Stanoviska2020-07-30T10:53:40+01:00

Politické usnesení SPD - 10. 5. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup vládního demobloku je zcela asociální a ostudný. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí českým občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD proto požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska. Hnutí SPD také opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. V těchto dnech si připomínáme 77. výročí konce druhé světové války, kdy Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

1. Vláda Petra Fialy odmítá řešit předražené energie a pro české občany nedělá absolutně nic. Přístup demobloku je zcela asociální a ostudný.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN odmítli minulý týden na mimořádné schůzi Sněmovny opět projednat návrhy opozice na snížení cen energií a pohonných hmot pro občany. Dokonce k těmto tématům ani nepřipustili vést otevřenou parlamentní rozpravu, ve které by zazněly konkrétní návrhy a argumenty hnutí SPD k této věci. Na této schůzi se mělo jednat mj. o snížení daně z přidané hodnoty u elektřiny, plynu, benzínu a nafty, o omezení podpory tzv. solárních baronů z veřejných peněz a o využití části výnosu z prodeje emisních povolenek na pomoc domácnostem. Kvůli postoji poslanců Fialovy vládní pětikoalice tak bude mít Česká republika i nadále jedny z nejvyšších cen energií a pohonných hmot v celé Evropě. Přitom většina evropských vlád svým občanům v těchto oblastech pomáhá třeba tím, že daně z přidané hodnoty u energií a pohonných hmot snížily, anebo ceny těchto komodit tzv. „zastropovalo”. Jedná se např. o Francii, Německo, Chorvatsko, Belgii, Španělsko, Dánsko, Polsko, Maďarsko, Itálii, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko, Portugalsko, Kypr, Estonsko či Irsko. Vláda Petra Fialy (ODS) pro české občany nedělá absolutně nic. Její přístup je i ve srovnání se zbytkem Evropy zcela asociální a ostudný. Tímto svým jednáním současná vláda dále ztrácí podporu veřejnosti a měla by podat demisi.

2. Hnutí SPD předkládá zákon, který zaručí český občanům a firmám levnější elektřinu. Víme, jak ukončit předražování energií.

Hnutí SPD reaguje na drakonicky rostoucí ceny elektřiny a nečinnost vlády tím, že vypracovalo návrh zákona, který v nejbližších dnech předloží do legislativního procesu. Cílem tohoto zákona je, aby dodavatelé elektřiny měli povinnost dodávat elektřinu spotřebitelům (fyzickým i právnickým osobám) výhradně za cenu odpovídající jejím výrobním nákladům v rámci tzv. „sociálního tarifu”, případně za cenu stanovenou nařízením vlády. Návrh zákona pevně definuje povinnosti osob zastupujících stát v orgánech energetických společností se státní majetkovou účastí hájit zájmy státu, včetně hlavních cílů energetické politiky státu a v souladu s péčí řádného hospodáře. Zákon dále stanoví nástroje státní energetické politiky, kterými jsou v první řadě povinnost dodavatelů elektřiny s majetkovou účastí státu dodávat elektřinu přednostně a přímo jejím distributorům na území České republiky alespoň v množství předpokládaném pro spotřebitele, a to za cenu, která neobsahuje nepřiměřený zisk korporace. Tímto způsobem se vynechá její přeprodej na zahraniční trh a zpětný prodej do České republiky za vyšší cenu či tvorba ceny podle komoditní burzy v zahraničí. Podle našeho názoru by se měly do zahraničí vyvážet pouze přebytky energie. Hnutí SPD má, na rozdíl od současné nekompetentní a nečinné vlády, konkrétní řešení na pomoc občanům ohroženým vysokými cenami energií.

3. Současná vláda neřeší drakonicky rostoucí ceny potravin. Hnutí SPD požaduje snížení daní či zastropování jejich cen po vzoru Polska a Maďarska.

Sněmovna by se měla tento týden na své mimořádné schůzi svolané opozicí i díky podpisům poslanců hnutí SPD zabývat řešením růstu cen potravin, jelikož vláda Petra Fialy tuto situaci odmítá řešit. Přitom raketový růst cen potravin a jeho souběh s růstem cen energií, nákladů na bydlení a cen pohonných hmot tvoří ve svém celku extrémní riziko pro snížení životní úrovně a kvalitu života milionů českých občanů, z nichž mnoha z nich kvůli tomu reálně hrozí pád do dluhové či existenční pasti. Tento stav je zejména důsledkem ztráty potravinové soběstačnosti České republiky a rovněž tak i důsledkem katastrofální – a pro Českou republiku nevýhodné – společné zemědělské politiky EU. Vláda Petra Fialy opět tuto kritickou situaci ignoruje a neřeší. Na rozdíl od mnoha okolních evropských států, které již před časem snížily daň z přidané hodnoty u potravin na nulu, resp. zastropovaly ceny některých základních potravin. Je to třeba případ Polska a Maďarska. SPD na tato rizika upozorňuje již dlouhé roky, např. jsme podali návrh zákona na povinný podíl potravin z domácí produkce v obchodních řetězcích. Vyzýváme proto současnou vládu, aby přijímala po vzoru Polska a Maďarska systémová řešení ke snížení cen potravin pro naše občany.

4. Hnutí SPD opakovaně požaduje po vládě předložení strategie zvládání uprchlické krize z Ukrajiny.

Sněmovna by měla na stávající schůzi na základě tlaku opozice mj. projednat vládní informaci o zvládání uprchlické vlny z Ukrajiny. Již před více než měsícem jsme ji po vládě Petra Fialy (ODS) požadovali předložit, a do dnešní doby se tak nestalo. Vše je tak řešeno nahodile, bez konkrétních čísel, dat a termínů. Hnutí SPD jasně říká, že pomoc ukrajinským válečným uprchlíkům musí být přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a nesmí probíhat na úkor občanů České republiky. Podoba pomoci nesmí ohrozit sociální smír v naší zemi, nesmí vyvolat sociální pnutí a nesmí ohrozit a omezit přístup českých občanů k veřejným službám typu zdravotnictví či školství a snížení poskytování již tak dlouho odkládaných zdravotních výkonů. Ukrajinští migranti by se podle našeho názoru měli po uklidnění situace následně vrátit zpět do své vlasti budovat svoji zemi, jelikož na drtivé většině území Ukrajiny válka neprobíhá. Pro SPD jsou naši občané na 1. místě!

5. Podpořili jsme konec pandemické pohotovosti a prosazujeme zrušení totalitního protiústavního pandemického zákona.

Sněmovna na své mimořádné schůzi minulý týden, i díky hlasům poslanců hnutí SPD, zrušila tzv. pandemickou pohotovost. Hnutí SPD jako jediný parlamentní politický subjekt opakovaně navrhovalo zrušit tuto pandemickou pohotovost již dříve a současně jsme, opět jako jediní, nikdy nepodpořili pandemický zákon. Zrušení pandemické pohotovosti je v situaci, kdy veškerá data ukazují pokles incidence onemocnění covid-19, logickým krokem, byť přichází velmi pozdě. Zároveň by měla být podle hnutí SPD urychleně ukončena i účinnost pandemického zákona, což je fakticky pouze jinak pojmenovaná náhražka nouzového stavu, která vládě umožňuje svévolně a bezdůvodně omezovat základní lidská a občanská práva a svobody. Pandemický zákon je navíc norma, která byla schválena z hlediska Ústavy ČR velmi pochybným způsobem ve stavu legislativní nouze, ačkoli k tomu nebyly zákonné důvody. Tato norma rovněž bezdůvodně posiluje postavení vládní moci vůči moci zákonodárné i soudní a vede k nesmyslné a škodlivé šikaně občanů a omezování podnikání. To hnutí SPD rozhodně odmítá!

6. Brusel připravil další krok k vytvoření unijního superstátu a konci naší suverenity. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU.

Evropský parlament minulý týden schválil návrh reformy voleb do Evropského parlamentu, jejímž cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech a zavést jeden celoevropský volební obvod. Posílily by se tak celoevropské strany a upozadily strany na národních úrovních. Smyslem této iniciativy je nastolit jednotná volební pravidla ve členských státech a určit jednotné datum konání evropských voleb. Občané unijních států by pak mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně. Na kandidátních listinách by také, dle rezoluce Evropského parlamentu, museli být na základě genderové ideologie rovným způsobem zastoupeni muži a ženy. Návrh nyní bude posuzovat Rada EU, což je orgán reprezentující vlády členských zemí. Pro hnutí SPD jde o naprosto nepřijatelnou iniciativu a o další snahu připravit postupně členské státy EU, zejména ty menší, o vlastní národní reprezentaci v Evropském parlamentu a o právo rozhodovat o záležitostech svých státních zájmů. Je to další krok k federalizaci Evropské unie, což by ve svých důsledcích fakticky znamenalo konec zbytků suverenity a samostatnosti České republiky. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje zákon o referendu, včetně referenda o vystoupení z EU, což nám ale současná pětikoalice odmítá zařadit na program schůze, abychom ho mohli projednat a schválit.

7. Němci chtěli zlikvidovat český národ. Požadujeme, aby Německo zaplatilo naší zemi reparace za druhou světovou válku.

Hnutí SPD si v těchto dnech připomíná 77. výročí konce druhé světové války. Květnové povstání českého lidu a osvobození Československa armádami Spojenců znamenalo definitivní porážku nacistického Německa a konec okupace českých zemí Německem. Okupace, která měla jednoznačně genocidní charakter a jejímž cílem byla úplná likvidace českého národa. Je třeba, bez ohledu na současnou mezinárodní politickou situaci, připomínat si oběti našich osvoboditelů, především vojáků tehdejší sovětské Rudé armády, kteří se na našem osvobození podíleli zcela rozhodujícím způsobem, ale i vojáků rumunské armády, amerických, polských, belgických a dalších vojáků, kteří v letech 1944 a 1945 padli na území Československé republiky. Čest jejich památce! V této souvislosti je také nutno vzpomenout, že Německo nám dosud zaplatilo jen velmi malou část válečných reparací a současná vláda ČR se je nebude snažit vymáhat. Hnutí SPD jako jediný český politický subjekt nepovažuje tuto otázku za uzavřenou a požaduje zaplacení zbytku reparací, které nám po právu náleží. Odmítáme přepisování dějin i výsledků druhé světové války i jakoukoli relativizaci a rehabilitaci nacismu a jeho zločinů!

Politické usnesení SPD - 3. 5. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Za předražené energie nese odpovědnost vláda Petra Fialy (ODS). Vláda chce zhoršit zdravotní péči pro občany. Hnutí SPD bude její návrh obstruovat. Nekompetentní asociální vláda Petra Fialy prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Připravila mladé rodiny o dostupné bydlení. Fialova vládní koalice odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům. Vláda prosazuje změnu Ústavy ČR, která vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD to odmítá. Vláda svou snahou prosadit korespondenční volby ohrožuje demokracii v ČR. Musíme se postavit proti volebním podvodům a manipulacím.

1. Cena zemního plynu pro české občany je minimálně třikrát vyšší, než by mohla reálně být. Za předražené energie nese odpovědnost Fialova vláda. 

