Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 5. 9. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní. Prezident Petr Pavel se při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

1. Uděláme vše pro to, aby vládní daňový balíček rekordně zvyšující daně nebyl schválen. Obává se ho 81 procent občanů.

Na schůzi sněmovny v tomto týdnu začne druhé čtení takzvaného vládního konsolidačního balíčku, který je ve skutečnosti nejrozsáhlejším zvýšením daní v historii samostatné České republiky. Vláda Petra Fialy navrhuje například zvýšit všechny typy existujících daní a povinných pojistných odvodů – mimo jiné daň z nemovitosti, spotřební daň, daň z příjmu právnických osob, daň z příjmu fyzických osob, daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, nemocenské pojištění, sociální pojištění živnostníků a některé další daně a odvody. Jde tedy čistě o snahu snižovat astronomický deficit státního rozpočtu zvyšováním daní, přestože vláda může šetřit jinde a jinak. Tohoto vládního daňového balíku se oprávněně obává 81 procent českých občanů, jak vyplývá z aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Hnutí SPD udělá vše pro to, aby tento balíček nebyl v představené podobě schválen. Naši poslanci k němu podali více než 60 pozměňovacích návrhů, jejichž cílem je ochránit příjmy a životní úroveň českých domácností a firem. Navrhujeme například zachovat daň z nemovitosti v současné výši, nerušit školkovné a daňové slevy na manžela, manželku a na pracujícího studenta, nezvyšovat sociální odvody živnostníkům, nesnižovat příjmy obcí a krajů, zachovat daňové osvobození státní podpory stavebního spoření i zaměstnaneckých benefitů a řadu dalších věcí na podporu slušných a pracujících občanů.

2. Rozpočet na rok 2024 pokračuje v extrémním zadlužování naší země. Fialova vláda je naprosto nekompetentní.

Ministerstvo financí vedené Zbyňkem Stanjurou (ODS) předložilo vládě návrh rozpočtu na příští rok, a to se schodkem ve výši 252 miliard korun. Navrhovaný deficit je o 42 miliard vyšší, než jaký slibovala Fialova vláda v květnu při představování tzv. ozdravného balíčku (210 miliard korun). Vláda musí konečnou podobu rozpočtového deficitu schválit do konce září. Na rok 2025 pak ministerstvo financí plánuje rozpočtový deficit v objemu 235 miliard korun. To by při dodržení letošního plánovaného deficitu znamenalo, že za čtyři roky svého působení zvýší Fialova vláda státní dluh celkem o 1,157 bilionu korun! Přičemž celkový státní dluh v polovině letošního roku překročil již tři biliony korun. Hlavním problémem deficitního státního rozpočtu je vysoká inflace, dlouhodobý pokles reálných mezd, ale zejména tempo zadlužování. Žádná vláda v historii nezadlužila zemi za svůj mandát tolik, jako ji zadlužuje ta současná. Fialova vláda nemá žádnou ekonomickou koncepci, její působení je charakteristické nahodilými a škodlivými opatřeními, která jdou navíc mnohdy proti sobě. Hnutí SPD má v oblasti fiskální a rozpočtové politiky jasno: je třeba výrazně snížit výdaje státu, zejména veškeré zbytné výdaje typu plateb a odvodů do zahraničí, vojenské pomoci Ukrajině, financování politických neziskových organizací či dotací privátním podnikatelským subjektům. Dále je třeba omezit objem předražených armádních nákupů v zahraničí. Na straně příjmů požadujeme zdanit dividendy vyváděné nadnárodními korporacemi z ČR do zahraničí. To jsou konkrétní návrhy snižující deficit v řádu 200 až 300 miliard korun. Hnutí SPD disponuje, na rozdíl od Fialovy pětikoalice, ve svých řadách mnoha odborníky, kteří budou schopni v příští vládě tyto a další návrhy realizovat v praxi.

3. Prezident Petr Pavel letos již podruhé vystoupil proti našim důchodcům a při podepsání zákona na snížení valorizací důchodů se zachoval alibisticky. SPD je připravena podpořit návrh na zrušení tohoto zákona u Ústavního soudu.

Prezident Petr Pavel minulý týden podepsal vládní návrh zákona na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení mimořádných valorizací a na výrazné zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu. Stalo se tak pouze den poté, kdy prezident oznámil, že uvažuje o vetu tohoto zákona anebo o jeho podpisu později. Prezident republiky měl dostatek času na jasné stanovisko k zákonu o důchodovém pojištění a opět tak potvrdil, že v postojích k zásadním politickým tématům jedná alibisticky a chybí mu, na rozdíl od předcházejících dvou prezidentů, politická zkušenost. Prezident letos již podruhé aktivně vystoupil proti našim důchodcům. Poprvé tomu tak bylo v případě, kdy prezident podepsal vládní návrh na snížení červnové mimořádné valorizace důchodů, který byl dle našeho názoru v mnoha ohledech protiústavní. Hnutí SPD je připraveno aktivně se podílet na vypracování a podání návrhu na zrušení problematického a škodlivého zákona o snížení valorizací důchodů a zpřísnění podmínek předčasných důchodů k Ústavnímu soudu. Chráníme práva našich důchodců proti asociální vládě a prezidentovi!

4. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a směřujeme ke stagnaci. Čeští podnikatelé již premiérovi Fialovi nevěří a šest z deseti českých firem vidí budoucnost České republiky temně.

Pokud stát nezačne investovat, stane se Česká republika skanzenem a přijde kolaps, obávají se společnosti v průzkumu podnikatelských svazů pro agenturu Ipsos a podle stejného průzkumu mohou za současnou situaci mimo jiné špatná rozhodnutí politiků. To je vysvědčení vlády Petra Fialy (ODS) které zaznělo minulý týden na konferenci „Česko na křižovatce – Vize a strategie pro dalších 30 let” ze strany podnikatelů. Další kritika směřovala na dlouhé povolovací procesy a chybějící státní vize. Tuzemská ekonomika má nejhorší růst v Evropě a podle dat z Českého statistického úřadu směřujeme ke stagnaci. Tuzemská ekonomika také podle Evropského statistického úřadu (Eurostat) jako jediná ze států Evropy stále nedosáhla předcovidové úrovně. Premiér Fiala hovořil o šesti oblastech, které mají naši zemi změnit. Mají to být doprava, energetická infrastruktura, jádro, lithium, čipy a trendy v informačních technologiích. Takže ODS měla premiéra od roku 1993 celkem 15 let a nyní, v roce 2023, v polovině svého vládního cyklu, přichází s „receptem“ vize pro budoucnost. Zatímco Polsko postavilo 2 700 kilometrů nových dálnic, u nás je to 260 kilometrů. Nemáme vysokorychlostní tratě, chybí infrastruktura, máme drahé energie, chybí jaderné bloky, přehrady. Vláda nemá jasnou energetickou koncepci a k tomu potřebnou infrastrukturu. Ve spoustě věcí se zaspalo. Pokud hnutí SPD bude v příští vládě, máme na rozdíl od vlády Petra Fialy dostatek odborníků, kteří jsou schopni tyto věci řešit ve prospěch zájmů České republiky a našich občanů.

 5. Invaze imigrantů do Evropy zesiluje. EU vůbec není schopna ji zastavit.

Stále enormně rostou počty nelegálních imigrantů přicházejících do Evropy přes Středozemní moře. Od počátku roku tudy připlulo do Itálie 108 tisíc imigrantů, vloni jich bylo za stejné období 53 tisíc, v roce 2021 37 tisíc. Z toho je evidentní, že letošní dohoda EU-Tunisko absolutně nefunguje. Za pět týdnů, které uplynuly od uzavření této dohody, se zvýšil příliv imigrantů o 38 procent. Obdobná situace panuje i co se týče migrační dohody EU-Turecko. Nelegální imigrace ze severní Afriky do států EU tedy bude i nadále eskalovat. Profitovat na ni budou pašeráci imigrantů a vše zaplatí státy EU nejen ekonomicky, ale také ztrátou své vnitřní bezpečnosti a rozkladem tradičního hodnotového a společenského řádu pod tlakem islamizace, která masovou nelegální imigraci doprovází. Čím dál zřetelněji se tak ukazuje, že EU si není schopna s nelegální imigrací poradit na svých vnějších hranicích a problémy chce řešit pouze přerozdělováním imigrantů do jednotlivých členských států, i proti zájmům a vůli jejich občanů. To je ostatně hlavním obsahem Nového migračního paktu EU, který před prázdninami v Lucemburku odsouhlasil za ČR ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), čímž zásadně poškodil národní zájmy vlastní země. Nelegální imigraci musíme čelit ochranou vlastních státních hranic a výhradním uplatňováním vlastního azylového práva, nikoli prostřednictvím norem EU. Postoj EU k nelegální imigraci je jedním z hlavních důvodů, proč je pro ČR členství v této organizaci škodlivé a proč by o něm měli rozhodnout čeští občané v celostátním závazném referendu.

Politické usnesení SPD - 29. 8. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. V zájmu ochrany bezpečnosti českých občanů prosazujeme obnovení kontroly našich státních hranic. Budeme nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu balíčku, který lidem rekordně zvyšuje daně. Senát snížením valorizace důchodů a zpřísněním podmínek pro získání předčasného důchodu prokázal svou zbytečnost. Je to hanebnost, ke které nebudeme mlčet. Vysoký poměr nezaměstnaných mladých lidí je důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách.

1. Prosazujeme zvýšení rodičovského příspěvku o 100 tisíc korun a jeho pravidelnou valorizaci. Navrhujeme i další úpravy pro pomoc pracujícím rodinám s malými dětmi.

Tento týden je na pořadu mimořádná schůze Sněmovny mimo jiné k rodičovskému příspěvku, náhradnímu výživnému a ke zrychlení oddlužení, což jsou významné priority politického programu hnutí SPD. Za aktuálně nejpodstatnější z nich považujeme úpravu rodičovského příspěvku. Vládní návrh na jeho zvýšení o 50 tisíc korun je opožděný a nedostatečný. My navrhujeme zvýšit jej o 100 tisíc korun, což odpovídá hodnotě růstu inflace od jeho posledního navýšení v roce 2020. Dále navrhujeme zakotvit do zákona i pravidelnou každoroční valorizaci rodičovského příspěvku o aktuální míru růstu inflace, aby jeho zvyšování nebylo pouze předmětem libovůle jakýchkoli vlád. Navrhneme i další úpravy, které by pomohly pracujícím rodinám s malými dětmi. Rodiny s předškolními dětmi jsou jednou ze sociálně a ekonomicky nejvíce ohrožených skupin občanů a Fialova vláda se je v rámci tzv. konsolidačního balíčku chystá ještě dále výrazně poškodit, když jim plánuje zrušit důležité daňové slevy, školkovné a slevu na manželku či manžela. To ohrozí i budoucí porodnost, jejíž výše je základem udržitelnosti důchodového systému. Pro hnutí SPD je rodina na 1. místě!

2. Počet zadržených nelegálních imigrantů na našem území několikanásobně narůstá. Prosazujeme obnovení kontrol na hranicích.

