle zcela záměrně bez povšimnutí a cenzurují. Přitom soudní proces s muslimským extremistou a předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou, který proběhl v září loňského roku, nám dává v plné míře za pravdu, že stávající český zákon má formální mezeru, jelikož postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje. Soudce osvobozující rozsudek vůči Vladimíru Sáňkovi odůvodnil takto: „Soud dospěl k závěru, že salafismus jako takový představuje ideologii, nikoli konkrétní hnutí, a že předmětná kniha nepropaguje žádné hnutí, pouze salafistickou ideologii“. Z rozsudku tedy vyplývá, že jediný důvod, proč muslimského extremistu soud osvobozuje, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Současné vládě to nevadí. Předsednictvo hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá voliče, aby to zohlednili ve svém rozhodnutí v klíčových sněmovních volbách na podzim tohoto roku.

2.) Hnutí SPD odsuzuje manipulační kampaň České televize v pořadu 168 hodin. Je zřejmé, že Česká televize již zahájila vlastní politickou kampaň před podzimními volbami do Poslanecké sněmovny. Česká televize na jednotlivostech vyvolává pocit aktuálnosti cenzury na internetu a především na Facebooku. ČT popularizuje činnost neziskové organizace Hate Free, která je financována Sobotkovou, Babišovou a Bělobrádkovou vládou a de facto vykonává cenzurní a udavačskou činnost, která v mnohém připomíná některé oblasti činnosti někdejší StB. Hnutí Svoboda a přímá demokracie žádá zásadní změny v celkovém řízení a obsahu práce České televize a budeme požadovat ukončení státní podpory pro neziskové organizace s politickým programem. Hnutí SPD programově vystupuje proti cenzuře občanských a politických projevů na internetu.

3.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie ukládá poslancům hnutí jednoznačně vystoupit proti schválení novely volebního zákona. Tato novela přiznává volební právo cizincům s přechodným pobytem na území České republiky v komunálních volbách. Hnutí SPD považuje za správné, aby právo volit ve volbách v České republice měli pouze občané ČR. Výše uvedená novela zákona je dalším krokem proti integritě a suverenitě České republiky.

4.) Hnutí SPD prosazuje podporu pracujících rodin s dětmi, proto nepovažujeme za správné vládní návrhy řešit podporu rodin s dětmi formou navyšování sociálních dávek. Naše hnutí prosazuje zcela jinou cestu – pracující rodiče s dětmi musí být zásadním způsobem daňově zvýhodnění a za svojí práci v zaměstnání musí dostávat spravedlivou mzdu. Zvyšování sociálních dávek pouze nahrává nepřizpůsobivým skupinám občanů, pro které jsou sociální dávky jediným ekonomickým příjmem.

5.) Hnutí SPD konstatuje, že zatímco světová média informují o silvestrovském hromadném sexuálním násilí v rakouském Innsbrucku, většina českých médií o tomto dění mlčí. Jde o součást cenzury a autocenzury, která je pro mainstreamová média v České republice typická.

Politické usnesení SPD - 5. 1. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD považuje vystoupení ministra financí Andreje Babiše k výsledkům hospodaření státu za rok 2016 za politickou kampaň, která byla připravena jako součást volební kampaně hnutí ANO před volbami do Poslanecké sněmovny, jelikož skutečná fakta jsou taková, že byl přebytek vytvořen především neprofinancováním investic státu ve výši 118 miliard korun. Navíc, 3. ledna žádný seriózní účetní v žádné firmě ani organizaci není schopen říct přesná čísla o hospodaření v předešlém roce. Po vystoupení ministra financí je zřejmé, že příprava plnění a vyúčtování státního rozpočtu se stává politickým divadlem, které nemá s efektivním hospodařením státu nic společného. Hnutí SPD požaduje v době hospodářského růstu plánování vyrovnaného a přebytkového hospodaření státu, požadujeme zjednodušení daňového systému pro malé a střední podnikání a důsledné zdanění nadnárodních korporací, které vyvádí své zisky mimo Českou republiku. Společně s úsporami ve státní správě lze tímto dosáhnout zvýšení životní úrovně občanů a dobrých hospodářských výsledků státu bez krácení investic do dopravy, infrastruktury a dalších projektů státu.

2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura plně podporuje stanovisko krajských zastupitelů za SPD v Ústeckém kraji, které se týká zrušení provozu azylového centra pro imigranty v Předlicích v Ústí nad Labem. Naši zastupitelé postupují v souladu s platnou koaliční smlouvou, která jasně deklaruje, že Ústecký kraj nebude podporovat žádné umísťování imigrantů na území kraje v rámci řešení imigrační politiky EU.

