Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 22. 8. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD upozorňuje voliče na průtahy v jednání Mandátového a imunitního výboru v kauze Čapí hnízdo ohledně podezření z dotačního podvodu Andreje Babiše. V této souvislosti je důležité sledovat výroky politiků odpovědných za činnost orgánů činných v trestním řízení, konkrétně ministra spravedlnosti Roberta Pelikána za hnutí ANO. Jasně se ukazuje, že ČSSD, hnutí ANO a dříve ODS a TOP09 zpolitizovaly činnost policie a státního zastupitelství. Politici těchto stran se vyjadřují k otevřeným případům způsobem, který vede k závěru, že tito politici usilují o podřízení práce policie a státních zástupců podle zásady, že politická moc znamená beztrestnost nebo naopak možnost kriminalizovat lidi podle politického zadání. Probíhá rozpad základní funkce státu garantovat vymahatelnou spravedlnost pro každého občana. Spravedlnost, která měří všem stejně. Spravedlnost stejná pro oligarchu, živnostníka nebo penzistu. Hnutí SPD prosazuje přímou volbu a odvolatelnost politiků. Prosazujeme také jejich hmotnou a trestní odpovědnost. Je to nutné k rehabilitaci demokracie, vymahatelnosti práva a spravedlnosti a k odpolitizování práce policie a státního zastupitelství. Vyzýváme občany, aby se zúčastnili v co největším počtu říjnových parlamentních voleb.

2. Poslední série krvavých útoků islámských teroristů v Evropě ukazuje zcela jasně nebezpečnost imigrační a multikulturní politiky EU. Tato politika představuje existenční ohrožení evropských národů a občanů evropských zemí včetně České republiky. Program SPD je jasný. Odmítáme tuto politiku EU a podporujeme referendum o vystoupení z EU. SPD prosazuje nulovou toleranci k nelegální imigraci a odmítáme každou formu jejich stěhování na území naší země. SPD považuje islám v jeho důsledcích za politickou ideologii neslučitelnou s demokracií a svobodou. Žádáme zákaz jeho propagace a šíření v České republice.

3. Předsednictvo SPD považuje za nutné poskytnout jasné sociální garance penzistům. Odmítáme zpochybnění role státu v zajištění základního průběžného pilíře důchodového systému. Odmítáme další prodlužování věku pro odchod do penze. Požadujeme zvýšení nízkých důchodů valorizovaných podle růstu průměrné mzdy a vícezdrojové financování základního důchodového pilíře. Kromě základního pilíře podporujeme individuální připojištění, kde stát bude garantovat výnos zajišťující ochranu tohoto spoření před inflaci plus 1% navýšení.

4. Hnutí SPD odmítá model státem garantovaného nepodmíněného základního příjmu pro každého občana, tedy příjmu, který by nebyl podmíněn prací. Jde o sociální demagogii podporující nepřizpůsobivé občany odmítající práci. Základem sociální jistoty pro naše lidi musí být podle našeho názoru spravedlivá mzda za práci. SPD odmítá podporovat nepřizpůsobivé občany dlouhodobě odmítající práci. Stát musí přestat podporovat parazitický způsob života a ignorovat zájmy pracujících rodin s dětmi a penzistů.

Politické usnesení SPD - 15. 8. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci.

1. Hnutí SPD považuje za správné a nutné úplné prošetření dotačního titulu ,,Čapí hnízdo“. Projekt byl financován z veřejných prostředků – určených pro malé a střední podnikatele. Andrej Babiš nebo Agrofert není malým ani středním podnikatelem. Poslanci SPD se důkladně seznámí s výsledky jednání Mandátového a imunitního výboru Sněmovny, které teprve proběhne. Na základě těchto informací budou hlasovat. Pokud policie předložila faktická podezření z trestné činnosti, poslanci SPD budou hlasovat pro vydání poslanců Babiše a Faltýnka.

