Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 30. 8. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD! V Praze dne 30. 08. 2016

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje vpád turecké armády na území Sýrie za porušení mezinárodního práva. K podobné akci je zapotřebí buď souhlas Rady bezpečnosti OSN nebo souhlas syrské vlády. Ani jedna z těchto podmínek nebyla dodržena. Naše hnutí takový postup odsuzuje jako jasný projev agrese.

2.) Rozhodnutí francouzského soudu zrušit zákaz nošení tak zvaných burkin jasně dokazuje, že islamizace je plánem evropských politických elit. Zdůvodnění, že by místní orgány rozhodnutím zakázat nošení burkin vyvolaly napětí ve společnosti, je směšné. Napětí ve společnosti vyvolávají fanatické projevy islámu, které jsou naprosto neslučitelné s evropskou kulturou a evropským pojetím svobody a demokracie. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura využije všechny ústavní prostředky k zabránění islamizaci České republiky.

3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura vyjadřuje hlubokou soustrast všem obětem zemětřesení v Itálii.

4.) Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) konstatoval, že ministerstva nakupovala v letech 2013 a 2014 nehospodárně materiál i služby. Například za úklid platilo ministerstvo práce za stejné metry čtvereční šestkrát více než jinde. Podobné výsledky kontrol potvrzují nezbytnost zavedení osobní, hmotné a trestní odpovědnosti politiků. Tato zásadní systémová změna je jedním z hlavních bodů programu hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Tento zákon již naše hnutí SPD jménem svého předsedy Tomia Okamury ve Sněmovně navrhlo, ale Sobotkova a Babišova vláda ho zamítla. Nyní je jasné proč. Musí skončit beztrestnost politiků.

5.) Informace o růstu britské ekonomiky, která pozitivně reaguje na rozhodnutí občanů o vystoupení z Evropské unie, jasně ukazuje prolhanost mainstreamových médií, které straší občany důsledky vystoupení z Evropské unie. Česká republika musí následovat Velkou Británii a opustit svoje postavení kolonie v rámci Evropské unie.

6.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje za velmi nebezpečné politické záměry kancléřky Merkelové na tak zvané semknutí zemí Evropské unie, kdy paní kancléřka před bratislavským summitem o Brexitu objíždí své pomyslné evropské provincie a pokouší se o „společné evropské řešení“. Tyto plány hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura jasně odmítá. Je totiž zcela zřejmé, že Evropská unie je ve stávající formě nereformovatelná a nemá žádné funkční řešení situace, které by bylo pozitivní pro Českou republiku. Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie!

7.) 1. 9. 2016 vstupuje v platnost koncepce inkluzivního vzdělávání prosazená současným vedením Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje tento krok za nepřipravený a další inkluzi ve školství odmítá. Tento krok, který prosadila Sobotkova a Babišova vláda, poškodí kvalitu vzdělávání v České republice jak pro zdravotně postižené žáky, tak i pro talentované děti.

Politické usnesení SPD - 23. 8. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál dnešní usnesení předsednictva SPD!

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje výroky Merkelové o tom, že islám k Německu patří a že za terorismus uprchlíci nemohou, za projev naprosté politické ignorance. Jde o výroky potvrzující, že islamizace Evropy má politickou podporu těchto politiků a imigrace je součásti demografické (populační) koncepce Evropské unie. Evropské politické elity připravují konec národních států a jejich kultur. Tyto elity musí být smeteny demokratickými volbami a musíme se postavit na rozhodnou obranu naší suverenity, svobody, demokracie a kultury.

2.) Předsednictvo hnutí SPD – Tomio Okamura považuje volání pana premiéra Sobotky po společné evropské armádě za pokus dokončit odzbrojení národních států Evropy a připravit okupační síly, které budou potlačovat vlastenecký odpor. Suverénní národní státy si hranice zajistí samy. Pan premiér Sobotka před návštěvou kancléřky Merkelové zřejmě spřádá plány na svoji osobní kariéru eurokomisaře a zároveň prozrazuje, že tito globalisté chtějí připravit evropským národům nové 21. srpny 1968. Tak zvaná společná evropská armáda totiž nebude sloužit ničemu jinému než mocenské nadvládě Bruselu nad národními státy. Nechceme zde žádné cizí žoldáky, chceme armádu suverénní České republiky plně podřízenou prezidentovi republiky, jejichž vojáci budou přísahat České republice a nikomu jinému.

