Stanoviska2020-07-30T10:53:40+02:00

Politické usnesení SPD - 9. 4. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

s hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a zákeřné těžké nemoci odešel poslanec SPD Jaroslav Bašta. Čest jeho památce. Blahopřejeme Peteru Pellegrinimu ke zvolení prezidentem Slovenska. Věříme, že zlepší česko-slovenské vztahy narušené arogantním jednáním Fialovy vlády a prezidenta Petra Pavla. Prosazujeme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti, protože vládní návrhy jsou naprosto nedostatečné. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Odpovědnost nese neschopný ministr vnitra Rakušan (STAN) a Fialova vláda. Požadujeme, aby premiér Fiala (ODS) vysvětlil své zapojení v pochybné Podnikatelské družstevní záložně, která je spojována s podezřením z rozsáhlé kriminální činnosti.

1. S hlubokým zármutkem oznamujeme, že po dlouhé a zákeřné těžké nemoci odešel poslanec SPD Jaroslav Bašta. Čest jeho památce.

Předsednictvo hnutí SPD s hlubokým zármutkem přijalo zprávu o odchodu našeho člena, poslance Jaroslava Bašty, který nás po dlouhé a zákeřné těžké nemoci opustil ve věku 75 let. Česká republika ztrácí osobnost, kterou bude těžké nahradit. Pro hnutí SPD je to obrovská ztráta. Jaroslav Bašta byl český politik a diplomat, původním povoláním archeolog, za normalizace disident, politický vězeň a signatář Charty 77. Vystudoval gymnázium v Žatci, na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze studoval historickou archeologii. Zde se angažoval ve studentském Hnutí revoluční mládeže, za což byl v roce 1970 zatčen a v roce 1971 poslán do vězení. Následně pracoval až do pádu komunismu jako dělník a technik. Po sametové revoluci působil mimo jiné ve vedení tajných služeb, v lustrační komisi a zapojil se do politického života. V letech 1998–2000 byl ministrem bez portfeje ve vládě Miloše Zemana. V letech 1996–2000 byl poslancem za ČSSD. Mezi lety 2000 a 2010 působil jako český velvyslanec nejprve v Rusku a poté na Ukrajině. V roce 2021 vstoupil do hnutí SPD, za které se do Poslanecké sněmovny vrátil. V prezidentské volbě v roce 2023 kandidoval jako stranický kandidát SPD. Během této volby prokázal vysoké morální hodnoty, hluboce zakořeněné národní cítění, v dnešní době tolik vzácné konzervativní vnímání světa a zájem o životy a osudy obyčejných lidí zmítaných ekonomickými a sociálními problémy dnešních dnů. Odešel člověk pevných zásad a jeden z posledních aktivních politiků předlistopadového disentu. Hodný, slušný a noblesní člověk, který toho pro SPD, Českou republiku i její občany mnohé udělal. Čest jeho památce!

2. Blahopřejeme Peteru Pellegrinimu ke zvolení prezidentem Slovenska. Věříme, že zlepší česko-slovenské vztahy narušené arogantním jednáním Fialovy vlády a prezidenta Petra Pavla.

Hnutí SPD blahopřeje Peteru Pellegrinimu ke zvolení v přímé volbě do úřadu prezidenta Slovenské republiky. Plně respektujeme vůli slovenského lidu vyjádřenou ve svobodných volbách a věříme, že zvolení nového slovenského prezidenta přispěje k obnově těsné spolupráce České a Slovenské republiky a ke zlepšení vzájemných česko-slovenských vztahů narušených arogantním jednáním a kroky vlády Petra Fialy a prezidenta Petra Pavla a jejich opakovanými pokusy jednostranně ovlivňovat výsledky slovenských parlamentních i prezidentských voleb. S novým slovenským prezidentem nás spojuje myšlenka obhajoby národních zájmů a úzkého spojenectví středoevropských států na půdorysu formátu V4 a jejich společného postupu na půdě EU, odmítání zrušení práva veta členských států EU a snaha o mírové řešení konfliktu na Ukrajině.

3. Prosazujeme zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. a 2. stupni závislosti, protože vládní návrhy jsou naprosto nedostatečné.

Na schůzi Sněmovny se v tomto týdnu bude mimo jiné v závěrečném třetím čtení hlasovat o návrzích na zvýšení příspěvku na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení tohoto příspěvku již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho řádné projednání. Aktuální vládní návrh je naprosto nedostatečný a nespravedlivý, protože neobsahuje zvýšení příspěvku na péči pro zdravotně postižené občany v 1. stupni závislosti, přestože se nezvyšoval již téměř 9 let a činí pouhých 880 korun měsíčně. Přitom tento příspěvek ještě v roce 2012 činil 2 tisíce korun měsíčně, než jej tehdejší vláda Petra Nečase (ODS) bezdůvodně takto enormně snížila. Hnutí SPD navrhuje jménem naší poslankyně Lucie Šafránkové v pěti variantách zvýšit příspěvek na péči také občanům v 1. stupni závislosti i výraznější zvýšení příspěvku na péči občanům ve 2. stupni závislosti, protože i zde je vládní návrh nedostatečný. Hnutí SPD dlouhodobě hájí zájmy občanů se zdravotním postižením, na rozdíl od současné asociální vlády Petra Fialy.

4. Dle Nejvyššího kontrolního úřadu není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Odpovědnost nese neschopný ministr vnitra Rakušan (STAN) a Fialova vláda.

Dle výstupů z výroční zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) za rok 2023 není ČR dostatečně připravena na krize a mimořádné události. Z této zprávy vyplývá, že odpovědné vládní instituce podcenily mnohé zásadní události, jako byla např. pandemie onemocnění covid-19 a dostatečně se z nich nepoučily. NKÚ proto varuje před tím, že stát bude v kritických momentech opakovat podobné chyby, což může vést k významným škodám, plýtvání penězi i k ohrožení zdraví obyvatel. NKÚ v této zprávě mj. konstatuje, že stále není dotvořen systém ochrany měkkých cílů a slabým místem je i dlouhodobě opomíjený stav ochrany obyvatelstva, jehož systém má zásadní nedostatky. Občané nejsou dostatečně informováni, chybějí masky i stálé úkryty, kterými je zabezpečeno jen 3,2 % obyvatel. Zásadní zodpovědnost za tento stav nese neschopný ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), který na varování NKÚ v této oblasti opakovaně nereflektuje a jeho zprávy nepřijatelně bagatelizuje. Hnutí SPD na tato zásadní bezpečnostní rizika upozorňuje opakovaně a máme jasné plány, jak zlepšit bezpečnostní a krizový management ČR, včetně systému ochrany obyvatelstva a disponujeme i experty, kteří jsou připraveni tyto reformy na vládní úrovni realizovat.

5. Požadujeme, aby premiér Fiala vysvětlil své zapojení v pochybné Podnikatelské družstevní záložně, která je spojována s podezřením z rozsáhlé kriminální činnosti.

Tento čtvrtek proběhne ve Sněmovně mimořádná opoziční schůze na téma korupčních kauz stran a představitelů vládní koalice. V prvé řadě jde o skandální zatajování milionového podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v pochybné Podnikatelské družstevní záložně a o angažmá blízkých premiérových poradců a dalších politiků ODS v tomto finančním ústavu. Premiér Fiala několik let neuváděl svůj podíl v této finanční instituci do majetkového přiznání, přestože je to jeho zákonná povinnost. I proto jsou zásadním problémem rozsáhlá podezření z kriminálního jednání v Podnikatelské družstevní záložně a její personální propojení s ODS, včetně někdejšího financování této strany, praní špinavých peněz, anebo zpronevěra stamilionů korun, včetně peněz na nákup zbraní a munice pro Ukrajinu či ztráta finančních prostředků české civilní rozvědky. Hnutí SPD bude požadovat od premiéra Fialy věrohodné vysvětlení jeho angažmá v Podnikatelské družstevní záložně i toho, proč zatajováním svého podílu dlouhodobě porušoval zákon, což by mělo být jednoznačným důvodem pro jeho rezignaci.

Politické usnesení SPD - 2. 4. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu, o kterém debatuje hnutí ANO s vládní pětikoalicí. Fialova vláda tají, kolik peněz pošle na nákup dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu. Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. Nechceme Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

1. Odmítáme zvyšování věku odchodu do důchodu, o kterém debatuje hnutí ANO s vládní pětikoalicí.

Prezident Petr Pavel minulý týden po jednání s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou a zástupci hnutí ANO prohlásil, že mezi nimi panuje shoda na nutnosti debaty o zvyšování věku pro odchod do důchodu nad současnou hranici 65 let. Hnutí SPD je proti! Zásadně odmítáme jakékoli zvyšování hranice pro vznik nároku na odchod do starobního důchodu nad 65 let a návrhy na zpřísnění podmínek pro výpočet důchodů budoucích seniorů oproti současnému stavu, které by vedly ke snižování reálných důchodů i jejich poměru k předchozí mzdě. Pokud dojde k těmto změnám a pokud se staneme součástí budoucí vlády, budeme iniciovat zrušení těch změn, které poškozují naše současné i budoucí důchodce. Zarážející je i přístup prezidenta Pavla, který k jednání o reformě důchodového systému nepozval zástupce SPD, čímž opakovaně ignoruje názory a uráží více než půl milionu českých občanů, kteří volí hnutí SPD. Nejde tudíž v žádném případě o prezidenta všech občanů. Během uplynulého roku jsme se zúčastnili několika jednání s ministrem Jurečkou na toto téma, kde jsme podrobně představili svoji koncepci důchodové reformy včetně mnoha konkrétních návrhů. Některé z nich byly už akceptovány a vtěleny do připravované novely zákona o důchodovém pojištění. K pokračování těchto jednání jsme kdykoliv připraveni.

2. Fialova vláda tají, kolik peněz pošle na nákup dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Nesouhlasíme s posíláním zbraní za peníze českých občanů na Ukrajinu. 

