Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 19. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf

Usnesení předsednictva SPD stejně jako další zprávy můžete také sledovat na https://www.facebook.com/hnutispd

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci

 

1.) Ve dnech 15. 4. až 17. 4. se předseda hnutí Tomio Okamura zúčastnil setkání Evropských vlasteneckých stran pod vedením paní Marine Le Pen v Rumunsku. Naše hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura zde zastupovalo Českou republiku. Jednání potvrdilo společné stanovisko odmítající nynější formu evropské integrace. Zúčastněné strany jsou pro spolupráci svobodných národních států a odmítají invazi nelegálních imigrantů a budování EU jako totalitního superstátu.
 
 
2.) Česká ekonomika roste, ale živnostníkům se daří stále hůře. To jsou poslední statistická čísla. Velké firmy napojené na dotace a veřejné rozpočty prosperují a malé firmy jsou vytlačovány z trhu. Živnostníci končí s podnikáním. Jde o výsledek dlouhodobého nezájmu státu o účinnou podporu malých podnikatelů. Naše hnutí prosazuje platbu DPH ze skutečně zaplacených faktur. Byla by to zásadní pomoc pro stabilitu malého podnikání. Odmítáme elektronickou evidenci tržeb a budeme prosazovat paušální daň pro živnostníky.
 
 
3.) V pondělí 16. 5. 2016 představí hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura v Poslanecké sněmovně svou koncepci Armády ČR. Tento programový dokument je v opozici proti vládnímu programu armády jako malého a drahého expedičního sboru. Za příklad pro naši koncepci považujeme švýcarskou armádu. Armáda České republiky musí sloužit obraně země a ne zahraničním intervencím.
 
 
4.) Naše hnutí odmítá podpořit návrh kariérního řádu pro pedagogické pracovníky. Jde o návrh, který neřeší nízké ohodnocení pedagogické práce a bude zatěžovat školy další administrativou. Potřebujeme zvýšit mzdy učitelů a nechat je učit a ne šikanovat je byrokracií a zatěžovat činností, která nemá reálný smysl a význam.
 
 
5.) Předsednictvo hnutí konstatuje, že ČSSD ignoruje rozhodnutí soudu a neplatí dluh. V době, kdy statisíce občanů jsou vystaveny zvůli lichvářských půjček a musí platit obrovské úroky, pokuty a poplatky, ČSSD ignoruje rozsudek soudu a chová se jako státostrana nad zákonem. Zákon je podle ČSSD jen pro občany. Co vyžadují v podhradí, tím na hradě pohrdají. V podhradí řádí lichváři a na hradě jsou páni nad zákonem. Naše hnutí prosadí zásadní zákony zakazující lichvu a chránící občany před podvodníky.
 
 
6.) Předsednictvo hnutí vzalo na vědomí informace o jednání zastupitelstva ve Smilovicích. V případě Smilovic se umisťují imigranti do soukromého objektu. Zastupitelstvo obce nevzalo v úvahu názor 30% občanů Smilovic, kteří podepsali protestní petici proti umisťování imigrantů. Místo respektování názoru občanů spolupracuje vedení obce s ministerstvem vnitra na formálním zpochybnění názorů vlastních občanů. Občané Smilovic postupovali zcela správně a dali jasně najevo, že nesouhlasí s rozhodováním v souladu s principem „o nás bez nás“. Je zjevné, že trik umisťování imigrantů do „soukromých zařízení“ bude uplatňován jako trik vlády k právnímu zpochybnění protestních petičních akcí občanů. Není podstatné právní kličkování vlády a některých představitelů samosprávy, podstatné je, že v tuto chvíli podle dostupných údajů ve Smilovicích nezůstal jediný imigrant. Je to proto, že občané obce aktivně hájili svůj názor a za to jim patří naše uznání.
 