3.) Hnutí SPD považuje poslední kroky odcházející administrativy prezidenta USA Obamy za nebezpečné provokace, které zpochybňují regulérnost volby nového prezidenta Donalda Trumpa a ohrožují mezinárodní stabilitu a mír. Tvrzení o ruském ovlivňování prezidentských voleb v USA nebo deportace ruských diplomatů z USA ukazují v pravém světle skutečnou politiku, kterou administrativa prezidenta Obamy prováděla. V této souvislosti se ukazuje, že udělení Nobelovy ceny míru prezidentu Obamovi bylo politickou fraškou. Je nyní zřejmé, že Obamova administrativa a vláda byly přímým ohrožením svobody, demokracie a míru ve světě i v USA.

Politické usnesení SPD - 29. 12. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Předsednictvo SPD přeje všem členům hnutí, příznivcům i všem občanům České republiky hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 2017. Rok 2017 bude významnou politickou zkouškou pro naše hnutí, neboť budeme usilovat o úspěch ve volbách do Poslanecké sněmovny. Pevně věříme v aktivní podporu všech naších příznivců a jsme přesvědčení, že volby skončí politickým úspěchem hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura.

2.) Předsednictvo hnutí SPD považuje sváteční projev prezidenta republiky za důstojné politické vystoupení nejvyššího politického představitele naší země. Nesdílíme ale tak optimistické hodnocení ekonomické situace České republiky. A co se týče současné Evropské unie, naše hnutí ji považuje za nereformovatelný totalitní politický projekt. Zároveň však plně souhlasíme s prezidentem republiky v hodnocení zahraničně politické situace, ekonomické spolupráce, imigrační krize, nebezpečí islámského terorismu a také v kritickém hodnocení práce českých médií včetně těch veřejnoprávních. Předsednictvo SPD přeje prezidentovi republiky pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce.

3.) Hnutí SPD věří v rychlé a objektivní prošetření havárie ruského dopravního letounu nad Černým mořem. Vzhledem k tomu, že při havárii zahynuli téměř všichni členové slavného hudebního souboru Alexandrovci, je toto neštěstí ztrátou, která svým významem přesahuje hranice Ruské federace. Vyjadřujeme hlubokou soustrast občanům Ruské federace a pozůstalým obětí.

4.) Vyjádření předsedy Evropské komise pana Junkera, že Evropská unie nezmění svojí imigrační politiku je jasným důvodem pro vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU. Imigrační politika Evropské unie znamená konec českého státu a českého národa. Znamená hrozbu islámského teroru, znamená hrozbu pro svobodu a demokracii. Požadavek konání referenda o vystoupení z Evropské unie je jedním ze zásadních bodů programu SPD ve volbách do Poslanecké sněmovny. V této souvislosti konstatujeme, že komisařka paní Jourová (hnutí ANO) svými postoji v těchto otázkách jasně poškozuje zájmy České republiky.

5.) Okolnosti a fakta spojené s hromadnou vraždou spáchanou islámskými teroristy na vánočních trzích v Berlíně ukazují na naprosté selhání bezpečnostních složek a na prolhanost tvrzení evropských elit, že bezpečnostní složky mají situaci pod kontrolou a nebezpečí nehrozí. Hnutí SPD – Tomio Okamura požaduje zásadní kroky ve vztahu ke kontrole osob vstupujících na území České republiky. Nesouhlasíme s přijímáním islámských migrantů na území ČR, které nepřetržitě realizuje Sobotkova a Babišova vláda. Požadujeme novelizaci zákona o církvích s cílem zakázat a trestat propagaci islámského práva šaría a džihádu, žádáme kroky k posílení branných schopností českých obyvatel a zavedení mezinárodních sankcí proti státům podporujícím islamisty.

 

 

Politické usnesení SPD - 22. 12. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí vraždění teroristů na vánočních trzích v Berlíně. Desítky mrtvých a raněných obětí má na svědomí islámský terorismus, multikulturní politika EU a nečinnost vlád evropských zemí. Jde o útok na zásadní symbol naší kultury, kterým jsou vánoční svátky lásky a míru. Také byl v tureckém hlavním městě Ankaře zastřelen střelbou do zad ruský velvyslanec, islámský útočník ho zavraždil na vernisáži výstavy střelbou s výkřikem: “Plníme rozkazy džihádu“. Hnutí SPD považuje islamizaci Evropy za hlavní nebezpečí pro občany České republiky. Odmítáme v naší zemi mešity, ve kterých se bude hlásat nenávist k nevěřícím. Odmítáme tolerovat řádění islamistů. Nemáme žádnou povinnost se přizpůsobovat a tolerovat agresivní projevy islámu. Žádáme obnovení suverenity naší země a rázné odmítnutí imigrační a multikulturní politiky EU. Prosadíme zákaz propagace a šíření nenávisti, netolerance ve jménu islámu.

