Úvodní stránkaNovinky z EUChcete, aby Vám žlučník místo chirurga operoval řezník s nižším platem?

Aktualita

Chcete, aby Vám žlučník místo chirurga operoval řezník s nižším platem?

25.1.2021 16:58
MuDr. Ivan David: Chcete, aby Vám žlučník místo chirurga operoval řezník s nižším platem?
Před více než dvaceti lety jsem byl ministrem zdravotnictví ve vládě, jejímž předsedou byl dnešní prezident republiky Miloš Zeman. Na zasedání vlády jsem se ve Strakově akademii setkával také se svým dlouholetým kamarádem Eduardem Zemanem, který byl v té době ministrem školství. Jeho vyprávění o historii, nebo o různých zákrutech mezinárodní politiky, byla vždy zajímavá. Eda byl spolu se mnou jedním ze tří členů vlády, kteří hlasovali proti udělení povolení vojenským letadlům států NATO k bombardování Jugoslávie.
Zemřel v červnu 2017 v nemocnici v Motole. Tento týden budou poslanci hlasovat o tom, jestli pohřbí jednu z nejdůležitějších částí školského práva, kterou do zákona prosadil. Je jí právní úprava předepisující, že vzdělávat děti může pouze učitel s pedagogickým vzděláním. Buď získaným vzděláním na pedagogické fakultě, nebo v případě vysokoškoláků jiných oborů doplňkovým studiem předmětů jako didaktika, metodika a psychologie v rámci tzv. pedagogického minima. Po jeho absolvování a složení závěrečné zkoušky mohl např. na střední zdravotní škole vyučovat předmět chirurgie lékař, který jako chirurg pracoval v nemocnici. Stejně tak např. odborníci vzdělaní na ČVUT působili na středních průmyslových školách.
Až do sametové revoluce to takto fungovalo mnoho let. Po převratu však vlády „ekonomů prchajících před právníky“ zrušily řadu fungujících věcí, které nebyly zavedeny „bolševikem“ z libovůle generálního tajemníka ÚV KSČ, ale protože to vyžadovala praxe.
Školství – stejně jako řada další oborů – v počátečním období budování kapitalismu utrpělo mnoho škod. Jednou z největších byly škody na lidech. Ze školství odešla bez náhrady řada kvalitních učitelů. Zkušení učitelé odešli do důchodu. Jejich kolegové ve středním věku odcházeli ze školství za lépe placenými pracovními místy do komerční sféry. Vlády premiéra Václava Klause problém nedostatku učitelů řešily snížením kvalifikačních požadavků. V době, kdy jsme se s Edou Zemanem stali ministry, mohl učit každý. Učitel dokonce ani nemusel mít vystudovanou žádnou vysokou školu. Úroveň vzdělání podle toho také vypadala.
Vláda premiéra Miloše Zemana jako jedno ze svých prvních opatření provedla zvýšení platů veřejných zaměstnanců. Tedy nejen lékařů a zdravotních sester, ale také učitelů. Během doby, kdy byl „malý Zeman“, jak se Edovi přezdívalo, ministrem školství, vláda učitelům zvyšovala platy každý rok. Projevilo se to jednak zastavením odchodu kvalifikovaných učitelů ze školství, ale též návratem části učitelů, kteří před tím školy opustili.
Eduard Zeman však věděl, že k trvalejšímu zvýšení kvality vzdělávání je nutné zajistit, aby učitelé měli lepší právní postavení. Aby to nebyli „vystrašení podučitelé“ jako v dobách Rakouska-Uherska, kteří se musí neustále třást, že se znelíbí vrchnosti. Zrušení požadavku na odbornou kvalifikaci totiž ředitelům dávalo možnost kdykoli nahradit kvalitního kantora, který se dožadoval doplnění moderního vybavení, kýmkoli z úřadu práce, kdo měl aspoň středoškolské vzdělání. Takové prostředí nevytváří zrovna dobré předpoklady pro práci v již tak psychicky náročné profesi, jako je výuka dětí.
Proto můj bývalý kolega Zeman prosadil do školského zákona požadavek, aby vyučovat mohl pouze kvalifikovaný učitel. Tuto podmínku nebylo po letech devastace školství možné splnit pouhým zákonným nařízením. Učitelům se v původní verzi zákona dávalo několik let na to, aby si chybějící části kvalifikace mohli doplnit. Účinnost požadavku na kvalifikovanost učitelů však byla ještě několikrát zákonodárci odsunuta. Po vládě Miloše Zemana nastoupila vláda premiéra Vladimíra Špidly. V ní měly velké slovo lidovci a členové Unie svobody (přeběhlíci z ODS), kteří se na předchozí devastaci školství podíleli ve vládách Václava Klause. Další odklad zařídily vlády s premiéry z ODS – konkrétně Mirka Topolánka a a Petra Nečase.
Během té doby školství upadlo do stejného marastu jako za dob premiéra Václava Klause. Prvním ministrem po Edovi Zemanovi, který považoval kvalitu učitelů za důležitější, než možnost šetřit na jejich platech, byl Marcel Chládek. Během jeho ministrování se Eduard Zeman na ministerstvo vrátil do funkce školského ombudsmana, kterou vykonával prakticky až do své smrti. Ministr Chládek dokázal zabránit tomu, aby byl zákonný požadavek na odborné vzdělání učitelů dále odkládán. V roce 2014 vstoupila v účinnost část zákona o pedagogických pracovnících, která předepisuje, že učit může pouze kvalifikovaný pedagog.