Ruská federace požaduje od minulého týdne platby za dodávky zemního plynu v rublech a z tohoto důvodu přerušila dodávky zemního plynu do Polska a Bulharska. Na úrovni EU probíhají v současné době diskuse o odstoupení všech členských států od dodávek ruského zemního plynu z důvodu konfliktu na Ukrajině. Z pohledu zájmů České republiky a jejích občanů jde o nezodpovědný hazard s naší budoucností, jelikož podle energetických expertů nelze dodávky ruského zemního plynu v dohledné době adekvátně nahradit bez toho, aniž by došlo k dramatickému zvýšení cen, čímž dojde k dalšímu enormnímu nárůstu životních nákladů našich občanů a provozních nákladů našeho průmyslu a k výraznému snížení životní úrovně a kvality života našich obyvatel. Současná vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN by se namísto těchto nebezpečných představ měla věnovat zajištění dostatku plynu a zároveň svými regulačními nástroji také snížení jeho ceny pro naše domácnosti a firmy. Zásadní problém je v tomto ohledu v tom, že jednak jsou naše zásoby plynu na nízké úrovni a také, že Česká republika nakupuje silně předražený plyn na burze, navíc prostřednictvím překupníků, namísto toho, aby měla zajištěné přímé dvoustranné dlouhodobé kontrakty s přímým producentem a dodavatelem. Touto cestou jde například Slovensko, Maďarsko či Rakousko. Náklady českých občanů za dodávky zemního plynu jsou tak minimálně třikrát vyšší (dle některých propočtů až pětinásobně vyšší), než by mohly reálně být! I to je vina a zodpovědnost Fialovy vlády, která příčiny vysokých cen plynu a energií a jejich dopady vůbec neřeší! Tato vláda nemá důvěru občanů, a měla by proto podat demisi, protože přivádí svými kroky naše občany a firmy do energetické chudoby a do existenčních problémů.

2. Vláda chce zhoršit dostupnost zdravotní péče pro občany. Hnutí SPD bude její návrh obstruovat.

Na programu mimořádné schůze Poslanecké sněmovny, která začíná tento týden v úterý, je i vládní návrh na snížení plateb veřejného zdravotního pojištění za tzv. státní pojištěnce (děti, studenti, senioři, zdravotně postižení) od 1. července letošního roku. A to navzdory tomu, že v současné době jsou počty těchto státních pojištěnců navýšeny o statisíce uprchlíků z Ukrajiny, jejichž zdravotní péče je rovněž financována z tohoto veřejného pojištění, tedy z peněz našich daňových poplatníků. Toto vládou navrhované opatření by v krátké době způsobilo vážný propad příjmů zdravotních pojišťoven a v důsledku toho následně dojde velmi rychle k dalšímu zhoršení dostupnosti a kvality už tak dlouhodobě odkládaných zdravotních výkonů (kvůli omezení v souvislosti s covidem) a zdravotní péče pro české občany. To je pro hnutí SPD nepřijatelné a budeme proti tomu bojovat ze všech sil, a to i prostřednictvím obstrukcí při tomto projednávání ve Sněmovně.

Na mimořádné schůzi tento týden se také bude projednávat zrušení EET. Hnutí SPD prosazuje dobrovolnost vstupu do EET. Zároveň platí, že se daně platit mají, proto jsme v minulém volebním období prosadili náš návrh na zavedení paušální daně pro živnostníky, kterým se podařilo zjednodušit živnostenské podnikání. Stát má své jisté a živnostníci ani úředníci nejsou zbytečně zatěžovaní byrokracií. Prosazujeme zvýšení hranice pro možnost využití paušální daně z 1 mil. Kč na 2 mil Kč ročního obratu a zjednodušení podmínek pro využití této možnosti.

3. Nekompetentní asociální vláda Petra Fialy prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Připravila mladé rodiny o dostupné bydlení.

Nekompetentní vláda Petra Fialy (ODS) dále prohlubuje krizi v oblasti bydlení. Ministerstvo pro místní rozvoj pod vedením Ivana Bartoše (Piráti) předčasně (po třech měsících účinnosti), zastavilo program „Vlastní bydlení” určený na pomoc mladým rodinám při pořízení bydlení. Zdůvodnilo to tím, že ve Státním fondu na podporu investic (SFPI), ze kterého jsou tyto půjčky na bydlení financovány, došly peníze. Je to další ukázka diletantství a asociálnosti současné vlády. Vláda Petra Fialy (ODS) totiž do tohoto programu uvolnila pouhých 700 milionů korun. Poslankyně SPD Marie Pošarová v rámci projednávání státního rozpočtu navrhla navýšení objemu těchto prostředků na jednu miliardu korun z položky určené na finanční dary do zahraničí, vládní poslanci to však svým hlasováním odmítli. Tímto způsobem připravili tisíce našich mladých rodin o možnost pořídit si vlastní bydlení. Dlouhodobý nedostatek bytů a jejich rostoucí cenová nedostupnost je způsobena i tím, že Fialova vládní koalice prosadila odklad o jeden rok účinnosti nového stavebního zákona, který byl prosazen vloni i hlasy SPD a který by mj. urychlil stavební řízení a zvýšil nabídku bytů na trhu. Pro SPD je rodina na 1. místě!

4. Vládní koalice demobloku odmítla návrh hnutí SPD na pomoc zdravotně postiženým občanům.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN odmítli minulý týden ve Sněmovně projednat návrh SPD na zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené občany. Je tedy zcela evidentní, že Fialova vláda vážné problémy zdravotně postižených lidí ignoruje a nepomáhá jim. Poslanecký klub hnutí SPD navrhuje zvýšit příspěvek na mobilitu ze současných 550 korun na 825 korun měsíčně. Tento příspěvek se nezvyšoval již téměř pět let a je dokonce nižší než před rokem 2012, kdy se měnila jeho zákonná podoba.  Pro mnohé zdravotně postižené občany se tak doprava, která je pro ně životní nutností, při současných vysokých cenách pohonných hmot a jízdného stává prakticky nedostupnou službou. To se musí urychleně změnit. Zatímco Fialova vláda zdravotně postiženým občanům v rozpočtu peníze ubírá a škrtá, hnutí SPD za jejich oprávněné zájmy dlouhodobě důsledně bojuje!

5. Vláda Petra Fialy prosazuje změnu Ústavy ČR, která vládě umožní vysílat české vojáky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk na českém území bez souhlasu Parlamentu. Hnutí SPD to odmítá.

Vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a hnutí STAN připravuje změnu článku 43 Ústavy České republiky. Chce posílit své vládní pravomoci a vysílat napříště české vojáky bez souhlasu Parlamentu České republiky na cizí území a umožnit pobyt cizích vojsk v České republice. Hnutí SPD toto vnímá jako další nepřijatelný pokus současné vlády o koncentraci moci, která jí nemá příslušet. Ani válka v evropském regionu nesmí být záminkou k tomu, aby vláda dále posilovala své pravomoci na úkor Parlamentu. Tyto zdánlivě formální změny článku 43 Ústavy České republiky, které vláda Petra Fialy (ODS) poslala do připomínkového řízení, vedou k okleštění parlamentní kontroly vlády. Tímto způsobem by došlo k posílení moci výkonné a omezení moci zákonodárné, kterou tvoří volení zástupci občanů České republiky. Pro hnutí SPD je nepřijatelné, aby do zahraničí byli bez kontroly volených zástupců lidu vysílání naši vojáci, anebo aby na našem území byli umísťování vojáci cizích armád, bez toho, aby to bylo projednáno v Poslanecké sněmovně. Rozhodnutí o vysílání armády do zahraničí či o pobytu cizích vojsk na našem území musí být učiněno výhradně na základě souhlasu Parlamentu České republiky. To je názor SPD.

6. Vláda svou snahou prosadit korespondenční volby ohrožuje demokracii v ČR. Musíme se postavit proti volebním podvodům a manipulacím.

Vládní koalice chce tento týden na mimořádné schůzi Sněmovny projednávat mj. zavedení korespondenčního hlasování (pro občany pobývající v zahraničí) pro volby do Poslanecké sněmovny a prezidenta republiky. Již v současné době přitom mohou naši občané při pobytu v zahraničí hlasovat na našich zastupitelských úřadech. Vláda Petra Fialy chce tuto změnu volebního systému prosadit především z důvodu její klesající podpory ve veřejnosti a strachu z neúspěchu v příštích volbách. Jde o mimořádné nebezpečí pro náš demokratický systém, jelikož v případě korespondenčního hlasování nelze žádným způsobem zajistit tajnost a rovnost volby, což jsou základní principy volebního práva definované i Ústavou České republiky. Rovněž zde existuje velmi vážná pochybnost (a nemožnost kontroly), zda voliči skutečně hlasovali sami, a pokud ano, zda svobodně a nezávisle, bez vnějšího nátlaku. Současně existuje riziko, že určité osoby budou hlasovat vícekrát. Korespondenční volba s sebou nese možnost rozsáhlých manipulací a volebních podvodů. Z důvodu nesrovnalostí při korespondenční volbě se muselo opakovat 2. kolo posledních prezidentských voleb v Rakousku. Francie z důvodu obav před manipulacemi korespondenční volby zrušila. V USA dodnes panují pochybnosti o regulérnosti poslední prezidentské volby. Hnutí SPD je připraveno bránit princip svobodných a spravedlivých, tedy všeobecných přímých a rovných voleb, všemi svými silami a demokratickými prostředky!

Politické usnesení SPD - 26. 4. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že 70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Jejich obavy sdílíme. Odmítáme, aby čeští občané dle návrhu EU financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Vláda Petra Fialy postupuje diletantsky a zdražování neřeší. Gratulujeme Marine Le Pen ke skvělému výkonu – oproti předešlým francouzským prezidentským volbám získala o čtvrtinu více hlasů. Generální tajemník OSN se má sejít s prezidentem Putinem. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

1. 70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlíků z Ukrajiny povede k oslabení sociálních jistot českých občanů. Jejich obavy sdílíme.

Válka na Ukrajině trvá již dva měsíce a vláda Petra Fialy (ODS) doposud přijala více než 340 tisíc uprchlíků, přičemž vládní politici prosazují neomezené přijímání a předpokládají, že zde Ukrajinci zůstanou natrvalo i po skončení konfliktu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden uvedl, že je Ukrajincům připraveno k výplatě celkem 317 894 dávek v nouzi (každá za 5000,- Kč). Zároveň představitelé vládní koalice uvedli, že pracovat začalo pouhých 24 tisíc Ukrajinců. To je velmi málo. Náklady na ubytování, zdravotní péči a na začlenění Ukrajinců do škol jsou vládou v tento moment odhadovány na 54 miliard korun. Agentura STEM minulý týden uvedla, že „70 procent obyvatel má za to, že příchod uprchlic a uprchlíků povede k oslabení sociálních jistot českých občanů”. Jejich obavy sdílíme a opakovaně na to vládu upozorňujeme. Premiér Fiala ale dělá, že neslyší. Hnutí SPD je přesvědčeno, že vláda musí pomáhat našim občanům a jestli to neumí, měla by vláda podat demisi. Podpora uprchlíků z Ukrajiny by měla být podle názoru SPD přiměřená, pouze na nezbytně nutnou dobu a uprchlíci by se měli vrátit zpět, jakmile to situace umožní, a pracovat na obnově jejich země. Významná část uprchlíků pochází z oblastí, kde neprobíhají boje. Občané České republiky nenesou odpovědnost za ekonomický rozvrat a korupcí prolezlou situaci na Ukrajině, ke kterému došlo již před válkou. Postup Fialovy vlády v této věci pokládáme za nepřiměřený a nesouhlasíme s ním. Vláda Petra Fialy má plnou odpovědnost za veškeré problémy našich občanů způsobené tímto přístupem vlády.

2. Odmítáme, aby čeští občané dle návrhu EU financovali ze svých daní obnovu Ukrajiny, kterou řídí a rozkrádají oligarchové.