 

Politické usnesení SPD - 12. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf
 
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
 
1.) Hnutí SPD považuje návrh Evropské komise na zřízení Evropské kanceláře na podporu azylu v každé členské zemi za zcela odkrytou snahu o přeměnu evropských národních států v administrativní jednotky a protektorátní území EU. Jde o otevřené převzetí řízení národních států Bruselem a jednoznačnou politickou agresi proti České republice, kdy naše země již nebude moct rozhodovat o tom, kdo na našem území může žít. Odpovědnost za politickou agresi EU vůči ČR nesou vládní i tak zvané opoziční strany, které v minulých létech nehájily suverenitu České republiky. Falešné nářky těchto politiků jsou dnes vyvolány strachem z volebního výsledku a nikoliv skutečnou změnou jejích politiky. Hnutí Svoboda a přímá demokracie bude v Poslanecké sněmovně opakovat své návrhy na vyhlášení referenda o vystoupení ČR z EU a také navrhne Poslanecké sněmovně hlasování o odstoupení od Lisabonské smlouvy. 2.) Hnutí SPD odmítá spekulace a návrhy vládní koalice o možném zvýšení věku odchodu do důchodu. Jde o snahu de facto omezit nebo zrušit vyplácení starobních důchodů lidem. Tak zvané analýzy „odborníků“, které lživá média propagují, považujeme za manipulaci, která neodpovídá realitě. Problémy spojené s penzijním pojištěním jsou dány špatným hospodařením státu, který penzijní spoření občanů používá k průběžnému financování státních výdajů a nehospodaří se spořenými prostředky budoucích důchodců jako s dlouhodobými vklady. Hnutí SPD prosazuje zachování současné doby odchodu do důchodu. Hnutí SPD představí do sněmovních voleb 2017 sociální plán, který zajistí dobré hospodaření s úsporami budoucích penzistů. 3.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie vyzývá své členy a příznivce k politické aktivitě před krajskými volbami v roce 2016. Na základě usnesení z konference v prosinci 2015 se hnutí SPD aktivně zúčastní krajských voleb a v souladu s usnesením předsednictva z února 2016 sestaví ve většině krajů společnou kandidátku se Stranou práv občanů, jejímž čestným předsedou je prezident republiky pan Miloš Zeman. 4.) Předsednictvo hnutí SPD považuje výsledek referenda o asociační smlouvě EU a Ukrajiny v Nizozemí za jednoznačné odmítnutí politiky EU občany. Přes obrovskou mediální masáž, nátlak ze strany Bruselu a USA, se zúčastnilo referenda 32% občanů, z nichž 61% odmítlo přiblížení Ukrajiny k Evropské unii. Jde o jasný projev vůle občanů Nizozemí, kteří odmítli politiku evropské integrace, ukrajinský fašismus a korupci a bezpečnostní rizika spojená s prohlubováním nepřátelstvím k Rusku. 5.) Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje občany na změnu stanoviska ministra financí Andreje Babiše k zadlužování českého státu. Před volbami byl slibován vyrovnaný státní rozpočet do tří let, dnes nás pan ministr informuje, že v roce 2019 bude schodek rozpočtu za předpokladu pokračujícího hospodářského růstu 30 miliard korun. Ke schodkovému hospodaření není v podmínkách hospodářského růstu žádný důvod. Jedinou příčinou této situace může být pokračování špatného hospodaření státu. Hnutí ANO i v tomto případě stejně jako v případě elektronických pokladen (EET) mění svá stanoviska tak, jak potřebuje. 6.) Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura podpoří svým hlasováním v Poslanecké sněmovně případný návrh na zdanění církevních restitucí. Rozsah církevních restitucí považujeme za bezprecedentní porušení zájmů občanů České republiky. Zdanění církevních restitucí je spravedlivým krokem a v případě úspěchu ve sněmovních volbách 2017 ho bude hnutí SPD prosazovat jako nástroj revize celkové výše církevních restitucí. Takto získané prostředky použijeme na podporu rodin s dětmi, seniorů, zdravotně hendikepovaných a investice do rozvoje školství a vědy.

Politické usnesení SPD - 5. 4. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!
 
Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf
 
Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
 
1.) Finanční katastrofa, která postihla ČSSD, není podle mínění SPD jen vnitřní věcí této strany. Ukazuje názorně, jak hospodaří politici, kteří tuto vládnoucí stranu vedou. Stejně jako hospodaří s majetkem strany, hospodaří i s naším státem. Za vzniklé penále jsou plně odpovědní pánové Špidla, Gross, Paroubek a Sobotka. 2.) Případ takzvaných iráckých křesťanských uprchlíků ukazuje podle mínění předsednictva SPD na výraznou možnost korupce pří výběru těchto lidí k přesídlení. Prozrazuje naprostou nesystémovost celého projektu a vyvolává podezření z výrazného mrhání státními prostředky. Tento projekt je organizovaný takzvanými neziskovými organizacemi financovanými státem, které v tomto případě fungují jako cestovní kanceláře pro ekonomické imigranty placené z našich daní. Předsednictvo SPD požaduje po vládě ČR, aby ukončila spolupráci s organizací Generace 21 a ukončila také celý projekt leteckého dovozu takzvaných „obětí pronásledování“, které zjevně touží pouze po ekonomických výhodách. 3.) Vstoupila v platnost dohoda Evropské unie a Turecka na vrácení imigrantů. Podle předsednictva SPD podstatou dohody je, že jednoho ilegálního imigranta vrátíme z Řecka do Turecka a Turecko nám za to pošle letecky na naše náklady jednoho imigranta již legálního a s právem na azyl. Jde o legalizaci nelegální imigrace za miliardy eur z peněz daňových poplatníků. Jde také o cílené překonání ostrahy hranic jednotlivých zemí, neboť imigranti budou dopravovaní do Německa a odtud distribuovaní dále do dalších zemí EU. SPD požaduje referendum o vystoupení z EU, neboť další členství ČR v této organizaci ohrožuje základní zájmy našich občanů a našeho státu. 4.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie považuje činnost agentur pro výzkum veřejného mínění za součást mainstreamové manipulace. Rozdílnost výsledků průzkumů jednotlivých agentur je daná buďto absolutní neschopnosti agentur nebo politickou korupcí. Nebudeme se vůbec ohlížet na tyto výsledky, půjdeme do ulic a v ulicích a na sociálních sítích budeme říkat lidem pravdu a budeme jim také říkat to, co je třeba udělat pro svobodu a demokracii v naší zemi. 5.) Předsednictvo hnutí vítá jednoznačný úspěch petic proti umisťování nelegálních imigrantů do Havířova a Kostelce nad Orlicí. Jen v ulicích Havířova při návštěvě Tomia Okamury podepsalo petici za jediný den 2 500 občanů města. Přes mediální útoky se ukazuje, že politický protivník již ztrácí „monopol na pravdu“ a lidé již začínají otevírat oči. Předsednictvo SPD vyzývá všechny členy a příznivce hnutí k podpoře této demokratické politické aktivity občanů. 6.) Předsednictvo hnutí konstatuje, že k dnešnímu dni byly řádně zvoleny politické reprezentace hnutí v sedmi krajích. V ostatních krajích se tak stane v průběhu dubna. Budujeme početné pevně organizované hnutí, pouze tak budeme schopní vést účinný politický boj na obranu svobody a demokracie. 7.) Informace belgické policie, že na bruselském letišti je zaměstnáno až 50 lidí projevujících náklonnost k Islámskému státu, je podle SPD potvrzením nebezpečnosti islamizace Evropy. Je to důsledek fatálního zablokování činnosti bezpečnostních služeb, které místo boje s radikálními islamisty soustřeďují svou pozornost na potlačování politické opozice proti evropské integraci a islamizaci. 8.) Předsednictvo hnutí považuje za nutné co nejrychleji ukončit boje mezi Arménii a Ázerbájdžánem v prostoru Náhorního Karabachu. Ázerbájdžán je blízkým spojencem Turecka a křesťanská Arménie je spojencem Ruska. Hrozí nebezpečí vzniku zástupného konfliktu mezi Tureckem a Ruskem o oblast Kavkazu.

Politické usnesení SPD - 29. 3. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! Prosím, šiřte tyto informace také mezi lidmi, kteří běžně nepoužívají internet. K tomu Vám mimo jiné poslouží náš leták, který si může každý stáhnout a vytisknout: http://uloz.to/xYFXmgBQ/letak-spd-pro-tisk-na-a4-pdf

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura k aktuální politické situaci
1.) Předsednictvo SPD vyjadřuje hlubokou soustrast rodinám obětí teroru islamistů v Bruselu. Jde o pokračování války, která je vedena proti národům a kultuře Evropy. Odpovědnost za smrt obětí kromě vrahů nesou i politické elity EU a Evropy, které prosazují multikulturní integraci EU.
 
2.) Předsednictvo SPD vyzývá členy a příznivce SPD k účasti na demonstraci v Praze 14. 5. 2016. Je nutné jasně ukázat naši sílu a odhodlání při obraně svobody a demokracie. Požadujeme referendum o vystoupení z Evropské unie, odmítáme islamizaci a chceme zastavit nelegální imigraci.
 