2. Hnutí SPD žádá, aby policie, státní zastupitelství a soudy věnovaly mimořádnou pozornost také úplnému došetření kauzy OKD, kde došlo k rozprodeji veřejného majetku způsobem, který vzbuzuje oprávněné podezření občanů z kriminální činnosti podnikatelsko – politické mafie. Šetření této kauzy se neúnosně protahuje a je zde nutné také objasnit podíl tehdejšího ministra financí Bohuslava Sobotky na této takzvané privatizaci. Pokud se prokáže v této kauze trestná činnost, SPD žádá vyvlastnění předmětného majetku a jeho návrat do rukou státu bez náhrady.

3. SPD považuje za skandální výroky předsedy TOP 09 Miroslava Kalouska, který hrozí občanům požadujícím referendum o vystoupení z EU soudem za vlastizradu. Je to nehorázné zastrašování voličů. Rétorika pana Kalouska připomíná slovník soudců nacistických německých soudů v době okupace, odsuzujících české vlastence k smrti za zradu Říše.

4. Prosazení ústavního zákona o referendu a podpora referenda o vystoupení ČR z EU je pevným bodem volebního programu SPD. Jsme jediná významnější politická síla, která se hlásí k odchodu z EU na základě vůle občanů vyjádřené v referendu. Nechceme divoký rozchod, ale stejně jako ve Velké Británii chceme respektovat názor občanů a aktivací příslušného článku Lisabonské smlouvy zahájit odchod z EU. Naše hnutí SPD prosazuje co nejužší spolupráci suverénních evropských států na základě vzájemné dohody. Bez diktátu Bruselu. A dnes je zřejmé, že nebudeme v tomto názoru sami. K odchodu z EU směřují i Polsko a Maďarsko. Právě ve spolupráci těchto zemí vidí SPD politické a bezpečnostní ukotvení střední Evropy. Strany, které odmítají referendum o vystoupení ČR z EU (ANO, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, ODS, TOP 09, Piráti, Zelení) tím fakticky podporují příchod imigrantů, islamizaci a ekonomické vykořisťování České republiky.

Politické usnesení SPD - 25. 7. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD 20. července 2017 oficiálně zahájilo volební kampaň. Byl představen volební program hnutí a lídři kandidátek v jednotlivých krajích. Volebním lídrem SPD je předseda hnutí Tomio Okamura a cílem hnutí je po volbách vytvoření silného poslaneckého klubu, který bude prosazovat program hnutí.

2.) Hnutí SPD upozorňuje na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu o hospodaření Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015. Zpráva podle médií konstatuje účetní chyby v řádech desítek miliard korun. Tato skutečnost, která není ojedinělá, zpochybňuje věrohodnost celkových informací o hospodaření České republiky. Vzniká důvodné podezření, jestli je účetnictví České republiky věrohodné, nezkreslené a nehrozí opakování tak zvaného řeckého scénáře, kdy tato země dlouhá léta vykazovala zcela nepřesné účetní údaje.

3.) Předsednictvo SPD vyjadřuje jednoznačnou podporu vládě a parlamentu Polské republiky v jejich snaze zachovat suverenitu Polska. Považujeme za nezbytné, aby se v otázkách suverenity vzájemně podporovaly všechny země tak zvané Visegrádské čtyřky. Reforma soudnictví v Polsku je jednoznačným krokem k posílení suverenity země. Polsku v této věci vyjádřil podporu i maďarský premiér. Bohužel česká vláda se prostřednictvím dopisu ministra Pelikána z hnutí ANO přidává na stranu orgánů Evropské unie, které chtějí Polsko trestat a sankcionovat. Tento postoj je v hlubokém rozporu se zájmy suverenity České republiky. Požadujeme jednoznačné veto české vlády na případné sankce Evropské komise proti Polsku.

