Radim Fiala: Odcházející místopředseda Evropského parlamentu z polské vlastenecké strany Právo a spravedlnost Zdzislaw Krasnodebski hovořil o nadvládě Německa v EU.

30/5 2019
Například, že Německo a Francie se tváří, že Evropskou unii tvoří jen oni. Hlavně Berlín se v osmadvacítce tvrdě prosazuje a ignoruje přitom zájmy Středoevropanů. S tím souhlasíme a něco podobného nedávno řekl i maďarský premiér Viktor Orbán. Hnutí SPD proto silně podporuje spolupráci Visegrádu a dalších středoevropských států jako protiváhu franko-germánské hegemonii a nadvládě. „K zásadám EU patří i rovnoprávnost států a národů. Stále jasnější hierarchizace států uvnitř EU odporuje této zásadě,“ řekl Krasnodebski německému deníku Die Welt. „Tato hierarchie spočívá v tom, že prostřednictvím evropské integrace některé země jako Německo hospodářsky hodně získávají a jiné hodně ztrácejí. A že dva největší státy si „Evropu“ nárokují pro sebe a hovoří jejím jménem, jako kdyby se ´Evropa´ skládala jen z nich,“ rýpl si do tandemu Německa a Francie. „Německo často jasně formuluje své zájmy v Evropě a pak je tvrdě prosazuje. Když má silný zájem na určitém opatření v EU, nebere ohled na ostatní,“ udeřil. „Spolková vláda by měla přehodnotit svůj evropský kurz, někdy se také stáhnout a konečně uznat, že státy střední a východní Evropy mají také oprávněné zájmy,“ dodal. Krasnodebski též říká, že se Merkelová doteď snaží protlačit, aby si státy EU povinně přerozdělovaly migranty. A to navzdory kategorickému nesouhlasu středoevropských států. Připomeňme jen, že kvůli kvótám proti nám běží proces u Soudního dvora EU… Krasnodebski se domnívá, že se staré členské země EU pokoušejí Středo- a Východoevropany poučovat. „Je to jakási anachronická arogance založená na nevědomosti,“ poznamenal. Krasnodebski si přeje, aby PiS v novém europarlamentu usedla ve velké frakci, která bude mít sílu prosadit své představy. Tato frakce by měla bránit i ty evropské hodnoty, které „jsou nyní zanedbávány nebo zapovězeny: rodina, národ, evropské vlastenectví“ a umí si za jistých okolností představit spolupráci europoslanců z PiS a těch z italské Ligy vicepremiéra Mattea Salviniho. Hnutí SPD podporuje co nejširší spolupráci vlastenců v Evropě. Musíme budovat náš silný suverénní národní stát a obranyschopnou armádu, která bude bránit naše území a která nebude určená na zahraniční mise. Musíme budovat spojenectví ne na základě krásných řečí, ale na základě REÁLNÝCH zájmů. Společné skutečné klíčové zájmy nyní mají státy Visegrádu a střední Evropy. Mezi tyto zájmy patří: 1) zabránit masové imigraci a islamizaci našich zemí, 2) zabránit vzniku superstátu pod hegemonií Německa a Francie, 3) zachovat evropský charakter našich zemí proti multikulturalismu, 4) vytvořit obranné a geopolitické společenství v prostoru mezi Německem a Ruskem, jak to chápal již Palacký, 5) vytvořit hospodářské společenství nezávislých států. Toto uskupení musíme budovat pro případ, že se západní Evropu nepodaří zachránit a pro případ, že z EU vzniknou Spojené evropské emiráty. Podobně jako v roce 1938 nemůžeme spoléhat na dnes již zdegenerovaný takzvaný Západ reprezentovaný Německem a Francií, které s námi mají zlé úmysly. Jsme pro ně jenom kolonie, ve které vidí odbytiště pro své šmejdy, levnou pracovní sílu a místo, ze kterého mohou vysávat zisky. Budujme společně naši střední Evropu, která se ubrání před islámem i velmocemi, které by nám chtěly diktovat. https://www.idnes.cz/…/eu-nemecko-polsko-parlament-plyn-mig…