Vláda Petra Fialy na svém posledním jednání schválila mimo jiné uvolnění dalších peněz z českého státního rozpočtu na nákup minimálně 800 tisíc dělostřeleckých granátů pro ukrajinskou armádu. Jedná se o iniciativu české vlády, která oslovuje představitele dalších států i mimo EU, aby se tyto země spolupodílely na financování tohoto záměru. Zcela skandální je v této souvislosti zejména skutečnost, že premiér Fiala odmítl sdělit přesnou výši podílu ČR na celkových nákladech, ačkoli jde o peníze českých daňových poplatníků. Některé státy naopak výši svých příspěvků zveřejnily. Například Nizozemí uvedlo, že přispěje 250 milióny eur, Belgie 200 milióny eur, Německo a Portugalsko každý 100 milióny eur atd., přičemž se celkem doposud k této iniciativě přihlásilo 20 států. Jelikož je vláda Petra Fialy iniciátorem této akce, je jasné, že s ohledem na výši příspěvků států velikosti České republiky, vláda Petra Fialy schválila na tuto akci vyčlenit minimálně částku ve výši 100 miliónů eur (2,5 miliardy korun), ale s největší pravděpodobností spíše násobně více! Poslanci SPD budou chtít znát celkovou výši této částky! Opět se ale potvrzuje fakt, že prioritou Fialovy vlády nejsou zájmy českých občanů a sociální a ekonomická situace ČR, ale podpora dalšího válčení na Ukrajině. V bezpečnostním, ale i ekonomickém zájmu ČR je naopak právě ukončení tohoto konfliktu co nejdříve a následná mírová jednání, a nikoliv zásobování ukrajinské armády další výzbrojí a municí anebo dokonce přímá účast našich vojáků. To je názor hnutí SPD!

3. Evropa zaznamenává obrovský příliv především muslimských imigrantů. Nechceme Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

Počet poprvé podaných žádostí o azyl ze strany imigrantů v zemích EU vloni meziročně stoupl o dalších zhruba 20 procent, a to na více než jeden milión. Uvedl to v minulém týdnu statistický úřad EU Eurostat. Počet žádostí o azyl v EU tak výrazně roste už třetí rok v řadě a dostal se již na úroveň dosavadního vrcholu migrační krize z let 2015. Jedná se převážně o migranty z muslimských a afrických zemí. Nejvíce žádostí o azyl pochází od občanů Sýrie, následují Afghánci a Turci. Hnutí SPD odmítá masovou imigraci do Evropy a v zájmu zachování bezpečnosti ČR a jejích občanů požadujeme zvedení stálých kontrol našich hranic, protože o kontrole vnější hranice EU se dlouhodobě pouze hovoří. Rovněž je nutné ukončit ekonomickou motivaci k migraci v podobě snadno dostupných a vysokých sociálních dávek a dalších benefitů pro imigranty v zemích západní Evropy. Hnutí SPD zásadně odmítá Migrační pakt EU, který zavádí přerozdělování imigrantů a který absolutně nebojuje proti příčinám migrace do Evropy, ale nepřijatelným způsobem řeší pouze její důsledky. Fialova vláda navíc o obsahu Migračního paktu EU informuje zavádějícím způsobem, když například tvrdí, že neobsahuje žádné kvóty na přijetí migrantů, přestože pravdou je pravý opak, anebo že ČR má z tohoto paktu jakousi výjimku kvůli přijetí uprchlíků z Ukrajiny, ačkoli o tom není v jeho textu ani zmínka. Přijďte proto v červnu k volbám do EP a volte společné kandidáty hnutí SPD a Trikolory, kteří tvrdě odmítají nelegální imigraci a Migrační pakt EU.

Politické usnesení SPD - 26. 3. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

důrazně odsuzujeme teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

1. Důrazně odsuzujeme teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy. Považujeme terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a ČR.

Hnutí SPD důrazně odsuzuje smrtící teroristický útok v Krokus City Hall u Moskvy z 22. března, při kterém bylo zabito a na jehož následky zemřelo minimálně 137 osob včetně tří dětí a ke kterému se přihlásila teroristická organizace Islámský stát. Vyjadřujeme upřímnou a hlubokou soustrast rodinám obětí. Tak strašlivé násilí nemůže nic ospravedlnit. Hnutí SPD považuje terorismus za jednu z největších bezpečnostních hrozeb pro Evropu a Českou republiku.

2. Německo za podpory prezidenta Pavla a vládních TOP 09, hnutí STAN a Pirátů prosazuje zrušení práva veta ČR v EU, což by znamenalo úplný konec naší suverenity.

Německý spolkový kancléř Olaf Scholz se opakovaně vyslovil pro zrušení práva veta členských států EU při rozhodováních a hlasováních ve vrcholných orgánech EU. Konkrétně se jedná o požadavek zrušení práva veta (zásady jednomyslnosti hlasování) v několika málo oblastech, kde ještě platí, což je například agenda daní anebo zahraniční a bezpečnostní politiky. Ve všech ostatních oblastech se již bohužel, od přijetí tzv. Lisabonské smlouvy, rozhoduje většinově. Proto třeba nelze z pozice vlády národního státu vetovat nový Migrační pakt EU. Zrušení práva veta členských států ve zbývajících oblastech rozhodování na úrovní EU by přineslo definitivní konec naší suverenity. Zrušení práva veta by zároveň znamenalo definitivní přeměnu EU v organizaci prosazující zájmy výhradně Německa a Francie a jejich nejbližších spojenců. Na české politické scéně prosazují zrušení práva veta zejména prezident Pavel a vládní TOP 09, hnutí STAN a Piráti. O zrušení práva veta by spolurozhodoval i Evropský parlament, v němž je pro zrušení nyní většinová shoda, a proto je velmi důležité, jak dopadnou nadcházející červnové volby do tohoto orgánu. Hnutí SPD požaduje zachování práva veta ve všech oblastech rozhodování orgánů EU a současně prosazujeme i konání referenda o vystoupení z EU, aby sami naši občané rozhodli o své budoucnosti ve své zemi.

3. Kriminalita imigrantů je v průměru několikanásobně vyšší než kriminalita místních občanů. Odmítáme Migrační pakt EU a přesidlování muslimských a afrických imigrantů do ČR.

Německý deník Bild přinesl v minulých dnech statistiku kriminality imigrantů v jednotlivých spolkových zemích Německa. Podíl pachatelů, kteří nemají německé státní občanství, na celkovém počtu spáchaných trestných činů je zhruba trojnásobně vyšší, než je podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel žijících ve Spolkové republice Německo. O těchto skutečnostech v rámci ČR informoval server Novinky. Ještě je třeba připomenout, že do toho nejsou zahrnuti lidé s migračním pozadím, kteří již německé občanství mají. Pak by byl tento poměr ještě vyšší. Je to i jeden z důvodů, proč hnutí SPD odmítá nový Migrační pakt EU, který v prvotní fázi jeho projednávání podpořila Fialova vláda a který nám nařizuje povinné přijímání přerozdělených migrantů podle kvót či povinnost zaplatit v přepočtu zhruba půl milionu korun za jednoho odmítnutého migranta! Odmítáme akceptovat vynucené přesídlování imigrantů zejména z islámských a afrických zemí do ČR! V minulém týdnu jsme proto jako hnutí SPD v průběhu mimořádné schůze Sněmovny na téma bezpečnostních hrozeb pro ČR označili právě nekontrolovanou masovou imigraci do Evropy ve spojení s radikálním islámem a antisemitismem za jednu z nejzávažnějších hrozeb tohoto typu pro naši zemi. Říkáme jasně: Nulovou toleranci masové a nelegální imigraci a žádné migrační kvóty!

4. Odmítáme razantní zvyšování koncesionářských poplatků a rozšiřování okruhu plátců. Naopak prosazujeme jejich zrušení.

Podle ministerstva kultury vedeného ministrem Martinem Baxou (ODS) se mají televizní a rozhlasové poplatky nejen razantně zvýšit, ale nově je mají platit i vlastníci všech zařízení umožňujících příjem vysílání veřejnoprávních médií, tedy i majitelé tzv. chytrých mobilních telefonů, tabletů nebo počítačů. Počet rozhlasových a televizních koncesionářů se má tímto způsobem zvýšit zhruba o dalších 230 tisíc! Největší firmy mají podle vládního návrhu na těchto poplatcích nově odvádět přes 20 tisíc korun měsíčně. Jde o nepřijatelný návrh, se kterým hnutí SPD jednoznačně nesouhlasí. Česká televize nyní hospodaří s ročním rozpočtem v objemu 7,4 miliardy korun, v případě Českého rozhlasu jde o 2,3 miliardy korun. Česká televize a Český rozhlas navíc neplní svoje zákonné poslání, protože neposkytují objektivní informace a vyváženou publicistiku. Tyto instituce přitom nedobrovolně financují všichni občané a domácnosti ČR bez rozdílu. Takto enormní zvýšení rozpočtů České televize a Českého rozhlasu by přineslo i prohloubení nerovnováhy na mediálním trhu a další zvýhodnění veřejnoprávních médií. V hnutí SPD zastáváme názor, že by se koncesionářské poplatky měly zcela zrušit a Česká televize a Český rozhlas by se měly transformovat na státní příspěvkové organizace se zákonem pevně stanoveným rozpočtem a s hospodařením podléhajícím kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu.

5. Přejeme všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky.

Hnutí SPD přeje všem občanům ČR požehnané, příjemné, klidné a ve zdraví prožité velikonoční svátky. Velikonoce, jakožto nejvýznamnější křesťanské svátky, oslavují znovuzrození Ježíše Krista, které je stovky let symbolem naděje a víry ve svobodu, život, dobro a spravedlnost. Velikonoční svátky jsou i oslavou přírody a rodiny a jsou neoddělitelnou součástí našich národních tradic. Připomeňme si proto v těchto svátečních dnech důvod existence a význam Velikonoc.