Podle aktuálních údajů cizinecké policie se v ČR opět zvyšuje počet zadržených nelegálních imigrantů. Jen za měsíc červenec bylo na našem území zadrženo 382 nelegálních imigrantů, což je třikrát více než v dubnu. Počty zachycených imigrantů, kteří většinou přes ČR projíždějí dále do Německa, narůstají meziměsíčně o stovky osob, přičemž policisté předvídají další zhoršení situace. Tento stav přináší pro ČR a její občany mnohá bezpečnostní rizika, kterým Fialova vláda nepředchází a nehodlá proti nim bojovat, protože neplánuje obnovení kontrol na česko-slovenských hranicích, kudy nelegální imigranti a jejich převaděči nejčastěji projíždějí. Obnovení kontrol je přitom jediný efektivní způsob, jak nelegální imigraci do ČR minimalizovat, protože Schengen nefunguje. Hlavní politickou odpovědnost za tuto nepřijatelnou situaci nese zcela neschopný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který svou funkci absolutně nezvládá, protože kromě objemu nelegální imigrace meziročně markantně roste i další obecná kriminalita a počet trestných činů páchaných cizinci. Hnutí SPD požaduje v zájmu ochrany bezpečnosti českých občanů zavedení kontroly našich státních hranic.

3. Budeme nadále tvrdě vystupovat proti vládnímu balíčku, který lidem rekordně zvyšuje daně.

Hnutí SPD odmítá vládní tzv. daňový balíček, který má podle vlády Petra Fialy (ODS) vyřešit konsolidaci veřejných financí. Tento daňový balíček, který mění 63 zákonných norem, razantně zvyšuje plošně daně všem skupinám obyvatel (s výjimkou vydavatelů knih) o 73 miliard korun. Přitom slibované úspory na výdajích ve výši 54,4 miliard korun na konkrétních národních dotacích jednotlivých resortů k dnešnímu dni zatím stále nejsou známy. Je to kočkopes, který svědčí o skutečnosti, že jednotlivé strany současné vládní pětikoalice mají zcela odlišné programové priority v rámci návrhů státních rozpočtů. V dosavadním návrhu balíčku je spousta nelogičností, za všechny například to, že kojenecká voda a dětské pleny budou podléhat dani ve výši 21 %, zatímco tiché víno zdaněno nebude vůbec. Návrh na snížení DPH u potravin z 15 na 12 % je pouze kosmetický a v konečném důsledku to občané ani nepocítí, protože rozdíl zůstane potravinovým obchodním řetězcům. První čtení projednávání ve Sněmovně, kde jsme razantně vystupovali k tomuto návrhu, trvalo celých 27 hodin. Při druhém čtení ve Sněmovně na schůzi, která je svolána na 5. září, budeme opět tvrdě vystupovat, protože odmítáme plošné zvyšování daní pro naše občany a firmy. Hnutí SPD hájí zájmy našich občanů, kteří jsou pro nás absolutní prioritou!

4. Senát snížením valorizace důchodů a zpřísněním podmínek pro získání předčasného důchodu prokázal svou zbytečnost. Je to hanebnost, ke které nebudeme mlčet.

Senát v minulém týdnu schválil vládní návrh změn v oblasti důchodů, který zásadním způsobem snižuje valorizace všech typů důchodů a výrazně zhoršuje podmínky pro získání i výplatu předčasných starobních důchodů. Senát, ovládaný stranami vládní koalice, tak opět selhal ve své roli tzv. pojistky ústavnosti a demokracie a prokázal svoji zbytečnost. Pokud návrh podepíše i prezident republiky, tyto škodlivé změny začnou platit již od 1. září. Ze dne na den se tak zpřísní pravidla pro vznik nároku na předčasný starobní důchod, což tisícům občanů znemožní jeho využití a donutí je to proti jejich vůli a na poslední chvíli významně změnit životní plány, což mnohdy povede k výraznému zhoršení jejich sociální situace. Výsledkem mohou být i četné soudní spory v případech, kdy by měl být žadatelům řádně přiznán předčasný důchod dle dosud platných pravidel, avšak od termínu, který bude následovat až po 1. září. Na všechna tato rizika jsme v SPD opakovaně upozorňovali, stejně tak jako například ombudsman Stanislav Křeček. Z těchto důvodů, i kvůli mnoha procesním pochybením a porušování Jednacího řádu při jeho projednávání ve Sněmovně, bude zákon nejspíše čelit návrhu na zrušení před Ústavním soudem. Asociální vláda Petra Fialy (ODS) od svého nástupu systematicky poškozuje všechny důchodce, přestože jde o jednu ze sociálně nejzranitelnějších a nejohroženějších skupin a o lidi, kteří se celoživotní poctivou prací zasloužili o český stát. Je to hanebnost, ke které SPD nebude nikdy mlčet.

5. Vysoký poměr nezaměstnaných mladých lidí je důsledkem selhání Fialovy vlády, která nezajistila dostatečné kapacity na středních školách.

V ČR je dle aktuálních dat statistického úřadu EU Eurostat nejvíce nezaměstnaných mladých lidí do 25 let za posledních 10 let. Míra nezaměstnanosti v této věkové skupině činí aktuálně 13,7 %. Tento markantní nárůst míry nezaměstnanosti mladých v ČR souvisí i s letošním vysokým počtem absolventů základních škol, kteří se nedostali na žádnou střední školu, a tudíž se museli zaregistrovat na úřady práce jako uchazeči o zaměstnání. Jde tedy také o důsledky selhání současné vlády a krajů ve věci zajištění dostatečných kapacit v oblasti středoškolského vzdělávání. Dalším problémem je nedostatečné propojení nabídky práce a poptávky po ní, tedy nedůsledná aktivní politika zaměstnanosti ze strany státu. Na jedné straně je v ČR enormně vysoký počet volných pracovních míst a na straně druhé roste nezaměstnanost mladých lidí. Tato volná pracovní místa by měla být v prvé řadě obsazena českými nezaměstnanými občany, nikoli prostřednictvím organizované pracovní migrace. Úkolem zodpovědné vlády musí být snaha o maximální zaměstnanost mladých lidí. To zahrnuje i mnohem vyšší propojení škol s praxí, lepší plánování kapacit středních škol a skladby studijních oborů, podporu technického a učňovského školství a řemesel. To je i dlouhodobým programem SPD.

Politické usnesení SPD - 22. 8. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

1. Pokud budeme ve vládě, zrušíme zákon pětikoalice, který snižuje důchody, zvyšuje věk odchodu do důchodu a zhoršuje postavení důchodců.

Senát bude v tomto týdnu projednávat návrh zákona vládních ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN na snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a na výrazné zhoršení podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tento vládní návrh jednoznačně odmítá a při jeho projednávání ve Sněmovně jsme k němu předložili desítku pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bylo ochránit životní úroveň současných i budoucích důchodců a jejich ústavní a zákonná práva před zásahy asociální vlády Petra Fialy (ODS). Vládní návrh, který má být účinný již od 1. září, kromě plošného snížení reálných důchodů a tempa jejich růstu, přináší v oblasti úprav předčasných starobních důchodů i jasné prolomení principů předvídatelnosti práva. Má totiž dojít k okamžitému a skokovému zvýšení hranice věku nároku na předčasný starobní důchod o dva roky a k prodloužení potřebné doby účasti na důchodovém pojištění dokonce o pět let! To tisíce osob úplně připraví o možnost požádat o předčasný důchod a mnoha dalším občanům to zásadně ztíží a zhorší jejich životní situaci a životní plány. To považujeme za nepřípustné, stejně tak jako způsob projednávání tohoto návrhu zákona ve Sněmovně, kdy byla zkrácena práva opozičních poslanců k věci vystoupit a byl porušován i zákon o jednacím řádu Sněmovny. Proto budeme plně podporovat podání návrhu na zrušení tohoto zákona Ústavním soudem. Zároveň odmítáme vládou plánované zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do řádného starobního důchodu nad 65 let. Pokud bude mít hnutí SPD v následujícím volebním období podíl na vládní odpovědnosti, tak tento zákon zrušíme.

2. Již téměř rok probíhají výpadky důležitých léků. Zvýšení daně na léky Fialovou vládou povede k jejich dalšímu zdražení a ještě větší nedostupnosti.

Již téměř rok trvá neutěšená situace v oblasti nedostatku mnoha základních léků a léčiv na českém trhu, přičemž výpadky v zásobování a dodávkách důležitých léků neustávají ani v letních měsících. V lékárnách například dlouhodobě chybí některá základní antibiotika a lékárníci se obávají dalšího zhoršení situace na podzim a v zimě, kdy propukne sezóna respiračních onemocnění. Tento stav, spolu s Fialovou vládou navrhovaným zvýšením sazby daně z přidané hodnoty na léky, povede mimo jiné i k citelnému zvýšení jejich cen a k dalšímu prohloubení jejich faktické i finanční nedostupnosti pro české občany. Neschopný ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tuto dramatickou a nepřijatelnou situaci vůbec neřeší a namísto toho neustále hovoří o zavádění jakýchsi nadstandardů ve zdravotnictví včetně zavádění jakéhosi zdravotního připojištění, což by fakticky znamenalo další privatizaci zdravotnictví a zpoplatnění mnoha zdravotnických úkonů a služeb. To je pro hnutí SPD ze zásady nepřijatelné! Všichni čeští občané, kteří si platí povinné zdravotní pojištění, musí mít nárok na stejný rozsah a kvalitu poskytované péče hrazené z tohoto pojištění. Zdravotnictví je veřejná služba, nikoli předmět trhu. Nečinný a neschopný ministr zdravotnictví Válek měl být již dávno odvolán z funkce. Premiér Fiala (ODS) ale situaci také neřeší. Stát musí převzít svou ústavní zodpovědnost za zajištění dodávek životně důležitých léků, provozovat aktivní lékovou politiku a postupně obnovit i výrobu léků v ČR, a získat tím kontrolu nad jejich distribucí.

3. Ukrajinci nemají podle hnutí SPD automatický nárok imigrovat do ČR. Kdo je bezpečnostním rizikem, měl by být vyhoštěn.

Bývalý prezident republiky Miloš Zeman v minulém týdnu poskytl rozhovor televizi CNN Prima, kde například prohlásil, že byl Fialovou vládou vloni oklamán z hlediska poskytnutých informací o složení imigrantů z Ukrajiny, jelikož většinu z nich zjevně netvoří ženy a děti, což lze demonstrovat i na příkladech přidělování imigrantů do některých měst. Bývalý prezident se rovněž tvrdě vymezil proti ukrajinským imigrantům páchajícím v poslední době v ČR závažné trestné činy, což je plně v souladu s kritikou ze strany SPD. Hnutí SPD vyjadřuje souhlas s postoji Miloše Zemana k situaci v České republice ohledně imigrace z Ukrajiny. Odmítáme plošnou a nárokovou imigraci z Ukrajiny do ČR. Každý příchozí cizinec musí být pečlivě prověřen a pokud je pro ČR bezpečnostním rizikem, nesmí k nám být vpuštěn, resp. musí být okamžitě vyhoštěn. Plnou odpovědnost za závažné problémy, které jsou důsledkem masové imigrace z Ukrajiny do ČR, nese Fialova vláda a všechny strany vládní pětikoalice v čele s ministrem vnitra Vítem Rakušanem (STAN), který by měl rezignovat na svou funkci, protože situaci s rostoucí kriminalitou a ilegální imigrací, za které ve vládě odpovídá, dlouhodobě nezvládá!

4. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů. Ekonomické vyhlídky naší země jsou špatné.

Dle nejnovější makroekonomické prognózy ministerstva financí z minulého týdne hrubý domácí produkt ČR letos meziročně poklesne o 0,2 procenta (!). Ještě v dubnu přitom tento resort počítal s mírným růstem české ekonomiky. Za zhoršením výhledu predikce ekonomického vývoje stojí zejména markantní propad poptávky a spotřeby domácností. I tato skutečnost je jednoznačným dokladem nekompetence a škodlivosti působení vlády Petra Fialy (ODS) a jejich přímých negativních dopadů na společensko-ekonomický vývoj ČR a životy jejích občanů. Již téměř dva roky trvající vysoká inflace způsobená do značné míry rovněž Fialovou vládou znehodnotila úspory milionů českých občanů, pokud je o ně již rovnou úplně nepřipravila. To je i hlavním důvodem propadu spotřeby a maloobchodních tržeb, jehož výsledkem je pokles hrubého domácího produktu a znamená to samozřejmě i velké ohrožení pro české firmy a živnostníky, včetně ohrožení samotné existence a budoucnosti jejich podnikání. Všechny tyto skutečnosti budou ve svých důsledcích znamenat i razantní propad příjmů státního rozpočtu a prohlubování jeho deficitu. Ze všech těchto závažných důvodů trváme na tom, že Fialova vláda škodící ČR musí okamžitě skončit. I proto, že dle aktuálního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd (CVVM) jí plně důvěřují pouze 2 % českých občanů, zatímco nedůvěra v tento vládní kabinet je rekordní (nedůvěřuje jí plných 73 % občanů). Vláda, která objektivně škodí vlastní zemi a pozbyla důvěry drtivé většiny občanů, musí odejít! Jediným východiskem z existující situace jsou následující volby do Poslanecké sněmovny a sjednocování politických subjektů s podobným vlasteneckým programem, který má hnutí SPD.

5. Fialova vláda zvýšením daně na palivové dřevo majitelům domů zdraží vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně.

Součástí tzv. vládního konsolidačního balíčku, který přináší nejrozsáhlejší zvýšení daní v historii samostatné ČR, je i zvýšení daně z přidané hodnoty na palivové dřevo (včetně dřevěných pelet a briket) z 15 na 21 %. Majitelům a obyvatelům rodinných domů to tak zvedne výdaje na jejich vytápění o tisíce až desítky tisíc korun ročně, dle typu, kvality a výhřevnosti dřeva či velikosti, stáří či energetické náročnosti domu. Zvýšení této daně má být účinné od 1. ledna 2024 a je jisté, že jej prodejci dřeva následně okamžitě promítnou do svých cen. Podle expertů tento krok podpoří i černý trh se dřevem. Je evidentní, že Fialova vláda svými opatřeními zásadně zvyšuje základní životní náklady všech českých občanů, zejména náklady na bydlení. Možnost vytápění tuhými palivy, včetně dřeva, byla dosud pro majitele rodinných domů a obyvatele venkova levnější a dostupnou alternativou k vytápění elektřinou a plynem, jejichž ceny se v posledním období astronomicky zvýšily. Hnutí SPD ostře nesouhlasí se zvyšováním daně z přidané hodnoty na palivové dřevo, naopak navrhujeme jeho zařazení do její snížené sazby (12 %). Vytápění nemovitostí určených k bydlení je základní životní potřebou občanů a jako takové nesmí být pro lidi finančně likvidační. Současné jsme již před delší dobou představili komplexní plán na zlevnění energií, jehož základem je výrazné snížení cenových stropů a v případě elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců.

Politické usnesení SPD - 15. 8. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

1. Kvůli nezvládnutí imigrace Fialovou vládou přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Odmítáme plošné prodloužení pobytu ukrajinských imigrantů u nás.

V posledních dnech přibývá násilných útoků ukrajinských imigrantů na české občany. Jen v minulém týdnu došlo ke dvěma brutálním sexuálně motivovaným trestným činům spáchaných Ukrajinci na českých ženách, a to v Plzni a v Praze. Jednalo se o znásilnění a pokus o vraždu. A připomeňme i nedávné zabití českého občana ukrajinským imigrantem v Brně. Situace okolo ukrajinské imigrace do ČR se Fialově vládě začíná vymykat z rukou. Jedná se o kombinaci neschopnosti vlády v oblasti politiky vnitřní bezpečnosti a důsledků masové imigrace z Ukrajiny do ČR, kterou Fialova vláda nekriticky podporuje a iniciuje. Současná imigrace z Ukrajiny je nekontrolovaná a většina příchozích není ohrožena válkou, to je patrno i z toho, že velká část z nich se pravidelně vrací na Ukrajinu. Část těchto imigrantů jsou demoralizované živly. Stejně tak vláda podporuje nelegální imigraci do Evropy z Asie a Afriky, kdy ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), se souhlasem premiéra Petra Fialy (ODS), podpořil nový Migrační pakt EU, který je založen na tzv. povinné solidaritě, což znamená přerozdělování nelegálních imigrantů do EU do všech jejích členských států, anebo placení každoročního výpalného ve výši půl milionu korun za jednoho nepřijatého imigranta do rozpočtu EU. Hnutí SPD říká jasné NE nelegální imigraci do ČR, včetně neodůvodněného návrhu na plošné prodloužení dočasné ochrany a strpění pobytu Ukrajinců do března roku 2025 na našem území. Tato země patří českým občanům, nikoli cizincům! Zároveň požadujeme, aby cizincům, kteří jsou u nás pravomocně odsouzeni za jakýkoli trestný čin, bylo ukončeno povolení k pobytu v ČR a aby byli (po odpykání trestu) vyhoštěni. Vláda zcela nepokrytě říká, že její prioritou je podpora současného ukrajinského režimu zvyšujícího utrpení ukrajinského lidu, a to je pro hnutí SPD zcela nepřijatelné!

2. Kauza ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu je totálním selháním prezidenta republiky Pavla a pětikoalicí ovládaného Senátu.

Kauzu ohledně jmenování Roberta Fremra do funkce soudce Ústavního soudu považuje hnutí SPD za totální selhání prezidenta republiky, jeho poradního týmu a také Senátu. Prezident republiky Petr Pavel jej do této funkce navrhl, následně obhajoval jeho zvolení v Senátu, který jej poté v tajné volbě nakonec schválil a nyní, když se objevily nové skutečnosti, tak jej prezident váhá jmenovat a soudce Fremr na základě tlaku opozice a veřejnosti dne 14. srpna 2023 nakonec vzdal svou kandidaturu na ústavního soudce. Stalo se tak však až na základě informací, že odsoudil v letech 1983 až 1985 za emigraci 172 lidí ve 124 samostatných případech. Vyplývá to z aktualizovaného seznamu rehabilitačních spisů Obvodního soudu pro Prahu 4, které si vyžádal Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) z Archivu hlavního města Prahy. ÚSTR, který se nyní zabývá Fremrovým působením v komunistické justici, to uvedl na svém webu. Podobné pochybnosti se také objevují i v souvislosti se jmenováním předsedy Ústavního soudu Josefa Baxy. Jedná se tak o zásadní selhání prezidenta republiky, který by jako hlava státu měl navrhovat do nejvyšších míst nejrespektovanější české instituce odborníky s čistou minulostí.

3. Fialova vláda ničí český stát. Česká republika patří kvůli pětikoalici v ekonomických ukazatelích mezi nejhorší státy v Evropě.

Značně proinflační charakter má chystaný tzv. vládní konsolidační balíček, který počítá se zvýšením daně z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček (dle nedávno zveřejněné prognózy České národní banky) rovněž sníží v příštím roce dynamiku růstu české ekonomiky o 0,9 procentního bodu, což znamená pro naše národní hospodářství ztrátu zhruba 70 miliard korun, zejména kvůli nižším příjmům domácností v důsledku vládou navrhovaného zvýšení daní a povinných pojistných odvodů. Vysoká inflace, propad reálných mezd a důchodů, pokles životní úrovně občanů a celkový hospodářský pokles jsou jednoznačně zapříčiněny především ekonomickým diletantismem a neschopností Fialovy vlády. Ať to vezmeme z kterékoliv stránky, naše země je ve všech statistických ukazatelích ve srovnání s ostatními státy Evropy na nejhorších příčkách. Zdražení energií, pokles reálných mezd, inflace, pokles průmyslové výroby a stavebnictví, nebo ať mluvíme o výpadcích v zásobování léky, počtech dětí bez pediatra, počtech lidí bez stomatologa atd. Hnutí SPD má naopak jasné recepty jak na snižování inflace, tak na obnovu hospodářského růstu. Je třeba zejména výrazně snížit cenové stropy na energie, dočasně zavést nulovou sazbu daně z přidané hodnoty u základních potravin a zásadně snížit marže obchodních řetězců a rovněž snížit daňové zatížení zaměstnanců a živnostníků. Fialova vláda, která český stát ekonomicky ničí, musí skončit. Hnutí SPD je připraveno se podílet na příští vládě svými odborníky při řešení problémů, do kterých Českou republiku a naše občany přivedla současná vláda pětikoalice s premiérem Petrem Fialou (ODS) v čele.

4. Fialovo zdražování nadále pokračuje. Například ceny cukru meziročně stouply o 44,7 %, vajec o 28,2 %, zeleniny o 28,9 % a brambor o 61,2 %.

Dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) z minulého týdne inflace v ČR nadále roste, přestože vláda Petra Fialy (ODS) lživě tvrdí opak. Ve skutečnosti spotřebitelské ceny zboží a služeb v červenci meziměsíčně opět vzrostly o 0,5 %, a meziročně dokonce o dalších 8,8 %. Meziroční růst cen byl tažen zejména zdražením potravin a náklady na bydlení, které se tak stává zejména pro mladé pracující rodiny čím dále více nedostupným. Meziroční růst cen potravin činil v průměru 9,5 % a v některých položkách i výrazně více, například u cukru meziročně stouply ceny o 44,7 %, u vajec o 28,2 % a u zeleniny o 28,9 % (z toho u brambor o 61,2 %). Přičemž dle údajů ČSÚ jen za rok 2022 vzrostly ceny základních potravin o 134 %! Co se týče nákladů na bydlení, ceny zemního plynu meziročně stouply o 35,5 %, ceny tuhých paliv o 26,9 %. Vodné zdražilo o 16,3 %, stočné o 26,9 %, elektřina o 23,4 % a teplo a teplá voda o 38,9 %. Hovořit za této situace o snižování inflace může pouze lhář. Navíc v příštích měsících lze očekávat další zrychlení tempa růstu inflace kvůli výraznému růstu cen pohonných hmot, který zavinila Fialova vláda zvýšením spotřební daně na naftu od 1. srpna.