2.) Hnutí SPD – Tomio Okamura požaduje důsledné prošetření a potrestání viníků v tzv. kauze Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad. Celá kauza je přímým důsledkem dotačního přerozdělování prostředků a zneužívání moci politickými stranami. Hnutí SPD požaduje přímou volbu a odvolatelnost politiků a jejich plnou hmotnou a trestní odpovědnost. Bez těchto systémových změn bude dál pokračovat rozkrádání veřejných prostředků, na kterém se budou podílet politické špičky zkorumpovaných stran.

3.) Hnutí SPD podporuje platové a pracovní požadavky zaměstnanců České pošty. Odsuzujeme pokusy prohlásit jejich stávku za nezákonnou. Lidé v České republice mají nižší mzdy, než odpovídá ekonomické výkonnosti ČR v porovnání s většinou států EU. Dochází doslova k vykořisťování české ekonomiky v řádu stamiliard ročně. Tyto peníze mizí do zahraničí a vyvádění těchto peněz umožňuje mimo jiné nízká úroveň mezd v ČR. Vyvádění zisků firem z České republiky do zahraničí je nejméně dvakrát vyšší než by odpovídalo ekonomickým podmínkám v České republice a Evropské unii a vyvádění výnosů z ČR převyšuje příliv nových zahraničních investic a reinvestic. To je pro vývoj ekonomiky velmi rizikové, jelikož zisky se tak v Česku ani neinvestují, ani se nepromítají do vyšších mezd českých zaměstnanců, a naší republiku tak může v budoucnosti ohrozit nedostatek prostředků pro zásadní modernizaci a rozvoj průmyslu a modernizaci celé ekonomiky. Zahraniční firmy dosahují v ČR někdy až více než dvacetiprocentní ziskovosti proti evropskému pětiprocentnímu průměru. Hnutí SPD bude důrazně vystupovat proti moci nadnárodních korporací a budeme podporovat legislativní změny, které zamezí vyvádění významné části našeho HDP mimo ČR.

4.) Hnutí SPD bude podporovat humanitární pomoc České republiky pro občany osvobozeného Aleppa. Nyní je vhodný čas, aby česká vláda přispěla k snížení utrpení lidí, kteří čtyři roky žili ve městě ovládaném islamisty.

5.) Hnutí SPD považuje páté výročí úmrtí Václava Havla za vhodnou příležitost připomenout si, jakým způsobem jsme byli obelháni a jak se sliby o svobodě a demokracii zdeformovaly do současné podoby. Hnutí SPD požaduje zásadní systémové změny spojené s prosazením přímé demokracie a odmítáme současnou regulaci a omezování svobody a práv občanů.

6.) Hnutí SPD považuje výsledek jednání vrchního soudu v kauze Davida Ratha za potvrzení zcela skandální práce orgánů činných v trestním řízení v České republice. Občan České republiky musí na základě informací publikovaných v médiích získat pocit, že policie, státní zastupitelství a soudy pracují naprosto amatérským způsobem a „lajdácky“, nebo jsou absolutně zkorumpovaní. Veřejnost se oprávněně může domnívat, že za této situace mohou ve vězení končit zcela nevinní lidé a na druhé straně bohatí a vlivní darebáci mohou unikat bez trestů. Poslanci hnutí SPD budou interpelovat v této věci ministra spravedlnosti.

7.) Hnutí SPD přeje svým členům, příznivcům a všem občanům České republiky klidné prožití vánočních svátků. Připomeňme si v kruhu rodiny vysoce lidské hodnoty, které tento svátek představuje. Nesmíme si je nechat ukrást a znetvořit tyto svátky do podoby prázdné multikulturní obchodní kampaně, ze které postupně mizí křesťanský smysl Vánoc.