Politické usnesení SPD - 19. 3. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, čímž ohrozí zdraví a životy občanů a způsobí devastaci českého zdravotnictví. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o vítězném boji s inflací se nezakládají na pravdě. Ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje. Kvůli imigrantům jsou v ČR zaznamenány nárůsty případů tuberkulózy a dalších nemocí. Z cizinců se nejvíce šíří mezi Ukrajinci. Průmyslová výroba i stavební produkce v ČR klesá. Propad českého průmyslu i zemědělství je zapříčiněn škodlivou EU a diletantismem Fialovy vlády. V Evropské unii byla schválena další šílená směrnice, která zásadně poškodí Českou republiku a české občany. Podpořila ji i Fialova vláda

1.  Ministr zdravotnictví Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, čímž ohrozí zdraví a životy občanů a způsobí devastaci českého zdravotnictví.

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) plánuje rozsáhlé rušení menších nemocnic, což by vedlo k dalšímu omezení dostupnosti zdravotní péče pro české občany. Před tímto nebezpečným krokem varují i renomované profesní organizace jako např. Asociace českých a moravských nemocnic. Plán ministerstva zdravotnictví počítá s tím, že v řadě bývalých okresů by už existovaly pouze polikliniky, nikoli nemocnice s lůžkovými odděleními či s akutní péčí. To je něco zcela nepřijatelného. Výsledkem by byla devastace českého zdravotnictví, které si čeští občané platí jako veřejnou službu formou povinného pojištění. Už nyní přitom statisíce občanů, včetně dětí, nemají svého stálého praktického lékaře či zubaře a napříč republikou je absolutní nedostatek lékařských všeobecných či zubních pohotovostí, které v některých regionech úplně chybí. Za Fialovy vlády se tento stav ještě markantně zhoršil. Další razantní omezení sítě zdravotnických zařízení a kapacit by už vedlo k přímému ohrožení zdravotního stavu a mnohdy i životů vysokého počtu občanů. K tomu je třeba připočíst i dva roky trvající nedostatek některých základních léků na domácím trhu. Ministr Válek měl být premiérem již dávno navržen na odvolání z vlády. Hnutí SPD disponuje řadou odborníků a jsme připraveni se v budoucí vládě aktivně podílet na systémových změnách ve zdravotnictví včetně zásadních a nutných legislativních změn.

2. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o vítězném boji s inflací se nezakládají na pravdě. Ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje.

Průměrná míra inflace za posledních 12 měsíců v únoru roku 2024 dosáhla hodnoty 8,2 %. V minulém týdnu tuto informaci zveřejnil Český statistický úřad. Jde o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Tento údaj o inflaci je velice důležitý a vypovídající zejména z hlediska průměrných veličin typu propočtu vývoje reálných mezd či reálných důchodů. Z těchto údajů je patrné, že ceny nadále rostou a všeobecná drahota pokračuje. Vyjádření představitelů Fialovy vlády o konci zdražování a o vítězném boji s inflací se tak nezakládají na pravdě a neodpovídají realitě. Letos v únoru v meziměsíčním srovnání nejvíce rostly ceny brambor (o 10,8 %), vajec (o 7,1 %) a pohonných hmot (o 4,3 %). V meziročním porovnání růstu cenové hladiny vzrostly ceny nájemného o 6,8 %, ceny vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 13,1 % a ceny tepla a teplé vody o 3,5 %. Vzrostly i ceny stravovacích služeb (o 8,7 %), ubytovacích služeb (o 9,7 %) a ceny rekreačních a kulturních služeb (o 6,7 %). Některé služby se tak postupně stávají pro velkou část občanů prakticky nedostupnými. V hnutí SPD víme, jak bojovat proti inflaci, kde je naší prioritou snížení výdajů státu, a zejména snížení daňové zátěže živnostníků a pracujících rodin s dětmi.

3. Kvůli imigrantům jsou v ČR zaznamenány nárůsty případů tuberkulózy a dalších nemocí. Z cizinců se nejvíce šíří mezi Ukrajinci.

Počet lidí nakažených tuberkulózou v ČR za rok 2023 meziročně vzrostl o 17 %. Celkem bylo za minulý rok nahlášeno 447 případů tuberkulózy. Téměř polovinu z toho (220 případů) tvoří cizinci, přičemž ve 140 případech šlo podle lékařů o Ukrajince. Informoval o tom minulý týden zpravodajský web iDnes.cz. Významně roste i počet případů onemocnění záškrtem a černým kašlem, tedy onemocnění, které v ČR v předchozích desetiletích prakticky vymizela. I podle lékařů a epidemiologů je dominantní příčinou tohoto stavu enormně vysoká imigrace nemocných a nakažených cizinců do ČR v posledních letech. Experti v této souvislosti navrhují jako preventivní opatření testování lidí z rizikových zemí na přítomnost těchto závažných chorob, případně prokazování bezinfekčnosti před vstupem do ČR, což ovšem, bohužel, při současné politice EU podporující imigraci, není reálné. Na této situaci je patrné, že masová imigrace s sebou přináší i další negativní jevy kromě bezpečnostních rizik a vysokých finančních nákladů pro hostitelskou zemi. Hnutí SPD na to důrazně upozorňuje po celou dobu své existence.

4. Průmyslová výroba i stavební produkce v ČR klesá. Propad českého průmyslu i zemědělství je zapříčiněn škodlivou EU a diletantismem Fialovy vlády.

Průmyslová výroba v ČR v lednu v meziročním srovnání stagnovala a meziměsíčně dokonce poklesla. Stavební produkce v ČR meziročně oslabila o 5,9 %, což je alarmující. Tyto údaje přinesl minulý týden Český statistický úřad. Průmyslová produkce se pohybovala zhruba na úrovni roku 2021 a meziměsíčně klesl objem průmyslové produkce o 2,3 %. Pokračoval také výrazný propad v těžbě a dobývání nerostů, kde produkce klesla meziročně o 22 %! To je způsobeno zejména energetickou politikou EU a jejím systémem emisních povolenek, který uměle zdražuje výrobu energie z uhlí a vede k útlumu jeho těžby. V lednu se také meziročně snížil počet zaměstnanců v průmyslu, a to o 2 %. Jde o varující statistické údaje, které ukazují, že náš hospodářský pokles je dlouhodobý a má mnohé negativní dopady. Propad českého průmyslu (i zemědělství) je zapříčiněn kombinací dlouhodobě škodlivé politiky EU (zejména jde o program Green Deal) a diletantismem Fialovy vlády, která systematicky podrývá kupní sílu českých domácností a namísto pomoci českým firmám a živnostníkům (např. s vysokými cenami energií) jim naopak zvyšuje daně a další povinné odvody. Hospodářský růst je základním předpokladem snižování rozpočtového deficitu a zadlužení státu, udržení stability důchodového systému i důstojné životní úrovně občanů. Vláda, která působí proti domácímu průmyslu, a navíc nemá důvěru občanů, by měla skončit.

5. V Evropské unii byla schválena další šílená směrnice, která zásadně poškodí Českou republiku a české občany. Podpořila ji i Fialova vláda.

Evropský parlament minulý týden schválil většinou 68 % poslanců plán na povinné zvýšení energetické účinnosti budov (směrnice A9-0033/2023). Tato směrnice EU vyžaduje, aby nové soukromé budovy v rámci EU měly od roku 2030 nulové emise, v případě veřejných budov to má platit již od roku 2028. Od roku 2040 by se měly úplně přestat používat kotle na fosilní paliva. Cílem této naprosto nesmyslné směrnice je dosáhnout úplné klimatické neutrality do roku 2050. Pro schválení této směrnice hlasoval na Radě ministrů životního prostředí EU v loňském roce i zástupce Fialovy vlády. Směrnice se týká 75 % budov v EU, je čistě ideologicky motivovaná a není realizovatelná, protože chybí zejména stavební kapacity a investiční zajištění. V Evropském parlamentu pro tuto směrnici zásadně poškozující ČR a její občany hlasovali europoslanci zvolení za TOP 09 (Niedermayer), STAN (Polčák), za Piráty (Gregorová, Kolaja, Peksa) a europoslankyně Maxová (zvolena za ANO, nyní členka ČSSD). Europoslanec za SPD Ivan David hlasoval samozřejmě proti. Jedná se o další produkt škodlivé zelené ideologie a politiky EU. Na příkladu této směrnice EU je jasně vidět, jak důležité budou letošní volby do Evropského parlamentu. Půjde o zásadní souboj mezi progresivistickými zastánci obdobných šílených opatření likvidujících hospodářství a životní úroveň lidí v členských státech EU a jejich odpůrci, vlasteneckými politiky hájícími národní zájmy svých zemí. Proto žádáme všechny naše občany, aby přišli k volbám a podpořili naše kandidáty.

Politické usnesení SPD - 12. 3. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

vládní pětikoalice podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a teď vydírá i protestující zemědělce. Fialova vláda dětinsky a krátkozrace poškozuje vztahy se Slovenskem jen proto, že Slovensko prosazuje mírové řešení války na Ukrajině. Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu, které podporuje prezident Petr Pavel a všechny ostatní strany v parlamentu včetně hnutí ANO. Reálné mzdy se v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky. Fialova vláda navíc obírá občany o peníze svým „konsolidačním balíčkem”. Petr Pavel dokázal, že není prezidentem všech občanů, nýbrž disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit a budeme hájit práva důchodců proti Fialově vládě.

