Radim Fiala: Ve středu jsem ve Dvoraně Poslanecké sněmovny zahájil vernisáž výstavy s názvem Vodní koridor Dunaj-Odra-Labe, nad níž jsem převzal i záštitu.

16/12 2018
Výstava potrvá do 10. ledna 2019. O tento vodní koridor se zajímám již mnoho let. Dlouho jsem sledoval bezradnost státu a o to více mě těší, že se podařilo zajistit ze strany Ministerstva dopravy studii proveditelnosti, která prokázala ekonomickou návratnost celého spojení Dunaj-Odra-Labe. Jsou zde přínosy nejenom z nákladní vodní dopravy, ale také v oblasti vodohospodářství, energetiky, turistického ruchu a regionálního rozvoje. Vodní koridor může sehrát významnou roli jak v boji proti suchu, tak při ochraně proti povodním. Ekonomické hodnocení potvrdilo, že je potřeba nejprve napojit Českou republiku na Odru a Dunaj, na splavné řeky, které máme blízko, ale přitom z nich nemáme žádné ekonomické benefity. Už při napojení Moravskoslezského kraje na Oderskou vodní cestu, jakožto první etapa vodního koridoru, se zde očekává velký přínos jak pro podnikání, tak pro logistiku. Je podle mě důležité urychlit přípravné práce na napojení Ostravska na Oderskou vodní cestu – 1. etapu D-O-L – aby v roce 2030 zde již bylo možné plout, a ne aby se teprve začalo stavět, jak navrhuje Ministerstvo dopravy. Vodní doprava má v naší zemi dlouhou a hrdou tradici. Věřím, že vodní koridor Dunaj-Odra-Labe může být v tomto ohledu nejdůležitějším rozvojovým projektem. Musíme pracovat na strategických projektech, které posílí hospodářskou a geopolitickou sílu a stabilitu České republiky. Co si myslíte Vy?