3.) Je nutné, aby policie a zpravodajské složky soustředily svoji pozornost na islámské organizace propagující právo šaría a džihád. Je nutné sledovat jejich financování a činnost. Uvedené části islámu jsou zásadním nebezpečím pro svobodu a demokracii a je nutné je v České republice zakázat. Předsednictvo SPD odmítá šikanu policie proti lidem odmítajícím islamizaci.
 
4.) Hnutí SPD vítá úspěchy syrské a ruské armády v boji proti Islámskému státu. Poslanci hnutí vyzvou vládu České republiky k podpoře syrské vlády v boji s islamisty.
 
5.) Předsednictvo SPD považuje ničení čínských vlajek k uvítání státní návštěvy čínského prezidenta za politickou provokaci lokajů EU a lidské vandalství. Čína je důležitým partnerem naší země. Rozvoj ekonomických vztahů s Čínou je významnou šancí pro české podnikatele a firmy. Rozvoj vztahů s touto zemí je také zásadní otázkou suverenity České republiky. Nenávist a odpor proti návštěvě čínského lídra v ČR má jednoduchý důvod: naší zemi je bráněno v suverénní zahraniční politice. Chtějí, abychom přijímali pokyny z Bruselu a chovali se jako správní jednotka EU. S Čínou má jednat Evropská unie a ne její kolonie, tak chápou naše postavení v Bruselu. Hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura prosazuje referendum o vystoupení z Evropské unie.
 
6.) V souvislosti s návštěvou čínského prezidenta považuje předsednictvo hnutí SPD zpravodajství ČT za naprosto nevyvážené a zcela jednoznačně poškozující zájem občanů získávat objektivní informace. Konstatujeme, že Česká televize slouží zájmům Evropské unie a nikoliv zájmům českých občanů. Hnutí SPD odmítá jakékoliv nedemokratické praktiky. Proto považujeme propagaci Tibetu za lživou a falešnou. Vláda Dalajlámů v Tibetu se vyznačovala otrokářstvím, nevolnictvím a tělesnými tresty. Pokud ho pánové Schwarzenberg, Kalousek a další vydávají za symbol dodržování lidských práv, pak jde o naprostou lež a účelové matení veřejnosti.
 

 

Politické usnesení SPD - 9. 3. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

 

Toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál! Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura k aktuální politické situaci

1.) Předsednictvo hnutí pověřuje poslance a místopředsedu hnutí Radima Fialu k přednesení návrhu na zařazení do programu Sněmovny bodu „zavedení povinného vojenského výcviku pro občany České republiky“. Česká republika dnes nemá dostatek sil ani na uzavření českých hranic. Naše hnutí bude prosazovat povinný vojenský výcvik v délce osmi týdnů pro zdravotně způsobilé muže, s možnosti dobrovolného absolvování výcviku pro ženy. Není pochyb o dalším zhoršování bezpečnostní situace v Evropě a v této situaci je dnes Česká republika dokonalé bezbranná. Spojenecké závazky v rámci NATO neobsahují pro Českou republiku žádnou garanci okamžitého ozbrojeného zásahu v náš prospěch.

2.) SPD považuje výsledek víkendových voleb do Národní rady (Parlamentu Slovenska) za důsledek nesouhlasu většiny občanů Slovenské republiky s politikou EU. Všechny předvolební výzkumy se ukázaly jako liché. Míra chyb v průzkumech je daná buď naprostou odbornou neschopnosti agentur a nebo mírou politické korupce, která se blíží zločinnému ohrožení demokracie. Ve volbách výrazně uspěly nové politické strany a hnutí. Nářek českých mainstreamových médií, že voliči volili špatně, je směšný a pouze dokumentuje obavy mainstreemu z výsledků nadcházeních voleb v České republice.