1. Vládní pětikoalice podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a teď vydírá i protestující zemědělce.

Hnutí SPD dlouhodobě podporuje požadavky českých zemědělců vyjádřené v minulém týdnu v rámci jejich akce před Úřadem vlády ČR. Jde o oprávněný protest proti škodlivé zemědělské politice EU a proti nečinnosti české vlády, která nehájí jejich zájmy. Čeští zemědělci a potravináři jsou v rámci dotačního systému EU tvrdě diskriminováni, velká část z nich je poškozována i kvůli nesmyslným změnám v národní dotační politice Fialovy vlády a ministerstva zemědělství vedeného ministry z KDU-ČSL. Pro hnutí SPD jsou zcela nepřijatelné výroky premiéra Petra Fialy (ODS), který přes média vzkazuje stávkujícím zemědělcům, že pokud budou v protestech pokračovat, tak jim původně slíbené dvě miliardy korun vláda uplatní jinde. Vláda Petra Fialy svojí činností podrazila lékaře a zdravotníky, učitele a nepedagogické pracovníky, živnostníky, seniory a všechny daňové poplatníky a nyní vydírá i protestující zemědělce. Z pohledu hnutí SPD jsou zemědělství a potravinářství klíčová odvětví národního hospodářství, která si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu a vlády, protože se jedná o zajištění národní potravinové soběstačnosti a bezpečnosti. A pokud vláda české zemědělství nechrání, měla by skončit.

2. Fialova vláda dětinsky a krátkozrace poškozuje vztahy se Slovenskem jen proto, že Slovensko prosazuje mírové řešení války na Ukrajině.

Minulý týden vláda Petra Fialy (ODS) zrušila společné mezivládní konzultace se slovenskými partnery. Stalo se tak proto, že současná slovenská vláda zastává odlišný názor na válečný konflikt na Ukrajině a na způsoby jeho řešení. Slovenská vláda prosazuje mírové řešení a konec zabíjení na Ukrajině, zatímco vláda Petra Fialy podporuje vojenskou mašinérii, další dodávky zbraní a munice, a tím eskalaci konfliktu. Zahraniční politika současné české vlády je dětinská a krátkozraká, protože sousedské vztahy by měly být základem naší diplomacie. Se Slovenskem nás pojí nejen společná historie, ale mnohé současné společné důležité zájmy, při jejichž obhajobě bychom měli spolupracovat, zejména v rámci EU. Jde např. o oblasti zemědělství, energetiky, boje proti nelegální imigraci a proti dopadům Green Dealu. Hnutí SPD plně uznává právo občanů Slovenska zvolit si vlastní ústavní orgány a vždy budeme respektovat jakoukoli slovenskou politickou reprezentaci vzešlou ze svobodných voleb. Je to i projev úcty ke slovenským občanům. Chybný a trapný krok premiéra Fialy vztahy mezi občany našich zemí nezhorší. Ty jsou totiž dlouhodobé a nezávislé na jakékoli vládě, která se rozhodla mezi naše národy vrazit klín.

3. Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu, které podporuje prezident Petr Pavel a všechny ostatní strany v parlamentu včetně hnutí ANO.

Zásadně odmítáme vyslání našich vojáků na Ukrajinu pod jakoukoli záminkou. Odmítáme iniciativu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, která je v rozporu s našimi národními zájmy. Odsuzujeme vstřícný postoj prezidenta Petra Pavla k tomuto návrhu. Tím se náš postoj zásadně odlišuje od stanoviska všech ostatních parlamentních stran v ČR včetně hnutí ANO tak, jak ho jeho zástupce vyjádřil v diskusním pořadu České televize minulý týden. Znovu se tak jednoznačně potvrzuje, že SPD je jediným parlamentním subjektem, který je proti vyslání českých vojáků i proti posílání dalších zbraní, munice a peněz na Ukrajinu. Odmítáme všechny akce eskalující konflikt na Ukrajině. Hnutí SPD preferuje mírová jednání, říkáme jasné NE válce a zabíjení. Zároveň vítáme slova papeže Františka, který vyzývá Ukrajinu k odvaze vyvěsit bílou vlajku, protože konflikt se pro ni dlouhodobě vyvíjí nepříznivě, a v této souvislosti (podle agentury Reuters) hovořil dokonce o porážce. Takový je pravý obrázek situace na Ukrajině, a nikoliv ten, který nám prezentují veřejnoprávní média.

4. Reálné mzdy se v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky. Fialova vláda navíc obírá občany o peníze svým „konsolidačním balíčkem”.

Průměrná mzda v ČR podle Českého statistického úřadu ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku reálně klesla o 1,2 procenta. Reálné mzdy se tak v naší zemi snižují již devět čtvrtletí v řadě, tedy více než dva roky, což v moderní historii ČR nemá obdoby. Za celý loňský rok 2023 pak došlo k poklesu reálných mezd o 2,9 procenta. Přičemž za poslední dva roky, tedy během fungování Fialovy vlády, se průměrná reálná mzda v ČR snížila o celých 11 procent! V reálné hodnotě jsou tak mzdy českých občanů v současné době na úrovni roku 2017. Dlouhodobý propad reálných mezd má zásadní vliv na pokles domácí spotřeby, maloobchodních tržeb a celkového výkonu české ekonomiky, který se ještě jako jediný v Evropě nedostal na úroveň před epidemií koronaviru. V důsledku nižší kupní síly českých občanů je ohrožena i existence tisíců živností v oblasti obchodu a služeb, kterým navíc Fialova vláda razantně zvýšila svým tzv. „konsolidačním balíčkem” paušální daňové a pojistné odvody, a to zejména u drobných živnostníků. A v neposlední řadě propad reálných čistých příjmů znamená zvýšený nápor na státní rozpočet a sociální systém v podobě zásadního nárůstu počtu žádostí o sociální dávky, protože statisíce lidí nejsou schopny ze svých pracovních příjmů zaplatit povinné a stále vyšší měsíční náklady. Pokud bude hnutí SPD součástí příští vlády, prosadíme zvýšení reálných mezd našich občanů.

5. Petr Pavel dokázal, že není prezidentem všech občanů, nýbrž disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům.

V těchto dnech uplynul rok od inaugurace prezidenta republiky Petra Pavla. Ten během tohoto období prokázal, že není prezidentem všech občanů, ale spíše disciplinovaným vykonavatelem politiky vládní pětikoalice, která slouží zejména cizím zájmům. Ve všech zásadních otázkách vládě vyhověl a svým podpisem aktivně podpořil tři nejhorší a nejasociálnější zákony loňského roku – brutální snížení mimořádné valorizace důchodů, trvalé snížení řádných valorizací důchodů a zhoršení podmínek předčasných starobních důchodů a tzv. vládní „konsolidační balíček“, který všem českým občanům a firmám zvýšil všechny daně a povinné odvody. V zahraniční politice Petr Pavel nevystupuje jako prezident suverénního státu, protože opakovaně vyzývá k nahrazení české koruny eurem a vyzývá i ke zrušení práva veta členských států při hlasování v Evropské radě a dalších orgánech EU. Za velmi nebezpečné považujeme i jeho vyjednávání s Lichtenštejny, kteří usilují o znovuzískání někdejších obrovských majetků v ČR zabavených na základě Benešových dekretů. Prezident rovněž za celý první rok ve funkci nejednal s hnutím SPD, přestože nás volilo více než půl milionu českých občanů. Svojí činností dokazuje, že mu na rozdíl od předchozích dvou prezidentů zcela chybí politická zkušenost. Jeho poslední aktivity v zahraniční politice, např. shánění munice pro Ukrajinu a iniciování debat o vyslání českých vojáků na Ukrajinu, budí naše oprávněné obavy ze zavlečení naší země do vleklého a ničivého konfliktu. Od prezidenta republiky bychom naopak očekávali iniciativu směřující k zastavení bojů a k mírovému jednání.

6. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit a budeme hájit práva důchodců proti Fialově vládě.

Prezident Petr Pavel chce svolat jednání s opozicí o důchodové reformě. Při dosavadních jednáních s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) zástupci hnutí SPD předložili několik konkrétních návrhů k důchodové reformě. Odmítáme pro důchodce nepříznivé parametrické změny, a naopak předkládáme návrhy směřující k tomu, aby byl důchodový systém dlouhodobě udržitelný a aby důchody byly důstojnou odměnou za celoživotní práci. Odmítáme zvyšování věku dosažení nároku na starobní důchod nad 65 let. Důstojné důchody jsou pro nás prioritou, na rozdíl od nesmyslného nákupu amerických stíhaček F-35, rostoucí byrokracie anebo podpory války na Ukrajině. Pokud nás prezident Petr Pavel k jednání o důchodech vyzve, jsme připraveni se s našimi odborníky tohoto jednání zúčastnit.

Politické usnesení SPD - 5. 3. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení a snížení důchodů. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a budeme proti tomu bojovat. Vládou navrhované zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany je naprosto nedostatečné. Prosazujeme mnohem vyšší finanční pomoc. Náklady českých domácností na bydlení loni kvůli Fialově vládě vzrostly o 22 % a od roku 2021 o 55 %. V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Jedná se o zásadní selhání Fialovy vlády. SPD tvrdě odmítá podřízení České republiky novému Migračnímu paktu EU, který vyjednala Fialova vláda. Pokud budeme ve vládě, budeme od něj chtít odstoupit. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

1. Fialova vládní pětikoalice navrhuje zvýšení věku odchodu do důchodu bez omezení a snížení důchodů. Hnutí SPD s tím nesouhlasí a budeme proti tomu bojovat.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) minulý týden představil vládní návrh zákona k tzv. důchodové reformě. Z pohledu SPD se nejedná o opravdovou reformu, ale o soubor několika parametrických změn, které jsou pro nás zčásti nepřijatelné a hlavně vůbec neřeší budoucí udržitelnost důchodového systému z hlediska jeho stability a příjmů. Naprosto odmítáme záměr Fialovy vlády zvyšovat věk odchodu do důchodu nad současných 65 let, a to bez omezení, což se má týkat již osob narozených v roce 1966 a mladších. Stejně tak zásadně nesouhlasíme se snižováním poměru starobního důchodu vůči předchozí mzdě, což vláda hodlá spustit již v případě občanů, kteří půjdou do důchodu v roce 2026 a později. Nepřijatelné je pro nás i omezení výchovného od roku 2027 a neúplný výčet rizikových náročných profesí, u nichž bude nárok na dřívější odchod do plného řádného důchodu. Jako hnutí SPD máme v oblasti důchodové politiky celou řadu připomínek a systémových návrhů, které jsme ministru Jurečkovi v průběhu vzájemných jednání představili. Naši zástupci a experti jsou připraveni o důchodové reformě jednat i s prezidentem Pavlem, který ovšem přes slibovaná jednání s opozicí hnutí SPD neoslovil, a znovu tak potvrzuje, že není prezidentem všech občanů.