Evropská komise se chystá založit fond solidarity, za kterého hodlá financovat poválečnou obnovu Ukrajiny. Členským státům podle agentury Bloomberg už dala najevo, že většinu dlouhodobých nákladů ponesou členské státy EU. Evropská komise nyní pracuje na mechanismu, který by měl pokrývat dlouhodobé potřeby Ukrajiny. Instrument by se prý údajně měl podobat fondu na podporu ekonomiky zasažené pandemií, na kterou si evropská sedmadvacítka celkem půjčila stovky miliard eur u komerčních bank, čímž dále zadlužila členské státy včetně České republiky. Tento nový „Ukrajinský fond” by měl sloužit k financování investic a reforem schválených vládou v Kyjevě. Bude to zřejmě i jednou z priorit pro české předsednictví EU v druhé polovině letošního roku. Dosavadní reformy však nevedly k rozvoji Ukrajiny a zlepšení situace jejích obyvatel, ale prospěly oligarchům, zahraničním koncernům a všeobecné korupci. Hnutí SPD tyto návrhy a úvahy ze strany Evropské komise jednoznačně odmítá. Již s předválečnou Ukrajinou byla spojena chronická všudypřítomná korupce a velmi slabá úroveň právního státu, který by rozkrádání mohl zabránit. Nevidíme tedy žádný důvod, proč by si EU měla vzít další úvěry a financovat miliardy eur do obnovy země, kterou řídí a rozkrádají oligarchové. Potřebujeme investovat především v naší republice a na poválečné obnově Ukrajiny by se měla podílet v první řadě Ruská federace. To je názor SPD.

3. Vláda Petra Fialy postupuje diletantsky a zdražování neřeší.

Současná vláda Petra Fialy (ODS) stále neřeší drakonicky vysoké ceny potravin, plynu a elektřiny a dalších životně důležitých zboží a služeb. Premiér Fiala minulý týden dokonce prohlásil, že „zastropování cen je nesmysl” a že jeho vláda napumpovala za prvních 100 dnů vládnutí k pomoci občanům 74 miliard korun. Jedná se o demagogii, protože šlo především o mandatorní, tedy ze zákona povinné výdaje, které neřeší tíživou situaci našich občanů. Uvedená výše výdajů je totiž daná legislativou, protože se jedná o výdaje spojené se slevou na poplatníka (schválené minulou Sněmovnou) a zákonné valorizace důchodů včetně té plánované červnové, právě kvůli rekordní inflaci, kterou nechala Fialova vláda vyšroubovat na třetí nejvyšší v rámci EU (12,7%). Zvýšené výdaje všech obyvatel za uvedenou dobu 100 dnů vládnutí současné vlády byly zejména za předražené energie, pohonné hmoty, potraviny a hypotéky. Hlavní odpovědnost padá na vládu Petra Fialy (ODS), která postupuje diletantským způsobem a inflaci a zdražování neřeší. Předražené energie, jež roztáčí spirálu inflace, řeší ve většině států Evropy snížením daní či zastropováním cen, což vláda Petra Fialy (ODS) odmítá, aniž nabízí jiné řešení. Premiér Fiala se zřejmě naivně domnívá, že se problém vyřeší sám a všechno nakonec zaplatí naši slušní a pracující občané. To hnutí SPD odmítá.

<strongid=”vykon”>4. Gratulujeme Marine Le Pen ke skvělému výkonu – oproti předešlým prezidentským volbám získala o čtvrtinu více hlasů.

V neděli skončilo ve Francii druhé kolo prezidentských voleb, ve kterých voliči rozhodli o tom, kdo bude prezidentem Francie na příští pětileté období. Hnutí SPD gratuluje kandidátce Marine Le Pen, která v nerovném klání, kdy proti ní stála většina médií, korporací a mainstreamu, získala celkově 42 % hlasů, což je přibližně o 3 miliony hlasů více než před pěti lety. Prezidentem se tak stal Emmanuel Macron, který dostal o 2 miliony hlasů méně než v minulých prezidentských volbách. Macron je zastáncem politiky EU včetně migrace, Zeleného údělu (Green Deal) a dalších pro Evropu zhoubných programů globalizace. Marine Le Pen patří mezi nejvýznamnější politiky světa. Razantně a stále úspěšněji prosazuje náš společný ideál – Evropu založenou na spolupracujících svobodných suverénních národních státech, které žijí v souladu s tradicemi a národními hodnotami. Hnutí SPD je společně s Národním sdružením Marine Le Pen a dalšími devíti stranami a jejich 65 europoslanci sdruženo ve společné vlastenecké a euroskeptické frakci Evropského parlamentu s názvem Identita a demokracie (ID).

5. Generální tajemník OSN se má sejít s prezidentem Putinem. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

V úterý 26. dubna je plánovaná návštěva generálního tajemníka OSN Antónia Guterrese v Moskvě, kde se má setkat s prezidentem Ruské federace Vladimirem Putinem. Tématem rozhovorů mají být zejména podmínky ukončení krvavého konfliktu na Ukrajině. Hnutí SPD podporuje veškerá jednání na nejvyšších úrovních, která najdou cestu k mírovému řešení konfliktu mezi Ruskou federací a Ukrajinou.

Politické usnesení SPD - 19. 4. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Stará se o Ukrajince, ale ne o české občany. Díky nouzovému stavu vláda užívá veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tím zastírá svou absolutní neschopnost řešit naléhavé problémy českých občanů. Celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou odhadovány vládou na 54 miliard korun. Odmítáme přítomnost cizích vojáků a vojenských základen na našem území. Dovážené množství vakcín do ČR vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Náš stát za ně vyplýtvá v letošním a příštím roce 5,5 – 9 miliard korun. Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím”. Demoblok zavádí diktaturu.

1. Vláda Petra Fialy se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Stará se o Ukrajince, ale ne o české občany.

Vláda Petra Fialy (ODS) se chová, jako by to spíše byla exilová vláda Ukrajiny, a nikoliv vláda našich občanů. Všude po republice visí převážně ukrajinské vlajky, jako by naše vlajky ani neexistovaly. Veřejnoprávní televize se vytrvale věnuje hlavně konfliktu na Ukrajině a situaci imigrantů, jako by žádné jiné problémy v naší společnosti v současné době neexistovaly. Přitom například matky samoživitelky anebo lidé, kteří jsou zdravotně postižení, dlouhodobě bezvýsledně čekají na byty, ale přednost dostávají imigranti, jejichž příchod je současně stále podporován také nabídkou bezplatné dopravy lůžkovými vlaky ze Lvova. Pomoc státu civilním osobám ohroženým válkou pokládáme za správnou, ale měla by být přiměřená a časově omezená, a ne na úkor českých občanů. Fialova vláda se neustále ohání tím, že je proti plošným opatřením a proti plošné finanční pomoci, ale to platí pouze pro české občany, avšak na Ukrajince se to evidentně nevztahuje, protože pomoc Ukrajincům je plošná bez ohledu na to, z jakých společenských vrstev anebo ze kterých částí Ukrajiny přicházejí. Vláda „SPOLU” (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Pirátů a STAN se musí starat v první řadě o naše slušné a pracující občany a osoby, které si svoji nouzi nezpůsobili sami. To je názor SPD!

2. Díky nouzovému stavu vláda užívá veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tím zastírá svou absolutní neschopnost řešit naléhavé problémy českých občanů. Celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou odhadovány vládou na 54 miliard korun.

Současná vláda schválila zvýšení rozpočtu ministerstva školství o 5,2 miliardy korun na začlenění nových ukrajinských žáků a studentů od mateřských škol až po střední školy. Dále vláda dne 6. dubna v utajeném režimu rozhodla o uvolnění dalších 4,6 miliardy korun z vládní rozpočtové rezervy pro účely zvládnutí uprchlické krize z Ukrajiny. Například 1,4 miliardy má ministerstvo školství využít na adaptační aktivity. Vnitro zase může použít až 350 milionů na podporu integrace a adaptace cizinců na lokální úrovni. Úřad vlády má dalších 100 milionů korun na vytvoření a realizaci komunikační strategie pro řešení pomoci občanům Ukrajiny. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) také minulý týden uvedl, že celkové náklady na integraci Ukrajinců jsou v současné době odhadovány na 54 miliard korun. Díky nouzovému stavu nejenom že může vláda užívat veřejných prostředků takřka bez kontroly, ale zároveň tímto způsobem zastírá svou absolutní neschopnost řešit současné krize (energetickou, ekonomickou, potravinovou, inflační), které mají obrovské dopady na naše občany, rodiny a živnostníky. To hnutí SPD odmítá a požaduje opakovaně okamžité zrušení nouzového stavu a zároveň vyzývá současnou vládu k plošným řešením, která by zásadně pomohla našim občanům zvládnout současnou tíživou situaci a extrémní zdražování všeho okolo nás.

3. Odmítáme přítomnost cizích vojáků a vojenských základen na našem území.

Premiér Petr Fiala mírnil minulý týden výroky ministryně obrany Jany Černochové (oba ODS) ohledně záměru trvale umístit základny USA/NATO na našem území. Její umístění neodmítl, ale řekl, že „není na pořadu dne”. Černochová předtím ale jasně prohlásila, že základnu na našem území chce a bude o tom jednat po Velikonocích při své návštěvě USA se svým protějškem Lloydem Austinem. Nyní Černochová zmiňuje v rámci této návštěvy alespoň možnosti projednání trvalé přítomnosti vojáků USA na našem území. To hnutí SPD odmítá. Nejsme ani proruští, ani proameričtí a je pro nás naprosto nepřijatelná trvalá přítomnost jakýchkoliv cizích vojsk na našem území. Kdo s námi souhlasí, může také podepsat petici na webu zde: https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2022/04/Petice-protium%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD-americk%C3%A9-vojensk%C3%A9-z%C3%A1kladnyna-%C3%BAzem%C3%AD-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky.pdf>

Tu mohou naši občané podepsat také v našich regionálních poslaneckých kancelářích a kontaktních místech, aby jí mohl Parlament následně projednat.

4. Dovážené množství vakcín do ČR vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Náš stát za ně vyplýtvá v letošním a příštím roce 5,5 – 9 miliard korun.

Vláda SPOLU objednala desítky milionů vakcín proti koronaviru, které míří do České republiky. V letošním roce to je 17,1 milionů a v příštím roce dalších 10,8 milionů dávek. To vše v době, kdy onemocnění koronavirem trvale klesá a již v podstatě neplatí žádná omezující protiepidemická vládní opatření. Dovážené množství vakcín vysoce přesahuje skutečnou potřebu. Vakcíny poskytují slabou a krátkodobou ochranu a mají příliš mnoho nežádoucích účinků. Proto o očkování proti koronaviru mezi našimi občany není dlouhodobě odpovídající zájem. Protože ale nákupy jsou smluvní, bude je muset Česká republika odebrat a také zaplatit, přičemž cena jedné dávky vakcíny se pohybuje v rozmezí 200–350 korun (podle druhu a výrobce). Celkově tedy zaplatí náš stát za vakcíny v letošním a příštím roce celkově cenu v rozpětí 5,5 – 9 miliard korun! Dodáváme, že zcela zbytečně. I kdyby se nechali všichni občané České republiky naočkovat třetí dávkou, tak je evidentní, že vakcín je dovážen velký nadbytek a časem se znehodnocují. Ministerstvo zdravotnictví proto zvažuje, že by je darovalo dalším
zemím. Pro hnutí SPD je tento krok plýtváním peněz daňových poplatníků a požadujeme vyvození jasné odpovědnosti za tento nákup ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09). Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje zákon o přímé volbě, odvolatelnosti a trestné a hmotné odpovědnosti politiků, který nám ale současná vládní koalice dlouhodobě odmítá zařadit a projednat ve Sněmovně.

5. Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím”. Demoblok zavádí diktaturu.