4.) Hnutí SPD prosazuje kroky proti nadnárodním korporacím, které v České republice dávají pod známou značkou do prodeje potraviny s méně hodnotným složením. Tato situace je výsledkem postavení České republiky jako kolonizované země. Horší potraviny, nižší platy za stejnou práci, vzdělávání lékařů a odborníků pro nadnárodní korporace a cizí země, dočasné udržení sociálního klidu na základě dluhu veřejných financí, to je realita České republiky. Hnutí SPD důsledně hájí zájmy českých občanů a prosazuje kroky, které povedou k zásadní změně těchto skutečností.

Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, ukončení podpory nadnárodních korporací při výstavbě montoven a omezení vývozu zisku z České republiky do zahraničí.
1.) Hnutí SPD 20. července 2017 oficiálně zahájilo volební kampaň. Byl představen volební program hnutí a lídři kandidátek v jednotlivých krajích. Volebním lídrem SPD je předseda hnutí Tomio Okamura a cílem hnutí je po volbách vytvoření silného poslaneckého klubu, který bude prosazovat program hnutí.
2.) Hnutí SPD upozorňuje na zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu o hospodaření Ministerstva průmyslu a obchodu za rok 2015. Zpráva podle médií konstatuje účetní chyby v řádech desítek miliard korun. Tato skutečnost, která není ojedinělá, zpochybňuje věrohodnost celkových informací o hospodaření České republiky. Vzniká důvodné podezření, jestli je účetnictví České republiky věrohodné, nezkreslené a nehrozí opakování tak zvaného řeckého scénáře, kdy tato země dlouhá léta vykazovala zcela nepřesné účetní údaje.
3.) Předsednictvo SPD vyjadřuje jednoznačnou podporu vládě a parlamentu Polské republiky v jejich snaze zachovat suverenitu Polska. Považujeme za nezbytné, aby se v otázkách suverenity vzájemně podporovaly všechny země tak zvané Visegrádské čtyřky. Reforma soudnictví v Polsku je jednoznačným krokem k posílení suverenity země. Polsku v této věci vyjádřil podporu i maďarský premiér. Bohužel česká vláda se prostřednictvím dopisu ministra Pelikána z hnutí ANO přidává na stranu orgánů Evropské unie, které chtějí Polsko trestat a sankcionovat. Tento postoj je v hlubokém rozporu se zájmy suverenity České republiky. Požadujeme jednoznačné veto české vlády na případné sankce Evropské komise proti Polsku.
4.) Hnutí SPD prosazuje kroky proti nadnárodním korporacím, které v České republice dávají pod známou značkou do prodeje potraviny s méně hodnotným složením. Tato situace je výsledkem postavení České republiky jako kolonizované země. Horší potraviny, nižší platy za stejnou práci, vzdělávání lékařů a odborníků pro nadnárodní korporace a cizí země, dočasné udržení sociálního klidu na základě dluhu veřejných financí, to je realita České republiky. Hnutí SPD důsledně hájí zájmy českých občanů a prosazuje kroky, které povedou k zásadní změně těchto skutečností. Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, ukončení podpory nadnárodních korporací při výstavbě montoven a omezení vývozu zisku z České republiky do zahraničí.

Politické usnesení SPD - 19. 7. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Předsednictvo SPD ve čtvrtek 20. 07. 2017 v rámci akce „Proti proudu“ v Praze na Rašínově nábřeží oznámí zahájení volební kampaně a představí lídry SPD v jednotlivých krajích.

2.) SPD považuje útok proti turistům v egyptské Hurghadě za pokračování série projevů fanatického islámského terorismu. V případě těchto fanatiků existuje jediná obrana – zamezit jejich přístup do České republiky, nedovolit propagaci islámu v České republice a jednoznačně odmítnout koncept tak zvané multikulturní Evropy prosazovaný Evropskou unií.

3.) Předsednictvo hnutí SPD konstatuje narůstající počet mediálních útoků na hnutí, které mají charakter otevřené dezinformace a manipulace. V internetových mediích a na sociálních sítích se šíří zcela smyšlené informace o politických aktivitách a postojích představitelů SPD. Nejde o nic překvapivého. Političtí protivníci SPD a novináři nemají jiné argumenty, než lži, pomluvy a cenzuru. Vyzýváme své příznivce, aby projevili politickou zralost, nenechali se obelhat a informovali své okolí o skutečných programových cílech SPD.