3.) Hnutí SPD – Tomio Okamura opakovaně upozorňovalo na kritickou situaci velkých zaměstnavatelů na Ostravsku. Podání návrhu na insolvenci Vítkovice Power Engineering ohrožuje další tisíce pracovních míst. Jednou ze základních příčin platební neschopnosti této firmy jsou protiruské sankce. Tyto sankce vyhlášené Evropskou unií jsou zbytečné a poškozují důležitá odvětví českého průmyslu. Žádáme vládu, aby prováděla suverénní a samostatnou hospodářskou politiku. Pokud umí jen plnit příkazy z Bruselu, nechť podá demisi.

4.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odsuzuje jako nehorázné záměry vlády Bohuslava Sobotky a Andreje Babiše na další skokové zdražování ceny vody. Je to důsledek předání kontroly nad zdroji vody zahraničním společnostem. Podle vzoru hlavního města Německa Berlína budeme prosazovat deprivatizaci (návrat do veřejného vlastnictví) vodárenských společností.

5.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje jednání ve vládě o zmrazení doby odchodu do důchodu za matení veřejnosti. Veřejnost je falešně uklidňována a přitom vláda neřeší nejzákladnější problém, který je klíčový pro udržení průběžného důchodového systému: tímto základním problémem je zavedení široké podpory pro rodiny s dětmi, kde rodiče pracují a řádně vychovávají své děti. Je zjevné, že zásadní podpora těchto rodin s dětmi neodpovídá programům globálního vládnutí s plány na přísun imigrantů do naší země.

Politické usnesení SPD - 16. 8. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje návrh eurokomisaře Oettingera na zavedení stejné azylové procedury v rámci Evropské unie za naprosto nepřijatelný. Jeho výsledkem by bylo financování azylantů z českého rozpočtu na úrovni, která výrazně přesahuje životní úroveň českých důchodců. Cílem tohoto návrhu je zvýšit přitažlivost zemí, jakou je Česká republika, pro migranty. Musíme jasně říct, že o migranty nemáme zájem! Nechceme zde ekonomické migranty a náboženské fanatiky, které budeme živit na úkor českých seniorů a rodin s dětmi. Žádáme referendum o vystoupení z Evropské unie!

2.) Předsednictvo hnutí SPD – Tomio Okamura označuje návštěvu kancléřky Merkelové plánovanou na konec srpna za drzou politickou provokaci. Dlouhé utajování termínu a průběhu návštěvy připomíná doby totalitních papalášů a je důkazem strachu evropských politických elit z názorů občanů. Paní kancléřku Merkelovou zde potřebuje pouze současná česká Sobotkova a Babišova vláda, aby si poslechla instrukce, co má dělat. Čeští občané ji zde nepotřebují. Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky opoziční německé vlastenecké strany Alternative für Deutschland (AfD) na demisi kancléřky Merkelové. AfD je partnerskou stranou našeho hnutí SPD ve společné evropské frakci ENF (Evropa národů a svobody), kterou vede Marine Le Pen z francouzské Národní fronty.

3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odmítá plány české vlády na nákup nových obrněných vozidel pro českou armádu. Tento nákup se má týkat i německých tanků typu Leopard. Jde o zbytečné mrhání státními prostředky a pokračování zcela chybné koncepce Armády ČR. Vláda buduje malou a drahou armádu, která má sloužit především cizím zájmům a nikoliv obraně České republiky. Současná česká armáda není schopna kapacitně zabezpečit obranu České republiky. Hnutí SPD navrhuje zavedení povinné osmitýdenní vojenské služby pro mladou generaci. A výše uvedený problém s armádní technikou je možné řešit efektivní modernizaci stávající techniky s využitím práce českých firem. 4.) Hnutí SPD – Tomio Okamura považuje sexuální orientaci za soukromé právo a soukromou věc každého člověka. Politizace a propagace homosexuální orientace ostentativně prezentovaná v rámci festivalu Prague Pride je zbytečná. Je to součást multikulturní ideologie Evropské unie. Ve svém důsledku bude mít zcela opačný efekt a povede k růstu nesnášenlivosti ve společnosti. Politická podpora v České republice by měla patřit v prvé řadě rodinám s dětmi, které jsou základem budoucnosti státu, jelikož bez dostatečné porodnosti nebude mít kdo průběžně financovat státní rozpočet a důchody.