Vláda Petra Fialy usiluje v rozporu s Ústavou ČR o prosazení cenzury pod záminkou boje proti „dezinformacím”. Cenzuru mají dokonce provádět neziskové organizace a poskytovatelé služeb na internetu. Ministři Blažek a Rakušan proto připravují návrh zákona, který by měl obejít článek 17 Listiny základních práv a svobod, podle níž je cenzura nepřípustná. Omezení svobody slova jsou možná při porušení zákona v jasně stanovených případech, ale nesmí jít
o zákon zmocňující nestátní činitele k cenzuře informací a názorů jen proto, že jsou nepohodlné právě vládnoucí moci. Návrh zákona by měl být hotov během několika měsíců. Jakou bude mít zákon podobu, však zatím není jasné. Jeden z připravovaných návrhů se také zabývá možnostmi blokování tzv. „dezinformačních webů”. Přístup k některým webovým stránkám momentálně blokují kromě poskytovatele české domény CZ.NIC také čeští operátoři. Ti se odvolávají na skutečnost, že k vypnutí webů přistoupili na základě žádostí ze strany vlády, resp. ministra vnitra, a to v souvislosti s mimořádnou situací na Ukrajině. Podobný zákon se navrhl v prosinci i na Slovensku, kde se do trestního zákona doplňuje nový skutek, na jehož základě by bylo trestné vytvářet i šířit nepravdivé informace, které by mohly „znepokojit obyvatelstvo nebo ovlivnit jeho rozhodování o závažných společenských otázkách”. Ale smyslem informace je vždy „ovlivnění” dalších osob. Víme ze zkušenosti, že nepravdivost se neprokazuje, ale libovolně „konstatuje”. Viníkům by na Slovensku v takovém případě hrozil jeden rok až pět let vězení. Návrh zatím tamní resort vyhodnocuje s policií a prokuraturou. Podle hnutí SPD je návrh takového zákona omezováním svobody a demokratických principů právního státu zajištěných Ústavou ČR. Trváme na zachování svobody slova a učení lidí kriticky myslet, vyhledávat a ověřovat si informace z více zdrojů, nikoli slepě věřit předkládaným tvrzením. V kombinaci s pokusem vládní koalice ovládnout ČT se začínáme vracet do totality 50. let minulého století. Tohle je další hřebíček do rakve demokratické svobodné diskuse. Pokud si někdo uzurpuje právo určovat, co se smí a co se nesmí říci, tak to není svoboda slova, ale diktatura. A to hnutí SPD odmítá.

Politické usnesení SPD - 12. 4. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky. Česká republika zažívá největší zdražování od roku 1998. Občané dále chudnou, ale vláda Petra Fialy v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi”. Jediné hnutí SPD odmítá vznik americké vojenské základny na území ČR, který prosazuje vláda Petra Fialy. Požadujeme, aby občané rozhodli v referendu. Pokud by se Marine Le Pen stala prezidentkou Francie, byla by to tvrdá rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí. Vládní koalice demobloku zrušením interpelací porušuje Ústavu. Premiér se bojí podívat veřejnosti do očí, protože neřeší chudnutí českých občanů.

1. Vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky.

Podle dostupných informací k nám přišlo v souvislostí s konfliktem na Ukrajině více než 340 tisíc uprchlíků a bylo jim uděleno více než 275 tisíc víz. Podle sdělení ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky v nedělní Partii na TV Prima se z nich pouhých 10 tisíc hlásí o práci. To jsou pouhá 3 % z celkového počtu. Dochází tak na naše slova, že k nám přišli Ukrajinci, kteří převážně čerpají solidární a humanitární příspěvky z našeho rozpočtu. Navíc, koordinace mezi kraji stále nefunguje a spousta Ukrajinců zde také pobývá mimo registrační systém. Jsou kraje, které jsou přetíženy (Praha, Středočeský kraj) a dále vázne komunikace mezi úřady. Požadujeme opakovaně po vládě předložení strategie pro zvládání této uprchlické krize, jelikož hrozí problémy s udržitelností našeho sociálního, zdravotního a školského systému a sociální pnutí v naší společnosti. Rozumíme obavám našich občanů a považujeme tyto obavy za oprávněné. Hnutí SPD je přesvědčeno, že pomoc ukrajinským uprchlíkům by měla být přiměřená a časově omezená. Vláda Petra Fialy pomáhá více Ukrajincům než občanům České republiky. Řešením zdražování není další přiznávání příspěvků na bydlení našim tzv. nepřizpůsobivým občanům, které navrhuje ministr Jurečka (KDU-ČSL), ale je potřeba přijímat celoplošná opatření pro pomoc všem našim slušným a pracujícím občanům, tak jak to dělají vlády v okolních státech. Vláda Petra Fialy neřeší zdražování a další problémy českých občanů.

2. Česká republika zažívá největší zdražování od roku 1998. Občané dále chudnou, ale vláda Petra Fialy v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi”.

Česká republika má aktuálně třetí nejvyšší inflaci v Evropě ve výši 12,7 %. Občané tak dále chudnou a jejich životní úroveň se snižuje a v důsledku zásadně chybných rozhodnutí vlády se bude dále zhoršovat. Ceny ve spotřebním koši v ČR meziročně vzrostly u pohonných hmot o 31 %, plynu a másla o 30 %, mouky o 25 %, cukru o 24 %, elektřiny o 22 % a mléka o 18 %. Oprávněná nespokojenost veřejnosti roste, téměř polovina obyvatel se musí v současné době výrazně anebo zásadně omezovat ve svých potřebách. Rapidně vzrostl počet nových exekucí a mnoho občanů se ocitá v nouzi. Současná Fialova vláda ale stále odmítá přijmout plošná opatření ve smyslu zastropování cen anebo snížení daní. Vláda navrhla pouze naprosto nedostatečné snížení spotřební daně na benzín a naftu o 1,50 Kč na litr, navíc to má platit až od června do konce září. Návrh musí ještě schválit Parlament. Vláda Petra Fialy (ODS) v praxi prokazuje, že se nehodlá „starat o lidi”, jak prohlásila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Musíme společně dotlačit vládu k demisi.

3. Jediné hnutí SPD odmítá vznik americké vojenské základny na území ČR, který prosazuje vláda Petra Fialy. Požadujeme, aby občané rozhodli v referendu.

Vláda Petra Fialy (ODS) chce zřídit v ČR americkou vojenskou základnu s americkými vojáky. Po Velikonocích o tom bude iniciativně v USA jednat ministryně obrany Jana Černochová (ODS). Hnutí ANO tento návrh vlády podporuje. V nedělní Partii v TV Prima to řekl poslanec, místopředseda hnutí ANO a hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO). Ministr Jurečka v této souvislosti již zmiňuje letiště v Ostravě-Mošnově anebo v Přerově. Zřízení cizí vojenské základny na našem území je zásadním zásahem do samostatnosti naší země. Tento úmysl před volbami současné vládní strany tajily před veřejností. SPD je tedy JEDINOU stranou v Parlamentu, která je proti americké vojenské základně v ČR. Nesouhlasíme s trvalou přítomností jakýkoliv cizích vojsk na území ČR. Říkáme jasné NE CIZÍM ZÁKLADNÁM na našem území a vytvořili jsme i petici proti jejímu zřízení v ČR, kterou lze nalézt na webu zde: https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2022/04/Petice-proti-um%C3%ADst%C4%9Bn%C3%AD-americk%C3%A9-vojensk%C3%A9-z%C3%A1kladny-na-%C3%BAzem%C3%AD-%C4%8Cesk%C3%A9-republiky.pdf a kterou mohou naši občané podepsat, aby jí mohl Parlament projednat. Prosazujeme modernizaci a změnu koncepce výstavby naší armády na obranu území našeho státu a našich občanů místo dosavadního pouhého expedičního sboru pro zahraniční mise. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost rozhodnout o zásadních společensko-politických a bezpečnostních otázkách směřování naší země, jako je například členství v EU anebo právě zřízení základny cizích vojsk na našem území. Současná vládní koalice ODS, TOP 09, STAN, KDU-ČSL a Pirátů a také hnutí ANO zákon o referendu odmítají. Z toho je naprosto jasné, že si nepřejí, aby občané o čemkoli důležitém rozhodovali, zatímco vláda koná zásadní kroky, které před volbami tajila.

4. Pokud by se Marine Le Pen stala prezidentkou Francie, byla by to tvrdá rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie.

V neděli proběhlo ve Francii první kolo prezidentských voleb, ve kterém do druhého kola postoupila kandidátka Národního sdružení Marine Le Pen. Hnutí SPD je společně s Národním sdružením a dalšími osmi stranami a jejich 65 europoslanci sdruženo ve společné vlastenecké a euroskeptické frakci Evropského parlamentu s názvem Identita a demokracie (ID). Blahopřejeme proto Marine Le Pen k tomuto skvělému výsledku a držíme jí palce i do kola druhého, které proběhne 24. dubna a ve kterém se utká se současným probruselským liberálním prezidentem Emmanuelem Macronem. Pokud Marine Le Pen, která mj. tvrdě kritizuje Macronovu proimigrační politiku, vyhraje druhé kolo prezidentských voleb, bude to po brexitu a výsledku voleb v Maďarsku a Srbsku další rána pro nikým nevolené elitáře z Evropské unie.

5. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí.

Sněmovna se minulý týden mimořádně sešla z podnětu hnutí SPD kvůli provizi europoslance Stanislava Polčáka (STAN) osm milionů v kauze Vrbětice. Polčák žádal osmimilionovou odměnu z veřejných peněz za pomoc při schválení zákona na odškodné za následky výbuchu muničních skladů ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014. Trváme na tom, aby Polčák rezignoval na mandát poslance Evropského parlamentu. Projednávání případu Polčák v Poslanecké sněmovně ale nebylo vůbec zahájeno. Sněmovna totiž neschválila návrh programu mimořádné schůze, protože poslanci koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN jednání o případu Polčák zablokovali. Tím dokázali, že schvalují jeho nemorální jednání. Ukazuje se, že hnutí STAN je podnikatelsko-politický projekt úzké skupiny lidí. Za všechny stačí zmínit podnikání v daňovém ráji na Kypru a v solárním byznysu místopředsedy a stále náměstka hejtmanky Středočeského kraje Věslava Michalika či stáž v USA teď už bývalého poslance Jana Farského. Hnutí STAN se tváří, že hájí zájmy malých obcí, přičemž ale obchoduje se zákony. Hnutí SPD již dlouhodobě navrhuje zavedení přímé volby politiků, což by zároveň umožnilo i jejich odvolávání.

6. Vládní koalice demobloku zrušením interpelací porušuje Ústavu. Premiér Petra Fiala se bojí podívat veřejnosti do očí, protože neřeší chudnutí českých občanů.

Poslanci vládní koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN zrušili minulý týden ústní interpelace na premiéra a ministry vlády, takže opoziční poslanci je nemohou donutit k vysvětlení jejich činnosti. Přestože je vláda Petra Fialy (ODS) u moci již více než 100 dnů, tak ústní interpelace proběhly za celou dobu pouze třikrát. Každý poslanec přitom složil slib, že bude dodržovat Ústavu ČR. V ní je jasně uzákoněno, že vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně. Zrušení interpelací z minulého týdne je tedy podle hnutí SPD porušením Ústavy ČR. Premiér Fiala se vyhýbá interpelacím, aby nemusel odpovídat v přímém přenosu na otázky opozičních poslanců, jak a kdy chce vláda řešit zejména migrační krizi, rostoucí ceny energií, pohonných hmot, potravin, hypoték a krotit inflaci. Poslanci vládní pětikoalice tímto krokem dokázali, že se nemohou podívat veřejnosti do očí. Pro poslanecký klub SPD je takový postup zcela nepřijatelný.