3.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura považuje odchod poslance Fiedlera z Úsvitu za potvrzení informací o zákulisním řízení Úsvitu s Blokem proti islámu. Pan Fiedler odůvodnil svůj odchod tak, že Úsvit s BPI ovládl pan Vít Bárta. Pan poslance Fiedler byl aktivním pučistou, který se účastnil vyhazovu Tomia Okamury a Radima Fialy z Úsvitu. Tehdy mu toto zákulisní řízení nevadilo. Zrada nakonec sežere zrádce. Protože neumí nic než zrazovat. A ti kdo zradu organizují, zrádce rádi nemají. Po spojení s panem Konvičkou už pan Fiedler není potřeba. Tato událost je jasnou odpovědi všem, kteří dosud přemýšleli, proč Tomio Okamura a Radim Fiala byli před rokem vyhození a je to také jasná odpověď každému, kdo mudruje na téma „spojte se s Úsvitem“. Zcela jasně prohlašujeme: SPD se nebude spojovat ani s Úsvitem, ani s panem poslancem Fiedlerem. Budujeme demokratické a vlastenecké hnutí bez zákulisních hráčů a bez zrádců. 4.) Předsednictvo konstatuje, že úspěšně probíhá příprava ustavujících konferencí regionálních klubů v jednotlivých krajích. Tyto konference dovrší vytváření regionálních struktur hnutí a významně posílí schopnosti našeho hnutí v jednotlivých krajích.

Politické usnesení SPD - 2. 3. 2016

Zavřít

Politické usnesení SPD

 

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1.) Předsednictvo hnutí Svoboda a přímá demokracie podporuje ochranu vnějších hranic států Visegrádské čtyřky, kterou by tyto státy zajistily ve vzájemné spolupráci. Schengen již dávno nefunguje a všechna navrhovaná opatření ze strany EU a premiéra Sobotky v této oblasti jsou neúčinná. Názory, že s postupující zimou se přísuny migrantů sníží, se ukázaly jako liché. Naopak, příliv nelegálních a převážně ekonomickým migrantům neustále stoupá.

2.) V souvislosti se zvyšujícím se tlakem Turecka na zrušení vízové povinnosti předsednictvo SPD konstatuje, že k tomu v dnešní ekonomické situaci není žádný důvod a naopak požadujeme ukončení jednání o možném vstupu Turecka do Evropské unie. Vstup 70 milionů Turků a dalších milionů ilegálních imigrantů zadržovaných na jejich území je nepřijatelný.

3.) Předsednictvo SPD je znepokojeno majetkovými změnami probíhajícím v podniku NWR. Probíhající změny v žádném případě nepředstavují ukončení krize této firmy, ale spíše připomínají závěrečnou fázi krachu, kdy viník utíká od svojí odpovědnosti. Předsednictvo SPD konstatuje, že současná situace, kdy hrozí nezaměstnanost desítek tisíc lidí na Ostravsku a Karvinsku je výsledkem privatizace OKD, která proběhla za vlády Sociální demokracie a nese jasné znaky trestné činnosti. Zde je nutné, aby vedle řešení sociální situace konaly orgány činné v trestním řízení.

4.) Předsednictvo SPD považuje návrh TOP09 omezující možnosti vlastníků firem působit v politice za vrchol politického pokrytectví. Jde o návrh, který může významným způsobem omezit politickou svobodu v České republice. Míří proti účasti lidí, kteří nejsou na svých politických postech existenčně závislí, v české politice. SPD navrhuje jiné řešení pro zvýšení odpovědnosti politiků a tím je jejich přímá volba a odvolatelnost ze strany voličů. TOP09 odhodila svou liberální masku a ukázala se jako rozhodná budovatelka totalitního evropského superstátu.

5.) Předsednictvo SPD konstatuje, že uzavření příměří mezi vládou a umírněnou opozicí v konfliktu v Sýrii je krokem směrem k urovnání celého konfliktu. Považujeme za správné, že z příměří byly vyloučeny teroristické organizace Islámský stát, an-Nusrá a další ze seznamu OSN. Je jednoznačné, že tento pozitivní posun je výsledkem ruského vstupu do konfliktu.

 

Aktuality

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců

Pátek 14.06.2024|

14.6.2024 11:56Radek Rozvoral: Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců!Zemědělci v rámci celé Evropské unie pořádali od začátku letošního roku celou řadu demonstrací, z důvodu zajištění lepších podmínek pro jejich podnikání. ...

Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana

Neděle 19.05.2024|

19.5.2024 18:49 Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana. Překvapivé výroky Zemana na semináři o bezpečnosti – Stačilo dodržet Minské dohody či nezpronevěřovat se otcům zakladatelům ...

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky

Úterý 14.05.2024|

14.5.2024 12:55Radek Rozvoral: Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0