4.) Hnutí SPD považuje za nutné reálně hodnotit současný stav na pracovním trhu. Nízká míra nezaměstnanosti je způsobená kromě jiného nárůstem počtu pracovních míst ve veřejné a státní správě a rozpočtových organizacích. Zde vzniká umělá přezaměstnanost, která odvádí pracovní síly z produktivní části ekonomiky. V řadě regionů je lidem nabízená práce za nízké mzdy, které nemohou zajistit existenční potřeby jejich rodin. Naprosto odmítáme požadavky na příchod levné pracovní síly do České republiky formou imigrace.

Politické usnesení SPD - 11. 7. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD považuje průběh a výsledky summitu států G20 za důkaz dalšího úpadku prestiže Evropské unie. Ukazuje se, že evropská integrace v podobě Evropské unie je příčinou úpadku autority a prestiže evropských států. Setkání ukázalo na jasné rozpory mezi významnými světovými státy a nepřineslo žádné zásadní řešení světových problémů. Jako zcela zásadní pro Českou republiku se ukazuje prohloubení vztahů na úrovni států V4 (Visegrádské čtyřky – ČR, Slovenska, Polska a Maďarska). SPD prosazuje úzkou spolupráci států V4 v oblasti bezpečnosti, ekonomické spolupráce a odmítání migrace.

2.) Hnutí SPD pozorně sleduje návrhy ministra Chovance na změny v podmínkách pro získání zbrojního průkazu. Program SPD říká zcela jasně: nesouhlasíme s žádným zpřísněním podmínek pro získání zbrojního průkazu. Argument, že se zvýšil počet žadatelů, je lživý a falešný. Počet žadatelů o zbrojní průkaz se zvýšil zcela logicky, když stát rezignoval na svoji úlohu při zajištění bezpečnosti občanů České republiky. Poslanci Evropského parlamentu za vládní strany ČSSD, ANO a KDU-ČSL hlasovali pro vstup nelegálních imigrantů a zcela jednoznačně tak hazardují s bezpečností občanů. Hnutí SPD považuje bezúhonného a řádného občana, který legálně drží zbraň, za pilíř bezpečnosti státu a nikoliv za hrozbu.

3.) Hnutí SPD bude formou interpelace na ministra dopravy Ťoka (hnutí ANO) požadovat vyšetření uzávěry dálnice mezi Olomoucí a Ostravou z důvodu deformace povrchu vozovky. Jde o nově vybudovaný dálniční úsek, na kterém byla evidentně porušená technická pravidla pro stavbu dálničních komunikací. Zvlněná ostravská dálnice je nepochybně dalším příkladem korupce nebo totální neschopnosti, kterou zodpovědní politici a pracovníci předvádí. Hnutí SPD požaduje plnou trestní a osobní hmotnou odpovědnost politiků. Bez zavedení hmotné odpovědnosti odpovědných budou podobné kauzy pokračovat a budou je platit daňoví poplatníci.

4.) Hnutí SPD nepovažuje problém případné migrace „biblických rozměrů“ milionů Afričanů do Evropy, o kterém právě mluvil šéf Evropského parlamentu Antonio Tajani, za problém, který by měla řešit Česká republika. Hnutí SPD udělá vše proto, aby na území České republiky nevstoupil ani jediný nelegální imigrant z Afriky. Česká republika nenese žádnou vinu, ani odpovědnost za životní podmínky v afrických zemích. Tyto špatné životní podmínky jsou odpovědností a vinou občanů a vlád těchto zemí. Migrace z Afriky způsobí nevratná bezpečnostní a zdravotní rizika pro naše občany a sociální pnutí. Prioritou hnutí SPD je v prvé řadě zlepšování životních podmínek našich potřebných občanů, z nichž žijí 2 miliony na hranici či pod hranicí chudoby.

