Záznam projevu místopředsedy hnutí SPD Radima Fialy v rámci 5. celostátní konference

16/7 2018

Video:

Celý text projevu:
Sešli jsme se na 5. celostátání konferenci hnutí SPD s jasným významným cílem. Máme za sebou tři roky života našeho hnutí a dnes máme dát mandát vedení hnutí na další tři roky. Nelze se nepodívat zpět a nelze si nepřipomenout některá fakta. Začínali jsme v jedné kanceláři a s drobnými finančními dary na účtu. Nestáli za námi významní sponzoři a podporovatelé. Přesto jsme vybudovali politické hnutí, které je dnes pevně ukotvené u voličů v České republice.

Proč se nám to podařilo? Podařilo se to proto, že jsme přišli se skutečným politickým programem. Není to fráze! Česká politické strany jsou bez reálného politického programu. Česká politika přestala existovat. Zmizelo tradiční dělení na pravici a levici. Na základě falešných volebních slibů soutěží politické strany o prebendy a posty ve státní správě a rezignovaly na ambici přinést lidem skutečnou změnu a zastavit ničení svobody, demokracie a suverenity České republiky.

Celé dnešní politické spektrum se smířilo s nástupem globální totality. Ta nepřichází tak, jako staří soudruzi s dupotem a revolučním zvratem. Přichází postupně a plíží se do našich životů. Už lidem vsugerovala i řadu věcí, nad kterými by se naši dědové smáli. Lidé věří, že zbohatnou, když si půjčí peníze. Začínají věřit, že rodina není táta a máma a začínají věřit, že svoboda je, když nemám žádné povinnosti. Smiřují se zvyšováním regulací, byrokracie a neustálé kontroly, která proniká do všech částí našeho života. Úroveň byrokratické šikany již přesáhla stav před rokem 1989.

Stát začíná zasahovat do všech stránek života lidí, včetně života rodin. Právě mladé pracující rodiny jsou terčem jeho přezírání a sociální diskriminace. Proč se to děje? Protože rodina, obec a národní stát jsou zásadním prostorem, kde se může budovat svobodná a demokratickou společnost. Lidé manipulováni médii pomalu hledají pravdu. Pravdu o budování světového globálního řádu, jehož cílem je individualizace společnosti.

Jedinec zbavený kulturní, národní identity a vazeb rodiny, bude hříčkou médií a jeho cena bude dvojí. Cena spotřebitelské jednotky a cena pracovní síly, která bude makat na zisky nadnárodních korporací. Systém, který potřebuje zničit přirozené hodnoty a nahradit je hodnotami novými.

Tento globální svět je postaven na ideologii neomarxismu a je budován v zájmu nadnárodních finančních spekulantů. Oporou jsou mu média a široká síť neziskových organizací. Mluví o liberální demokracii, ale ve skutečnosti realizují diktaturu pozitivně diskriminovaných menšin. Současná podoba Evropské unie je dílem těchto plánů. Mráz dnes nevane z Moskvy, ale z Bruselu.

Kromě nestability způsobené imigranty nám může současná politika Evropské unie přinést reálné nebezpečí konfliktů a válek. Naše hnutí je těmto plánům v zásadní opozici. Je nutné vysvětlovat tento politický a ideový základ našeho hnutí. Svoboda a přímá demokracie je neslučitelná s tímto globálním multikulti rájem na dluh, který nám nabízí. Žádná politická strana ani hnutí dnes nemá odvahu popsat tento zásadní problém naší země.

Nová vláda České republiky nevyřeší žádný zásadní problém. Je to vláda vzniklá na základě jediné motivace. Motivace vládnout. Je to vláda odsouhlasená v Bruselu i Berlíně a bude to vláda nestabilní, kde především komunisté budou brblat, ale nakonec ohnou záda.  Bude uklidňovat a uplácet voliče sliby a dluhy. Vrací se do ní lithiový ministr a tak je jasné, že to bude vláda poslušná zájmům nadnárodních společností.

Na dnešní konferenci stojíme na konci tříleté mise vedení hnutí. Dovolte, abych poděkoval všem kolegům v předsednictvu a Vám všem členům a příznivcům za spolupráci. Byly to mimořádně úspěšné roky a nebojím se říct roky velkých úspěchů.

Tyto úspěchy musíme dovršit důstojným výsledkem v komunálních volbách a dokončením budování struktury a politické kultury uvnitř našeho hnutí. Výsledek komunálních voleb do značné míry ovlivní kvalita práce v regionech. Parlamentní volby se daly řídit centrálně, ale komunální volby jsou do značné míry věcí vaší aktivity a schopnosti spolupracovat. Na komunální úrovni musíme ukázat, že máme lidi schopné řešit místní problémy a starosti lidí. Komunální politika nám musí připravit i další politické kádry, neboť to je skutečná a zásadní škola politické práce.

V roce 2019 musíme dokončit budování struktur hnutí vytvořením oblastních a místních klubů a ve stejném roce musíme zvládnout volby do Evropského parlamentu. Na tomto místě musím odmítnout teorie o tom, že tyto volby máme ignorovat, neboť jsme proti EU. Opak je pravdou. Ve spolupráci s partnerskými stranami musíme dosáhnout co nejlepšího výsledku. Dnes již na této věci koncepčně pracujeme.

Byl bych falešně skromný, pokud bych neřekl, že jsem pyšný na dosažené výsledky hnutí a že se k nim také hlásím. Náš regionální klub v Olomouckém kraji se usnesl, že delegáti navrhnou jako předsedu  hnutí Tomia Okamuru. Lídra, který vyhrál. Patří mu naše poděkování s velkým P. Dále jsme se shodli na naší konferenci, že podpoříme kandidáty do předsednictva, které navrhne Tomio Okamura. Pokud budu mezi jimi navrženými kandidáty, tak kandidaturu přijmu. Nabídnu Tomiovi dvě věci. Svou práci pro hnutí a také podporu v jeho vedení hnutí.