Politické usnesení SPD - 16. 12. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Všichni poslanci SPD hlasovali ve Sněmovně PROTI zvyšování platů politiků a soudců. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), ministr financí Andrej Babiš (hnutí ANO) a vicepremiér Pavel Bělobrádek (KDU-ČSL) však nárůst platů společně s ODS a TOP09 prosadili. Navíc předseda SPD Tomio Okamura již před dvěma lety navrhl zákon, aby se platy politiků a soudců zamrazily až do konce roku 2017. Bohužel však Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda tento návrh hlasováním ZAMÍTLA. Hnutí SPD tedy vyzývá občany, kteří si přejí změnu, aby nevolili ČSSD, hnutí ANO, KDU-ČSL, ODS a TOP09. A žádáme o co největší podporu pro naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) ve volbách do Poslanecké sněmovny příští rok v říjnu. Říkáme jasně a dlouhodobě – dejme peníze našim potřebným občanům, nikoliv navyšování platů politiků a soudců.

2.) Poslanci hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura, Radim Fiala a Jaroslav Holík podali návrh novely trestního zákoníku. Cílem návrhu má být zamezit hlásání veřejné nenávisti k druhým lidem a potlačování lidských práv a svobod. Soudní proces s předsedou Muslimské obce v Praze Vladimírem Sáňkou ukázal, že dnešní zákon má formální mezeru – lze ho totiž v současnosti vyložit tak, že postihuje pouze propagaci konkrétního hnutí, které hlásá potlačování svobod, ale nikoli samu ideologii, která nenávist a likvidaci lidských práv představuje a propaguje. V tomto konkrétním případě se obviněný Sáňka podílel na redakci a vydání knihy „Základy tauhídu – Islámský koncept Boha“, která podle českého odborníka a soudního znalce Pavla Ťupka „Vysloveně vybízí k nenávisti vůči neislámským vládám, což je doktrína, kterou právě šíří radikální islám.“ Jediný důvod, proč muslimského extremistu český soud osvobodil, je fakt, že nepropagoval hnutí, ale ideologii. Šířením islámského extremismu se druhý nejvlivnější český muslim Sáňka nedopustil trestného činu jen díky tomu, že propagoval salafistické myšlenky a ne hnutí. Proto poslanci SPD navrhují změnu trestního zákoníku, která dovoluje postihovat již samotnou ideologii směřující k potlačování práv a svobod člověka, nebo hlásá rasovou, etnickou, národnostní, náboženskou či třídní zášť nebo zášť vůči jiné skupině osob.

3.) Poslanci hnutí SPD nepodpořili novou právní úpravu, která se týká kouření v restauracích a veřejných prostorách. Hnutí SPD má za to, že dosud platná úprava zajišťovala dostatečně ochranu zdraví nekuřákům a nechávalo prostor pro svobodné rozhodnutí osob podnikajících ve veřejných službách. Nový zákon je zásadním omezením podnikání v pohostinství. Pro tento zákon naopak hlasovali poslanci ANO, ČSSD, KDU-ČSL, TOP09 a polovina komunistů. Je velmi zvláštní, že zákonem daná přísná omezení se nijak netýkají vodních dýmek, které jsou typickou součásti kultury muslimů. Tato nová právní úprava je pokračujícím útokem na svobodu jednotlivce, svobodu podnikání a je součásti ideologie multikulturalismu.

4.) Hnutí SPD – Tomio Okamura nepodporuje vznik Úřadu pro kontrolu financování politických stran. Je to úřad, který si zřizují mainstreamové strany, aby mohly sledovat, kontrolovat a omezovat svoji politickou opozici. Je absurdní, že na funkci ředitele tohoto úřadu byl navržen Vojtěch Weis, exnáměstek ministra zemědělství za ČSSD.

5.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura nepodporuje vládní návrh státního rozpočtu pro rok 2017. Rozpočet je navržen jako deficitní, tedy výdaje mají převyšovat příjmy o 60 miliard korun. Tento schodek je řešen nárůstem státního dluhu. Jde o hrubý rozpor s ujišťováními ministra financí pana Babiše, že hospodaření České republiky je v přebytku. Pokud by tomu tak skutečně bylo, pak není důvod k deficitnímu rozpočtu v roce 2017.

6.) Hnutí SPD považuje vystoupení pana premiéra Sobotky na jednání ústředního výboru ČSSD za zřejmý projev programového rozkladu ČSSD. Sociální demokracie je programově rázná, je to strana podporující a realizují plány na globální multikulturní vládnutí. Jediným nástrojem, jak se chce udržet u moci, je sociální populismus, který se dá charakterizovat následující větou: „Nikdo vám nemůže tolik dát, kolik vám Sociální demokracie může slíbit“. Jsme přesvědčení, že se Sociální demokracií voliči zúčtují ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2017.