Změna právního postavení učitelů se na podmínkách jejich práce projevila. Ředitelé škol museli začít s učiteli jednat slušněji. Skončila doba, kdy se učitelé museli obávat si svému nadřízenému říci o nové učebnice, metodická školení nebo kvalitnější výukové pomůcky. Nebo o vyšší plat. Ředitel už nemohl kvalifikovaného kantora odbýt slovy „když se ti to nelíbí, můžeš jít – z pracáku mi na zalepení tvého místa vždy někoho pošlou“.
Najednou ředitelé začali učitelům dávat pracovní smlouvy na dobu neurčitou – místo dosavadních smluv na dobu 1 roku, které učitele vylučovaly z možnosti vzít si hypotéku. Z učitelským pozic postupně zmizeli studenti, kteří v probírané látce byli před žáky jen několik lekcí – třeba u jazyků. Takovíto „učitelé“ byli u mnoha ředitelů oblíbení kvůli nízkým nárokům na mzdu. Kvalita jejich práce ovšem podle toho často vypadala. Školství se po mnoha letech tedy začínalo pomalu stabilizovat.
Zákon, který požaduje, aby učili pouze kvalifikovaní učitelé, není špatný. Stejně jako nejsou špatné zákony, které nařizují, že před trestním soudem může obžalovaného obhajovat pouze advokát s právnickým vzděláním nebo že pacienta může léčit pouze lékař, který vystudoval medicínu. Možná, že řezník by byl levnější než chirurg. Rozhodně bych však nechtěl, aby mi operoval ani slepé střevo. Ve státech, které mají nejlepší výsledky ve vzdělávání, jako jsou skandinávské země, ale i Německo nebo Rakousko, smějí vyučovat rovněž výhradně kvalifikovaní učitelé.
Během účinnosti zákona jeho požadavky drtivá většina učitelů splnila. Bez pedagogického vzdělání dnes ze 170 tisíc učitelů učí „na výjimku“ pouze 748 učitelů. Ve velkých městech si ředitelé stěžují na nedostatek kvalifikovaných učitelů. Jde o problém zejména největších měst jako Praha, kde mají učitelé problém ze svých platů zaplatit neregulované nájemné, a kde jsou cen bytů tak vysoké, že na hypotéky dosáhnou pouze nejvyšší manažeři poboček nadnárodních korporací.
Školství mohlo dnes být v mnohem lepším stavu, kdyby krátce po zavedení povinnosti najímat na učitelská místa kvalifikované pedagogy ministryně školství Kateřina Valachová nespustila ve školách inkluzi počesku. Kvůli ideologii, kterou mnoho let prosazují nevládní neziskové organizace, z jejichž řad si ministryně Valachová nabrala do úřadu poradce, bylo zrušeno mnoho speciálních škol pro děti s poruchami učení a chování. Jejich vrchnostenské přeřazení do základních škol v běžných školách způsobilo neskutečné zmatky.
Inkluze „sežrala“ peníze, které byly původně určeny pro učitele. Mnoho z nich po odebrání dorovnávacích příplatků -osobního ohodnocení – ve prospěch zaplacení nákladů školy na inkluzi ze školství odešlo. Vláda místo toho, aby vyřešila jeho příčinu – tedy zrušila inkluzi, reagovala na opětovný odchod učitelů ze školství předložením novely zákona, která má umožnit učit i nekvalifikovaným. V podstatě chce provést inkluzi nekvalifikovaných mezi kvalifikované učitele.
Novela zákona, která by umožnila, aby ředitel základní školy poslal strojaře učit češtinu, je zařazena na právě probíhající schůzi Sněmovny k závěrečnému hlasování ve třetím čtení. Vypadá to absurdně a absurdní to také je. Lze důvodně očekávat, že výsledek by v případě schválení této novely byl stejně katastrofální, jako když byly mezi běžné děti poslány ty s poruchami učení.
Ministr školství Robert Plaga (ANO), který se během výkonu své funkce obklopil rovněž samými zástupci neziskovek, které profitují z inkluze, a které učitele považují za největší nepřátele vzdělávání, při zdůvodňování návrhu zákona lže, jako když Mladá fronta tiskne. Tvrdí například, že dnes nemohou informatiku vyučovat odborníci na výpočetní techniku, nebo odborné předměty jako strojírenství odborně zdatní strojaři. A proto, že prý novelu předkládá. Profesní odborníci samozřejmě už podle stávajícího zákona učit mohou. Ti, kteří o to stojí i přes nízké platové ohodnocení, si již pedagogické minimu dodělali, nebo si jej podle zákona na některé z vysokých škol dodělávají.
Neziskovkám, jejichž je ministr školství převodovou pákou ve vládě, jde o něco jiného. Chtějí docílit prakticky likvidace pedagogických fakult. Vystudované učitele pak chtějí ve školách nahradit absolventy obskurních oborů jako „genderová studia“, kterým prodají papír o rychlokurzu učitelství, jehož vydávání by jim novela měla umožnit.
Novela je napsána tak špatně, že by ředitelům škol dala možnost poslat učit v podstatě kohokoliv s tím, že si do 3 let doplní vzdělání. Přijde mi to podobné situaci, kdy by ředitel ČSAD mohl za volant autobusu posadit člověka, který má řidičák jen na osobní auto – s tím, že si řidičské oprávnění na autobus dodělá během tří let. Nyní je ve sněmovní verzi napsáno, že to musí být vysokoškolák. Parta neziskovkařů, která radí současně ministru školství i předsedovi školského výboru Senátu a neúspěšnému kandidátu na prezidenta Jiřímu Drahošovi, však už má v Senátu připraven pozměňovací návrh, který by umožnil učit i lidem bez vysokoškolského vzdělání. Hrůza domýšlet, komu všemu by se děti mohly dostat ve školách do rukou.
2021-01-25T16:48:27+02:00