Politické usnesení SPD - 9. 8. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Hnutí SPD považuje pokračující teroristické útoky islámských fanatiků za důkaz neslučitelnosti islámu s evropským pojetím demokracie a svobody. Po vzoru Švýcarska budeme požadovat zákaz islámského zahalování tj. nošení burky na území České republiky a budeme znovu ve Sněmovně požadovat zákaz propagace radikálního islámu jako náboženství podporujícího nenávist mezi lidmi a zpochybňujícího rovnost mezi lidmi. Tento náš návrh nám již jednou vloni v červenci Sobotkova a Babišova vláda zamítla.

2.) Hnutí SPD považuje incident s útočníkem vyzbrojeným nožem a volajícím arabsky Alláh Akbar (Bůh je velký) v Kladně za jasný důkaz, že islámský terorismus a fanatismus zamíří i do České republiky. Od počátku stále požadujeme okamžité zastavení přijímání nelegálních arabských a afrických imigrantů, které odsouhlasila Sobotkova a Babišova vláda, zavedení kontrol na hranicích České republiky a zpřísnění kontroly pohybu cizinců na území České republiky.

3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura znovu požaduje důsledné prošetření kauzy OKD, včetně účastí v této kauze představitelů ČSSD a hnutí ANO. Zestátnění této společnosti musí být podmínkou pro jakékoliv vyplácení veřejných peněz této firmě. Dlouhodobě také požadujeme důsledné prošetření trestné odpovědnosti osob odpovědných za privatizaci a vytunelování společnosti. Prostředky na dlužné výplaty horníkům je třeba získat z majetku pana Bakaly a dalších bývalých představitelů společnosti NWR, kteří si pouze na odměnách dohromady mezi léty 2010 a 2015 vyplatili přes 700 milionů korun a to i přesto, že byla společnost od roku 2012 ve ztrátě. Mezi těmi, kteří inkasovali milionové částky, je také současný europoslanec za hnutí ANO Pavel Telička.

4.) Hnutí SPD podporuje řešení otázky bydlení pro slušné sociálně slabší občany – avšak v žádném případě nelze připustit, aby v rámci sociálního bydlení stát vytvářel kapacity pro ubytování nelegálních imigrantů nebo aby docházelo k pozitivní diskriminaci (neoprávněnému zvýhodňování) takzvaných nepřizpůsobivých občanů. Odmítáme podporovat systém, který předvádí Sobotkova a Babišova vláda, kdy jsou podporovaní lidé, kteří nemají zájem pracovat, obtěžují okolí svou kriminalitou, nejsou sociálně potřební a pouze parazitují na práci ostatních spoluobčanů. Zásadní pravomoc a odpovědnost za sociální bydlení musí dostat obce a města.

Politické usnesení SPD - 2. 8. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

 práva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci 1.) Hnutí SPD jde v Pardubickém a Zlínském kraji do krajských voleb samostatně, v dalších 11 krajích pak vytvořilo koalici se Stranou Prav Občanů (SPO), jejímž čestným předsedou je prezident republiky Miloš Zeman. Předsednictvo hnutí SPD vyzývá všechny členy a příznivce k účasti ve volbách. Volby do krajských zastupitelstev se musí stát prvním krokem k obnově suverenity České republiky, zajištění její bezpečnosti před islámskými fanatiky a prosazení přímé demokracie. 2.) Hnutí SPD považuje spor o tak zvanou reformu policie za pouhý boj o ovládnutí policejních složek mezi hnutím ANO a ČSSD. Považujeme za naprosto správné hodnocení prezidenta Miloše Zemana, které se týká nízké efektivity policie v boji s tuneláři a organizovaným zločinem. Prezident republiky správně označil za příklad této nízké efektivity kauzu OKD. Přesně poukázal na úlohu pana Teličky, europoslance za hnutí ANO, kdy on a jeho firma v době sporu o byty OKD inkasoval od Bakaly desítky milionů korun a také současného premiéra Bohuslava Sobotky, který ještě jako ministr financí privatizaci OKD podepsal. 3.) Předsednictvo hnutí SPD vítá nominaci Donalda Trumpa na kandidáta Republikánské strany na post prezidenta USA. Předvolební výroky a stanoviska tohoto kandidáta ohledně zahraniční politiky naznačují možnost snížení napětí ve světě a zahájení skutečného boje s islámským terorismem. 4.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura považuje výroky německé kancléřky Merkelové o zvládnutí imigrační krize za projevy šílených plánů na multikulturní Evropu, jejichž důsledkem bude islamizace Evropy. Představitelé Evropské unie a vlád členských zemí EU jsou spoluzodpovědní za kritické zhoršení bezpečnostní situace v Evropě. Podporujeme výzvy německých občanů k demisi kancléřky Angely Merkelové a vyzýváme k demisi vládu Bohuslava Sobotky. 5.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie děkuje všem, kdo se podílí na organizaci a kdo se účastní debat a setkání SPD, které již více než rok intenzivně probíhají po celé republice. Stejně tak jsme vděční všem, kdo podepsal naše petice za referendum o vystoupení z Evropské unie, za zrušení poplatků České televizi pro seniory a zdravotně a tělesně postižené občany a za přímou volbu ředitele České televize. Výše uvedené petice můžete naleznout na webových stránkách SPD v sekci ke stažení, podepsané archy prosím posílejte na adresu Tomio Okamura Poslanecká sněmovna, Sněmovní 4, 118 26, Praha 1 – Malá Strana.