7.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje rozhodnutí nizozemského soudu o tom, že předseda nizozemské vlastenecké Strany pro svobodu Geert Wilders podněcuje nenávist, za zřejmý politický pokus kriminalizovat vlasteneckou politickou činnost v evropských zemích. Dnes a denně jsou páchány násilnosti, které mají na svědomí asijští a afričtí imigranti, především z islámských zemí. Jejich příchod je součástí plánů globálních elit na ovládání společnosti a souzení Geerta Wilderse je jasný příznakem totalitarismu v EU.

Politické usnesení SPD - 6. 12. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje zavedení elektronické evidence tržeb (EET) tak, jak to bylo připraveno ministrem financí Babišem, za krok poškozující zájmy drobných podnikatelů i občanů České republiky. Hnutí SPD od počátku požaduje v případě drobného podnikání aplikaci jednoduché paušální daně, čímž bude zajištěn nejen výběr daní, ale dojde tím zároveň také ke snížení administrativní zátěže pro tyto podnikatele i pro stát. Naopak kroky ministra Babiše se projeví likvidací drobného podnikání především na malých obcích, zdražením služeb a nepřinesou očekáváný přinos do státního rozpočtu. Poslanci hnuti SPD hlasovali proti tomuto zákonu a hnutí SPD bude prosazovat zrušení takto připravené elektronické evidence tržeb.

2.) Podali jsme trestní oznámení pro podezření z falšování předvolebních průzkumů, jelikož se jedná o opakovanou a dlouhodobou záležitost na české politické a mediální scéně. Jak víte, naše hnutí SPD se úspěšně zúčastnilo letošních krajských voleb, kdy jsme uspěli v deseti z třinácti krajů ČR, tedy v drtivé většině krajů. Přitom nám agentury pro průzkum volebních preferencí ve spolupráci s médii jako obvykle dávaly před volbami zcela podvodně kolem 2%. A zcela ostudné manipulace se jako vždy dopouštěla Česká televize, která nás na základě těchto zfalšovaných průzkumů nepozvala do drtivé většiny předvolebních debat, aby lidé o SPD nevěděli.

3.) Hnutí SPD považuje porážku vlasteneckého kandidáta Norberta Hofera v opakovaném 2. kole rakouských prezidentských voleb za výsledek masivní manipulace s voliči, která proběhla díky odložení opakované prezidentské volby. Přes tuto porážku je 47% hlasů Rakušanů obrovským úspěchem vlasteneckého kandidáta, který stejně jako my požaduje přímou demokracii, konec diktátu EU a konec nelegální imigrace. Hnutí SPD bude vždy zásadně proti používání snadno zmanipulovatelného korespondenčního systému ve volbách.

4.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje výsledky italského referenda za jasný důkaz nespokojenosti Italů s mainstreamovou probruselskou vládou premiéra Renziho. Renzi navrhoval výrazné posílení Poslanecké sněmovny na úkor Senátu a celkovou centralizaci moci v neprospěch regionů. To vše by vedlo ke snadnějšímu prosazení diktátu EU v rámci Itálie, stejně jako ke setrvání probruselského premiéra v čele Itálie. Italové však tuto reformu odmítli. Není pochyb o tom, že budoucí parlamentní volby v Itálii budou znamenat posílení vlasteneckých sil včetně strany Liga Severu, partnerské strany SPD v rámci evropské vlastenecké frakce ENF, kterou vede Marine Le Pen. Úspěch vlasteneckých sil v Itálii může znamenat rázné uzavření přístupu nelegálních imigrantů do Evropy přes italské břehy.