Politické usnesení SPD - 4. 7. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD považuje za nepřijatelné organizování dalšího přesunu vojenské techniky USA a zemí NATO po silničních komunikacích České republiky. Organizaci posledního přesunu, který zablokoval dálnici D1 o prvním prázdninovém víkendu, kdy lidé vyjížděli na dovolenou, považujeme za práci naprostého „zeleného mozku“ a politický souhlas s tím může vyslovit pouze politický debil. Podobné přesuny techniky se v civilizovaných zemích řeší s ohledem na bezpečnost dopravy po železnici a v nočních hodinách.

2.) Předsednictvo hnutí SPD považuje výroky nového ministra školství na adresu učitelů za nehorázné. Ministr školství Stanislav Štech hrubě urazil učitele, kteří mají oprávněné výhrady k zavádění tzv. kariérního řádu. Tento kariérní řád je ve skutečnosti realizací obřího projektu z evropských dotací. Učitelům nepřinese téměř nic, zvýší administrativu ve školách a v rámci tzv. dalšího vzdělávání umožní financování řady neziskových organizací.

3.) Hnutí SPD upozorňuje na výzvu italského ministra, který označil situaci v Itálii za kritickou, neboť tam denně v průměru přistává 3 500 nelegálních imigrantů a vyzval k jejich přijímaní v dalších přístavech členských států EU. Hnutí SPD prosazuje jednoduché řešení, které spočívá v odvážení imigrantů zpět na pobřeží Severní Afriky. Je nutné zastavit činnost všech složek, které místo aby bránily Evropu před nelegální imigraci, tak imigraci naopak podporují, imigranty tak zvaně zachraňují a dopravují do Evropy. Hnutí SPD od počátku prosazuje nulovou toleranci nezákonné migrace a zákaz islámu v ČR.

4.) Vzhledem k situaci s nelegálními imigranty v Itálii hnutí SPD předpokládá další zvýšení pohybu nelegálních imigrantů po území Evropy a upozorňuje vládu České republiky na zvýšené biologické nebezpečí přenosu závažných nemocí, které nelegální imigranti s sebou přináší. Hnutí SPD vyzývá vládu České republiky, aby přijala opatření ke zvýšení biologické bezpečnosti a ochrany obyvatel ČR.

5.) Poslanci hnutí SPD nepodpoří vyslání 300 českých vojáků do tak zvaných předsunutých sil NATO v Pobaltí. SPD bude podporovat pomoc České republiky pobaltským zemím při budování jejich vlastních ozbrojených sil, ale nebude zde podporovat rozmístění expedičního sboru, jehož velení nepodléhá ani vládám pobaltských zemí, ani České republiky. V Pobaltí vzniká nebezpečná situace, která může eskalovat ve vojenskou konfrontací s Ruskou federací.

Politické usnesení SPD - 27. 6. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Předsednictvo hnutí SPD přijalo zprávu místopředsedy hnutí Radima Fialy o jednání evropských parlamentních vlasteneckých stran sdružených v evropské frakci ENF, kterého se zúčastnil v Moskvě. Předmětem jednání byla spolupráce mezi evropskými státy a Ruskem v bojí proti terorismu a vzájemné vztahy mezi Ruskem a evropskými státy. Hnutí SPD považuje Ruskou federaci za jednoho ze zásadních spojenců v boji proti islámskému terorismu. Bez zásahu Ruska by nebyl možný příznivý obrat ve válce proti Islámskému státu.

2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie považuje vystoupení nového francouzského prezidenta Macrona, který ostře napadl státy V4 (Visegrádské čtyřky, jejíž členem je i Česká republika), za hrubé vměšování do vnitřních záležitostí těchto zemí. Francouzský prezident by se měl starat především o bezpečnost francouzských občanů a o problémy, které si Francie svojí proimigrační politikou vytvořila. Odmítáme, aby tyto problémy pan Macron řešil na úkor České republiky. SPD nepřipustí příchod nelegálních imigrantů na území České republiky a prosazujeme také zákaz islámu v ČR.