Aktuality

Ministerstvo školství hrozí rodičům zásahem policistů nebo dokonce sociálních pracovníků

Neděle 18.04.2021|

18.4.2021 10:32 Tomio Okamura: Ministerstvo školství hrozí rodičům zásahem policistů nebo dokonce sociálních pracovníků, pokud jejich děti nebudou dvakrát týdně chodit na testy nebo nosit roušky a současně budou ...

Řecko požaduje po Německu, aby mu zaplatilo reparace za škody způsobené během druhé světové války

Sobota 17.04.2021|

17.4.202 10:05 Tomio Okamura: Řecko požaduje po Německu, aby mu zaplatilo reparace za škody způsobené během druhé světové války. Řecká parlamentní komise odhadla výši válečných škod způsobených Německem na ...

Poslanci ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu 3. března fakticky prosadili takzvané eurodluhopisy

Pátek 16.04.2021|

16.4.2021 10:03 Tomio Okamura: Poslanci ANO, Pirátů, ČSSD, KSČM, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu 3. března fakticky prosadili takzvané eurodluhopisy. Tedy, že Brusel zadluží i české občany ...

Všechny aktuality

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Přidejte se k nám

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Odebírejtenovinky

Vložením osobních údajů souhlasíte s podmínkami ochrany osobních údajů

Zaslat finanční podporu
0
0
0