2. Vládou navrhované zvýšení příspěvků na péči pro zdravotně postižené občany je naprosto nedostatečné. Prosazujeme mnohem vyšší finanční pomoc.

Na schůzi Poslanecké sněmovny v tomto týdnu se bude projednávat i zákon o sociálních službách, včetně návrhů na zvýšení příspěvků na péči pro vážně zdravotně postižené občany závislé na péči jiných osob. Hnutí SPD předložilo návrh na zvýšení těchto příspěvků již na začátku tohoto volebního období, ovšem vládní poslanci více než dva roky blokují jeho projednání. Aktuální vládní návrh na zvýšení těchto příspěvků je naprosto nedostatečný a nespravedlivý. Například zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti nechce Fialova vláda přidat ani korunu, přestože se jim příspěvek na péči nezvyšoval již více než 8 let a činí pouhopouhých 880 korun měsíčně! I vládní návrh na zvýšení příspěvku na péči osobám ve druhém stupni závislosti jen o 500 korun měsíčně je nepřijatelně nízký! Poslankyně Lucie Šafránková navrhuje za SPD zvýšit příspěvek na péči v prvním stupni závislosti z 880 korun měsíčně na 2 640 korun a ve druhém stupni závislosti pak o 2 200 korun měsíčně. Uvidíme, jak se k těmto našim návrhům postaví poslanci koalice v závěrečném rozhodujícím hlasování. Ze strany vlády jde o mimořádně asociální a nezodpovědný přístup a pohrdání jednou z nejzranitelnějších skupin našich spoluobčanů.

3. Náklady českých domácností na bydlení loni kvůli Fialově vládě vzrostly o 22 % a od roku 2021 o 55 %.

Náklady českých domácností na bydlení loni dle údajů Českého statistického úřadu vzrostly o 22 %. Čím dál větší množství občanů má problémy s jejich včasným a pravidelným splácením, přičemž větší potíže mají jednotlivci a rodiny žijící v nájemních bytech. Hlavním důvodem tohoto stavu jsou vysoké ceny energií (u plynu meziroční zvýšení o 44 %, u elektřiny o 26 %) a vodného a stočného (zvýšení o 12 %), proti kterým Fialová vláda nikterak nebojuje. Výdaje českých domácností na bydlení potom takto nadprůměrně rostou už 3 roky v řadě – od roku 2021 již celkově o 55 %. Měsíčně přitom české domácnosti v loňském roce vydaly za nájemné a energie v průměru 12 251 korun, tedy téměř třetinu jejich čistých příjmů. Celkem 21 % českých domácností vnímá náklady na bydlení jako velkou zátěž, v případě domácností žijících v nájemních bytech je to 35 %. Češi tak dále chudnou. Statisíce občanů, včetně poctivě pracujících, nejsou schopny hradit náklady na bydlení bez pomoci sociálních dávek. Zrušen byl i projekt půjček na bydlení českým pracujícím rodinám. Zavedení výhodných půjček na bydlení pro pracující rodiny je mj. jedním z klíčových programových bodů hnutí SPD v oblasti bytové politiky. Současná asociální vláda Petra Fialy (ODS) nehájí zájmy našich občanů a měla by okamžitě skončit.

4. V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Jedná se o zásadní selhání Fialovy vlády.

V České republice rostou ceny léků nejrychleji v celé Evropě. Vyplývá to z aktuálních údajů statistického úřadu EU Eurostat a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Dle Eurostatu došlo v období od roku 2015 do roku 2023 v ČR ke zdražení léků o 29 %, což je druhý největší nárůst v zemích EU, kde je za tuto dobu průměrné zdražení léků na úrovni 12 %. Dle studie OECD, která zahrnuje prodej v lékárnách i náklady na léčiva v nemocnicích, vzrostly ceny léků a léčiv v ČR za sledované období dokonce o 50 %, což už je jednoznačně nejvíce v celé Evropě. Všechny tyto průzkumy poukazují rovněž na to, že v oblasti léčivých přípravků patří ČR dosud k rozvojovým zemím. Fialova vláda a ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) tento negativní stav nechtějí řešit a jen mu pasivně přihlížejí. Fialova vláda dokonce od letošního ledna zvýšila DPH na léky, což ještě zesílilo jejich cenovou nedostupnost. Hnutí SPD dlouhodobě apeluje na to, že je třeba provádět aktivní lékovou politiku, zvýšit domácí výrobní kapacity v oblasti léků a léčiv a využít i veškerých možností regulace jejich cen a kontrolních mechanismů státu. Všeobecná nedostupnost základních léků a léčiv je dalším z řady mimořádně závažných selhání současné pětikoaliční vlády Petra Fialy, která by měla podat demisi.

5. SPD tvrdě odmítá podřízení České republiky novému Migračnímu paktu EU, který vyjednala Fialova vláda. Pokud budeme ve vládě, budeme od něj chtít odstoupit.

Poslanci vládní pětikoalice minulý týden neschválili program mimořádné schůze Sněmovny k Migračnímu paktu EU. Vláda Petra Fialy Migrační pakt EU dlouhodobě aktivně podporovala a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) se chlubí tím, že se podílí na jeho přípravě. Při závěrečném jednání na úrovni členských států se pak zástupce Fialovy vlády zdržel hlasování, což je alibistický a zbabělý postoj, který je v záležitosti takto zásadního národního zájmu nepřijatelný. Migrační pakt EU přináší mj. tzv. povinnou solidaritu – tedy povinné přemísťování afrických a muslimských imigrantů mezi členskými státy EU, včetně ČR, na základě každoroční kvóty stanovené Evropskou komisí, ze kterého se lze za určitých okolností vykoupit pouze za cenu zaplacení půlmilionového výpalného za každého nepřijatého imigranta. EU dlouhodobě zcela selhává v ochraně své vnější hranice před nelegální imigrací a v boji s pašeráky imigrantů a je také zcela nefunkční návratová politika osob, které nedostaly politický azyl. SPD tvrdě odmítá podřízení ČR novému Migračnímu paktu EU. Pokud se staneme součástí příští vlády, budeme požadovat zásadní revizi azylové a migrační politiky a odstoupení od tohoto Migračního paktu EU.

6. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

Tento týden v pátek 8. března se slaví Mezinárodní den žen (MDŽ), který je uznán Organizací spojených národů jako svátek od roku 1975 a zároveň je připomínán jako Den mezinárodní solidarity žen za rovnoprávnost, spravedlnost, mír a rozvoj. Svátek připomíná stávku newyorských švadlen, které žádaly zákaz práce dětí, zlepšení pracovních podmínek, zkrácení pracovní doby a rovné hlasovací právo po tragickém požáru v newyorské konfekční továrně v roce 1911, při němž zahynulo 146 mladých dělnic. V hnutí SPD si žen velmi vážíme. Naše úsilí je vedeno cílem utvářet v naší zemi takové prostředí, aby se zde všechny ženy cítily co nejlépe. Hnutí SPD přeje všem ženám vše nejlepší k jejich svátku.

Politické usnesení SPD - 27. 2. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci. Prosazujeme referendum k Migračnímu paktu EU, který zavádí povinné přerozdělování imigrantů. Občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl, lidé vládě nevěří a dopady vysoké inflace pociťuje 85 % občanů. Nepodpoříme manželství homosexuálů a jejich adopci dětí. Navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a chceme dát stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Zároveň podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. Téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře. Stomatologická péče je pro občany nedostupná a drahá.

1. Fialova vláda fakticky podporuje nelegální imigraci. Prosazujeme referendum k Migračnímu paktu EU, který zavádí přerozdělování imigrantů.

Tuto středu proběhne ve Sněmovně mimořádná schůze svolaná opozicí k Migračnímu paktu EU. Důvod pro svolání mimořádné schůze je více než jasný, protože zástupci členských států EU se dne 8. února shodli na konečné podobě Migračního paktu EU. Odsouhlasený postoj členských států je definitivní a nyní jej pouze formálně schválí Evropský parlament. Vláda Petra Fialy (ODS) nejenže dlouhodobě nelegální migraci aktivně svými kroky fakticky podporuje, ale při závěrečném jednání v EU se navíc zbaběle a alibisticky při hlasování zdržela. Vláda pětikoalice tak opět zradila zájmy českých občanů. Migrační pakt EU mj. znamená tzv. „povinnou solidaritu” a relokace nelegálních imigrantů mezi státy EU, anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého odmítnutého imigranta. Od schválení Lisabonské smlouvy nám jsou na základě většinového hlasování v orgánech EU pod hrozbou drakonických sankcí vnucována nařízení, jejichž realizace směřuje přímo proti národním zájmům České republiky a jejích občanů. To se týká právě oblasti migrační a azylové politiky, kdy nám státy jako Německo, Francie a Belgie, jež nezvládají projevy masové ilegální imigrace, kterou samy vyvolaly, tyto kvóty na přidělování imigrantů de facto nařizují. Hnutí SPD Migrační pakt EU jednoznačně odmítá a požadujeme, aby se k Migračnímu paktu EU i k samotnému členství ČR v EU vyjádřili čeští občané v celostátním závazném referendu.

2. Občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl, lidé vládě nevěří a dopady vysoké inflace pociťuje 85 % občanů.