Politické usnesení SPD - 5. 4. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda chce přijmout 600 tisíc ukrajinských uprchlíků, aniž představila plán na zvládnutí této situace. Zdravotní systém je již před kolapsem a stát nemá další kapacity. Vláda Petra Fialy nese plnou odpovědnost za to, že zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a nemáme dostatečné zásoby plynu. Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda Petra Fialy (ODS) na ně kašle. Na rozdíl od poslankyně Pekarové Adamové si myslíme, že by se vláda měla starat o lidi. Gratulujeme vlastenci Viktoru Orbánovi k vítězství v maďarských volbách. Podporujeme projekt V4 a odpor proti diktátu Bruselu. Vláda neřeší drakonický nárůst cen pohonných hmot. Poslancům SPD se podařilo sehnat podpisy ke svolání schůze Sněmovny ohledně provize osm milionů korun z veřejných peněz pro europoslance STAN Polčáka. Ať předseda STAN Rakušan celou věc vysvětlí. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Proběhlo pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací SPD, které řešilo přípravu na komunální a senátní volby a podpořilo přijímání vlasteneckých občanů do SPD.

1. Vláda Petra Fialy chce přijmout do ČR 600 tisíc ukrajinských uprchlíků. Zdravotní systém je již před kolapsem a stát nemá další kapacity.

Ukrajinských uprchlíků je u nás již více než 320 tisíc a další stále přicházejí. Podle krizových plánů je náš stát schopen přechodně zvládat uprchlickou krizi do dvou procent populace, což je 200 tisíc uprchlíků. Tento počet je ale již dávno překonán, přičemž představitelé vládní koalice hovoří o neomezeném přijímání uprchlíků a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) již hovoří o možném příchodu 500 až 600 tisíc Ukrajinců a jejich integraci a začlenění do společnosti. Vláda Petra Fialy (ODS) nemá ani po více než měsíci připravený žádný plán,  chybí koordinace mezi kraji, ve školách chybí kapacity, což vzbuzuje nespokojenost českých rodičů a oprávněné obavy o vzdělání jejich dětí, a náš zdravotní systém je již před kolapsem, konkrétně v oblastech dětského lékařství a léčení vzácných nemocí. Dále také klesá úroveň poskytování dlouhodobě odkládané zdravotní péče pro naše občany způsobená situací kolem covidu. Občané si také stěžují na to, že jsou u lékaře přednostně ošetřováni Ukrajinci na úkor našich potřebných občanů. Fialova vláda lhala, když našim občanům veřejně tvrdila, že se jich nouzový stav nebude týkat. Opak je pravdou. Celkové náklady českého státu na zvládání migrační vlny se již po jednom měsíci vyšplhaly na desítky miliard korun. Současná vláda dává svými kroky přednost Ukrajincům před českými občany, například pravidly pro ubytování uprchlíků. Hnutí SPD je pro pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, avšak pouze na nezbytně nutnou dobu a po skončení konfliktu by se měli vrátit zpět budovat svoji zemi. Hrozí kolaps našeho sociálního a zdravotního systému a velké sociální pnutí v naší společnosti. Rozumíme obavám našich občanů a považujeme tyto obavy za oprávněné. Požadujeme po Fialově vládě, aby konečně předložila strategii pro zvládání této uprchlické vlny. Ptáme se, kde chce vláda Petra Fialy (ODS) vzít v současném deficitním rozpočtu, který má jen za letošní rok schodek 280 miliard korun, peníze na dlouhodobou integraci 600 tisíc ukrajinských uprchlíků? Hnutí SPD odmítá pod pláštíkem nouzového stavu další zadlužování státu na úkor našich občanů, kteří to ale nakonec všechno zaplatí v rostoucích cenách všeho. Nouzový a válečný stav je na Ukrajině, a nikoliv u nás. To je názor SPD.

2. Vláda Petra Fialy nese plnou odpovědnost za to, že zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a nemáme dostatečné zásoby plynu.

„Pokud by Rusko okamžitě zastavilo dodávky plynu, situace v České republice by prakticky neměla řešení”, řekl minulý čtvrtek poslancům ve Sněmovně náměstek ministra průmyslu a obchodu René Neděla. Ceny plynu mohou vzrůst v průběhu krátké doby na násobky dnešních cen. Premiér Fiala (ODS) přitom před týdnem tvrdil, že když Rusko zastaví dodávky plynu, tak to pro nás žádný problém není. Premiér Fiala je tedy podle všeho nekompetentní a zřejmě lže. Česká republika je totiž závislá na plynu z Ruska z více než 90 %. Současná vláda nese plnou odpovědnost za to, že naše zásobníky plynu jsou naplněny na pouhých 10 % a celkově máme plyn na 26 dnů (podle počasí). Pokud by došlo ze strany Ruska skutečně k přerušení dodávek plynu, potom by nastala pro Českou republiku kritická situace. Přednostně by byly dodávky plynu pouze do subjektů kritické infrastruktury (nemocnice, zdravotnická zařízení) a do 2,6 milionu domácností. V podstatě by se tím zastavily dodávky do průmyslových podniků a došlo by i ke ztrátě pracovních míst. Ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN), který má energetiku v gesci, s novináři ale nekomunikuje a pokud dělá tiskové konference, tak bez dotazů novinářů. To je v této situaci, kdy mají lidé oprávněné obavy a žádají informace, doslova skandální. Podle hnutí SPD je potřeba zajistit energetickou a potravinovou soběstačnost České republiky a dostavět nové bloky jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně a zajistit strategické zásoby plynu. Vláda Petra Fialy (ODS) není vládou odborníků, a proto by měla podat demisi!

3. Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda na ně kašle. Na rozdíl od předsedkyně vládní TOP 09 Pekarové Adamové si myslíme, že by se vláda měla starat o lidi.

Více než milion českých domácností míří do energetické chudoby, ale vláda Petra Fialy (ODS) na ně kašle. Domácnosti se podle zjištění Českého statistického úřadu také obávají, že pokračující bezprecedentní růst cen a důsledky válečného konfliktu na Ukrajině povedou ke zhoršení celkové ekonomické situace i jejich vlastní finanční situace v období následujících dvanácti měsíců. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN dosud nepřijala, na rozdíl od okolních států, žádná plošná řešení na pomoc našim občanům se zdražováním energií, potravin a bydlení. Hnutí SPD navrhuje po vzoru okolních států snížit daně či zastropovat ceny na energie, vybrané základní potraviny, pohonné hmoty a na hypotéky.  Nespokojenost občanů s nečinností vlády stoupá. Tím, že se vláda od dubna rozhodla navýšit životní a existenční minimum o 10 % částečně pomůže pouze přibližně 5% občanů. Hnutí SPD podporuje zvýšení životního a existenčního minima, ale zvýšení by mělo být o 15 % tak, aby se zohlednil i růst inflace za minulý rok, kdy se životní minimum nezvyšovalo. Pomohli bychom tak více slušným a pracujícím rodinám a domácnostem. Podle ekonomů se může inflace koncem roku vyšplhat i na 14 %. Zároveň odmítáme arogantní výrok předsedkyně Poslanecké sněmovny a vládní TOP 09 Markéty Pekarové Adamové, která v televizi Prima prohlásila, že „vlády se nemají starat o lidi…”.

4. Vláda neřeší drakonický nárůst cen pohonných hmot. Podporujeme požadavky dopravců na snížení daně z pohonných hmot, protože zdražení dopravy citelně zdražuje úplně vše.

V pondělí proběhl protest dopravců, ve kterém hrozili blokádou vybraných hlavních tepen velkých měst a dálnic a také hraničních přechodů. Byla to reakce na skutečnost, že vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), Pirátů a STAN dlouhodobě neřeší situaci v souvislosti s drakonickými cenami pohonných hmot, přičemž drtivá většina sousedních zemí pomoc svým dopravcům i občanům již schválila. Mezi hlavní požadavky dopravců patří zejména zastropování cen nafty a snížení sazby spotřební daně z nafty o 5 Kč/l do 30. června letošního roku. Hnutí SPD souhlasí s požadavky dopravců, které jsou podle nás legitimní. Vláda Petra Fialy (ODS) by si měla uvědomit jasné propojení mezi dopravou a cenovou hladinou, protože doprava je páteří české ekonomiky. Zdražování pohonných hmot není ale jediným problémem české autodopravy. Jedná se pouze o špičku pomyslného ledovce. Česká doprava už nadále není schopna za stejných cenových podmínek při daných odvodech státu (spotřební daň, silniční daň, mýto, odvody za zaměstnance) a při míře zdražení veškerých vstupů (údržba vozidel, citelné zdražení nákladní techniky a zaměstnanců, energie) vykonávat své služby. Zdražení poskytování služeb nákladních dopravců zároveň znamená citelné zdražení veškerého zboží pro konečného spotřebitele. To hnutí SPD odmítá a vyzývá vládu Petra Fialy (ODS), aby svými regulačními nástroji situaci našich dopravců i občanů urychleně řešila.

5. Gratulujeme vlastenci Viktoru Orbánovi k vítězství ve volbách. Podporujeme projekt V4 a odpor proti diktátu Bruselu.

V neděli proběhly v Maďarsku parlamentní volby, ve kterých opět drtivě a podle očekávání vyhrála nejsilnější parlamentní strana FIDESZ premiéra Viktora Orbána, který tak bude již po čtvrté za sebou premiérem. Hnutí SPD blahopřeje vlasteneckému a pronárodnímu Viktoru Orbánovi k vítězství, které je výsledkem vlasteneckého programu strany FIDESZ. Hnutí SPD podporuje spolupráci Visegrádu (V4) a zemí střední Evropy. Maďaři poznali, že pod vedením Viktora Orbána se na poli EU nebojí prosadit svůj vlastní názor a nebojí se říct Bruselu NE!

6. Poslancům SPD se podařilo sehnat podpisy ke svolání mimořádné schůze Sněmovny ohledně Polčákovy provize osm milionů. Ať předseda STAN Rakušan celou věc vysvětlí.

Poslaneckému klubu SPD se podařilo shromáždit dostatečný počet podpisů na svolání mimořádné schůze Sněmovny na tento čtvrtek 7. dubna za účelem projednání politického podnikání místopředsedy hnutí STAN, europoslance a advokáta Stanislava Polčáka. Polčák totiž za téměř osmimilionovou provizi z veřejných peněz prosazoval v minulém volebním období zákon o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích. Také si účtoval z veřejných peněz za setkání s poslanci ve Sněmovně 47 tisíc korun za hodinu. To, že má za prosazení zákona Polčák slíbenou mnohamilionovou provizi, ale nikomu ve Sněmovně předem před hlasováním o zákonu neřekl. Polčák sice rezignoval na funkci místopředsedy hnutí STAN, nicméně stále odmítá rezignovat na štědře placenou funkci europoslance. Budeme požadovat, aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost před Sněmovnou objasnil a vysvětlil. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nemorální a nepřijatelný! Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy (ODS) nám jej však opakovaně odmítá zařadit na pořad schůze, projednat a schválit.

7. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu na Ukrajině.

Minulý týden proběhlo další kolo rusko-ukrajinských mírových rozhovorů, které podle vyjádření jednotlivých aktérů zaznamenaly jistý pokrok. Prohlásil to šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov. Kyjev podle něj dal najevo „podstatně větší pochopení” situace na Krymu a v Donbasu. Podle dostupných informací panuje shoda nad neutrálním a nejaderným statusem Ukrajiny, zákazem cizích vojenských základen a odmítnutí umístění cizích vojsk a jakýchkoli útočných raketových zbraní na území Ukrajiny. Pořádání cvičení za účasti cizích vojsk má být pouze se souhlasem garantujících států včetně Ruska a má vzniknout systém mezinárodních bezpečnostních záruk pro neutrální Ukrajinu. Všech těchto dohod bylo dosaženo při minulých jednáních v Istanbulu. Zbývá tedy najít shodu v otázkách postavení Krymu a Donbasu a tyto body je potřeba dořešit. Hnutí SPD podporuje mírová jednání a ukončení válečného konfliktu. Válka ale neskončí dříve, pokud se budou i nadále dovážet zbraně a munice na Ukrajinu, jak činí i vláda Petra Fialy (ODS).