3.) Hnutí SPD nepodpoří zavedení karierního řádu pro pedagogické pracovníky, tak jak je navržen ministerstvem školství v novelizaci zákona o pedagogických pracovnících. Návrh ministerstva školství nevede ke zvýšení kvality práce pedagogických pracovníků, ale je zaměřen na administrativu prostředků v rámci dotací EU a tyto prostředky směřuje především do organizací řízených ministerstvem školství. Takto navržený karierní řád nezaručuje ani efektivitu při vzdělávání učitelů, ani zvýšení kvality jejich práce, ani zvýšení motivace k vlastní pedagogické práci.

4.) Předsednictvo hnutí SPD nebude reagovat na pomluvy a očerňování hnutí na Facebooku a na projevy negativní kampaně ze strany politických konkurentů. Jde o projev politické kultury těchto subjektů a hnutí SPD nemá obavu z politické izolace, kterou hrozí politici, jakým je pan Gazdík z nové koalice KDU-ČSL a STAN, který však dosud tvořil koalici s Miroslavem Kalouskem. Kdo s kým bude po volbách jednat, napoví volební výsledek a ne přání pana Gazdíka. Pro hnutí SPD bude zásadní naplnění programových cílů a SPD se nepotřebuje dopředu proti nikomu vymezovat. Budeme vždy hájit především svůj politický program.

Politické usnesení SPD - 22. 6. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) SPD nehodlá komentovat změny ve vedení ČSSD. Podstatné jsou pro nás některé zásadní politické výroky představitelů ČSSD. Výzva premiéra Sobotky a předsedy Senátu Milana Štěcha k přijetí eura v ČR, jelikož je prý euro stabilizační prvek, je ukázkou absolutního amatérismu. A snaha předsedy Senátu pana Štěcha de facto zrušit živnostenské podnikání je otevřeným projevem skutečné politiky sociální demokracie. Je to politika vytváření státu naprosté regulace a kontroly, kde podnikatelé budou závislí na dotacích a lidé budou zaměstnání v montovnách za mzdy, které připomínají sociální dávky. Politika sociální demokracie škodí zájmům našich občanů, je to politika falešných slibů, špatného hospodaření a plné závislosti na Evropské unii a nadnárodním řízení České republiky.

2.) Hnutí SPD zdůrazňuje dnešní obavy německého ministra pro místní rozvoj Gerda Müllera o možném příchodu až 100 milionů „běženců“ do Evropy. Toto nebezpečí bude narůstat díky proimigrační politice Evropské unie. V této souvislosti je výrok ministra zahraničí ČR pana Zaorálka o tom, že imigrační problém se sám vyřeší vyrovnáním životní úrovně v celé Evropě, tragikomický. Příchod milionů imigrantů do Evropy bude nepochybně znamenat vyrovnání životní úrovně, ale spíše na úroveň, kterou známe právě z těch zemí, odkud tito imigranti přicházejí. SPD říká jasně: žádné kvóty, žádná nelegální imigrace a zákaz islámu.

3.) SPD podporuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany. Stát nesmí vyklidit oblast veřejné zdravotní péče ve prospěch nadnárodních farmaceutických společností a obchodníků se zdravím. Požadujeme zachování garance státu za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jednoznačně budeme podporovat kvalitní a efektivní přípravu mladých českých lékařů a vytvoření podmínek pro jejich uplatnění v České republice. Je nepřijatelné, aby zdravotní péči o české občany přebíral zdravotní personál z jiných zemí, kde není garantována stejná úroveň a kvalita přípravy lékařů a zdravotních sester.

