Radim Fiala: Katolický kněz, profesor Petr Piťha, měl před časem pozoruhodnou promluvu, ve které říkal mnoho věcí, které hlásá hnutí SPD.

25/12 2018
Přihlásil se k podpoře obranyschopnosti národa a k vlastenectví. „Od doby nacismu je skoro zakázáno mluvit o nacionalismu. Ale pozor, nacionalismus romantismu 19. stol. byl ušlechtilým hnutím. Ani Richard Wagner ani Fridrich Schiller nebyli nacisti. Že se Hitler s Goebbelsem na ně odvolávali, na tom nic nemění. Co tedy máme hájit? Evropu, která navíc sama nemá žádnou ideu, protože se zřekla své identity dané křesťanstvím?“ řekl kupříkladu Piťha. Podobný postřeh k národovectví měl ostatně i T. G. Masaryk: „Nenamítám pranic proti nacionalismu, jestliže se tímto označuje láska k národu, národnostní idea, jak se obyčejně říká, je velmi cenná a šlechetná síla politická, organisující jednotlivce v obětavý celek.“ „Poslední smrtelnou ranou pro identitu jsou již přijaté a navržené zákony genderismu. Identita se projevuje schopností zodpovědět otázku, kdo jsem? Kdo jsem, když nevím, k jaké patřím kultuře, k jakému národu, co je moje vlast? A nejnověji k jaké rodině patřím, když má být rozbita a postavena mimo zákon? Když nemusím vědět, kdo je můj otec a dokonce ani moje matka? Nemusím vědět, zda jsem žena, muž či hermafrodit, resp. mohu to libovolně a opakovaně měnit?“ řekl také profesor Piťha. Jsme rádi, že profesor Piťha sdílí řadu našich názorů, což prokázal již v mnoha ze svých předešlých kázání. https://www.euportal.cz/…/20141-slova-profesora-petra-pithy…