5. Fialova vláda vede důchodce do bídy. Hnutí SPD navrhne zákon významně zvyšující důchody.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. To je pro hnutí SPD naprosto nepřijatelné. Vláda si navíc v březnu narychlo ve stavu legislativní nouze schválila nový zákon na jedno použití, podle kterého důchody následně v červnu valorizovala v průměru o 1 100 korun méně, než by musela učinit podle předchozích pravidel. Podle nás toto proběhlo protiprávně a nyní je celá věc na posouzení u Ústavního soudu. Fialova vláda je tedy absolutně bezzásadová a vede občany, a zejména důchodce, do bídy. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy (ODS). Vláda již dala jen za poslední rok Ukrajincům téměř 100 miliard korun. Pro cizince tedy vláda peníze má, ale na naše občany ne. Pro hnutí SPD jsou naši občané na 1. místě!

Politické usnesení SPD - 8. 8. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

1. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. Nikde v Evropě se reálné příjmy nepropadají tolik jako u nás.

V prvním čtvrtletí letošního roku, dle údajů statistického úřadu EU Eurostat, poklesly reálné příjmy českých občanů o 6,7 %, což je nejvíce v celé Evropě. Přitom kromě dvou případů (Slovensko a Německo) ve všech evropských státech nyní reálné mzdy a platy meziročně rostou. Nejvíce rostou v Maďarsku (o 17,9 %), v Estonsku (o 13,3 %), v Rumunsku (o 13,7 %) a v Polsku (o 11,9 %). Průměr růstu mezd a platů v celé Evropské unii je 5 %. Je tak naprosto zřejmé, že se Fialova vláda nemůže vymlouvat na mezinárodní situaci a zahraniční vlivy – tyto tristní výsledky jdou čistě na její vrub. Občané ČR zažívají nejrozsáhlejší propad životní úrovně ze všech zemí v celé Evropě. V rámci našeho kontinentu neexistuje žádná země, kde by se reálné mzdy a platy propadaly více než v ČR. Vinu za tento stav nese vláda Petra Fialy (ODS), která nedokáže či nechce pracovat ve prospěch českých občanů a kombinace její neschopnosti a nečinnosti vede k tristním výsledkům, a to nejen v sociální a ekonomické oblasti. Tato pro ČR neblahá situace je výslednicí několika faktorů, zejména pak souběhu vysoké inflace a dlouhodobě nízkých mezd. Příčinou dlouhodobě vysoké inflace v ČR je jednak rychle rostoucí deficit státního rozpočtu a rekordní růst státního dluhu, přičemž obojí je důsledkem katastrofální vládní fiskální a rozpočtové politiky. Dalším zdrojem vysoké inflace je masivní růst cen energií a potravin, kdy vláda rezignovala na své povinnosti a nevyužívá cenové regulační nástroje. Vláda ještě navíc hodlá zvyšovat daň z přidané hodnoty u mnoha druhů zboží a služeb, což povede k dalšímu růstu jejich cen. Hnutí SPD naopak již více než rok požaduje snížení vládních cenových stropů na energie a u elektřiny jejich zafixování přímo u výrobců a zavedení nulové sazby daně z přidané hodnoty u základních potravin včetně důsledné kontroly cen a marží zahraničních maloobchodních potravinových řetězců. Současně je třeba zaměřit se na zahraniční korporace podnikající v ČR, které část zisku ve formě dividend vůbec nedaní a na mzdy českých zaměstnanců vynakládají podstatně nižší část svých příjmů, než je tomu v jiných evropských státech.

2. Jsme proti tomu, aby se Ukrajincům plošně prodloužil režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok. Pobyt každého cizince má být dle nás posuzován individuálně.

Místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) navrhuje, aby byl migrantům z Ukrajiny prodloužen režim tzv. dočasné ochrany v ČR o další rok, tedy až do konce března roku 2025. Příslušný návrh na změnu zákona (tzv. Lex Ukrajina) již ministerstvo vnitra odeslalo do mezirezortního připomínkového řízení. Režim dočasné ochrany umožňuje všem Ukrajincům mj. volný vstup do ČR bez nutnosti žádat o vízum, bezplatný přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění a školnímu vzdělávání i k určitým typům sociálních dávek. Hnutí SPD s tímto postupem nesouhlasí a nepodpoří jej. Neodmítáme adresnou a časově omezenou pomoc skutečným válečným uprchlíkům a obětem válečných konfliktů, ale jsme proti plošnému rozhazování veřejných peněz. Zároveň platí, že válečný konflikt nyní probíhá jen na části území Ukrajiny, přičemž zbývající část země je bezpečná. Svědčí o tom i skutečnost, že desítky tisíc ukrajinských migrantů pobývajících nyní v ČR a čerpající zde různé formy sociální podpory, se na Ukrajinu vrací trávit dovolenou a letní prázdniny. ČR dosud udělila dočasnou ochranu zhruba půl milionu migrantů z Ukrajiny a zhruba třetina z nich se již vrátila zpět domů. V této souvislosti upozorňujeme na důležité oficiální údaje naší cizinecké policie a Českého statistického úřadu, dle kterých vloni počet cizinců žijících v ČR meziročně vzrostl o 457 590 osob na celkových 1 116 154. Nejvíce cizinců je registrováno na území hlavního města Prahy, a to 346 306 osob, kdy jde tedy téměř o třetinu osob žijících v Praze. Hnutí SPD důrazně trvá na tom, aby byl vstup každého cizince do ČR a jeho další pobyt v ní posuzován individuálně, včetně Ukrajinců, a to na základě standardního českého cizineckého a azylového práva. Nikoli na základě jednorázových účelových norem ze strany Fialovy vlády či nařízení EU. S tím, že nutnou podmínkou pro nárok na sociální dávky financované z českých veřejných rozpočtů musí být, při splnění dalších zákonných požadavků, české státní občanství.

3. Kvůli Fialově vládě se zdražuje benzin i nafta. Diletantismus pětikoalice způsobuje inflaci, chudnutí domácností i rostoucí zadlužení státního rozpočtu.

Pohonné hmoty v ČR za poslední týden výrazně zdražily. Průměrná cena benzinu stoupla o korunu a 13 haléřů na 38,65 koruny za litr, a je tak nejvyšší za posledních osm měsíců. Nafta zdražila dokonce o dvě koruny a 18 haléřů – na průměrných 34,92 koruny za litr. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny paliv dlouhodobě sleduje a analyzuje. Toto zdražení pohonných hmot je jednoznačně způsobeno zvýšením spotřební daně u nafty, které proběhlo k 1. srpnu a které prosadila vláda Petra Fialy (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a její poslanci. Hnutí SPD hlasovalo proti tomuto návrhu a varovalo před jeho negativními dopady. Těmi jsou nejen růst cen pohonných hmot, ale i následný růst cen všech druhů zboží a služeb, do kterých si jejich prodejci zakalkulují vyšší náklady na dopravu. Jde tedy jednoznačně o škodlivé a proinflační opatření, které ani nijak výrazně neposílí příjmy státního rozpočtu, protože řidiči a dopravci, zejména v oblasti nákladní či kamionové dopravy, budou namísto v ČR nakupovat pohonné hmoty v sousedních státech. Podobný trend vidíme již mnoho měsíců i u vývoje nákupu potravin a tabákových výrobků. Je evidentní, že pokud sazba jakékoli daně překročí únosnou míru, dochází i k poklesu objemu jejího výběru. Ekonomický diletantismus Fialovy vlády tak současně a paralelně způsobuje zvyšování inflace, chudnutí českých domácností, pokles maloobchodních tržeb a narůstající deficit státního rozpočtu. Je zcela nepochybné, že působení této vlády jde přímo nejen proti ekonomickým, ale i proti národním zájmům ČR a jejích občanů.

4. Fialova vláda chce důchodce připravit o peníze a rozhoduje se vždy pro to, co bude pro české důchodce horší.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) v minulých dnech oznámil, že průměrný důchod od ledna příštího roku v rámci řádné valorizace vzroste pouze zhruba o 400 korun, což znamená zvýšení průměrné penze o necelá 2 % v situaci, kdy se meziroční růst inflace stále pohybuje okolo 10 %. Podle ministra Jurečky by se měla zvýšit jen základní složka důchodů, která je pro všechny jejich příjemce stejná a musí odpovídat 10 procentům aktuální průměrné mzdy. Zvýšení důchodů v lednu roku 2024 tedy nebude nijak zohledňovat růst inflace. Přesnou výši lednové valorizace důchodů vláda oznámí v září, kdy obdrží aktuální data o vývoji průměrné mzdy. Současná právní úprava takto nízkou valorizaci umožňuje, protože počítá pouze s růstem inflace v období únor 2023 až červen 2023, který činil 1,1 %. Ovšem dle nové podoby zákona o důchodovém pojištění, který má být účinný právě od září, by měla následující lednová řádná valorizace důchodů zohlednit růst inflace v období červenec 2022 až červen 2023, tedy 9,7 %. Což by bylo pro všechny příjemce důchodů mnohem výhodnější, u průměrného důchodu zhruba o 1 600 korun. Vláda si ovšem v přechodném ustanovení k této novele zákona vymínila, že lednová řádná valorizace důchodů se bude řídit ještě starými pravidly, která jsou v tomto konkrétním případě pro příjemce důchodů nevýhodnější. Přitom v případě červnové mimořádné valorizace důchodů vláda Petra Fialy (ODS) naopak rozhodla nikoli podle zákona, který byl v příslušné rozhodné době platný, ale narychlo si ve stavu legislativní nouze schválila zákon nový, na jedno použití, podle kterého důchody následně valorizovala v průměru o 1 100 korun méně. Fialova vláda je tedy absolutně nekonzistentní a bezzásadová a ve věcech valorizací důchodů rozhoduje vždy jen dle toho, co bude pro naše důchodce horší. Hnutí SPD naopak bojuje za oprávněné zájmy a práva příjemců důchodů, a proto podáme návrh zákona, který by umožnil od ledna zvýšit všechny důchody o významně vyšší částku, než o pouhých 400 korun, což prosazuje vláda Petra Fialy.

Politické usnesení SPD - 1. 8. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

schválený vládní zákon okrádající důchodce je protiústavní. Hnutí SPD udělá maximum pro jeho zrušení. Za rapidní nárůst počtu exekucí nese odpovědnost Fialova vláda, která způsobila rekordní propad reálných příjmů. Evropská unie nám pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z EU. Místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Jurečka prohlásil, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Brusel porušuje jejich suverenitu.

1. Schválený vládní zákon okrádající důchodce je protiústavní. Hnutí SPD udělá maximum pro jeho zrušení.

Poslanci vládní koalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN a Piráti) minulý týden protlačili ve Sněmovně ve třetím čtení změnu zákona o důchodovém pojištění, která přináší snížení řádných valorizací všech důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a enormní a skokové zpřísnění podmínek pro nárok na předčasný důchod i významné snížení důchodů tohoto typu. Způsob přijetí tohoto zákona ve Sněmovně považujeme za protiústavní, jelikož v jeho závěrečném čtení stanovili vládní poslanci pevný čas hlasování, a nebylo tak umožněno opozičním poslancům bez přednostního práva vystoupit a přednést a obhájit jejich případné návrhy. Jsme přesvědčeni, že tento zákon je na hranici ústavnosti i v obsahové rovině. Například v oblasti změn předčasných důchodů, když vláda de facto ze dne na den zvyšuje hranici věku pro nárok na odchod do předčasného důchodu o dva roky a požadovanou dobu odvádění důchodového pojištění dokonce o pět let! V tomto směru vládní zákon ostatně kritizoval i veřejný ochránce práv, ombudsman Stanislav Křeček. Tento vládní zákon znamená ohromné nerovnosti ve výši předčasných důchodů u občanů se stejnými předchozími pracovními příjmy a pojistnými odvody v závislosti na tom, zda by odešli do předčasného důchodu dle současných anebo nových pravidel. Poslanci hnutí SPD jsou proto připraveni, pokud zákon odsouhlasí Senát a podepíše jej prezident republiky, vypracovat a podat ústavní stížnost. Zároveň pokud bude SPD součástí příští vlády, tak tento zákon zrušíme.