4.) Hnutí SPD nesouhlasí s navrženým rozpočtem České republiky, který obsahuje deficit 50 miliard korun. Ukazuje se, že hospodaření České republiky není v tak dobrém stavu, jak v lednu 2017 deklaroval ministr financí, který tvrdil, že hospodaření ČR se změnilo na přebytkové. Zásadní zlepšení hospodaření České republiky nastane pouze tehdy, až bude zavedená plná hmotná a trestní odpovědnost politiků za rozhodnutí, které v oblasti veřejných financí činí.

Politické usnesení SPD - 20. 6. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) SPD nehodlá komentovat změny ve vedení ČSSD. Podstatné jsou pro nás některé zásadní politické výroky představitelů ČSSD. Výzva premiéra Sobotky a předsedy Senátu Milana Štěcha k přijetí eura v ČR, jelikož je prý euro stabilizační prvek, je ukázkou absolutního amatérismu. A snaha předsedy Senátu pana Štěcha de facto zrušit živnostenské podnikání je otevřeným projevem skutečné politiky sociální demokracie. Je to politika vytváření státu naprosté regulace a kontroly, kde podnikatelé budou závislí na dotacích a lidé budou zaměstnání v montovnách za mzdy, které připomínají sociální dávky. Politika sociální demokracie škodí zájmům našich občanů, je to politika falešných slibů, špatného hospodaření a plné závislosti na Evropské unii a nadnárodním řízení České republiky.

2.) Hnutí SPD zdůrazňuje dnešní obavy německého ministra pro místní rozvoj Gerda Müllera o možném příchodu až 100 milionů „běženců“ do Evropy. Toto nebezpečí bude narůstat díky proimigrační politice Evropské unie. V této souvislosti je výrok ministra zahraničí ČR pana Zaorálka o tom, že imigrační problém se sám vyřeší vyrovnáním životní úrovně v celé Evropě, tragikomický. Příchod milionů imigrantů do Evropy bude nepochybně znamenat vyrovnání životní úrovně, ale spíše na úroveň, kterou známe právě z těch zemí, odkud tito imigranti přicházejí. SPD říká jasně: žádné kvóty, žádná nelegální imigrace a zákaz islámu.

3.) SPD podporuje zachování silné role státu v oblasti zdravotní péče pro občany. Stát nesmí vyklidit oblast veřejné zdravotní péče ve prospěch nadnárodních farmaceutických společností a obchodníků se zdravím. Požadujeme zachování garance státu za dostupnou a kvalitní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Jednoznačně budeme podporovat kvalitní a efektivní přípravu mladých českých lékařů a vytvoření podmínek pro jejich uplatnění v České republice. Je nepřijatelné, aby zdravotní péči o české občany přebíral zdravotní personál z jiných zemí, kde není garantována stejná úroveň a kvalita přípravy lékařů a zdravotních sester.

4.) Hnutí SPD nesouhlasí s navrženým rozpočtem České republiky, který obsahuje deficit 50 miliard korun. Ukazuje se, že hospodaření České republiky není v tak dobrém stavu, jak v lednu 2017 deklaroval ministr financí, který tvrdil, že hospodaření ČR se změnilo na přebytkové. Zásadní zlepšení hospodaření České republiky nastane pouze tehdy, až bude zavedená plná hmotná a trestní odpovědnost politiků za rozhodnutí, které v oblasti veřejných financí činí.