8. Proběhlo pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací SPD, které řešilo přípravu na komunální a senátní volby a podpořilo přijímání vlasteneckých občanů do SPD.

V sobotu 2. dubna proběhlo v Praze další pracovní setkání zástupců vedení regionálních organizací našeho vlasteneckého hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Hlavním tématem byly podzimní komunální a senátní volby. Cílem byla výměna zkušeností v rámci přípravy na maximální úspěšný výsledek hnutí. Zároveň jsme konstatovali, že je nutné otevřít hnutí SPD pro vlastenecky smýšlející občany v regionech a získávat je pro program našeho hnutí, dále zkvalitňovat členskou základnu a zřizovat další oblastní a místní kluby v místech, kde je naše velká voličská podpora. To jsou závěry z tohoto grémia, kterého se zúčastnilo více než 200 delegátů ze všech Regionálních klubů SPD napříč republikou.

Politické usnesení SPD - 29. 3. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér uznal, že je ČR již na samé hraně svých kapacit. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin. Chléb může stát až 60 korun. Shromažďujeme podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli provizi osm milionů korun z veřejných peněz, kterou požadoval europoslanec STAN Stanislav Polčák. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků. Budeme hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku.

1. Žádáme vládu Petra Fialy, aby konečně oznámila, kde je strop pro přijímání uprchlíků z Ukrajiny. Sám premiér uznal, že je ČR již na samé hraně svých kapacit.

V současné době evidujeme na našem území již více než 320 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Vládní představitelé říkají, že se mají přijímat uprchlíci ze 45 milionové Ukrajiny neomezeně a že jich u nás většina zůstane natrvalo. Přitom si zároveň premiér Petr Fiala (ODS) protiřečí, když tvrdí, že Česká republika je již na samé hraně svých kapacit, který je podle něj ve výši dvou procent domácí populace pro republiku zvladatelný. Tato hranice je již však dávno překonána. Hnutí SPD žádá vládu, aby konečně oznámila plán, a kde je strop pro přijímání uprchlíků. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně, na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. V tomto se postoj SPD zásadně liší od postoje Fialovy vlády a hnutí ANO. Vláda stále nepřichází se zásadními opatřeními ve způsobech přijímání uprchlíků a naše republika tuto situaci nebude schopna ekonomicky a sociálně zvládnout. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního a sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování. Fialova vláda odmítá řešit problémy českých občanů, a to je špatně.

2. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot, potravin a bydlení. Chléb může stát až 60 korun.

Válečný konflikt na Ukrajině má vliv i na rostoucí ceny pšenice v České republice. Ukrajina je známá jako „obilnice” Evropy, ale kvůli probíhajícímu válečnému konfliktu bude ohroženo její pěstování. Česká republika by proto měla podle Svazu pekařů a cukrářů zásadně omezit vývoz pšenice, jejíž cena se právě kvůli bojům na Ukrajině meziročně zdvojnásobila. Běžný chléb by tak mohl stát letos i 60 korun. Prudké zdražení pšenice dále prohlubuje problémy pekařů, kteří se potýkají s rostoucími cenami energií nebo pohonných hmot, a čelí tak existenčním problémům. Pšenice se v současné době obchoduje v průměru 11 tisíc korun za tunu, přičemž  loni v březnu stála tuna 5 500 korun. Pro hnutí SPD je zcela nepřijatelné, abychom pšenici vyváželi a doma přitom byli naši pekaři nuceni pečivo pro občany zdražovat. Opakovaně vyzýváme současnou vládu Petra Fialy (ODS), aby konala. Čeští občané i nadále platí kvůli nečinnosti vlády předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu za čtrnáct dnů klesla zhruba o 70 %. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. To je pro SPD nepřijatelné a tato vláda by měla podat demisi.

3. Shromažďujeme podpisy pro mimořádnou schůzi Sněmovny kvůli Polčákově provizi osm milionů. Prosazujeme přímou volbu a odvolatelnost politiků.

Europoslanec a advokát v jedné osobě Stanislav Polčák (STAN), u kterého se provalilo, že za 8 milionovou provizi z veřejných peněz prosazoval zákon o odškodnění pro obce za výbuch ve Vrběticích, stále odmítá rezignovat na funkci europoslance. Podle serveru Seznam Zprávy měl Polčák od čtyř dotčených obcí požadovat provizi v celkové výši celkem 7,75 miliónu korun. Navíc se ukázalo, že si účtoval i za setkání s poslanci SPD ve Sněmovně 47 tisíc korun za hodinu. To, že má za prosazení zákona Polčák slíbenou milionovou provizi ale nikomu ve Sněmovně předem před hlasováním neřekl. Poslanecký klub SPD požadoval minulý týden na řádné schůzi Sněmovny, aby se Sněmovna tímto zabývala a aby ministr vnitra a předseda hnutí STAN Vít Rakušan tuto záležitost vysvětlil. Sněmovna ale hlasy koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tento požadavek odmítla. Pro SPD je tento Polčákův postup zcela nemorální a nepřijatelný! Proto Poslanecký klub SPD shromažďuje potřebné podpisy na mimořádnou schůzi Sněmovny, aby byla tato věc ve Sněmovně řádně projednána a vysvětlena. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje zákon o přímé volbě a odvolatelnosti politiků a jejich hmotné odpovědnosti, který by tuto a podobné situace umožnil řešit. Stávající vládní koalice Petra Fialy nám jej opakovaně odmítá zařadit na pořad schůze, projednat a schválit.

4. Budeme hlasovat proti vládou navrhovanému nelegálnímu prodloužení nouzového stavu.

Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. V současné době jej vláda „SPOLU” (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) Pirátů a STAN požaduje prodloužit nikoliv o dalších 30, ale rovnou o dalších 58 dnů. Prodloužení o více než 30 dnů najednou je ale nejen podle našeho názoru, ale i podle většiny ústavních právníků nelegální. Vyhlášení nouzového stavu je zcela mimořádný krizový stav, který v případě vyhlášení anebo jeho prodloužení dává vládě a hejtmanům zcela mimořádné pravomoci. Hnutí SPD odmítá nejen nouzový stav, ale zároveň dávat této vládě a hejtmanům bianko šek na další dva měsíce, aby tak mohli mj. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby nuceně poskytovali i nadále svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků a mohly být také vládou prováděny nákupy bez výběrových řízení. Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím mnohem mírnějších opatření stávající krizové legislativy, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). Proto bude Poslanecký klub SPD hlasovat proti prodloužení nouzového stavu, kterým i předchozí Babišova vláda v průběhu posledních dvou let plýtvala a zneužívala jej. V této souvislosti připomínáme, že také hnutí ANO souhlasí s prodloužením stávajícího nouzového stavu. Hnutí SPD je tak jedinou stranou ve Sněmovně, která nesouhlasí s nouzovým stavem.

5. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku.

Minulý týden proběhl mimořádný summit NATO kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Summit odsoudil ruskou agresi a mj. rozhodl o posílení svého východního křídla na Slovensku, Maďarsku, Rumunsku a v Bulharsku. Dále se představitelé zúčastněných států dohodli na tom, že státy NATO Ukrajině poskytnou další vojenskou podporu. Následně na tento summit navázal summit Evropské unie, který navštívil americký prezident Joe Biden, který tak chtěl dokázat jednotu Západu vůči Moskvě. Hnutí SPD i nadále odmítá vyvážení zbraní a munice na Ukrajinu. Prosazujeme mírová jednání u kulatého stolu, a nikoliv válku. Hnutí SPD proto vítá vyjádření Maďarska, které prostřednictvím svého ministra zahraničí Pétera Szijjártó prohlásilo, že bude vetovat rozhodnutí EU, pokud se rozhodne zakázat dovoz energie z Ruské federace, zavést bezletovou zónu na Ukrajinou, či vyslat na Ukrajinu vojenské jednotky. V SPD zastáváme názor, že v rámci Visegrádu je třeba budovat silné, suverénní a národní státy a armády, které budou schopny bránit naše území.

Politické usnesení SPD - 22. 3. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině.

1. Čeští občané stále platí kvůli nečinnosti vlády Petra Fialy předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, přestože velkoobchodní cena plynu od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %.

Čeští občané stále platí předražené ceny energií, přestože velkoobchodní cena plynu pro evropský trh od začátku minulého týdne klesla zhruba o 70 %. Z maxima, kdy v jednu chvíli jedna megawatthodina stála kolem 345 eur (8550 korun), cena do poloviny minulého týdne klesla na 102 eur/MWh (2600 korun). Lidé v ČR ale i tak kvůli nečinnosti současné vlády Petra Fialy musí nadále platit spekulativně předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Ceny pohonných hmot (PHM) v České republice jsou také stále vysoké. Přestože cena ropy na světových trzích poklesla v mezitýdenním srovnání ze 128 US dolarů na 102 US dolarů za barel, ceny PHM na našich čerpacích stanicích poklesly pouze minimálně. V celostátním průměru tak stále stojí litr nafty 48 korun a litr benzínu 46 korun a tyto ceny jsou stále o čtvrtinu vyšší než před měsícem. Vláda Petra Fialy (ODS) na rozdíl od jiných evropských vlád nenavrhla žádné funkční řešení, jelikož vládou navržené skončení povinného přimíchávání biopaliv do PHM a zrušení silniční daně ve skutečnosti žádný vliv na snižování ceny PHM pro naše občany nepřináší. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN tak nechává české občany v čím dál větších existenčních problémech, přičemž i nadále se všechno pro naše občany zdražuje a naši občané dále chudnou. Přitom Fialova vláda má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, anebo další evropské státy. Vláda ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná a dostatečně nereaguje na zdražování a na energetickou krizi. Taková vláda právem ztratí důvěru občanů, protože nehájí jejich zájmy, a měla by proto podat demisi.

2. Odmítáme nastupující totalitu, protiústavní potlačování občanských práv a cenzuru. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice.

Zásadně odmítáme protiústavní potlačování občanských práv tak, jak je provádí současná vláda pětikoalice Petra Fialy, aby tak znemožnila kritiku vlastní neschopnosti řešit skutečné problémy českých občanů a udržela monopolní postavení svých lží. Odmítáme cenzuru pod falešnou záminkou, že „Česká republika je ve válce”. Je to lež, válečný stav u nás vyhlášen nebyl a argumentace o hybridní válce se dá zneužít kdykoliv. Pojem dezinformace není nikde definován a umožňuje snadné zneužití na umlčení kritiky. Předmětem vládních sankcí nejsou prokazatelné lži, ale jiné názory a publikování faktů, která jsou potlačována. Současná vláda navíc vyhrožuje sankcemi za slovní projevy pod falešnými záminkami, zatímco vládní lživá propaganda pokračuje. Nechceme politické procesy a politické vězně v České republice. Nesmíříme se s potlačováním demokracie a plíživým nástupem totality v České republice. Hnutí SPD bude nadále bojovat za svobodu a demokracii v ČR.

3. Prosazujeme pomoc uprchlíkům z Ukrajiny na nezbytně nutnou dobu a nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče.