2. Za rapidní nárůst počtu exekucí nese odpovědnost Fialova vláda, která způsobila rekordní propad reálných příjmů.

V ČR se rapidně zvýšil počet exekucí. Na začátku července probíhalo o 48 600 více exekučních řízení než v loňském roce. Celkem se nyní vede více než 4 miliony (!) exekučních řízení, přičemž alespoň jednu exekuci má více než 660 tisíc našich občanů. Významně také stoupl počet osob, proti kterým jsou vedena dvě a více exekučních řízení. Vyplývá to z aktuálních údajů Exekutorské komory. Za tímto růstem počtu exekučních řízení je na prvním místě zhoršování ekonomické, příjmové a sociální situace občanů v důsledku vysoké inflace a propadu reálných mezd i dalších příjmů. Exekuce a jejich narůstající rozsah jsou zásadním problémem ČR z hlediska sociálního a důchodového systému, zaměstnanosti i soudržnosti společnosti. Nejvíce postihují severozápadní a severní regiony našeho státu, zejména Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj. Hnutí SPD dlouhodobě navrhuje systémové řešení tohoto neúnosného stavu. Prosazujeme zestátnění exekutorů, aby exekuce prováděly soudy či úřady veřejné správy, nikoli privátní exekutoři, jejichž primárním cílem je maximalizace zisku i za cenu naprostého sociálního a ekonomického zničení dlužníka. Hnutí SPD je jednou stranou v Parlamentu, která prosazuje zestátnění exekutorů. Dluhy se platit mají a musejí, ale splácení dluhu nesmí být likvidační. Prosazujeme i teritorialitu exekucí, zastropování úroků a příslušenství dluhu, bezplatnou právní pomoc lidem v dluhových pastech a exekucích prostřednictvím příslušných úřadů státní správy a ukončení nekalých praktik lichvářů a soukromých exekutorů, které jsou byznysem s lidským neštěstím.

3. Evropská unie nám pod pohrůžkou pokut vnucuje zákony. Je čas obnovit naši suverenitu vystoupením z EU.

Evropská komise zahájila s ČR řízení pro porušení unijního práva kvůli tomu, že naše země dostatečně včas nezavedla do právního řádu unijní pravidla vyplývající ze směrnic EU o tzv. předvídatelných pracovních podmínkách a o sladění práce a rodiny. Za každou tuto dosud neaplikovanou směrnici stanovila Evropská komise letos v dubnu vůči ČR sankci ve výši 45 milionů korun plus vysoké penále za každý další den, dokud tyto normy nebudou přijaty a nenabydou účinnosti. Přitom realita je taková, že požadavky z těchto unijních směrnic upravuje vládní novela zákoníku práce, která se nyní vrací ze Senátu do Sněmovny. Na tomto příkladu se zcela jasně prokazuje škodlivost našeho členství v EU. Buď musíme zcela rezignovat na vlastní legislativní suverenitu a přijímat takové zákony a regulace, které nám diktují orgány EU, přestože jsou pro nás nevýhodné či nepotřebné. Anebo v případě, že je do našeho právního řádu neaplikujeme, případně je přijmeme později, jsme nuceni platit drakonické pokuty do rozpočtu EU. Dle názoru SPD již skutečně nastal nejvyšší čas k přijetí ústavního zákona o všeobecném závazném referendu, ve kterém by se čeští občané mohli svobodně rozhodnout o tom, zda má ČR v EU zůstat, anebo z ní odejít a obnovit svou státní suverenitu ve všech oblastech. Hnutí SPD je jedinou stranou v Parlamentu, která prosazuje zákon o referendu včetně možnosti hlasovat o mezinárodních smlouvách (např. členství ČR v EU, Migrační pakt EU, smlouva o obraně ČR – USA, Istanbulská úmluva atd.).

4. Místopředseda vlády a předseda KDU-ČSL Jurečka prohlásil, že by ČR mohla mezi lety 2025 a 2030 přijmout euro. Hnutí SPD odmítá přijetí eura. Vzdát se vlastní národní měny znamená být naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu.

Místopředseda vlády, ministr práce a sociálních věcí a předseda KDU-ČSL Marian Jurečka minulý týden v televizi CNN Prima prohlásil, že by v letech 2025 až 2030 mohla ČR vstoupit do tzv. eurozóny, tedy přejít z české koruny na společnou měnu EU euro. Hnutí SPD ostře odmítá tyto výroky a plány současné vlády. Národní měna, v našem případě česká koruna, je základním a výsostným znakem státní suverenity. Bez vlastní národní měny stát svoji suverenitu ztrácí a nemůže provozovat nezávislou měnovou, rozpočtovou a hospodářskou politiku. Vzdát se české koruny a nahradit ji eurem by rovněž znamenalo připravit se o jeden ze základních nástrojů ekonomické politiky, kdy lze prostřednictvím kurzových změn vlastní měny vůči cizím měnám ovlivňovat základní makroekonomické ukazatele typu inflace či vnější obchodní a platební bilance. Česká národní banka skrze posilování kurzu české koruny zabránila v poslední době ještě vyššímu růstu inflace, než který zde vinou Fialovy vlády máme. Vzdát se vlastní národní měny znamená být podřízeni Evropské centrální bance ve Frankfurtu nad Mohanem – a tudíž být i naprostou ekonomickou a finanční kolonií Německa a Bruselu. Přijmout euro znamená i ručit za finanční závazky nejzadluženějších států eurozóny a EU. Hnutí SPD hájí českou korunu jakožto jedinou možnou naši národní měnu, což by mělo být i ústavně zakotveno a ministr Jurečka a potažmo celá vláda, by měli podat demisi, protože nehájí naše národní zájmy.

5. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Brusel porušuje jejich suverenitu.

Evropská komise podala žalobu na Polsko kvůli tomu, že polský ústavní soud rozhodl o nadřazenosti polské ústavy právu EU. Brutální nátlak orgánů EU na jednotlivé členské státy se tak v poslední době výrazně zvyšuje a stupňuje. Přitom jde o základní princip demokratického právního státu a státní suverenity, kdy ústava každé země je nadřazená veškerým ostatním typům právních norem, zákonů či smluv. Evropská komise polskému ústavnímu soudu vyčítá, že ve svých rozhodnutích označil některá ustanovení smluv EU za neslučitelná s polskou ústavou, čímž údajně zpochybnil přednost práva EU před národním právem. Žaloba dokonce zpochybňuje i legitimitu polského ústavního soudu. O žalobě bude rozhodovat Soudní dvůr EU, tedy unijní instituce, která dlouhodobě ve svých rozhodnutích prosazuje centralizaci a federalizaci EU a téměř vždy upřednostňuje zájmy orgánů EU před oprávněnými zájmy a právy členských zemí a jejich občanů. Hnutí SPD stojí v tomto sporu jednoznačně na straně Polska a vyzývá k témuž i vládu Petra Fialy (ODS), která ovšem již od doby svého nástupu systematicky oslabuje strategické spojenectví s našimi středoevropskými partnery v rámci uskupení V4. Obrana zájmů Polska před nátlakem a žalobami Evropské komise představuje i obranu klíčových hodnot naší státní a národní suverenity, která je ze strany orgánů EU těmito kroky zásadně porušována.

Politické usnesení SPD - 25. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

1. Na rozdíl od Fialovy vlády prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům. Chceme zachovat stávající valorizace důchodů proti zvůli pětikoalice.

V tomto týdnu dále pokračuje ve Sněmovně závěrečné třetí čtení vládního návrhu na výrazné snížení řádných valorizací důchodů, na zrušení mimořádných valorizací a na zásadní zhoršení veškerých podmínek pro předčasné starobní důchody. Hnutí SPD tyto vládní návrhy na obrání důchodců o to, co jim dosud právem náleží, jednoznačně odmítá. Stejně tak omezení řečnické doby k nim, které prosadili poslanci pětikoalice ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN. V dosavadní parlamentní rozpravě naši zástupci podrobně zdůvodnili, proč jsou pro nás vládní návrhy nepřijatelné. Zároveň předkládáme deset vlastních pozměňovacích návrhů, které by současné i budoucí příjemce starobních důchodů ochránily před dopady této vládní zvůle na jejich životní úroveň. Chceme zachovat současné nastavení zvyšování důchodů, které chrání důchodce před důsledky vysoké inflace. Prosazujeme opatření proti inflaci, nikoli proti důchodcům, jako současná vláda Petra Fialy (ODS). Postup Fialovy vlády v oblasti změn nastavení systému předčasných starobních důchodů považujeme dokonce za protiústavní, protože prakticky ze dne na den dramaticky mění podmínky nároku na tento typ důchodů a snižuje jejich výši. Stejně tak jsme proti zvyšování hranice věku pro nárok na odchod do starobního důchodu nad 65 let, který chce vláda letos na podzim předložit do Sněmovny na návrh ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL).

2. Fialova vláda půjčkou od Evropské unie ve výši 137 miliard ještě mnohem více zadluží náš stát.

Česká vláda si chce od Evropské komise půjčit v přepočtu přes 137 miliard korun na financování nejrůznějších zelených projektů vyplývajících z Green Dealu EU a digitalizace. K této půjčce máme zásadní výhrady, a navíc o výhodnosti této půjčky panují pochybnosti i mezi ekonomickými experty včetně členů Národní rozpočtové rady vlády. Tento krok směřuje zcela proti deklarovanému záměru vlády ozdravit veřejné finance. Zhruba dvě třetiny z tohoto úvěru hodlá současná vláda sama přepůjčovat dalším subjektům, zbývající třetina má být určena na poskytování dotací. Tato astronomická půjčka od Evropské komise znamená pouze další nárůst veřejného dluhu ČR o více než dva procentní body. Deficit všech veřejných rozpočtů se v důsledku tohoto úvěru každoročně zvýší až o 0,6 procenta HDP. Přitom ČR má kvůli Fialově vládě aktuálně druhý nejvyšší meziroční růst zadlužení v rámci EU (o 1,7 procentního bodu) a celkový státní dluh ČR na konci prvního čtvrtletí letošního roku přesáhl již tři biliony korun (!!!). Využití tohoto úvěru je navíc omezeno pouze na projekty, které jsou v souladu s cíli a nařízeními EU včetně pevně stanovených termínů jejich dokončení. Hnutí SPD tvrdě odmítá naprosto hazardní vládní politiku v oblasti veřejných financí i to, že vláda Petra Fialy (ODS) zadlužuje další generace, a to bez vědomí a souhlasu Parlamentu ČR.

