Radim Fiala: Přečtěte si mé odpovědi na dotazy Deníku, které se týkají propagace zrůdné genderové ideologie na gymnáziu v Blansku.

10/1 2019
Pane poslanče, na svém FB profilu jste se jednoznačně vyjádřil k problému genderu, který vyvolal spoustu negativních komentářů. Stojíte si za svým vyjádřením? Nemám nic proti recesi a legraci. Převlek je odedávna součástí výstupů klaunů nebo studentské zábavy. Pokud to ovšem někdo komentuje jako výchovu tolerance k jinakosti, jde buď o slaboduchost, nebo o zneužití mladých lidí pro ideologii. V tomto případě jde o součást neomarxistické masáže společnosti. Jen trouba si může myslet, že úcta k ženě se získá tak, že si obleču její sukni. Neomarxisté blázni nejsou. Budují globální společnost, kterou chtějí zbavit přirozených hodnot a vztahů. Tradičních vztahů mezi lidmi, kteří tvoří rodiny a národy. Myslíte si, že naše školství je nenápadně infikováno nějakou ideologií? Nikoliv nenápadně, ale naprosto masivně. Otevřete si stránky MŠMT a najdete odkazy na genderové projekty. Nezapomínejte, že ČSSD, která řídila MŠMT několik let, je součástí globalizační neomarxistické internacionály budující Nový světový řád. Máte na mysli nějakou konkrétní osnovu, která směřuje studenty k určitému názoru? Samozřejmě neomarxistická ideologie proniká do všech součástí našeho života a na školách působí politické neziskové organizace. Například inkluze je dílem ve spolupráci s těmito ideologickými odborníky. Na státních úřadech jsou přisáté politické neziskovky, které jsou propojeny do sítě finančního spekulanta Sorose. Pracují stejně jako dříve organizace KSČ na pracovištích. Snaží se ideologicky řídit a ovlivňovat společnost. Zneužívají mladé lidi, kteří nemají zkušenost a jsou mediálně snadno ovlivnitelní.