Radek Rozvoral: Španělsko jako vstupní země do Evropy – nápor imigrantů sílí!

06/8 2018

Migrační vlna do Evropy neopadá, spíše naopak. V současné době aktuálně stoupá počet nelegálních imigrantů západní středomořskou trasou přes Španělsko a roste i jejich agresivita.

Jedná se především o mladé muže, kteří v případě potřeby jsou zcela připraveni k boji.  

Imigranti a hlavně jejich převaděči a osoby podílející se na jejich nelegálním vstupu do Evropy neustále monitorují situaci a hledají nejlepší řešení, jak dostat nelegální imigranty do zemí EU. Cesta přes Řecko na západobalkánské trase díky zpřísněné kontrole zainteresovaných zemí (Bulharsko, Srbsko či Makedonie, Rumunsko, Rakousko) není tak snadná. Další středomořská trasa, kdy lodě s imigranty vyplouvaly z Libye, Tuniska, Turecka a Alžírska, též na základě opatření státních představitelů Itálie, kteří zakázali přijímat lodě s imigranty na italském pobřeží (viz imigranti na lodi Aquarius) je tato trasa také méně přístupná. Z těchto důvodů volí imigranti aktuálně trasu přes Španělsko. Bylo to právě Španělsko, které z rozhodnutí své vlády tyto imigranty a ještě další lodě s imigranty přijalo. Tímto rozhodnutím na sebe Španělsko ušilo bič. Imigranti hned přeorientovali své cíle do Evropy právě přes Španělsko, konkrétně přes plot oddělující Ceutu a Melillu od Maroka. Ceuta, známá jako Ciudad Autónoma de Ceuta (autonomní město Ceuta), se svým postavením nachází mezi standardním španělským městem a autonomním městem. Před získáním statutu autonomie byla součástí provincie Cádiz. Ceuta je součástí území Evropské unie. Před vstupem Španělska do Evropské unie v roce 1986 bylo město svobodným přístavem.

Do španělské enklávy Ceuty nyní míří imigranti z mnoha zemí Afriky, kteří se pokoušejí přes Maroko a Alžírsko dosáhnout města, a docílit tak vstupu do Španělska a tím i EU. Město je chráněno před ilegálními přestupy třemi vysokými ploty. První je vysoký 3 m, druhý 8 m. Třetí plot vystavěli Španělé nedávno. Je vyšší, aby se zabránilo snadnému přelézání imigrantů na domácky vyrobených žebřících. Avšak kromě toho, že je ještě vyšší, je zároveň vysoce moderní, jeho náklady se odhadují na 33 milionů eur. Je to 11 kilometrů třímetrových souběžných plotů navýšených o ostnatý drát, s pravidelně rozestavenými pozorovatelnami a se silnicí, která se mezi nimi táhne, aby posloužila policejním nebo ambulantním vozidlům v případě potřeby. Podzemní kabely spojují reflektory, hlukové a pohybové senzory a videokamery. Některé neziskové organizace jako Ammesty International či Lékaři bez hranic vytýkaly, že je tento postup nehumánní.

Šéf španělské diplomacie Josep Borrell uvedl, že nyní se v průměru 220 imigrantů denně dostane do Španělska, které na takový nápor není v žádném ohledu připraveno. Poslední větší útok imigrantů byl před několika málo dny, kdy se přes bariéry španělské enklávy Ceuta dostalo přes 600 imigrantů. Na tuto situaci si stěžují i samotní Španělé, kteří poukazují i na agresivní útoky těchto imigrantů. Konkrétní ukázky videí jsou ke zhlédnutí na You Tube a zpravodajské servery v zahraničí o této situaci také informují. Imigranti útočili nehašeným vápnem, zápalnými lahvemi a sprejovými lahvemi s hořlavými látkami, které sloužily jako podomácku zhotovené plamenomety.      

Tyto skutečnosti potvrzují stanoviska našeho hnutí SPD k nelegální imigraci do Evropy. Jako první strana u nás o této hrozbě informujeme pravdivě naše občany a nadále v tom budeme pokračovat.