Česká republika zažívá největší migrační vlnu ve své historii. V současné době evidujeme na našem území téměř 300 tisíc utečenců z Ukrajiny a další stále přicházejí. Osmkrát větší Německo jich přitom hlásí 200 tisíc. Situace je velmi vážná a bude jenom horší. Pomáhat uprchlíkům z Ukrajiny je podle nás správné, ale pouze přiměřeně a na nezbytně nutnou dobu a po ukončení konfliktu na Ukrajině by se měli vrátit zpět budovat svoji rodnou zemi. Pokud nebudou v nejbližších dnech z úrovně vlády přijatá zásadní opatření ve způsobech přijímání, bude naše republika ekonomicky a sociálně v obrovských problémech. Opakovaně vyzýváme vládu, aby představila, jaký má plán. Vláda Petra Fialy ale žádný plán nemá. Naši občané mají oprávněné obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, sociálního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství a trápí je zdražování, které Fialova vláda odmítá řešit. Je správné pomáhat, ale nesmí docházet ke snížení úrovně kvality života našich občanů a také ke snížení úrovně poskytování zdravotní péče a dlouhodobě odkládaných výkonů.

4. Budeme hlasovat proti prodloužení nouzového stavu. Odmítáme, aby mohla vláda lidem nařídit ubytování uprchlíků.

Odmítáme vládou navržené prodloužení nouzového stavu, který vláda Petra Fialy vyhlásila od 4. března 2022 na dobu 30 dnů. Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) zároveň tímto oznámením lhal, že se to našich občanů nebude týkat. Opak je pravdou. Pokud je totiž vyhlášen nouzový stav, tak lze např. nařizovat hoteliérům a osobám poskytujícím ubytovací služby, aby poskytli svoje ubytovací kapacity ve prospěch uprchlíků. Také mohou být prováděny nákupy bez výběrových řízení. Hnutí SPD odmítá nouzový stav. Veškerá opatření lze řešit prostřednictvím stávající krizové legislativy mnohem mírnějšími opatřeními, než je nouzový stav (např. vyhlášením stavu nebezpečí). S hoteliéry může vláda a hejtmani o ubytování v jejich ubytovacích zařízeních jednat, a nikoliv jim to nařizovat. Takto je to ovšem pro vládu pohodlnější, a to SPD odmítá.

5. Vláda schválila pobyt vojáků NATO na našem území. Hnutí SPD odmítá cizí vojenské základny i pobyt zahraničních vojáků na našem území.

Fialova vláda koalic SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN na konci února v tajném režimu schválila, že na českém území mohou až po dobu 60 dnů působit až dvě stovky cizích vojáků. Upozornil na to server Aktuálně.cz, podle kterého to mohou využívat síly rychlé reakce NATO. Usnesení vláda odtajnila až na začátku března. V současné době probíhají s ohledem na ozbrojený konflikt na Ukrajině také úvahy o trvalém umístění vojsk NATO na našem území. Předsednictvo vládního hnutí STAN se dokonce usneslo na tom, že schvaluje záměr změny české Ústavy tak, aby bylo v Ústavě nově napsáno trvalé zakotvení naší země v NATO včetně možnosti trvalého pobytu cizích vojsk NATO na našem území. Hnutí SPD tyto úvahy odmítá. Říkáme jasné NE jakýmkoli cizím základnám na našem území. Říkáme také jasné NE pobytu zahraničních vojáků na našem území, byť na dobu dvou měsíců. Hnutí SPD dlouhodobě prosazuje přijetí funkčního zákona o referendu, ve kterém by občané měli možnost hlasovat o všech důležitých politických otázkách. Současná vláda nám ale dlouhodobě odmítá zařadit náš návrh zákona o obecném referendu na jednání Sněmovny.

6. Podpoříme vyslání českých vojáků na Slovensko, pokud nedojde k jejich zneužití pro eskalaci konfliktu na Ukrajině.

Sněmovna bude tento týden schvalovat vyslání až 650 českých vojáků na Slovensko. Vyslání je se souhlasem Slovenska, které nám v této souvislosti nabídlo roli vedoucího státu v rámci tohoto bojového uskupení, ve kterém mají být také vojáci z Německa, Polska, Nizozemí, Slovinska a USA. Protože se jedná historicky o území našeho společného státu, nám nejbližší národ, Slovensko souhlasí a jedná se také o stát Visegrádské čtyřky, které jsou našimi nejbližšími partnery, tak toto vyslání podpoříme, avšak žádáme vládu, aby vyjasnila, jaké úkoly budou naši vojáci plnit. Ministerstvo obrany na Ukrajinu již poslalo výzbroj za cca 750 milionů korun a chystá se darování dalšího materiálu až za 1 miliardu korun. S tím SPD nesouhlasí, jelikož takové akce vedou pouze k další eskalaci bojů a tím k dalším lidským ztrátám i na straně ukrajinských vojáků. Chceme mír a diplomatické řešení vedoucí k zastavení bojů, a nikoliv další lidské oběti na Ukrajině.

Politické usnesení SPD - 15. 3. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém upozorňujeme, že vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách, zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají. V ČR je nyní v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize. Hnutí SPD podporuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Chceme mír, a nikoliv válku. Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako jsou naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová soběstačnost a nezávislost. Vláda Petra Fialy se snaží protlačit korespondenční volbu, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím.

1. Vláda Petra Fialy neřeší extrémní zdražování a české občany nechala na holičkách, zatímco vlády ostatních zemí Evropy lidem pomáhají.

Neschopnost Fialovy vlády řešit zdražování přichází naše občany doslova pěkně draho. Lidé v ČR musí platit předražené ceny energií, pohonných hmot a potravin, zatímco vlády ostatních evropských zemí občanům účinně pomáhají a zlevňují. Polsko snížilo DPH na pohonné hmoty z 23 na 8 %, DPH na základní potraviny a plyn na 0 % a elektřinu na 5 %. Maďarsko reguluje ceny potravin a zastropovalo cenu pro pohonné hmoty. Francie limituje zvyšování cen elektřiny a vrací 100 eur šesti milionům domácností. Belgie snížila DPH na elektřinu z 21 % na 6 % od 1. března do 1. července letošního roku. Nizozemí snížilo daně za energie pro 8 milionů domácností. Španělsko také snižuje daně. Bulharsko zmrazilo ceny elektřiny a dalších položek. Rakousko pozastavuje ekologickou daň a vynakládá 1,7 miliardy eur na zmírnění dopadů stoupajících cen elektřiny. Ceny pohonných hmot (PHM) v České republice stouply za poslední týden v průměru již na 50 korun za litr nafty a 47 korun za litr benzínu. Vláda Petra Fialy (ODS) jako „řešení” navrhla skončení povinného přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a zrušení silniční daně, což ale ve skutečnosti žádné řešení zdražování není. Ukončení povinnosti přimíchávání biopaliv není povinné a nepochybně bude pokračovat, a navíc by zlevnilo jeden litr pohonných hmot pouze zhruba o jednu korunu. Zrušení silniční daně se dokonce týká pouze vozidel podnikatelů. Tato daň se vypočítává podle objemu motoru a je v rozmezí 1 200 až 4 200 korun za rok. Zrušení silniční daně se netýká všech občanů. Koaliční vláda SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN nechává české občany na holičkách. Nadále se všechno pro naše občany zdražuje. Inflace v únoru byla nejvyšší za posledních 25 let a dosáhla 11,1 %. V poměru k lednovým cenám byl zaznamenán skok o dalších 1,3 %. Předpokládá se, že růst cen bude v nejbližších měsících ještě zrychlovat. Česká národní banka patrně koncem března dále zvýší své úrokové sazby a renomovaní ekonomové již dnes hovoří o inflaci na hranici 13 % a více. Přitom Vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobné jako Polsko anebo Maďarsko, ale dokazuje, že je neschopná a není občanům prospěšná. Kdyby jednala čestně, musela by podat demisi.

2. V ČR je již nyní v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize.

V České republice je nyní více než 200 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a další stále přicházejí. Již v současné době máme v přepočtu na počet obyvatel dvakrát více uprchlíků, než mělo Německo v době vrcholící imigrační krize. Podporujeme pomoc ukrajinským uprchlíkům po nezbytně nutnou dobu. Zaznamenáváme však také velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v této souvislosti a vzhledem k velmi zadluženému státnímu rozpočtu obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, ve školství, bezpečnost a trápí je zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy stále chybí, přes opakované výzvy, informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit a nebyl narušen sociální smír v naší republice. Vládou Petra Fialy (ODS) jsou uprchlíkům přiznávány větší dávky na osobu (5 tisíc korun), než je pro české občany částka životního minima (3 860 korun jednotlivec a 6 250 korun dva dospělí). Zásadně také postrádáme v této věci aktivitu OSN a OBSE. Navíc, vláda odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.

3. Hnutí SPD podporuje mírová jednání mezi Ruskem a Ukrajinou. Chceme mír, a nikoliv válku.

Mezi Ruskem a Ukrajinou proběhlo v turecké Antalyi minulý týden další jednání, tentokrát mezi ministry zahraničí Lavrovem a Kulebou, o podmínkách ukončení válečného konfliktu na Ukrajině. Podle dostupných informací tato schůzka nepřinesla zásadní posun. Očekáváme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu a ukončení tohoto ozbrojeného konfliktu. Přesto však na obou stranách k jistým posunům dochází, protože prezident Ruské federace Vladimir Putin připustil společné jednání k nalezení východiska k ukončení bojů s prezidentem Ukrajiny Volodymyrem Zelenskym a aktivně v této věci vystupuje v roli prostředníka zejména stát Izrael. Hnutí SPD toto vítá. Chceme mír, a nikoliv válku, a proto i nadále odmítáme vývoz zbraní a munice na Ukrajinu, který podporuje pouze další eskalaci konfliktu.

4. Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako jsou naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová soběstačnost a nezávislost.

Konflikt na Ukrajině ukazuje všechny slabiny ČR, jako je naprosto nedostatečná energetická, surovinová a potravinová bezpečnost. Již v roce 2016 jsme v programu SPD popsali tyto zásadní nedostatky společně s nepřipraveností ČR v oblasti bezpečnostní a obranné politiky a navrhovali jsme konkrétní změny v legislativě a koncepci výstavby české armády, protože naše armáda musí být připravena na obranu území našeho státu. Česká armáda nesmí sloužit jako expediční sbor sloužící cizím zájmům. Dnes dochází na naše slova a je zcela evidentní, že k těmto změnám dojít musí. Hnutí SPD bude nadále prosazovat nutné změny v obranné a bezpečnostní politice ČR. Vláda Petra Fialy také neplní povinnost připravit energetickou koncepci ČR a dostatečné strategické zásoby surovin a potravin pro krizové stavy. Hnutí SPD také dlouhodobě prosazuje přímou účast občanů na rozhodování o zásadních otázkách, jejíž nutnou podmínkou je přijetí funkčního zákona o referendu.

5. Vláda Petra Fialy se snaží protlačit korespondenční volbu, která je ohrožením demokracie a napomáhá manipulacím.

Vláda Petra Fialy (ODS) evidentně považuje za svou prioritu zavedení „korespondenčních voleb” a chce ji projednat již na následující schůzi Sněmovny, která začíná 22. března. Přijetí této novely volebního zákona je ohrožením demokracie a ohrožuje regulérnost voleb. Svědčí o tom zkušenosti ze zahraničí (viz poslední prezidentské volby v USA a Rakousku). Jelikož v případě korespondenčních voleb nelze zajistit tajnou volbu, tak neexistuje jistota, že odesílatelé volebních lístků skutečně volili sami a nezávisle. Proto hnutí SPD sbírá podpisy pod „Petici proti ohrožení demokracie prostřednictvím korespondenční volby”, kterou lze najít na tomto odkazu https://www.spd.cz/wp-content/uploads/2022/02/Petice-proti-ohro%C5%BEen%C3%AD-demokracie-prost%C5%99ednictv%C3%ADm-koresponden%C4%8Dn%C3%AD-volby-final.pdf a vyzýváme naše členy, příznivce a širokou veřejnost o připojení podpisů pod tuto petici a také o její maximální šíření, aby mohla být včas projednána Petičním výborem Sněmovny.