3. Nechceme, aby Evropská unie poskytla 20 miliard eur na zabíjení na Ukrajině. Prosazujeme mírové řešení.

EU zvažuje přidat dalších 20 miliard eur (asi 470 miliard korun) na nové dodávky zbraní pro Ukrajinu. Jde o posílení objemu fondu „Evropský mírový nástroj” (!!!), z něhož se financuje nákup zbraní poskytovaných členskými zeměmi EU Ukrajině. Tento návrh zazněl na jednání ministrů zahraničních věcí členských států EU v minulém týdnu. O uvolnění těchto peněz by členské státy měly rozhodnout do letošního podzimu, přičemž je nutná jejich stoprocentní shoda, neboť každý stát má v této věci právo veta. Josep Borrell, vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, požaduje, aby se Evropský mírový nástroj změnil na fond určený výhradně na nákup zbraní pro Ukrajinu, i když jeho původním posláním a účelem je vojenská pomoc mimoevropským partnerům EU. Proti tomuto postupu protestuje Maďarsko, které i odmítá odsouhlasit uvolnění další ze série půlmiliardových plateb z tohoto fondu na zbraně pro Ukrajinu. Maďarský postoj je blízký SPD a považujeme jej za rozumný. Nechceme financovat boj Ukrajiny do posledního muže. Odmítáme se podílet na eskalaci vojenského konfliktu na Ukrajině formou dalších dodávek zbraní a munice, což pouze prodlužuje utrpení dalších desetitisíců vojáků a civilistů. Od počátku dáváme přednost jednání a mírovému řešení tohoto konfliktu. Pro zástupce EU a současnou servilní probruselskou vládu je ale mír sprosté slovo!

4. Pro vojenskou přítomnost americké armády a cizí základny na našem území hlasovali poslanci ANO včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka.

Minulý týden Sněmovna souhlasila s ratifikací Česko-americké smlouvy o obranné spolupráci (tzv. smlouva DCA). Senát svůj souhlas s ní vyslovil již dříve a nyní k dokončení ratifikačního procesu zbývá jen podpis prezidenta republiky. Hnutí SPD jako jediné hlasovalo ve Sněmovně proti ratifikaci této smlouvy. Naopak pro byli všichni poslanci stran vládní koalice a drtivá většina poslanců hnutí ANO, včetně Andreje Babiše, Aleny Schillerové a Karla Havlíčka. Návrh hnutí SPD na odročení projednávání smlouvy na neurčito byl spojenými silami vládních stran a hnutí ANO zamítnut. Smlouva DCA mj. nastavuje podmínky dlouhodobého pobytu amerických vojsk v ČR v jedenácti lokalitách, které jim budou svěřeny do užívání bez povinnosti platit nájemné. Budoucí vojenská přítomnost USA na našem území na základě této smlouvy zásadním způsobem omezuje suverenitu ČR, je navíc deset let nevypověditelná. Vláda Petra Fialy (ODS) neměla ke schválení této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy absolutně žádný mandát, protože tato smlouva nebyla součástí volebních programů vládních stran ani programového prohlášení vlády. Mnohá ustanovení smlouvy taktéž vzbuzují vážné pochybnosti a Ústavní soud by měl podle našeho názoru autoritativně posoudit její soulad s Ústavou ČR. Hnutí SPD prosazuje, aby o smlouvách tohoto typu vždy rozhodovali občané v celostátním závazném referendu.

5. Stojíme proti zavedení elektronických voleb, které prosazuje prezident Petr Pavel. Korespondenční i elektronické volby jsou zásadním ohrožením demokracie.

Prezident republiky Petr Pavel prohlásil minulý pátek na besedě s občany v Ostravě, že chce prosadit zavedení elektronických voleb. Petr Pavel spatřuje výhodu elektronického hlasování v tom, že lidé budou moci volit z domova a že ulehčí situaci voličům v zahraničí a představuje si, že by se tímto způsobem hlasovalo ve všech typech voleb. Hnutí SPD tyto krajně nebezpečné a nedemokratické představy prezidenta Pavla rozhodně odmítá. Elektronická (i korespondenční) forma hlasování porušuje základní principy volebního práva v demokratických společnostech i ústavní principy voleb v ČR, jelikož hlasování ve volbách musí za všech podmínek probíhat osobně, svobodně a tajně, bez nátlaku a bez kontroly ze strany dalších osob a zároveň pod dohledem okrskových volebních komisí složených z většiny ze zástupců kandidujících politických subjektů. Elektronická i korespondenční volba umožňují rozsáhlé manipulace při sčítání hlasů a volební podvody, jak to známe ze zahraničí. Ze strany prezidenta se tak jedná o útok na českou Ústavu, kterou by měl naopak hájit, o útok na ústavně garantovaná politická práva občanů, o snahu omezit a ovlivnit svobodnou politickou soutěž. Hnutí SPD podporuje stávající způsob provádění voleb, a nikoliv elektronické anebo korespondenční volby.

Politické usnesení SPD - 18. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva mezi ČR-USA schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. Premiér Fiala se nesmyslně chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje. Podle aktuálních průzkumů veřejného mínění většina českých občanů nedůvěřuje Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení z EU. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

1. Fialova vláda prosazuje okradení důchodců. Předkládáme návrhy hájící seniory.

Tuto středu pokračuje schůze Sněmovny, na které se bude v závěrečném třetím čtení projednávat a hlasovat vládní návrh na změnu zákona o důchodovém pojištění. Vláda Petra Fialy (ODS) navrhuje výrazné snížení řádných valorizací důchodů, zrušení jejich mimořádných valorizací a významné zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů včetně jejich snížení. Hnutí SPD má k tomuto vládnímu návrhu zásadní výhrady a předložili jsme k němu deset pozměňovacích návrhů. Jejich prostřednictvím chceme zachovat současnou podobu zákonných valorizací důchodů, případně učinit jejich systém ještě spravedlivějším, aby nepoškozoval nízkopříjmové důchodce a nezvyšovaly by se dále rozdíly mezi příjmy a životní úrovní jednotlivých skupin důchodců. Rovněž navrhujeme zachování současného nastavení systému předčasných starobních důchodů tak, aby nedocházelo k diskriminaci celoživotně poctivě pracujících občanů. Navrhujeme i umožnění omezeného přivýdělku při pobírání předčasného důchodu pro zaměstnance na částečné pracovní úvazky, což by pomohlo lidem i státnímu rozpočtu. Navrhujeme také možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění minimálně 45 let. Bojujeme za práva a zájmy současných i budoucích příjemců důchodů proti asociální vládě Petra Fialy (ODS).

2. Bojujeme ze všech sil proti vládnímu daňovému balíčku, který zvyšuje daně nejvíce v historii ČR. Předložíme pozměňovací návrhy pro ochranu českých občanů, živnostníků a firem před zvyšováním daní a zdražováním.

Díky úsilí poslanců a vedení hnutí SPD trvalo první čtení tzv. „vládního konsolidačního balíčku” v minulém týdnu ve Sněmovně celé tři jednací dny. Fialova vláda prosazuje plošné zvýšení všech existujících daní a povinných pojistných odvodů. Návrh na zamítnutí, který předložil předseda hnutí SPD Tomio Okamura, byl poslanci vládní koalice odmítnut. Ale podařilo se zmařit záměr vlády na zrychlené schválení tohoto návrhu ještě během léta a jeho další projednávání bude pokračovat až v září. Do té doby k němu předložíme celou řadu pozměňovacích návrhů, jejichž společným cílem bude ochrana českých občanů, živnostníků a firem před vládním zvyšováním zdanění a zdražováním většiny druhů zboží a služeb. Vládní konsolidační balíček je navíc i po odborné stránce velice nekvalitně připraven, jsou v něm vnitřní rozpory a ani strany vládní koalice se na něm neshodují a chtějí jej v rámci jeho dalších čtení ve Sněmovně změnit. Jde jednoznačně o nejrozsáhlejší zvýšení daní v ČR po roce 1989, přestože ODS před volbami lživě slibovala občanům, že žádné daně zvyšovat nebude. Jde o cynický podvod na voliče, který povede k markantnímu snížení čistých příjmů všech domácností, nejvíce u pracujících rodin s předškolními dětmi, i k dalšímu růstu inflace. Hnutí SPD bude i v dalších fázích projednávání tohoto veskrze nekvalitního a škodlivého vládního návrhu všemi zákonnými prostředky bojovat proti jeho konečnému schválení.

3. Jako jediní v parlamentu bojujeme proti přítomnosti amerických vojsk a cizím základnám na našem území. Ve středu se bude smlouva schvalovat ve Sněmovně a pořádáme proti ní demonstraci. 

Ve středu 19. července odpoledne se bude na mimořádné schůzi Sněmovny v závěrečném, druhém čtení projednávat Česko-americká smlouva o obraně (tzv. smlouva DCA) a zároveň se o ní bude i finálně hlasovat. Hnutí SPD ratifikaci této pro ČR nevýhodné a ponižující smlouvy zásadně odmítá, ale stojí proti nám jednotné spojenectví stran vládní pětikoalice (ODS, TOP 09, KDU-ČSL, STAN, Piráti) a hnutí ANO. Tato smlouva řeší detaily dlouhodobého pobytu americké armády v ČR v jedenácti vyjmenovaných lokalitách a je deset let nevypověditelná. Týká se tedy budoucí dlouhodobé přítomnosti vojáků USA na českém území, a to za velmi nerovných podmínek pro ČR. Smlouva uděluje americkým vojákům i jejich rodinným příslušníkům na českém území rozsáhlá privilegia, kdy v podstatě v ničem nebudou podléhat českému právnímu řádu. Tato dohoda výrazným způsobem omezuje českou státní suverenitu, a je navíc nepotřebná a nadbytečná, neboť případný pobyt vojsk členských států NATO v zemích aliančních partnerů již dávno dostatečně upravuje tzv. Smlouva NATO SOFA. V minulém týdnu doporučily ratifikaci smlouvy Výbor pro obranu a Zahraniční výbor Sněmovny. Proti hlasovali pouze poslanci SPD Radovan Vích a Jiří Kobza. Naopak hnutí ANO společně s Fialovou vládou smlouvu podporuje. Poslanci vládní koalice navíc odmítli, aby smlouvu posoudil rovněž i sněmovní Ústavně-právní výbor, přestože existují oprávněné pochybnosti o tom, zda je v souladu s českou Ústavou. Hnutí SPD říká jednoznačné NE přítomnosti jakýchkoli cizích armád, vojáků a základen na českém území a jsme přesvědčeni, že o těchto otázkách by měli vždy rozhodovat čeští občané v celostátním závazném referendu. Ve středu 19. července od 13:00 hodin proto pořádáme v Praze na Malostranském náměstí další demonstraci proti ratifikaci této smlouvy.

