Úvodní stránkaNovinky hlavní stranaZásadně odmítáme šíleně zelenou politiku EU v rámci tzv. Green Deal

Aktualita

Zásadně odmítáme šíleně zelenou politiku EU v rámci tzv. Green Deal

17.9.2021 9:04

Radek Rozvoral: Zásadně odmítáme šíleně zelenou politiku EU v rámci tzv. Green Deal!

V rámci ochrany životního prostředí nám Evropská unie vnucuje „Green Deal“, který obsahuje celou řadu pro nás nesplnitelných a hlavně nelogických opatření, která zbytečně oslabí naše státní finance v řádu stovek miliard korun na období několika let.

Naše budoucí vláda, která vzejde z podzimních parlamentních voleb, by se měla při nakládání se státními financemi chovat jako řádný hospodář a velmi důkladně zvažovat, které projekty finančně podpoří. To se týká i životního prostředí, kdy současná vláda schválila toto pondělí Národní akční plán adaptace na změnu klimatu, který nás bude do roku 2025 stát odhadem 139 miliard korun. Vláda také odsouhlasila Strategii přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR do roku 2030.

Ochranu našeho životního prostředí považujeme za velmi důležitou, při zachování zdravého a pragmatického přístupu. Zásadně ale odmítáme zelenou politiku EU v rámci „Green Deal“ (zelený úděl) a nulovou uhlíkovou stopu, která počítá se zaváděním nesmyslných opatření, kdy jako příklad uvedu konec výroby aut s klasickými spalovacími motory.

V hnutí SPD prosazujeme postupné snižování emisí. Toho chceme dosáhnout postupným a uvážlivým uzavíráním elektráren, tepláren a podniků spalujících uhlí. Další snížení emisí vidíme například v omezení zbytečného převážení potravin a dalšího zboží po Evropě z místa na místo – je potřeba budovat naší potravinovou soběstačnost a bezpečnost v základních potravinách, které lze produkovat na území ČR.

Prioritu si zaslouží voda, která je nejdůležitější pro zachování života. Voda není zboží a přístup ke kvalitní vodě za dostupnou cenu je základní lidské právo. Deprivatizace vodních zdrojů ČR je proto naší dlouhodobou prioritou stejně jako nakládání s vodou, její zadržování v krajině a průběžná kontrola její kvality. Proto požadujeme, aby hospodaření a nakládání s vodou bylo opět plně v rukou státu. Jsme si i vědomi toho, že značná část obcí České republiky stále nemá kanalizaci napojenou na čističky odpadních vod. Proto podpoříme investice do této oblasti, neboť stát musí všestranně podporovat kvalitu vody.

Velkou pozornost si též zaslouží nakládání s biologickými hnojivy, které musí být takové, aby se do půdy vracela humusová složka, ale přitom nedocházelo k únikům do povrchových vodních toků. Také nakládání s pesticidy, herbicidy a umělými hnojivy musí být velmi šetrné, zbavené dotací, aby byla zachována motivace použití přírodních hnojiv.

Odmítáme další výstavby nadnárodních logistických center, a proto budeme prosazovat úplný zákaz dalších záborů zemědělské půdy pro účely těchto druhů průmyslových a liniových staveb. Ty budou nadále povolovány pouze v místech, kde již tato zástavba byla provedena. U polí budeme prosazovat výsadbu remízků a větrolamů, aby bylo zabráněno větrné erozi a odnosu úrodné orné půdy.

Podnik Lesy ČR musí ve státních lesích zajistit změnu skladby výsadby nových dřevin s větším důrazem na smíšené lesy, jako reakci na důsledek následků kůrovcové kalamity. Vytěžené dřevo musí primárně sloužit k dalšímu zpracování pro naše firmy, a nikoliv být vyváženo jako polotovar mimo území ČR. Majitelům soukromých lesů nastavíme takové podmínky, aby k péči o svůj majetek byli pozitivně motivováni. Jedná se o včasnou péči, zejména kácení a likvidaci porostů napadených kůrovcem, omlazení lesů a následné vysazování smíšených porostů na vykácených místech. Chceme také zachovat rekreační potenciál lesů.

Velkou pozornost budeme věnovat zkvalitnění likvidace komunálních odpadů s cílem zajištění větší separace odpadů. Podporujeme vznik dostatečných kapacit pro zpracování odpadů za podpory energetického využívání odpadů před skládkováním.

Hnutí SPD ve svém volebním programu prosazuje celou řadu opatření, které by chtělo v oblasti zlepšení našeho životního prostředí v budoucnu prosadit, bude-li součástí vládnoucí koalice. Máte-li shodný názor, podpořte naše kandidáty v podzimních parlamentních volbách – hnutí SPD má číslo 4.

2021-09-17T08:54:58+02:00

Aktuality

Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku

Čtvrtek 28.03.2024|

28.3.2024 14:53 Radek Rozvoral: Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku!  Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa, kdy pro křesťany jsou spojovány se vzkříšením Ježíše ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0