Politické usnesení SPD - 7. 3. 2022

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), ve kterém informujeme, že podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu východní Evropy včetně ukončení ozbrojeného konfliktu na Ukrajině. V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za účelové a neadekvátní. Situaci s ukrajinskými uprchlíky lze zvládat v rámci krizového zákona. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řešit extrémní zdražování energií. Odmítáme Green Deal EU a emisní povolenky. Vláda neřeší zdražování pohonných hmot. Vyzýváme vládu, aby zajistila jejich zlevnění. Podali jsme ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu. Vládní blokování vybraných webů je protiústavní i protizákonné. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě.

1. Podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí, stability v celém regionu východní Evropy včetně ukončení ozbrojeného konfliktu.

Rusko a Ukrajina se minulý týden dohodly na dočasném příměří v některých místech a otevření několika humanitárních koridorů. Vyplynulo to ze závěrů jednání mezi vysokými představiteli Ruska a Ukrajiny, které proběhlo minulý týden, přičemž dalším prostředníkem ve vyjednávání bude Izrael. Podporujeme nalezení východiska, které umožní zajištění bezpečí a stability v celém regionu a ukončení ozbrojeného konfliktu. Hnutí SPD odmítá všechny formy invaze a agrese bez výjimky a odmítá rovněž akce, které vedou k narušení bezpečnostní rovnováhy. Ohledně vývozu zbraní, hnutí SPD považuje za rozumný přístup Polska, které sdělilo, že nebude na Ukrajinu posílat ani zbraně ani vojáky, protože musí počítat s tím, že je budou potřebovat sami. Chceme mír, a nikoliv válku. Je potřeba připravit investiční projekty související s obnovou válkou zničené ukrajinské infrastruktury, které budeme schopni po ukončení konfliktu na Ukrajině nabídnout prostřednictvím ekonomické diplomacie.

2. V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá.

V České republice je od počátku rusko-ukrajinského válečného konfliktu k dnešnímu dni odhadem okolo 100 tisíc uprchlíků z Ukrajiny a počet nadále stoupá. Hnutí SPD podporuje materiální a humanitární pomoc ukrajinským uprchlíkům na nezbytnou dobu. Podle vyjádření jihomoravského hejtmana Jana Grolicha (KDU-ČSL) z minulého týdne je ale řada uprchlíků bez cestovních pasů a také negramotných. Zároveň zaznamenáváme velké množství zpráv od našich občanů, kteří mají v souvislosti s touto velmi početnou uprchlickou vlnou obavy o udržitelnost našeho zdravotního systému, situaci na pracovním trhu, bezpečnost a zdražování. Ze strany vlády Petra Fialy (ODS) i ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) stále chybí, přes opakované výzvy, informace o plánu, jakým konkrétním způsobem chce vláda tyto klíčové oblasti řešit a nebyl narušen sociální smír v naší republice. Navíc, vláda minulý měsíc odsouhlasila škrtnutí 14 miliard korun pro zdravotní pojišťovny, což zhorší dostupnost zdravotní péče. S tím hnutí SPD nesouhlasí.

3. Považujeme vyhlášení nouzového stavu za účelové a neadekvátní. Situaci s ukrajinskými uprchlíky lze zvládat v rámci krizového zákona.

Vláda minulou středu oznámila, že s účinností od pátku 4. března 2022 vyhlásí na dobu třiceti dnů nouzový stav. Jako důvod uvedla souvislosti se zvládáním náporu uprchlíků v důsledku konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou. Zároveň ale vláda doplnila, že nám v současné doběžádné vojenské nebezpečí nehrozí. Jsme SPD přesvědčeni, že současnou situaci lze řešit jinými nástroji platné krizové legislativy a považujeme vyhlášení nouzového stavu v této situaci za účelové a neadekvátní. Nouzový stav umožňuje vládě mj. provádět nákupy bez výběrových řízení. Přitom existují klasické a mnohem mírnější nástroje krizové legislativy, např. krizový zákon, který umožňuje vládě a hejtmanům mj. vyhlašovat na území krajů stav nebezpečí. I podle tohoto zákona mohou hejtmani nařizovat pracovní povinnost a v rámci integrovaného záchranného systému mohou být vyžádány na pomoc i síly a prostředky armády.

4. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řešit extrémní zdražování energií. Odmítáme Green Deal EU a emisní povolenky.

Znovu se potvrzuje, že vláda není schopna řešit rostoucí inflaci a drakonicky rostoucí ceny energií, pohonných hmot i zdražování potravin a bydlení pro naše občany a firmy. Cena plynu na burze překonala minulý týden 200 euro za megawatthodinu (MWh), přitom před rokem stála 1 MWh celkem 17 euro. Současná koaliční vláda „SPOLU” (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN opožděně až nyní hovoří o potřebě změn v energetické koncepci a potřebě navyšování kapacity a naplnění zásobníků plynu pro doby výpadků při očekávané energetické krizi. Česká Fialova vláda jako jediná země v rámci V4 dosud nepředstavila ani nerealizovala žádný plán zlevnění cen energií, potravin či pohonných hmot pro občany. Odmítáme nerealistický plán Green Deal (Zelený úděl) prosazovaný EU. Stamiliardové prostředky je nyní nutné věnovat na posílení naší energetické soběstačnosti a bezpečnosti. Je velkým štěstím, že je pouze mírná zima a občané v rodinných domech a na vesnicích mají stále možnost přitápět si kamny na tuhá paliva. Jasně odmítáme systém obchodování s emisními povolenkami prosazený v EU, který tlačí ceny energií nahoru. Česká republika musí odstoupit od obchodování s energiemi na energetické burze v Lipsku. Mimochodem, premiér Petr Fiala (ODS) minulý týden v průběhu interpelací ve Sněmovně řekl, že v případě jaderného výbuchu máme na našem území k dispozici pouhých cca 6 tisíc bunkrů pro 250 tisíc obyvatel. Již ale neřekl, že z nich je plně funkčních pouze 1300. Je evidentní, že stát není na krize všeobecně připraven, a dochází tak na naše slova.

5. Vláda neřeší zdražování pohonných hmot. Vyzýváme vládu, aby zajistila jejich zlevnění.

Ceny pohonných hmot stouply zatím v důsledku obchodních spekulací jenom za poslední týden na některých místech na 50 korun na litr z předcházejících 35 korun a budou se dále zvyšovat i v důsledku realizace Green Dealu EU (Zelený úděl). Zatímco se vláda Petra Fialy nevzchopila k žádné užitečné akci, Polsko snížilo od začátku února DPH z pohonných hmot z 23 na 8 procent a Maďarsko stanovilo maximální možnou cenu zhruba na 33 korun za litr. Stejně tak česká vláda neřeší, na rozdíl od vlád ostatních zemí v rámci V4, drahé ceny energií, potravin a bydlení. Na nečinnost vlády doslova doplácí ze svých peněženek všichni naši občané. Před volbami tvrdily opakovaně strany koalice „SPOLU” (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN, že jsou na vládnutí připraveny. Potvrzuje se, že to byly pouze lživé sliby voličům. Vyzýváme současnou vládu, aby začala tyto věci, které pálí naše občany, konečně řešit. Je to její povinnost vůči občanům. Vláda ČR má k dispozici regulační nástroje podobně jako Polsko anebo Maďarsko, ale nekoná. Vláda Petra Fialy (ODS) není schopna řídit stát a nechá se pouze vléci sledem událostí, na které reaguje pozdě, špatně anebo vůbec, a proto by měla podat demisi. To je názor SPD.

6. Podali jsme ústavní stížnost kvůli pandemickému zákonu.

Poslanecký klub SPD minulý týden shromáždil s poslanci hnutí ANO dohromady 41 potřebných podpisů na podání ústavní stížnosti na zrušení pandemického zákona k Ústavnímu soudu. Jsme přesvědčeni, že zákon neměl být projednáván ve stavu legislativní nouze, dále že tímto zákonem dochází k porušování základních práv a svobod občanů zaručených Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod a také že došlo ze strany místopředsedy Poslanecké sněmovny Jana Skopečka (ODS) k porušení jednacího řádu Sněmovny při řízení schůze.

7. Vládní blokování vybraných webů je protiústavní i protizákonné. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě.

Na základě nátlaku vlády zablokovalo v pátek 25. února 2022 internetové sdružení CZ.NIC, které je provozovatelem registru domén s českou národní koncovkou .cz, několik domén. Jde například o web Protiproud blízkého spolupracovníka exprezidenta Václava Klause Petra Hájka, web Prvnízprávy, kde pravidelně publikoval názory signatář Charty 77, disident, politický vězeň, exministr a poslanec SPD Jaroslav Bašta a web Nová republika, který provozuje europoslanec SPD, bývalý ministr zdravotnictví a ředitel psychiatrické léčebny v Bohnicích MUDr. Ivan David. Toto protiústavní jednání vlády byly „odůvodněno” tím, že jsou tyto weby „dezinformační“ a nepravdivou záminkou, že „Česká republika” je ve válce. Ve válečném stavu nejsme a ani aktuální situace na Ukrajině nedává současnému kabinetu právo podnikat opatření mimo právní a ústavní rámec. Pro takové jednání nemá vláda zákonné zmocnění. Akce této vlády svědčí o jejím směřování k totalitě. Lehkost, s níž zmizelo z českého webu několik médií, je z principiálního pohledu strašidelná a hnutí SPD se kategoricky ohrazuje proti tomuto postupu. Žádný zákon nedefinuje „dezinformaci” a není ani pravdou, že jsou zmiňované weby financované z Ruska, jak lživě, a dokonce v televizním vysílání tvrdil premiér Fiala. Lidé, nechť si sami rozhodnou, co chtějí či nechtějí číst, poslouchat nebo sledovat. V minulosti se pálily knihy, teď vláda v rozporu s Listinou základních práv a svobod, která je součástí Ústavy ČR, vypíná weby. Zásadně odmítáme cenzuru. V zemi, v níž je povolen jediný „správný názor”, nelze oficiálním zprávám věřit.

Aktuality

Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka

Středa 30.11.2022|

30.11.2022 19:57 Tomio Okamura: Odmítáme zvyšování daní z příjmu a z nemovitostí, které prosazuje ministr práce Jurečka. Prosazujeme snížení daní rodinám s dětmi. Ministr práce a sociálních věcí Marian ...

Ministr pro digitalizaci a předseda Pirátů Ivan Bartoš dostal anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy

Středa 30.11.2022|

30.11.2022 19:39 Tomio Okamura: Sliby chyby. To je fakt vládní fraška… Ministr pro digitalizaci a předseda Pirátů Ivan Bartoš dostal anticenu za nedostatečnou digitalizaci státní správy. V Divadle pod ...

Poslanec Zdeněk Kettner navrhuje dorovnat finanční prostředky ve státním rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje ve školství (ONIV) na úroveň roku 2021

Středa 30.11.2022|

30.11.2022 12:55 Video - Mgr. Zdeněk Kettner: Poslanec Zdeněk Kettner navrhuje dorovnat finanční prostředky ve státním rozpočtu na ostatní neinvestiční výdaje ve školství (ONIV) na úroveň roku 2021. Jedná ...

Kandidát na prezidenta a poslanec SPD Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva

Pátek 25.11.2022|

25.11.2022 18:40 Tomio Okamura: Kandidát na prezidenta a poslanec SPD Jaroslav Bašta je člověk s obrovskou životní zkušeností v oblasti boje za svobodu, demokracii a lidská práva. Je disident, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0