Politické usnesení SPD - 26. 7. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Hnutí SPD považuje sérii teroristických útoků ve Francii a v Německu za důsledek multikulturní politiky Evropské unie. Vyjadřujeme upřímnou soustrast blízkým stovek obětí nedávných teroristických činů. Islámský terorismus začíná válku proti občanům evropských zemí. Vzhledem k vysokému počtu imigrantů se tato situace v řadě zemí bude stále zhoršovat. Hnutí SPD požaduje okamžité zrušení souhlasu vlády ČR s přijímáním islámských imigrantů. Přesto přímo dnes česká vláda iniciovala přesídlení 80 Syřanů z Turecka k nám. Naše hnutí již vloni v červenci podalo návrh na postavení islámského práva šaría a džihád mimo zákon, ale Sobotkova vláda nám tento náš návrh zamítla. My však nadále požadujeme zásadní legislativní úpravu, která zabrání propagaci džihádu a šaríi na území České republiky.

2.) V souvislosti s útoky v Německu a Francii požaduje hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura rozhodné kroky ke změně koncepce armády ČR, mimo jiné také zavedení 8-týdenního povinného branného výcviku pro mladou generaci a přípravu armády ČR na obranu státu. Tyto kroky nelze odkládat, neboť je zjevné, že situace na jih a západ od našich hranic se bude stále zhoršovat.

3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odmítá jakoukoliv snahu omezit právo občanů legálně vlastnit zbraň. Tato snaha vedení EU a probruselských vlád členských zemí připraví cestu pro teror a útoky na řádné občany evropských zemí.

4.) Hnutí SPD podporuje navýšení mezd. V případě vládních návrhů jde o navýšení nedostatečné, které je součástí předvolební kampaně vládních stran. Mzdy jsou v České republice hluboko pod hranici, která by odpovídala hrubému domácímu produktu země.

5.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá všechny své členy a příznivce k aktivní účasti ve volební kampani k volbám do krajských zastupitelstev letos v říjnu. Hnutí SPD využije úspěch v krajských volbách k zapojení zastupitelstev krajů ke splnění našich nejzásadnějších politických priorit. Mezi ně patří bezpečnost, proto prosazujeme zastavení přijímání muslimských, afrických a arabských migrantů, které odsouhlasila Sobotkova vláda, dále zamezení stavby mešit, zastavení islamizace a zastavení pozitivní diskriminace (neoprávněného zvýhodňování) nepřizpůsobivých občanů. Bez těchto opatření nebudou naše kraje bezpečným domovem pro občany.

6.) Hnutí SPD vystupuje razantně proti omezení svobody sociálních sítí a internetu obecně. V médiích se objevily informace, že ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier navrhl, aby specialista placený ze státních prostředků dohlížel na „nevhodné“ příspěvky uživatelů sociálních sítí. Tyto snahy pana ministra jsou zásadním pokusem omezit svobodu slova a přístup k informacím.