Politické usnesení SPD - 14. 6. 2017

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) České republice hrozí sankční řízení ve věci nepřijímání uprchlíků podle kvót. Vládní prohlášení o nepřijímání uprchlíků je průhlednou snahou uklidnit voliče před volbami, protože právě pro zavedení kvót hlasovali v europarlamentu například poslanci ČSSD. Vládní prohlášení je tedy jenom vynuceným předvolebním krokem, který má zastřít skutečné záměry vlády a sociální demokracie, jelikož vláda již první migranty na základě povinných kvót v minulosti přijala. Navíc vláda přijímá natrvalo do České republiky zcela dobrovolně i mimo kvóty migranty, včetně těch islámských. Hnutí SPD považuje chystané zahájení sankčního řízení proti České republice ze strany Evropské komise ve věci nepřijímání uprchlíků za ekonomickou agresi a narušení suverenity České republiky. Experti ministerstva vnitra hovoří o možné pokutě vůči ČR ve výši až 270 milionů korun. Dále má prý ČR platit stovky tisíc korun za každý den, kdy se nepodrobí diktátu EU. Česká republika má být pokutována za to, že nepřijímá na svém území nezákonné imigranty – především z islámských zemí. Nelegální imigranti dnes prokazatelně představují bezpečnostní riziko. Hnutí SPD považuje za nepřijatelné přijímání jakéhokoliv počtu nelegálních imigrantů a zároveň vyzývá vládu České republiky, aby neplatila žádné sankční poplatky Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení ČR z EU a zákaz islámu na území České republiky.

2.) Předsednictvo SPD konstatuje, že Konzervativní strana Velké Británie v čele s Theresou Mayovou zaznamenala výrazný propad v britských parlamentních volbách proto, že byla nejednotná v otázce Brexitu a sama premiérka Mayová vystupovala proti Brexitu. Konzervativní strana teď bude sestavovat koaliční vládu, přestože si myslela, že drtivě vyhraje parlamentní volby. Není jediný důvod v Británií, proč by voliči měli drtivě podpořit Konzervativní stranu. Je třeba přiznat, že respektovala vůli většiny Britů a Brexit – tedy vystoupení Británie z EU – aktivovala. Tato skutečnost byla ale její povinnost a ne zásluha. Roztříštění politického pole ve Velké Británií je důsledkem zklamání voličů z politiky tradičních politických stran. Britským konzervativcům nezbude než hledat podporu u severoirské Demokratické unionistické strany, která je ostře proti Evropské unii a je silně konzervativní.

3.) Hnutí SPD potvrzuje dlouhodobé zásadně odmítavé stanovisko k přijetí eura. Vlastní měna je jedním z pilířů ekonomické suverenity země a umožňuje České republice určitou reakci v oblasti makroekonomických změn ve světové ekonomice. Zásadně nesouhlasíme s postojem premiéra Bohuslava Sobotky, který prosazuje přijetí eura v České republice. K přijetí eura v této chvíli není žádný ekonomický důvod – kromě tlaku zahraničních korporací, které zde mají své montovny. Předsednictvo hnutí SPD připraví petici proti přijetí eura. Žádáme referendum, zda-li občané dnes chtějí zachovat českou korunu, nebo chtějí přijmout euro.

4.) Předsednictvo hnutí SPD pověřuje poslance SPD interpelací na premiéra ČR ve věci ochrany nalezišť strategických surovin v České republice. Žádáme jasnou informaci, jak hodlá vláda přistoupit k těžbě lithia a lithiových sloučenin v oblasti Cínovce. SPD opakovaně upozorňuje na existenci nebezpečí, že tato strategická surovina může být vydrancována stejným způsobem, jako tomu bylo v kauze OKD. Není jediný důvod, aby stát svojí těžební lokalitu pronajímal cizí či jiné společnosti. Lithium jako strategická surovina musí být využita ve prospěch České republiky a jejích občanů a vláda musí realizovat kroky na ochranu ekonomických zájmů ČR, včetně případné změny báňského zákona.

Aktuality

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců

Pátek 14.06.2024|

14.6.2024 11:56Radek Rozvoral: Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců!Zemědělci v rámci celé Evropské unie pořádali od začátku letošního roku celou řadu demonstrací, z důvodu zajištění lepších podmínek pro jejich podnikání. ...

Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana

Neděle 19.05.2024|

19.5.2024 18:49 Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana. Překvapivé výroky Zemana na semináři o bezpečnosti – Stačilo dodržet Minské dohody či nezpronevěřovat se otcům zakladatelům ...

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky

Úterý 14.05.2024|

14.5.2024 12:55Radek Rozvoral: Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0