Politické usnesení SPD

04/1 2018

Vážení přátelé, toto jsou aktuální informace a stanoviska hnutí SPD. Prosím sdílejte a posílejte dál!

1. Předsednictvo hnutí SPD přeje všem občanům České republiky v novém roce 2018 pevné zdraví a osobní spokojenost. Rok 2018 bude významným volebním rokem a jsme přesvědčeni, že občané naší země využijí svého práva a přijdou k volbám, aby zvolili prezidenta republiky, představitele obecních i městských samospráv a senátory.

2. 1. 1. 2018 si připomínáme 25. výročí rozdělení Československa a vznik samostatné České a Slovenské republiky. V této souvislosti považuje hnutí SPD vznik samostatné Slovenské republiky za projev vycházející z práva národů na sebeurčení. Je chyba, že proces rozdělení nebyl doprovázen možností občanů Slovenska vyjádřit svou vůli v referendu. Klidné rozdělení země přesto bylo významným důkazem kulturní a politické vyspělosti obou národů a stalo se základem pro dnešní přátelské vztahy obou zemí. SPD považuje výborné vztahy se Slovenskou republikou za základ zahraniční politiky naší země. Obě blízké republiky musí úzce spolupracovat v rámci států V4 při obraně své suverenity a svých zájmů.

3. SPD považuje za naprosto nepřijatelné utajování zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům (OLAF) o kauze tzv. ,,Čapího hnízda". SPD dlouhodobě usiluje o plné objasnění a prošetření celé kauzy. Je nutné prošetřit odpovědnost všech za případnou škodu, včetně odpovědnosti příslušných orgánů Regionálního operačního programu (ROP) Středočeského kraje. Tyto orgány dotační projekt schvalovaly a kontrolovaly. Je nepřijatelné, aby veřejnost byla manipulována na základě neúplných a částečných úniků informací ze zprávy OLAF.

4. Poslanecký klub SPD činí kroky, aby bylo v lednu možné vyvolat mimořádnou schůzi Sněmovny, ohledně rozhodnutí orgánů EU, odebrat azylové řízení z pravomoci národních států a zavést v rámci EU společný systém rozdělování azylantů. Jde o fatální zásah do suverenity České republiky a SPD bude prosazovat rozhodný odpor proti tomuto diktátu EU. Jednání ve Sněmovně o této otázce bude jasně demonstrovat postoj jednotlivých stran k suverenitě České republiky. Polsko a Maďarsko již tento diktát odmítlo respektovat a naše země se k nim musí připojit.

5. SPD nepodporuje nákup 12 vrtulníků VENOM z USA pro potřeby naší armády. Nákup za téměř 600 milionů dolarů je obrovská investice. Zmíněné vrtulníky používá námořní pěchota USA při expedičních operacích. SPD odmítá expediční charakter České armády. Naše armáda musí být koncepčně budována k obraně naší země a v případě podobných investic do drahé techniky doporučuje SPD řešit tuto věc koordinovaně se státy V4.