Politické usnesení SPD - 19. 7. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Hnutí SPD považuje teroristický útok v Nice za pokračování teroru islámských radikálů. Přímou odpovědnost za útok nesou islamisté, ale širší odpovědnost nesou politické elity EU. Multikulturní politika, tolerance k islamizaci, oslabování suverenity evropských zemí vede ke stále většímu počtu obětí. Islám je nenávistná ideologie neslučitelná s evropským pojetím svobody a demokracie. SPD vyzývá opakovaně vládu a Parlament České republiky k přijetí návrhu našeho hnutí SPD na zákaz propagace džihádu a práva šaría na území České republiky. Teroristický útok v Nice je jen jeden z mnoha útoků, které neustanou, dokud budou mít islamisti na evropském území tak široké muslimské zázemí jako dnes. Jsme ve válce s částí muslimů, kteří jsou ovšem tolerovaní velkou částí těch, které nazýváme umírněnými muslimy. Turecký prezident Erdogan ovšem správně řekl, že neexistuje rozdíl mezi islamistou a muslimem. Všichni Evropané bez rozdílu víry jsou dnes v ohrožení života ze strany islamistů, kteří k nám proudí z Afriky a Asie. Je třeba ihned zastavit veškerou migraci muslimů do Evropy, je třeba navrátit do zemí původu nejen muslimské migranty, ale také jejich potomky narozené v evropských zemích. Toto řešení je méně nespravedlivé, než tolerovat nevinné oběti muslimských teroristů. Podobná opatření už žádají i naše partnerské strany v Evropě – například Národní fronta Marine Le Pen, tj. zákon o vyhoštění i pro rodilé Francouze – zatím pro specifické trestné činy.

2.) Sněmovnou prošel návrh zákona o shromažďování, který dává policii nové právo rozehnat demonstraci bez konzultace s dalšími úřady. To je zcela zásadní zásah do našich občanských práv a SPD bude proti tomuto novému pendrekovému zákonu tvrdě protestovat. Vyzýváme prezidenta republiky, aby takový totalitní zákon namířený zcela otevřeně proti občanské opozici nepodepsal.

3. ) Jsme velmi znepokojeni vývojem situace v Turecku. Je zřejmé, že v Turecku končí i ta slabá stínová hra na demokracii. Pokus o převrat byl zřejmě provokací Erdoganových tajných služeb – svědčí o tom zatím všechny indicie, například načasování převratu na moment, kdy si Erdogan pojistil záda v Rusku a Sýrii, i to, že v zemi s tak bohatou tradicí vojenských převratů spustí převrat několik málo důstojníků a pár stovek vojáků, z nichž někteří převrat dokonce považovali za vojenské cvičení. Potlačení údajného převratu nyní využívá vláda prezidenta Erdogana k totalitnímu ovládnutí bezpečnostního, soudního a správního aparátu země, přičemž cílem Erdogana je osobní diktatura na islámských základech. Erdogan se několikrát upřímně vyznal, že chce změnu vlády v zemi z parlamentního systému na prezidentskou autokracii a za příklad označil hitlerovské Německo. Jedinou a zásadní brzdou islamismu a diktatury v Turecku je část armády, která zůstávala věrná odkazu Kemala Paši (Attaturka), který prosadil sekulární stát, tedy oddělení islámu od státu. Prezident Erdogan pokračuje v naplnění své vize velkého osmanského Turecka, tedy Turecka jako mocnosti se silou a v hranicích bývalého Osmanského sultanátu. Proto musel za jakoukoli cenu Erdogan zlikvidovat opozici v armádě a také v justici, která bude soudit jeho oponenty. Islamizace Turecka a jeho přeměna v totalitní stát bude mít dramatický dopad na bezpečnostní situaci v Evropě.

4.) Odmítáme plány na vybudování společné armády EU, protože jde o pokus definitivně zbavit Českou republiku nejdůležitější součásti národní suverenity. Jde o faktické odzbrojení naší země. Naše republika už v současnosti nemá armádu, která by byla schopna obrany naší země, a proto SPD opakovaně navrhuje zavedení povinného osmitýdenního vojenského výcviku pro mladou generaci a přeměnu armády ČR z drahého a malého expedičního sboru na funkční armádu určenou k obraně země. Naše armáda musí zůstat podřízena, v souladu s ústavou, prezidentu ČR.

5.) Vítáme, že se rozšiřuje policejní vyšetřování podvodů a tunelování v kauze OKD. Je nutné, aby v této věci postupovala policie nestranně a bez ohledu na podvodníky na nejvyšších místech a případ prošetřila, včetně podvodné privatizace státního podílu OKD v režii současného premiéra Bohuslava Sobotky a miliardáře Zdeňka Bakaly. Žádáme, aby stát odstoupil od privatizační smlouvy pro její flagrantní neplnění a v plné výši požadoval na všech odpovědných plnou náhradu všech škod a ušlých zisků. Podmínkou pro státní pomoc zaměstnancům OKD musí být zestátnění firmy.