Podle průzkumu agentury Ipsos pro společnost Generali Investments pociťuje v současnosti dopady vysoké inflace 85 % českých občanů. Na 44 % z nich potom již dopadly změny obsažené v tzv. vládním konsolidačním balíčku, který není ničím jiným než plošnou daňovou reformou ve formě zvýšení všech přímých i nepřímých daní a povinných pojistných odvodů. Výsledky tohoto průzkumu také ukázaly, že čeští občané budou muset i v letošním roce výrazně šetřit na potravinách, s čímž počítá více než 57 % respondentů a 62 % občanů je potom nuceno snižovat spotřebu energie a vody. Premiér Petr Fiala (ODS) a celá vláda tuto situaci neomluvitelně zlehčují nesmyslnými tvrzeními o úspěšném boji s inflací a o konci zdražování. Přitom např. ceny všech nákladů a služeb spojených s bydlením rostly dle oficiálních statistických dat z letošního ledna meziročně i meziměsíčně dvouciferným tempem. Naši občané za Fialovy vlády zchudli nejvíce ze zemí OECD, máme nejvyšší energetickou inflaci v EU, jsme v recesi, padá průmysl a vládě skoro nikdo nevěří. Nekompetentní fiskální a hospodářská politika této vlády pětikoalice vede pouze k úpadku české ekonomiky a ke ztrátě důvěry občanů v budoucnost. Fialova vládní pětikoalice, která toto zavinila, musí skončit!

3. V případě stejnopohlavních svazků navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a chceme dát stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Zároveň podporujeme manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě.

Tento týden se má ve Sněmovně v závěrečném třetím čtení hlasovat o novele občanského zákoníku zavádějící institut manželství či partnerství stejnopohlavních párů. Hnutí SPD podalo pozměňovací návrh, kde navrhujeme název partnerství, nikoliv manželství, a dáváme stejnopohlavním párům stejná práva jako manželům kromě adopce a osvojování dětí. Hnutí SPD podporuje manželství výhradně mezi mužem a ženou pevně zakotvené v ústavě. Např. Slovensko definuje manželství jako jedinečný svazek mezi mužem a ženou v ústavě od roku 2014. Manželství je právní a společenskou institucí, která je základem pro vznik rodiny a výchovu dětí a zaslouží si všestrannou podporu ze strany státu. Prosazování tzv. manželství pro všechny je aktivistickým projevem ideologie progresivismu.

4. Téměř dva miliony českých občanů nemají svého zubního lékaře. Stomatologická péče je pro občany nedostupná a drahá.

Mnohá celostátní média včetně České televize v posledních dnech opět informují o tom, že téměř dva miliony českých občanů (až 18 % dospělých a dětí) nemají svého ošetřujícího zubního lékaře. Hnutí SPD na tento palčivý problém z opozice dlouhodobě upozorňuje a navrhujeme řešení. Podle údajů od stomatologů z velkých nemocnic nemá stálého zubaře a zubní péči 50 % z pacientů, kteří vyhledávají ošetření na zubních pohotovostech. Kritická situace je v tomto ohledu ve většině regionů ČR, které trpí nedostatkem stomatologů a zubních pohotovostí a čím dál vyššími cenami jednotlivých stomatologických výkonů, které si už ze svých příjmů ani úspor nemohou statisíce občanů dovolit platit. Systém preventivní zubní péče o děti se rozpadl. Důsledkem jsou mj. katastrofální dopady této situace na zdravotní stav velké části naší populace. Např. lidé z Moravskoslezského kraje, kde je situace nejhorší, jsou nuceni dojíždět na ošetření zubů do sousedního Polska. Fialova vláda a resortní ministr Vlastimil Válek (TOP 09) tuto situaci trestuhodně ignorují. Jde rovněž o dlouhodobé selhání státu a všech vládních reprezentací, které nebyly schopny zajistit finančně i fyzicky dostupnou stomatologickou péči pro všechny občany ČR po celém území republiky. Řešením je komplexní změna koncepce zdravotnictví novou vládou, na které je hnutí SPD připraveno se podílet svými odborníky.

Politické usnesení SPD - 20. 2. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

1. Podporujeme masivní protesty českých zemědělců proti Green Dealu EU. Fialova vláda ničí české zemědělství a uráží zemědělce.

Hnutí SPD podporuje masivní protesty tisíců našich zemědělců, které jsou plánovány na tento týden. Zároveň tvrdě odsuzujeme arogantní a urážlivé vyjadřování premiéra Fialy a ministra zemědělství Výborného na jejich adresu. Ze strany vládních představitelů se jedná o nepravdivou a neomluvitelnou veřejnou dehonestaci jedné skupiny občanů ČR. Politika Fialovy vlády poškozuje a ničí české zemědělství, likviduje zemědělské podnikání, vede k neustále se zvyšujícím cenám potravin pro české občany a trvale snižuje naši potravinovou soběstačnost. Problémy českého zemědělství a potravinářství současná vláda absolutních amatérů dlouhodobě ignoruje a její členové nehájí zájmy našeho zemědělství v orgánech EU, kde jsou v oblasti tzv. unijních dotací čeští zemědělci dlouhodobě znevýhodněni a diskriminováni. Prioritou SPD je naopak podpora českého zemědělství, které je strategickým pilířem naší prosperity a životní úrovně občanů a má i důležitou funkci v oblasti ochrany přírody a krajiny. Pokud chcete změnit stávající škodlivou politiku EU, přijďte 7. a 8. června k volbám do Evropského parlamentu a volte společné kandidáty hnutí SPD a strany Trikolora.

2. Kvůli Fialově vládě a ministru školství Bekovi (STAN) hrozí kolaps chodu škol.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) není opakovaně schopen zajistit částku 800 miliónu korun z letošního rozpočtu do resortu školství pro financování dvou tisíců nepedagogických pracovníků. Ředitelé škol tedy nemají z čeho zaplatit své potřebné kuchařky, uklízečky a další nepedagogické pracovníky, čímž hrozí totální kolaps chodu těchto škol ve správě obecních a krajských samospráv. Ze všech těchto důvodů se už hovoří i o stávkové pohotovosti školských odborů a případné další stávce škol, což v hnutí SPD považujeme za zcela legitimní postup. Totálně nekompetentní vláda, která jindy falešně a nepravdivě hovoří o školství jako o své prioritě, odmítá školám chybějící finanční prostředky doplatit a tento závažný problém přesouvá na kraje a obce, kterým zároveň v rámci tzv. konsolidačního balíčku snížila příjmy, konkrétně podíl na tzv. sdílených daních. Po kolapsu elektronického systému přihlášek na střední školy jde o další závažné selhání neschopného ministra školství Beka v krátké době, které by mělo být jednoznačným důvodem pro jeho okamžité odvolání z vlády.

3. Premiér Fiala se naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování.

Meziroční inflace dosáhla dle dat Českého statistického úřadu v lednu hodnoty 2,3 %. Premiér Fiala se v reakci na to naprosto neoprávněně chlubí úspěšným vládním bojem proti inflaci a nepravdivě hovoří o konci zdražování. Obojí je v příkrém rozporu s realitou a premiér Fiala vědomě lže! Nižší tempo růstu inflace není zásluhou vlády pětikoalice, ale důsledkem úrokové, měnové a kurzové politiky České národní banky a skutečnosti, že se míra růstu inflace nyní vypočítává z výrazně vyšší cenové základny než před rokem. Naopak spousta věcí a služeb podle zjištění Českého statistického úřadu z roku na rok zdražila a koruna prudce oslabila. Jenom namátkou za poslední rok zdražily energie o 13,3 %, vodné a stočné o 10,9 %, ovoce a zelenina o 13,3 % a pivo o 4 %. I proto musí být tato nekompetentní vláda co nejdříve vystřídána vládou opírající se o skutečné experty a hájící základní národní zájmy ČR. Hnutí SPD je připraveno se na této vládě svými odborníky podílet.

4. Čeští občané se kvůli Fialově vládě mají hůře než před rokem a naše země je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU.

Vláda Petra Fialy (ODS) je dlouhodobě nejhorší téměř ve všech ekonomických statistikách členských států EU. Například máme mj. největší pokles reálných mezd ze všech zemí OECD. Tyto skutečnosti odráží i aktuální průzkum společnosti Ipsos „Jak se žije v Česku” pro web Seznam Zprávy, podle kterého je na tom více než 38 % českých občanů finančně hůře než před rokem. Z pohledu věku uvádějí největší zhoršení své finanční situace lidé ve věku 50 až 59 let. Mnohem hůře než před rokem vnímají svoji finanční a životní situaci i domácnosti s nižšími měsíčními příjmy (do 40 tisíc korun čistého). Zhruba 15 % českých domácností žije dle tohoto průzkumu tzv. na hraně, tedy tak, že co vydělají, to utratí, a nemohou si vytvářet žádné finanční rezervy, přestože v mnoha případech celoživotně poctivě pracují nebo (v případě seniorů) pracovali. Všechny tyto údaje jsou tragickou vizitkou neschopné Fialovy vlády a jejího působení v ekonomické a sociální oblasti. Fialova vláda vyměnila podporu našich občanů za podporu Ukrajiny a Ukrajinců, anebo nakupuje předražené americké letouny F-35, které nepotřebujeme a nikdo je po nás nakoupit nepožaduje. Jenom tyto dvě položky nás přitom v této fázi budou stát astronomických 265 miliard korun. To hnutí SPD jednoznačně odmítá! Pro SPD jsou čeští občané a Česká republika na 1.místě!

Politické usnesení SPD - 13. 2. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství. Evropská unie schválila Migrační pakt EU, který znamená povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého migranta. Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit! Návrh ministra Jurečky z KDU-ČSL ohledně sociálních dávek, na rozdíl od návrhu SPD, neobsahuje způsob, jak odhalit osoby, které sociální systém zneužívají a dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou. Fialova vláda odmítá zvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům. Hnutí SPD naopak zvýšení pomoci zdravotně postiženým prosazuje. Jednoznačně odmítáme přijetí eura, které znamená konec nezávislosti našeho státu.

