Radim Fiala: Včera bylo výročí justiční vraždy Milady Horákové. Byla to politicky motivovaná justiční vražda, kterou spáchal totalitní stát řízený tehdejší Komunistickou stranou Československa. Chci vzdát úctu nevinným obětem totality.

28/6 2018
Dnes se spekuluje o nebezpečí komunistů. Podle mého názoru není dnešní KSČM nebezpečná. Je to prázdná politická nostalgie. Nebezpeční jsou nový neomarxisté budující globální světový řád. Jde o novou verzi proletářského internacionalismu. Jejich projektem je i současná podoba EU. Bát se musíme představitelů EU, uklánějících se před novým monumentem K. Marxe. Dnes nebudují totalitu na morálním základě obrany vykořisťované třídy, ale na základě pozitivní diskriminace menšin. Ničí přirozené hodnoty a jejich hlavním cílem je rozklad rodin a likvidace národních států. Jsou to hlavní překážky ke globální říši, kterou chtějí neomarxisté řídit." Sledujte: Radim Fiala - SPD