Politické usnesení SPD - 12. 7. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Předsednictvo SPD projednalo výsledky setkání evropských parlamentních vlasteneckých stran ve Štrasburku. Hlavní vlastenecké parlamentní strany Evropy sdružené ve frakci Evropa národů a svobody (ENF), kterou vede předsedkyně francouzské Národní fronty Marine Le Pen, hodnotí výsledek britského referenda jako projev touhy Britů po svobodě. Nejde o výraz nenávisti a odmítání spolupráce. Nehrozí nic z toho, čím nás straší Česká televize a politické elity EU. Vlastenecké strany Evropy jsou ve shodě, že Brexit je pouze první krok k osvobození národů Evropy směrem k bezpečnosti, spolupráci a prosperitě.

2. Hnutí SPD pozitivně oceňuje vystoupení prezidenta Zemana na setkání států NATO ve Varšavě. Cestou ke snižování napětí musí být dialog s Ruskem, nikoliv opak. Prezident Zeman správně varoval před následky případného konfliktu s Ruskem, kdy správně připomněl, že by šlo o konflikt globální a jaderný.

3. Hnutí SPD je znepokojeno výsledky jednání států NATO ve Varšavě. Je nutné připomenout, že na začátku ukrajinské krize nebylo odtržení Krymu a povstání na východě Ukrajiny, ale byl to neústavní a násilný převrat v Kyjevě. Převrat, který svrhnul zvoleného prezidenta a vládu. S podporou USA a EU se k moci na Ukrajině dostali násilím lidé oslavující nacistické zločince. Došlo k destabilizaci východní Evropy a vzniku ohniska války. Aktuální rozhodnutí o rozmístění čtyř mnohonárodních praporů NATO u hranic s Ruskem má za cíl v případě vyprovokování konfliktu okamžité vtažení zemí NATO do války. V takovém případě hrozí riziko obejití pravomocí ústavních činitelů České republiky a vtažení České republiky do války bez možnosti se samostatně rozhodnout.

4. Hnutí SPD vyzývá všechny členy a příznivce k aktivní přípravě a podpoře hnutí ve volbách do krajských zastupitelstev v říjnu 2016. Volby jsou zásadní příležitost vyjádřit nespokojenost a odmítnout současnou politiku vlády. Vyzýváme příznivce hnutí k aktivnímu zapojení do účasti ve volebních komisích a tím při sčítání hlasů. Musíme se aktivně zúčastnit zajištění demokratického průběhu voleb.