4. Premiér Fiala se chlubí snížením inflace, přitom zdražování nadále pokračuje.

Premiér Petr Fiala (ODS) se zcela nesmyslně chlubí svým podílem na údajném meziročním snížení inflace. Tato slova jsou však v naprostém rozporu s realitou i s nejnovějšími údaji o růstu inflace Českého statistického úřadu. Dle těchto údajů je evidentní, že inflace v ČR i nadále roste, pouze se mírně zpomalil její růst, což je dáno zejména vysokou loňskou srovnávací základnou, kdy inflace stoupala enormně rychle a výrazně. Není tedy pravdou, že zboží a služby zlevňují. Meziroční míra růstu inflace v ČR činila v červnu 9,7 %, což je stále jeden z nejhorších výsledků v rámci všech evropských zemí. Dle dat Českého statistického úřadu rostly ceny mnoha druhů zboží i služeb i meziměsíčně. Jde například o ceny dovolených (zdražení o 8,7 %), zeleniny (růst o 5,1 %), či brambor (zdražení o 22,1 %). Co se týče meziročního srovnání, ceny zemního plynu stouply o 39,8 %, ceny tuhých paliv o 35,2 %, ceny vodného o 16,3 %, ceny stočného o 26,9 %, ceny elektřiny o 24,6 %, ceny tepla a teplé vody o 40,7 %. V oblasti potravin se meziročně zvýšily ceny vajec o 28,8 %, ceny zeleniny o 28,2 %, ceny cukru o 50,3 %. Toto jsou skutečně podstatné a vypovídající oficiální údaje o růstu cen v ČR, protože se dotýkají nezastupitelného zboží a služeb denní potřeby a mají přímý vliv na klesající životní úroveň českých občanů. Hnutí SPD říká jasně, že vláda musí plně využít všechny regulační nástroje, které má k dispozici, k tlaku na snižování cen. V opačném případě by měla odstoupit.

5. Čeští občané nedůvěřují Evropské unii. Prosazujeme referendum o vystoupení ze škodlivé EU.

Dle výsledků průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM) z minulého týdne Evropské unii důvěřuje nejméně Čechů od roku 2016. Důvěra EU mezi českými občany poklesla na 46 %. Více než polovina Čechů již tedy EU nedůvěřuje. Meziročně poklesla i důvěra našich občanů v Severoatlantickou alianci (NATO) a v Organizaci spojených národů (OSN). Konkrétním orgánům EU důvěřuje ještě méně občanů – v případě Evropské komise je to 38 % a u Evropského parlamentu 36 %. Nedůvěra vůči EU tedy v České republice již jednoznačně převažuje nad důvěrou. Není divu. Čím dál více českých občanů si uvědomuje škodlivost členství ČR v EU. A to na základě konkrétních faktů a zkušeností. Členství ČR v EU nejen, že omezuje naši státní suverenitu, ale čím dál více nás poškozuje i ekonomicky a bezpečnostně. Například prostřednictvím programu Green Deal, který podpořila Babišova i Fialova vláda a který postupně likviduje náš průmysl, energetiku, zemědělství i životní úroveň českých občanů. Anebo skrze připravovaný Migrační pakt EU, který podpořil za českou vládu ministr vnitra Rakušan (STAN) a který bude znamenat buď přemísťování tisíců muslimských a afrických imigrantů z jiných států EU do ČR, anebo mnohamiliardové platby na tyto imigranty z našeho rozpočtu. Hnutí SPD je jedinou významnou polickou silou v ČR, která dlouhodobě požaduje přijetí ústavního zákona o celostátním závazném referendu, na základě kterého by čeští občané mohli hlasovat i o vystoupení ČR z EU. Všechny ostatní parlamentní strany včetně hnutí ANO toto odmítají.

6. Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech.

Maloobchodní tržby v ČR klesají již třináct měsíců v řadě. V květnu činil jejich meziroční pokles 6,1 %, v dubnu 8,4 %. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Je tak evidentní, že Fialova vláda stahuje čím dál více občanů do bídy. Lidé šetří a nakupují mnohem méně než v předchozích letech. Téměř 60 % našich občanů omezilo nákupy potravin, včetně příslušníků tzv. střední příjmové třídy. Dle průzkumu portálu AkcniCeny.cz pro MF DNES je tento pokles nejpatrnější u zeleniny, kterou nakupuje o 59 % občanů méně než vloni. Spotřebu masa oproti loňsku omezilo 57 % občanů. Zásadní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající inflace neboli drahota, v jejímž důsledku rychle a rapidně klesá kupní síla českých domácností. Fialova vláda proti inflaci nebojuje, naopak k jejímu růstu svým diletantismem a opatřeními, která provádí anebo chystá, výrazně přispívá. Situace již překračuje kritickou mez, miliony lidí jsou nuceny používat své tenčící se úspory k placení povinných měsíčních výdajů. Stav, kdy poctivě pracujícím lidem nestačí mzda či plat k důstojnému životu a musí omezovat spotřebu potravin, je neudržitelný a je v rozvinuté společnosti neakceptovatelný. Vláda Petra Fialy (ODS), která je hlavním původcem tohoto stavu, musí skončit, než napáchá na našich občanech již doslova nevratné škody.

Politické usnesení SPD - 11. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda ve svém „balíčku” přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy současných i budoucích příjemců důchodů. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

1. Fialova vláda ve svém „balíčku” přináší nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR. Budeme proti tomu bojovat všemi silami.

Vládní pětikoalice hasí požár ve formě současného vládou špatně sestaveného státního rozpočtu, a proto svolala na tento týden mimořádnou schůzi Sněmovny, na které hodlá představit tzv. „konsolidační balíček”, jímž hodlá zastavit katastrofální stav vývoje státního rozpočtu na letošní rok s pětikoalicí schváleným schodkem minus 295 miliard korun. Ten byl ale za první pololetí již z 97 % vyčerpán i po započítání pololetního jednorázového příjmu z EU a záloh na daně z příjmů právnických osob. Hnutí SPD od samého počátku tvrdí, že letošní státní rozpočet je nereálný a je postaven na nereálných příjmech a výdajích. Vláda Petra Fialy (ODS) nyní předkládá do Sněmovny na 732 stranách nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách České republiky, které má dopad do šedesáti zákonných norem. Navíc současná ODS obelhala voliče slibem, že nikdy žádné daně nezvýší. Takže na jedné straně nepřiměřeně podporuje Ukrajinu a na druhé straně pětikoaliční vláda občanům naordinuje úsporný balíček. Předložený návrh navíc vůbec nenavrhuje smysluplné škrty ve výdajích. Vláda navrhuje například zvýšit daň z přidané hodnoty (DPH) u většiny druhů zboží a služeb, daň z příjmu fyzických osob, daň z příjmu právnických osob, daň z nemovitosti, spotřební daně, důchodové pojištění a nemocenské pojištění, včetně zvýšení odvodů sociálního pojištění živnostníků. Hnutí SPD s těmito návrhy nesouhlasí a učiníme z opozice vše pro to, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl v předložené podobě schválen, včetně toho, že k němu předložíme řadu pozměňovacích návrhů.

2. Fialova vláda prosazuje faktické okradení důchodců. Proti tomu předkládáme pozměňovací návrhy chránící zájmy seniorů.

Ve Sněmovně se v tomto týdnu bude na mimořádné schůzi mj. projednávat ve druhém čtení vládní novela zákona o důchodovém pojištění. Jde o výrazné snížení řádných valorizací důchodů, o úplné zrušení mimořádných valorizací důchodů a o zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného starobního důchodu, včetně snížení tohoto typu penzí. Hnutí SPD tyto vládní návrhy jednoznačně odmítá! Zároveň předkládáme k této vládní novele deset vlastních pozměňovacích návrhů, kde požadujeme zachovat stávající podobu valorizací důchodů, anebo jejich alternativní úpravu v podobě zvyšování důchodů všem jejich příjemcům vždy o stejnou finanční částku, což by bylo spravedlivé a pomohlo by to nízkopříjmovým důchodcům. Co se týče předčasných důchodů, navrhujeme zachování současného nastavení podmínek, včetně umožnění omezeného přivýdělku při jeho pobírání i pro zaměstnance na standardní pracovní poměr. Současně navrhujeme možnost odchodu do řádného starobního důchodu bez jakéhokoli jeho krácení pro občany, kteří odváděli důchodové pojištění 45 a více let. Hnutí SPD brání sociální a ekonomické zájmy a práva všech současných i budoucích příjemců důchodů.

3. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce, chtějí skrze nový Migrační pakt EU imigranty přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Výpalné Bruselu nás může stát desítky miliard ročně.

Migrační pakt EU rozděluje politické strany a státy po celé Evropě. Česká Fialova vláda na jednání Evropské rady, na rozdíl od Polska, Maďarska (které hlasovaly proti) a Slovenska (které se alespoň zdrželo), servilně přikyvuje a hlasovala pro, čímž ohrožuje bezpečnost a sociální smír v ČR. Hnutí SPD považuje dlouhodobě masovou imigraci za zásadní bezpečnostní riziko České republiky. V minulém týdnu padla kvůli neshodám ohledně azylové politiky vláda v Nizozemsku. Jádrem sporu byl nový program premiéra Rutteho, který měl omezit počet žadatelů o azyl v Nizozemsku. Progresivistické levicové vládní strany ho odmítly. Počet žadatelů o azyl v Nizozemsku meziročně stoupl o třetinu (na 46 tisíc), překročil kritickou mez a začíná v zemi působit vážné problémy. Podobně ve Francii, Belgii atd. Je to důsledek dlouhodobé tolerance masové imigrace do EU, kterou podporuje Evropská komise a Evropský parlament. Státy EU, které jsou imigrací zasaženy nejvíce (Německo, Francie, Itálie), se snaží skrze nový „Migrační pakt EU” část imigrantů přesunout do východoevropských zemí včetně ČR. Jediná možnost, jak se přijetí těchto převážně muslimských nepřizpůsobivých imigrantů vyhnout, je podle návrhu EU platit vysoké výpalné – v přepočtu 500 tisíc korun ročně za každého takto odmítnutého imigranta. To může pro český státní rozpočet znamenat až desítky miliard korun ročně. Hnutí SPD rezolutně odmítá přistoupení ČR k novému „Migračnímu paktu EU”. Pokud bude hnutí SPD ve vládě, tak od tohoto „Migračního paktu EU” odstoupíme. Zároveň dlouhodobě požadujeme ochranu našich hranic a referendum o vystoupení z EU.

4. Pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD. Se svými příjmy má problém vyjít již 55 % českých zaměstnanců.

Vládní dluh v 1. čtvrtletí meziročně stoupl o 415,3 miliardy korun na 3,099 bilionu korun. Míra zadlužení se zvýšila na 44,5 % HDP. Uvedl to Český statistický úřad. Jenom tento ukazatel by měl stačit na okamžitou demisi současné vlády Petra Fialy (ODS). Ale aby toho nebylo málo, pokles reálných mezd v České republice je nejvyšší ze všech členských zemí OECD a činí 7,5 %. A nadále pokračuje. Zásadním problémem české ekonomiky je dlouhodobý propad reálných příjmů občanů, tedy setrvalý pokles hodnoty mezd a platů, který vede k narůstajícím finančním potížím čím dál většího počtu českých zaměstnanců, rodin a domácností. Dle dat provozovatele našich největších pracovních portálů, společnosti LMC, má problémy vyjít se svými příjmy již 55 % českých zaměstnanců, přičemž výrazné obtíže má 20 % z nich. Vysokými cenami skokově doháníme Západ, ale v příjmech stále výrazně zaostáváme. Hnutí SPD dlouhodobě upozorňuje na to, že hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhotrvající vysoká inflace, proti které Fialova vláda nebojuje, a ještě ji svými škodlivými rozhodnutími (vysoký deficit rozpočtu, zvyšování DPH) podporuje. Kromě efektivního boje proti inflaci je nutné zasadit se systémově o růst příjmů českých zaměstnanců, což zahrnuje, kromě zvyšování minimální mzdy a zaručených mezd, tlak na zahraniční korporace, které z ČR vyvádějí stamiliardy korun na nezdaněných dividendách, aby se o své zisky rozdělily se svými českými zaměstnanci formou zvyšování jejich příjmů.