1. Podporujeme protesty zemědělců. Fialova vláda a EU likvidují české zemědělství.

Hnutí SPD považuje požadavky českých zemědělců a potravinářů a také Asociace samostatných odborů, kteří připravují na 19. února akci občanského protestu, za zcela oprávněné. Zemědělci masově protestují v celé Evropské unii. Hlavními důvody jsou uplatňování nesmyslného projektu Evropské unie Green Deal, rostoucí dovoz zemědělských komodit z mimounijních oblastí a schvalování dalších smluv umožňujících tyto dovozy, dále také schválené snížení „evropských dotací” na zemědělství ve prospěch podpory imigrace, podpory zbrojení a podpory režimu na Ukrajině. Kromě toho nadnárodní maloobchodní řetězce odmítají platit vyšší výkupní ceny odpovídající nákladům zemědělců, a naopak udržují, nebo dokonce zvyšují své naprosto nepřiměřené obchodní přirážky, a tím zvyšují ceny potravin pro občany. Dva roky je Fialova vláda vůči našim zemědělcům hluchá a nejednala s nimi. Dlouhodobě upozorňujeme na to, že vláda a ministři zemědělství za KDU-ČSL nebrání zájmy a práva našich zemědělců a potravinářů a že naopak vládní pětikoalice tyto klíčové sektory našeho národního hospodářství těžce poškozuje a postupně likviduje. Naše zemědělství a potravinářství poškozuje byrokracie, dramaticky vysoké ceny energií, hnojiv, nájmů, pojištění, vody, osiv, práce atd., ale i vládou tolerované dovozy nekvalitních zemědělských komodit a produktů z Ukrajiny, kde nejsou dodržovány přísné normy EU. Zemědělství je strategickým odvětvím, které si zaslouží speciální podporu a ochranu ze strany státu. Hnutí SPD dlouhodobě naše zemědělce a potravináře hájí a prosazuje jejich ochranu například ve formě legislativních návrhů na obranu a podporu naší potravinové bezpečnosti a soběstačnosti. Tyto návrhy však vládnoucí pětikoalice odmítá.

2. Evropská unie schválila Migrační pakt EU, který znamená povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého migranta.

Vláda Petra Fialy (ODS) se při rozhodujícím jednání o Migračním paktu EU minulý týden zcela zbaběle a alibisticky zdržela hlasování. Přičemž na předchozích jednáních hlasoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) dokonce pro! Vláda tak opět zradila zájmy většiny našich občanů, kteří nesouhlasí s příchodem nelegálních migrantů do ČR. Proti Migračnímu paktu EU hlasovali pouze zástupci Polska, Maďarska a Slovenska. Protože se ale o záležitostech migrační a azylové politiky od schválení Lisabonské smlouvy v orgánech EU rozhoduje většinovým hlasováním, byl Migrační pakt EU přijat. O definitivním schválení Migračního paktu EU bude ještě hlasovat Evropský parlament, ale vzhledem k tomu, že v něm mají dosud převahu progresivistické proimigrační politické strany a frakce, půjde už bohužel spíše o formální záležitost. Jedná se o frakci socialistů, v níž je poslankyně Maxová (ČSSD), liberálů (kde je členem hnutí ANO), Zelených (členy jsou Piráti) a lidovců, v níž jsou poslanci za TOP 09, STAN a KDU-ČSL. Europoslanci zvolení za SPD budou samozřejmě hlasovat proti Migračnímu paktu EU. Migrační pakt EU znamená mj. povinné přerozdělovací kvóty anebo povinné platby ve výši půl miliónu korun za každého jednoho odmítnutého migranta. Vláda pětikoalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) nehájí naše národní zájmy, nepostupuje v rámci jednoty států V4 a tímto krokem zcela zradila naši zemi i V4. Islamizace už dnes ohrožuje země západní Evropy a nyní začne ohrožovat i nás. Hnutí SPD zásadně odmítá islamizaci, masovou imigraci i vnucování imigrantů naší zemi Evropskou unií. Tuto politiku budeme tvrdě prosazovat i prostřednictvím našich volených zástupců v Evropském parlamentu. Přijďte proto k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. června a volte společnou kandidátku SPD a Trikolory. Děkujeme!

3. Fialova vláda ožebračuje občany a ničí českou ekonomiku. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit!

Maloobchodní tržby se dle Českého statistického úřadu v loňském roce meziročně propadly o 4,1 %. To znamená, že naši občané omezili v tomto rozsahu v důsledku poklesu svých reálných příjmů svoji spotřebu, a to nejvíce od roku 2001. Příčinou tohoto stavu je zejména dlouhotrvající vysoká inflace způsobená vládou Petra Fialy. Občané mají čím dál méně peněz ve svých peněženkách a na druhé straně jsou nuceni platit čím dál dražší potraviny, energie, nájemné či léky. Maloobchodní tržby v sektoru potravin loni meziročně klesly ještě výrazněji, a to o 5,3 %. Trvale klesají již 20 měsíců v řadě. Stále více občanů je nuceno dávat přednost nejlevnějším potravinám bez ohledu na jejich kvalitu. Jde o smutnou bilanci a zároveň o tristní a tragickou vizitku vládního působení Fialovy pětikoalice, které nedůvěřuje podle aktuálního průzkumu agentury TNS Kantar pro Českou televizi 75 % občanů. Bohužel ani nové údaje o maloobchodních tržbách za leden 2024 neskýtají naději na obrat k lepšímu. Je to i důsledek zvýšení DPH u točeného piva a nealkoholických nápojů v rámci tzv. vládního konsolidačního balíčku. Reálné příjmy provozoven a podnikatelů v tomto oboru tudíž poklesly meziročně o téměř 13 %, což už je velice citelné, a hrozí tím zánik mnoha dalších živností a pracovních míst. Nekompetentnost a škodlivá hospodářská politika Fialovy vlády tak očividně a dlouhodobě způsobuje hospodářský pokles a ohrožuje sociální smír v zemi. Tato vláda nemá důvěru občanů a měla by skončit!

4. Návrh ministra Jurečky z KDU-ČSL ohledně sociálních dávek, na rozdíl od návrhu SPD, neobsahuje způsob, jak odhalit osoby, které sociální systém zneužívají a dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou.

Hnutí SPD od počátku svého politického působení považuje za jednu se svých hlavních priorit ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými lidmi. Předložili jsme v tomto směru v letech 2020 a 2021 dva konkrétní a rozsáhlé návrhy zákonů, ale poslanci stran současné vládní koalice (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN) vždy zabránili jejich schválení. Záměr ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky (KDU-ČSL) pokusit se omezit zneužívání sociálních dávek sloučením některých z nich, který byl představen minulý týden, považujeme za nedostatečný a nesystémový. Spravedlivý systém sociálních dávek, který pomáhá výhradně lidem, jimž pracovní příjem nestačí na pokrytí základních životních nákladů, anebo lidem, kteří už z objektivních důvodů pracovat nemohou (jako jsou senioři či zdravotně postižení), nevybudujeme pouhým sloučením některých dávek. Naprosto zásadní je odhalit osoby, které sociální systém zneužívají, dlouhodobě se vyhýbají práci, ačkoli pracovat mohou, což návrh ministra Jurečky neobsahuje. Navíc malý rozdíl mezi sociálními dávkami a minimální mzdou dostatečně nemotivuje jejich nepracující příjemce k zaměstnání. Ministr Jurečka může použít návrhy našich zákonů na ukončení zneužívání sociálních dávek nepřizpůsobivými, přičemž jsme připraveni do stávající diskuse přispět svými věcnými argumenty a zkušenostmi našich odborníků.

5. Fialova vláda odmítá zvýšit příspěvek na péči všem zdravotně postiženým občanům. Hnutí SPD naopak zvýšení pomoci zdravotně postiženým prosazuje.

Rozhodnutí nezvýšit příspěvek na péči zdravotně postiženým občanům v prvním stupni závislosti oznámil minulý týden za vládu ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) v rámci představení novely zákona o sociálních službách. Hnutí SPD zásadně nesouhlasí s tím, že vláda odmítla zvýšit příspěvky na péči zdravotně postiženým občanům (dospělým a dětem) v prvním stupni závislosti, kteří jsou závislí na pomoci jiných osob. Příspěvek na péči pro tyto občany se nezvyšoval již devět let, zatímco růst inflace za tuto dobu se pohybuje okolo hranice 40 %. V prvním stupni závislosti pro dospělé osoby činí tento příspěvek pouhých 880 korun měsíčně, což absolutně nestačí na pořízení žádných potřebných sociálních služeb! Proti tomuto vládnímu rozhodnutí protestuje i Národní rada osob se zdravotním postižením, která podle svého předsedy Václava Krásy nesouhlasí s tím, že na něj doplatí zejména nevidomí, neslyšící i někteří paraplegici. Poslankyně Lucie Šafránková jménem SPD bojuje za zvýšení finanční pomoci vážně zdravotně postiženým občanům již od minulého volebního období, ovšem oba naše návrhy zákonů na spravedlivé zvýšení příspěvku na péči pro občany ve všech čtyřech stupních závislosti poslanci stran současné vládní pětikoalice vždy zablokovali. Za práva zdravotně postižených budeme bojovat i nadále, k vládní novele zákona o sociálních službách předložíme ve Sněmovně své vlastní pozměňovací návrhy, které by vedly ke spravedlivému zvýšení příspěvku na péči ve všech čtyřech stupních závislosti a které nediskriminují žádnou skupinu zdravotně postižených. Asociální Fialova vláda naopak zdravotně postižené občany diskriminuje.