Politické usnesení SPD - 9. 7. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vítá rozhodnutí ústavního soudu Rakouské republiky, který nařídil opakování druhého kola prezidentských voleb. Toto nařízení bylo vydáno na základě skutečnosti, že nešlo vyloučit machinace a podvody v průběhu 2. kola prezidentské volby, ve kterém o pouhých 30 tisíc hlasů porazil Evropskou unií podporovaný kandidát vlastence Norberta Hofera. Naše hnutí opakovaně vyjadřuje podporu kandidátovi naší partnerské strany FPÖ Hoferovi. Po výsledku referenda ve Velké Británií je zřejmé, že druhou zemí, která míří k suverenitě a svobodě, je Rakousko. 2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura tvrdě stojí proti záměrům předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který dle Frankfurter Allgemeine chce povinně zavést ve všech zemích EU euro. Jde o hysterické výkřiky odtržené od politické a ekonomické reality. Jde o zoufalou snahu utužit koloniální režim v Evropské unii po odchodu Velké Británie. Podpora návrhů pana Junckera ze strany ČSSD a výzvy ČSSD k hlubší integraci ČR do Evropské unie jsou jasným důkazem toho, že tato strana již nehájí česká národní a státní zájmy, ale je plně řízená tvůrci globálního vládnutí a nového světového řádu. 3.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá občany ČR k podpoře petice za přímou volbu ředitele České televize. ČT dnes zcela otevřeně slouží jiným zájmům, než jsou zájmy českých občanů. Představitelé ČT se otevřeně přiznávají, že se řídí pokyny z Evropské unie. Takovou televizi Česká republika nepotřebuje! Potřebujeme televizi, jejíž vedení se bude zodpovídat naším občanům. Proto žádáme přímou volbu ředitele České televize! 4.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odmítá kampaň vládních politických stran i tak zvané opozice a mainstreamových médií, která nás straší důsledky odchodu Velké Británie z EU. Tragické je pro Českou republiku v Evropské unii setrvávat. Za dobu členství v Evropské unii se státní dluh ČR zvýšil více než trojnásobně násobně a zadlužení českých domácnosti stouplo více než pěti násobně. Za dobu členství v ČR v EU rovněž dramatický stoupla výše prostředků, které z ČR odvádí mezinárodní korporace na ziscích a dividendách. Dnes toto číslo dosahuje 200 miliard ročně, tedy okolo 5% našeho HDP. I z těchto důvodů naše hnutí bude trvale prosazovat řešení v podobě referenda o vystoupení z Evropské unie. 5.) Hnutí SPD – Tomio Okamura souhlasí s názorem předsedy lékařské komory Milana Kubka o nízkých platech pracovníků ve zdravotnictví. Je nutné ale zdůraznit, že nízké platy se netýkají pouze oblasti zdravotnictví. Zaměstnanci v České republice dosahují svou průměrnou mzdou 27% průměrné mzdy občanů Německé spolkové republiky. Jde o zjevné využívání České republiky jako zdroje levné pracovní síly. Tuto situaci lze změnit pouze vystoupením České republiky z Evropské unie. 6.) V případě soudního sporu paní Michalákové požaduje hnutí Svoboda a přímá demokracie naprosto zásadní kroky české vlády k ochraně práv matky a české občanky. Rozhodnutí norského soudu, které zbavuje paní Michalákovou rodičovských práv je hrubým útokem na občana České republiky a vláda České republiky by měla v této záležitosti zahájit důrazné politické a ekonomické kroky proti vládě Norského království. 7.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zásadním způsobem nesouhlasí se zřizováním cizích vojenských základen a vojenských skladů v ČR a s pohybem cizích vojsk na území naší země. Naše hnutí nepovažuje Ruskou federaci za reálnou hrozbu pro bezpečnost České republiky. Reálnou hrozbou pro ČR je v současnosti pronikání arabských a afrických islámských teroristů v rámci migrační vlny přes jižní hranice Evropské unie. K budování cizích vojenských základen a k vojenským aktivitám cizích zemí na území ČR proto není sebemenší důvod. Hnutí SPD nesouhlasí s vojenskými aktivitami České republiky v zahraničí bez mandátu OSN a požaduje zásadní změnu v koncepci budování Armády ČR. Požadujeme výstavbu Armády ČR pro obranu České republiky a ne pro zahraniční expedice! 8.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura považuje rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že homosexuální páry mají právo adoptovat děti, za překroucení přirozených rodičovských práv. Naše hnutí SPD považuje sexuální orientaci každého občana za ryze soukromou věc. Neexistuje žádné vynutitelné právo kohokoliv na rodičovství. Je v zájmu dětí, aby byly vychovávaný v rodinách, které jsou založeny na přirozeném svazku muže a ženy. V České republice existuje velké množství bezdětných manželských párů, které řadu let čekají na adopci. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu hrozí reálné nebezpečí, že pod tlakem neziskových organizací, ombudsmanky Šabatové a dalších lidskoprávních revolucionářů budou děti přednostně přidělovány homosexuálním párům – a to vše bez vědomého souhlasu těchto dětí. Naše hnutí žádá důraznou podporu mladých rodin s dětmi, podporu rodičovství a vystupujeme proti jakékoliv pozitivní diskriminaci (tedy neoprávněnému zvýhodňování). Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/

Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci - 5. 7. 2016

Zavřít

Zpráva od předsedy hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci

V Praze dne 05. 07. 2016

1.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vítá rozhodnutí ústavního soudu Rakouské republiky, který nařídil opakování druhého kola prezidentských voleb. Toto nařízení bylo vydáno na základě skutečnosti, že nešlo vyloučit machinace a podvody v průběhu 2. kola prezidentské volby, ve kterém o pouhých 30 tisíc hlasů porazil Evropskou unií podporovaný kandidát vlastence Norberta Hofera. Naše hnutí opakovaně vyjadřuje podporu kandidátovi naší partnerské strany FPÖ Hoferovi. Po výsledku referenda ve Velké Británií je zřejmé, že druhou zemí, která míří k suverenitě a svobodě, je Rakousko.

2.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura tvrdě stojí proti záměrům předsedy Evropské komise Jeana-Clauda Junckera, který dle Frankfurter Allgemeine chce povinně zavést ve všech zemích EU euro. Jde o hysterické výkřiky odtržené od politické a ekonomické reality. Jde o zoufalou snahu utužit koloniální režim v Evropské unii po odchodu Velké Británie. Podpora návrhů pana Junckera ze strany ČSSD a výzvy ČSSD k hlubší integraci ČR do Evropské unie jsou jasným důkazem toho, že tato strana již nehájí česká národní a státní zájmy, ale je plně řízená tvůrci globálního vládnutí a nového světového řádu.