5. Nesouhlasíme s vládní podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice a s členstvím Ukrajiny v NATO. Podporujeme mírová jednání.

Hnutí SPD nesouhlasí s podporou Ukrajině ve formě dalších dodávek zbraní a munice, kterou slíbil po společném jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským v Praze dne 7. července premiér Petr Fiala (ODS). Naši podporu má ukončení konfliktu a zahájení mírových jednání. Dodávky zbraní a munice tento konflikt naopak prodlužují, a tím vedou k růstu počtu padlých a zmrzačených. Zároveň nesouhlasíme s podporou členství Ukrajiny v NATO vyjádřenou hlavními ústavními činiteli České republiky v průběhu této návštěvy. Pokud by Ukrajina na nadcházejícím summitu NATO v Litvě, který právě probíhá (11. a 12. července), dostala pozvánku na členství a stala se členem NATO, znamenalo by to okamžité zatažení České republiky do válečného konfliktu. Ukrajina nesplňuje ani základní podmínky členství jak v NATO, tak i v EU – ať již hospodářsky, vojensky anebo po stránkách dodržování demokratických a lidských práv například národnostních menšin, všudypřítomné korupci či dodržování principů právního státu. Odpovědně jednající vláda by měla iniciovat deeskalaci napětí, zastavení bojů a podporu mírových jednání. Kroky Fialovy vlády však naopak vedou k intenzivní militarizaci a podpory dalšího válčení na evropském kontinentu. To je pro hnutí SPD nepřijatelné. Prioritou odpovědné vlády musí být řešení deficitu veřejných financí, zastavení zdražování, odmítnutí „Migračního paktu EU” a pomoc našim občanům, namísto podpory Ukrajiny, která je prioritou vlády Petra Fialy.

Politické usnesení SPD - 4. 7. 2023

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace! Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

1. Poslanecký klub SPD jako jediný hlasoval proti česko-americké obranné smlouvě. Naopak pro smlouvu hlasovali poslanci Fialovy vládní koalice a hnutí ANO. Všichni, kteří pro její schválení hlasovali, jsou pro omezení svrchovanosti a nezávislosti České republiky.

Minulý týden vládní pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) hlasovala v prvním čtení při projednávání ve Sněmovně pro smlouvu o obranné spolupráci mezi Česko republikou a USA (DCA). Poslanci hnutí SPD jako jediní vzdorovali tomuto kroku celé dva jednací dny, podali jsme i návrh na její zamítnutí v prvním čtení, ale byli jsme spojenectvím vládních stran a hnutí ANO přehlasováni. Hnutí ANO dokonce označilo smlouvu za „technikálii“, což je lež! Smlouva, která řeší detaily pobytu americké armády v České republice a které dáváme k dispozici na deset let jedenáct lokalit, ve kterých mohou USA stavět objekty, do kterých nebudeme mít přístup, není technikálie. A pokud hnutí ANO tvrdí, že o pobytu amerických vojáků musí hlasovat Parlament, tak tím dává jasně najevo, že proti tomu nic nemá. Hnutí SPD bude proti této smlouvě v rámci její ratifikace i nadále bojovat, protože se jedná o ztrátu suverenity a svrchovanosti České republiky. Trvale zastáváme názor, že o jakékoliv cizí základně na našem území by mělo být vyhlášeno celostátní referendum. Vláda Petra Fialy (ODS) se ovšem referendu vyhýbá, protože se občanů bojí. Hnutí SPD říká jasně NE cizím základnám a dlouhodobému pobytu jakýchkoliv cizích vojáků na našem území!

2. Hnutí SPD se postaví proti vládnímu balíčku, který zvyšuje daně českým občanům a firmám. Předložíme pozměňující návrhy na pomoc českým lidem.

Vláda Petra Fialy (ODS) v minulém týdnu schválila konečnou legislativní podobu tzv. „konsolidačního balíčku“, který hodlá za týden předložit do Sněmovny. Tento materiál v žádném případě není slibovaným souborem opatření na konsolidaci veřejných financí a snižování hrozivého rozpočtového deficitu a státního dluhu, protože neobsahuje žádné návrhy na snižování výdajů státu. Ve své podstatě jde pouze o „balík daňových zákonů“, který obsahuje rozsáhlé zvýšení daní všech typů fyzickým i právnickým osobám, českým občanům i firmám. Jde o plošné zvýšení DPH, dále o razantní zvýšení daně z nemovitosti, která má navíc prostřednictvím inflačního koeficientu pravidelně každoročně růst, a bude tak dále zdražovat vlastnické i nájemní bydlení, o zvýšení daně z příjmu právnických osob a rozšíření daňové progrese u fyzických osob, což jde proti spravedlivému principu rovné daně. Navrhovaná opatření naprosto zásadně poškodí pracující rodiny s předškolními dětmi, kterým zrušením školkovného a omezením daňové slevy na manželku či manžela pečujících o děti sníží čistý roční příjem o více než 40 tisíc korun. Hnutí SPD tento balíček nepodpoří a při jeho projednávání ve Sněmovně k němu představí celou řadu pozměňovacích návrhů.

3. Současná vláda podporuje imigraci. Vyzýváme premiéra Fialu (ODS) a ministra vnitra Rakušana (STAN), aby se na Evropské radě připojili k postojům Polska a Maďarska a blokovali tzv. „Migrační pakt EU“ a povinné kvóty.

Summit prezidentů a premiérů členských států EU, který proběhl v minulém týdnu, nenalezl shodu na dalším postupu EU v otázce migrace. Česká Fialova vláda podporuje „Migrační pakt EU“ a odmítá se postavit na stranu Polska a Maďarska, které „Migrační Pakt EU“ naopak odmítají. Hnutí SPD odmítá jakékoli kvóty na přerozdělování nelegálních imigrantů do České republiky i placení výpalného za ně. Vnitřní a vnější bezpečnost spolu se zajištěním spravedlnosti jsou základní a nezbytné funkce státu. Proto vyzýváme premiéra Fialu a ministra vnitra Rakušana, aby následovali postoje Polska a Maďarska a blokovali jednání o většinovém rozhodování v otázkách migrace na úrovni Evropské rady. Premiér Fiala (ODS) namísto toho, aby na evropském summitu podpořil naše polské a maďarské spojence v jejich oprávněném boji za právo veta členských států EU v otázkách migrace, žebral o peníze z Bruselu na podporu ukrajinské migrace do ČR. Podle hnutí SPD musíme mít jako suverénní stát výhradní právo rozhodovat o tom, kdo u nás bude žít a komu poskytneme pomoc. Prvním předpokladem pro to je obnova kontroly českých státních hranic. Hnutí SPD říká jasně, že jedinou možností, jak zastavit migraci do ČR, je vystoupení z EU a vlastní migrační a azylová politika.

4. Řádění imigrantů ve Francii je důsledkem multikulturalismu a masové imigrace. Hnutí SPD prosazuje nulovou toleranci nelegální imigrace!

Sedmnáctiletý mladík alžírského původu, který jel minulý týden sportovním vozem vysokou rychlostí v Nanterre u Paříže v pruhu vyhrazeném pro autobusy, po střelbě policisty zemřel. Přiměřenost zákroku policisty se vyšetřuje, nicméně jeho smrt spustila ve Francii násilné protesty, které trvají již týden. Výsledkem je zatím 80 zraněných policistů, 30 vypálených radnic, tisíce zatčených a zadržených, vyrabované obchody, včetně obchodů se zbraněmi, auta v plamenech. Nasazeno bylo 45 tisíc policistů a příslušníků pořádkových sil a prezident Emmanuel Macron dokonce zvažuje v zemi vyhlásit výjimečný stav. Pro celou Evropu je to další silné varování, co může způsobit nezvládnutá masová migrace z jiných civilizačních okruhů. Migrace těch, kteří nechtějí žít podle principů a pravidel zemí, do kterých přišli. Jedná se o osoby žijící převážně na sociálních dávkách, které ve Francii nikdy nic nevybudovaly. Vláda Petra Fialy (ODS) se v rámci podpory migrace chová podobně a současná situace ve Francii by pro ni měla být jasným varováním. Hnutí SPD říká jasně – nulová tolerance nelegální imigrace!

5. Připomínáme si svaté Cyrila a Metoděje i mistra Jana Husa, kteří hájili zájmy našeho národa a naši nezávislost.

V tomto týdnu oslavíme dva významné státní svátky. 5. červenec je dnem příchodu slovanských věrozvěstů, svatého Cyrila a svatého Metoděje, na naše státní území. Jejich posláním bylo nejen šíření křesťanské civilizace, ale rovněž vytvoření vlastní na říši nezávislé církevní organizace a šíření slovanské vzdělanosti. Jejich historická mise tedy měla i velký politický význam, jelikož významně posilovala naši národní a státní svrchovanost a nezávislost na západní francké (německé) říši usilující o podmanění českých zemí. Zůstaňme věrni odkazu těchto věrozvěstů! 6. července si připomeneme smutné výročí upálení mistra Jana Husa v německé Kostnici. Šlo o politickou vraždu a popravu odvážného člověka, který ani tváří v tvář smrti neodvolal názory, o jejichž správnosti byl přesvědčen. Jan Hus byl významný učenec a kněz, který tvrdě kritizoval excesy tehdejší církevní a světské moci. Jan Hus byl rovněž významný český vlastenec, který se podílel na přerodu tehdejší Karlovy univerzity z německé na především českou vysokou školu, kázal i psal v češtině a kodifikoval český pravopis. Vzpomeňme s úctou a pokorou tyto velké postavy českých národních a státních dějin!

Aktuality

Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců

Pátek 14.06.2024|

14.6.2024 11:56Radek Rozvoral: Hnutí SPD plně podporuje oprávněné požadavky českých zemědělců!Zemědělci v rámci celé Evropské unie pořádali od začátku letošního roku celou řadu demonstrací, z důvodu zajištění lepších podmínek pro jejich podnikání. ...

Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana

Neděle 19.05.2024|

19.5.2024 18:49 Bezpečnost a prosperita ČR řešena odborným seminářem za účasti exprezidenta Zemana. Překvapivé výroky Zemana na semináři o bezpečnosti – Stačilo dodržet Minské dohody či nezpronevěřovat se otcům zakladatelům ...

Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky

Úterý 14.05.2024|

14.5.2024 12:55Radek Rozvoral: Odmítáme korespondenční volbu, jelikož porušuje Ústavu České republiky!Minulý čtvrtek hodinu před polednem začala v Poslanecké sněmovně mimořádná schůze, která byla svolána z podnětu koaličních poslanců, a to s jediným cílem, ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0