6. Jednoznačně odmítáme přijetí eura, které znamená konec nezávislosti našeho státu.

Ministr pro evropské záležitosti Dvořák (STAN) minulý týden prohlásil, že by považoval za ideální ještě před volbami do Sněmovny v roce 2025 jednat s Evropskou komisí o podmínkách vstupu ČR do evropského mechanismu směnných kurzů ERM II (tzv. „čekárna na euro”), což mj. znamená stanovení ekonomicky nevýhodného fixního kurzu české koruny vůči euru a dalším měnám členských států EU a zákaz devalvace směnných kurzů domácí měny vůči měnám jiných členských států EU. Ještě předtím ministr Dvořák bez projednání ve vládě jmenoval svého zmocněnce pro přijetí eura, což vyvolalo dohodovací řízení, a z jeho „zmocněnce” se tak stal opět pouze poradce. Nahrazení české koruny eurem by zásadním způsobem a trvale poškodilo českou ekonomiku a životní úroveň občanů, ztratili bychom kontrolu nad vlastní měnovou, hospodářskou a v podstatě i rozpočtovou politikou, neměli bychom žádné nástroje pro boj proti vysoké inflaci a ještě bychom byli nuceni ručit za dluhy států tzv. eurozóny a případně je i platit. Vlastní národní měna je jedním ze základních pilířů naší státnosti a suverenity. Vlastní měny jsme nebyli zbaveni ani za německé okupace během druhé světové války. SPD trvá na zachování české koruny jako národní měny včetně jejího ústavního zakotvení. Zároveň podporujeme i zachování plateb v hotovosti. Otázka zachování národní měny by měla být jednoznačně i předmětem všelidového hlasování – celostátního referenda. Přijďte k volbám do Evropského parlamentu 7. a 8. června, které bude referendem o Fialově vládě, o euru a o migrantech, a volte společnou kandidátku SPD a Trikolory. Děkujeme!

Politické usnesení SPD - 6. 2. 2024

Zavřít

Politické usnesení SPD

Vážení přátelé,

plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Výroky ministra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

1. Plně podporujeme co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně, protože kvůli EU budeme mít nedostatek energie.

Vláda minulý týden oznámila, že vyzve dva účastníky tendru na stavbu pátého jaderného bloku v elektrárně Dukovany (francouzskou společnost EDF a jihokorejskou společnost KHNP), aby podali závazné nabídky na výstavbu celkem až čtyř jaderných bloků (dva v Dukovanech a dva v Temelíně). Nabídky mají být předloženy do 15. dubna. Smlouva s vítězem tendru by měla být podepsána do konce letošního roku. Hnutí SPD dlouhodobě plně podporuje co nejrychlejší zahájení výstavby nových jaderných bloků v Dukovanech i v Temelíně. Jedná se o klíčovou strategickou záležitost z hlediska budoucí energetické soběstačnosti a energetické bezpečnosti ČR v rámci celkového energetického mixu. Potřeba urychleného rozšíření kapacity našich vlastních jaderných elektráren je vyvolána zejména nesmyslnou a nebezpečnou klimatickou a energetickou politikou EU, která nás skrze spekulativní systém předražených emisních povolenek nutí zavírat naše spolehlivé a funkční uhelné elektrárny, které dosud pokrývají zhruba 40 % spotřeby elektřiny v naší zemi. Cena v případě výstavby až čtyř jaderných bloků se potom odhaduje na astronomické dva biliony (dva tisíce miliard) korun! Apelujeme tedy na vládu Petra Fialy, aby v tomto tendru postupovala rychle, transparentně a v souladu s právním řádem tak, aby vysoutěžená cena byla co nejnižší, aby do výstavby byly v maximální míře zapojeny české firmy a aby nám nehrozilo riziko mezinárodních soudů a arbitráží ze strany neúspěšného účastníka tendru (firmy Westinghouse) a zároveň aby byl dodržen závazný termín dokončení zakázky. Proto je důležité, aby ještě před konečným rozhodnutím byly o průběhu výběrového řízení a zvažovaných variantách informovány i parlamentní opoziční strany, protože tato zakázka překračuje horizont několika volebních období.

2. Česká ekonomika vloni klesla a jako jediná v Evropě se nedostala na předcovidovou úroveň. Neschopná Fialova vláda škodí naší zemi a ničí životní úroveň občanů.

Česká ekonomika podle údajů Českého statistického úřadu za loňský rok poklesla o 0,4 procenta. Příčinou tohoto stavu je zejména realizace hlavního projektu Evropské unie Green Deal a sankce proti dovozu levnějších energetických surovin, které vedly k všeobecnému růstu cen. Výsledkem je dlouhotrvající vysoká inflace podpořená chybnou hospodářskou politikou Fialovy vlády, v jejímž důsledku se občanům znehodnocují úspory, klesají jejich příjmy, a jsou tak nuceni výrazně omezovat svoji spotřebu. Enormní dopad na špatné hospodářské výsledky ČR mají i dlouhodobě vysoké ceny energií, proti kterým Fialova vláda nijak nebojuje. Proto se naše země ani v roce 2023, jako jediná v Evropě, nedokázala ekonomicky vrátit na úroveň roku 2019 před epidemii koronaviru. Negativní roli v české ekonomice sehraje i tzv. vládní konsolidační balíček, který je opět primárně založen na růstu daní, což podváže výdaje domácností na spotřebu. Neschopná Fialova vláda ekonomicky škodí naší zemi a ničí životní úroveň jejích občanů. Je třeba ji co nejdříve nahradit kompetentní vládou, která promyšlenými opatřeními opět nastartuje růst ekonomického výkonu, reálných příjmů a důchodů slušných a pracujících občanů a vytvoří prostředí umožňující prosperitu českých živnostníků a firem. Hnutí SPD je odhodláno a připraveno se na této vládě přímo podílet.

3. Zkolabování elektronického systému podávání přihlášek na střední školy potvrdilo fiasko v zavádění digitalizace státní správy. Ministři Bartoš i Bek by měli rezignovat.

Minulý týden zcela zkolaboval dlouho připravovaný systém podávání přihlášek na střední školy a gymnázia prostřednictvím elektronických přihlášek. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Celá oblast digitalizace veřejné správy, kterou vláda slibovala, nás přitom již stála miliardy korun, a to jak na zřízení vládní Digitální agentury a její provoz, tak i na celou dosavadní realizaci, která je neúspěšná, a navíc zasahuje do již existujících systémů (jako je například aplikace eRecept), které se kvůli tomu stávají nefunkčními. Hnutí SPD proto požaduje odstoupení místopředsedy vlády pro digitalizaci Ivana Bartoše (Piráti) a ministra školství Mikuláše Beka (STAN). Piráti se neustále, v rozporu s realitou, chlubí, jak tuto oblast perfektně zvládají, ale digitální občanský průkaz nikomu peníze do peněženky nepřidá. Vicepremiér Ivan Bartoš a ministr školství Bek svou neschopností a nekompetentností ohledně procesu podávání elektronických přihlášek na střední školy dostali statisíce uchazečů o studium a jejich rodičů a právních zástupců do velmi nepříjemné a složité situace a měli by za krach a neúspěchy v zavádění digitalizace ve školství převzít osobní a politickou odpovědnost a odstoupit z funkcí.

4. Premiér Petr Fiala by měl vysvětlit svou roli v Podnikatelské družstevní záložně, která je podezřelá z nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz.

Ve čtvrtek 8. února proběhne opoziční mimořádná schůze Sněmovny na téma nepřiznaného majetkového podílu premiéra Petra Fialy (ODS) v Podnikatelské družstevní záložně. Premiér Petr Fiala opakovaně neuvedl do svého majetkového přiznání podíl ve výši 950 000 korun v této finanční instituci a tuto finanční transakci tajil před občany téměř 9 let. Premiér tuto svou chybu, která je zároveň porušením zákona, dosud nedůvěryhodně zdůvodňoval tím, že měl v této záložně běžný účet a neuvědomil si, že to současně znamená i podíl. S Podnikatelskou družstevní záložnou jsou spojená podezření ohledně nelegálního financování politických stran (např. ODS) a praní špinavých peněz. Tato finanční instituce byla problematická i z hlediska kontrolních orgánů státu. Finanční analytický úřad ji v roce 2021 udělil pokutu za nedostatečné naplňování povinností podle zákona proti legalizaci zločineckých zisků a Česká národní banka jí v roce 2022 udělila pokutu za neexistenci vnitřního kontrolního systému. Hnutí SPD požaduje, aby premiér Petr Fiala na této mimořádné schůzi Sněmovny občanům vysvětlil, jak se tato událost odehrála a zároveň aby zveřejnil veškerá svá daňová přiznání a soupis majetku před vstupem do politiky a nyní. Pokud to neudělá, stává se tím nedůvěryhodným a měl by podat demisi!

5. Nepodložené výroky ministra vnitra Rakušana o vykoupení akcií od minoritních akcionářů ČEZ mimořádně poškodily zájmy státu a mohly nahrát spekulantům. Hnutí SPD podporuje zestátnění společnosti ČEZ.

Nepodložené veřejné prohlášení ministra vnitra a předsedy vládního hnutí STAN Víta Rakušana pronesené na jeho předvolebním mítinku v Sokolově o tom, že vláda hodlá do konce jejího volebního období vykoupit akcie od minoritních akcionářů energetické společnosti ČEZ, nelze ničím omluvit. Rozhodnutí o odkupu akcií minoritních soukromých spoluvlastníků zpět do rukou státu je klíčové z hlediska budoucnosti české energetiky včetně další výstavby jaderných elektráren a jejího financování. Hnutí SPD zestátnění společnosti ČEZ podporuje. Jakákoli neuvážená či předčasná informace ohledně vládních záměrů v oblasti vývoje vlastnické struktury společnosti ČEZ má ale zásadní vliv na hodnotu akcií této státem většinově vlastněné společnosti a poškozuje ji. Zejména, pokud se jedná o neveřejné strategické informace, které ministr Rakušan na mítinku v Sokolově prozradil, přestože je vzápětí bral zpět a velice nevěrohodně se vymlouval. Pražská burza cenných papírů na Rakušanovy výroky reagovala prudkým růstem cen akcií společnosti ČEZ, což mimo jiné mohlo nahrát určitým finančním spekulantům. Výroky ministra Rakušana mimořádně poškodily zájmy státu a měl by být z vlády i s ohledem na kauzu Dozimetr okamžitě odvolán.

Aktuality

Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku

Čtvrtek 28.03.2024|

28.3.2024 14:53 Radek Rozvoral: Všem občanům přejeme příjemné prožití velikonočních svátků a bohatou pomlázku!  Velikonoce patří mezi nejvýznamnější svátky křesťanského světa, kdy pro křesťany jsou spojovány se vzkříšením Ježíše ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

0
0
0