3.) Hnutí SPD – Tomio Okamura vyzývá občany ČR k podpoře petice za přímou volbu ředitele České televize. ČT dnes zcela otevřeně slouží jiným zájmům, než jsou zájmy českých občanů. Představitelé ČT se otevřeně přiznávají, že se řídí pokyny z Evropské unie. Takovou televizi Česká republika nepotřebuje! Potřebujeme televizi, jejíž vedení se bude zodpovídat naším občanům. Proto žádáme přímou volbu ředitele České televize!

4.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura odmítá kampaň vládních politických stran i tak zvané opozice a mainstreamových médií, která nás straší důsledky odchodu Velké Británie z EU. Tragické je pro Českou republiku v Evropské unii setrvávat. Za dobu členství v Evropské unii se státní dluh ČR zvýšil více než trojnásobně násobně a zadlužení českých domácnosti stouplo více než pěti násobně. Za dobu členství v ČR v EU rovněž dramatický stoupla výše prostředků, které z ČR odvádí mezinárodní korporace na ziscích a dividendách. Dnes toto číslo dosahuje 200 miliard ročně, tedy okolo 5% našeho HDP. I z těchto důvodů naše hnutí bude trvale prosazovat řešení v podobě referenda o vystoupení z Evropské unie.

5.) Hnutí SPD – Tomio Okamura souhlasí s názorem předsedy lékařské komory Milana Kubka o nízkých platech pracovníků ve zdravotnictví. Je nutné ale zdůraznit, že nízké platy se netýkají pouze oblasti zdravotnictví. Zaměstnanci v České republice dosahují svou průměrnou mzdou 27% průměrné mzdy občanů Německé spolkové republiky. Jde o zjevné využívání České republiky jako zdroje levné pracovní síly. Tuto situaci lze změnit pouze vystoupením České republiky z Evropské unie.
6.) V případě soudního sporu paní Michalákové požaduje hnutí Svoboda a přímá demokracie naprosto zásadní kroky české vlády k ochraně práv matky a české občanky. Rozhodnutí norského soudu, které zbavuje paní Michalákovou rodičovských práv je hrubým útokem na občana České republiky a vláda České republiky by měla v této záležitosti zahájit důrazné politické a ekonomické kroky proti vládě Norského království.

7.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zásadním způsobem nesouhlasí se zřizováním cizích vojenských základen a vojenských skladů v ČR a s pohybem cizích vojsk na území naší země. Naše hnutí nepovažuje Ruskou federaci za reálnou hrozbu pro bezpečnost České republiky. Reálnou hrozbou pro ČR je v současnosti pronikání arabských a afrických islámských teroristů v rámci migrační vlny přes jižní hranice Evropské unie. K budování cizích vojenských základen a k vojenským aktivitám cizích zemí na území ČR proto není sebemenší důvod. Hnutí SPD nesouhlasí s vojenskými aktivitami České republiky v zahraničí bez mandátu OSN a požaduje zásadní změnu v koncepci budování Armády ČR. Požadujeme výstavbu Armády ČR pro obranu České republiky a ne pro zahraniční expedice!

8.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura považuje rozhodnutí Ústavního soudu o tom, že homosexuální páry mají právo adoptovat děti, za překroucení přirozených rodičovských práv. Naše hnutí SPD považuje sexuální orientaci každého občana za ryze soukromou věc. Neexistuje žádné vynutitelné právo kohokoliv na rodičovství. Je v zájmu dětí, aby byly vychovávaný v rodinách, které jsou založeny na přirozeném svazku muže a ženy. V České republice existuje velké množství bezdětných manželských párů, které řadu let čekají na adopci. Na základě rozhodnutí Ústavního soudu hrozí reálné nebezpečí, že pod tlakem neziskových organizací, ombudsmanky Šabatové a dalších lidskoprávních revolucionářů budou děti přednostně přidělovány homosexuálním párům – a to vše bez vědomého souhlasu těchto dětí. Naše hnutí žádá důraznou podporu mladých rodin s dětmi, podporu rodičovství a vystupujeme proti jakékoliv pozitivní diskriminaci (tedy neoprávněnému zvýhodňování).

Aktuality

Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku

Čtvrtek 28.03.2024|

28.3.2024 14:53 Radek Rozvoral: Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku!  Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa, kdy pro křesťany jsou spojovány se vzkříšením Ježíše ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0