5.) Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků, proto jsme nepodpořili Bohuslava Sobotku a Miroslava Kalouska, kteří chtějí předem určovat, koho si občané smí volit a koho ne! Poslanci našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) proto nepodpořili tak zvaný „lex Babiš“ stejně jako nepodporujeme pokusy o „lex Zeman“ a jiné účelové zákony zkreslující demokratickou volbu voličů. Jde o návrh zákona, který připravil Sobotka společně s Kalouskem, aby tentokrát eliminovali vliv Andreje Babiše v politice. Tito dva pánové se snaží neustále občanům určovat, kdo může v politice působit jako ministr, kladou si podmínky, co může kdo vlastnit – ale v zásadě jde vždy o účelový zákon. Proti tomuto zákonu nejsme proto, že schvalujeme působení Babiše v české politice – to co předvádí Andrej Babiš je ohavná oligarchizace politiky, ale má své jasné příčiny a jsou jasné jediné možné způsoby, jak s ní politicky bojovat. Příčinou oligarchizace (koncentrace moci v rukou velkopodnikatelů) je rozklad demokracie, za který jsou zodpovědné prohnilé politické strany jako je ČSSD, TOP09, KDU-ČSL, ODS a další. Politicky bojovat s oligarchizací lze pouze přímou demokracií a přímou volbou a odvolatelností politiků a jejich přímou hnotnou zodpovědností – a právě tyto zákony nám Sobotkova, Babišova a Bělobrádkova vláda zamítla. Vliv Andreje Babiše v politice musí omezit pouze rozhodnutí voličů a nepochybně se tak stane. Jestli dnes připravili Kalousek, Sobotka a další „lex Babiš“ a pokouší se protlačit "lex Zeman", tak zítra můžeme čekat třeba „lex SPD“ nebo „lex Okamura“.

6.) S podporou pana ministra Stropnického (hnutí ANO) míří do Poslanecké sněmovny návrh zákona, který mění Ústavu ČR a umožňuje vládě vyslat do zahraničí české vojáky na dobu až do 60 dnů a to bez souhlasu Parlamentu. Nyní může vláda poslat české vojáky do zahraničí nejvýše na 60 dnů jen omezeně. Dnes Ústava ČR hovoří o plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, o účasti na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace za souhlasu přijímajícího státu a o účasti na záchranných pracích při živelních pohromách a průmyslových nebo ekologických haváriích. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura bude hlasovat proti návrhu zákona rušícího tyto podmínky. Nedovolíme vládě, aby nás bez souhlasu Parlamentu zatáhla do ozbrojeného konfliktu v zahraničí.

7.) Hnutí SPD – Tomio Okamura zásadně nesouhlasí s ministrem spravedlnosti za hnutí ANO Robertem Pelikánem, který odmítá uznat vůli občanů města Králíky v Pardubickém kraji, kteří na konci listopadu v místním referendu v obavě o bezpečnost ODMÍTLI výstavbu ženské věznice ve svém městě. To je další neuvěřitelná vládní arogance. Přitom bylo místní referendum na základě žádosti občanů vyhlášeno přímo městem Králíky. A výsledky místního referenda hovoří více než jasně: "ANO" věznici – 219 hlasů a "NE" věznici – 1348 hlasů. Referendum proběhlo dne 25. 11. 2016 podle zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu o otázce: „Souhlasíte s tím, aby v areálu bývalého Dětského výchovného ústavu v Králíkách zřídilo Ministerstvo spravedlnosti ČR ženskou věznici s dohledem?“ S možností odpovědi ANO/NE. Výsledek místního referenda z hlediska jeho platnosti posoudilo město Králíky takto: Rozhodnutí v místním referendu JE PLATNÉ, neboť se hlasování zúčastnilo více jak minimálně stanovených 35 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Podle ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu, je rozhodnutí v místním referendu závazné, hlasovala-li pro ně nadpoloviční většina oprávněných osob, které se místního referenda zúčastnily a alespoň 25 % oprávněných osob zapsaných v seznamech oprávněných osob. Takže rozhodnutí v místním referendu JE ZÁVAZNÉ. Hnutí SPD – Tomio Okamura odmítá toto pohrdání vůlí občanů, které předvádí ministr za hnutí ANO, a žádáme o co největší podporu hnutí SPD v klíčových volbách do Poslanecké sněmovny příští rok v říjnu, abychom mohli změnit politiku v naší republice směrem k demokracii, spravedlnosti, bezpečnosti a prosperitě.

Aktuality

Diskusní večer s 1. místopředsedou a poslancem SPD Radimem Fialou a právničkou a členkou Svatopluku Janou Turoňovou: Důležitější než souboj pravice a levice je společný boj proti globalistům za národní zájmy

Pondělí 25.09.2023|

25.9.2023 22:54 Diskusní večer s 1. místopředsedou a poslancem SPD Radimem Fialou a právničkou a členkou Svatopluku Janou Turoňovou: Důležitější než souboj pravice a levice je společný boj proti ...

Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu

Úterý 12.09.2023|

12.9.2023 14:53 Radek Rozvoral: Zásadně odmítáme navyšování koncesionářských poplatků České televizi a Českému rozhlasu! Fialova vláda, které dnes už zcela věří jen dvě procenta občanů, se snaží si všemi ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0