Radim Fiala: Jsme rádi, že trestní oznámení České ženské lobby na profesora Piťhu kvůli jeho kázání o Istanbulské úmluvě a zvrácené generové ideologii vyhodnotil státní zástupce jako nedůvodné.

19/1 2019
Zvrácená genderová teorie totiž „recesí“ na gymnáziu začíná, a změnou pohlaví u malých dětí a odebíráním dětí rodičů končívá… Ve svém vysvětlujícím článku (https://pravyprostor.cz/mons-petr-pitha-sdeleni-k-diskusi-…/ ) na to upozornil i profesor Petr Piťha. Uvedl, že například nový ontarijský zákon (Ontario‘s Bill 89 – The Supporting Children, Youth and Families Act 74(2), 2017) umožňuje odebrání dítěte z rodiny, pokud rodiče nebudou respektovat jeho genderovou identitu: „agentury pečující o blaho dítěte“ mohou podle tohoto zákona zasáhnout, pokud dítě trpí sexuálně, fyzicky, nebo je citově zneužíváno, a to včetně „vážných“ psychologických dopadů. Psychologické dopady zahrnují mj. tzv. genderovou identitu dítěte. Zákon umožňuje odebrání dětí z rodin, které nesouhlasí s LGBTQI či genderovou ideologií, a také umožňuje vládním agenturám, aby jim zamezily v pěstounství či adopci. Oproti původní verzi uvádí „genderovou identitu“ jako jeden z faktorů, který musí být zvažován při posuzování nejlepšího zájmu dítěte. Státní orgány zároveň mohou zahájit hormonální terapii dítěte v rámci „transgenderové zdravotní péče“ i bez souhlasu rodičů. Ministerstvo kanadského státu Ontário dále prosazuje tzv. „inkluzivní jazyk“, tedy nahrazení „úzkého označení matka a otec“ označením „rodič 1, rodič 2 a rodič 3“. V úředních formulářích by pak podle příručky měl být dotaz nejen na jméno (Legal name), ale také za zvolené jméno (Chosen name) dítěte. Projevů zvráceného genderu v praxi je ale mnohem, mnohem, více… https://pravyprostor.cz/mons-petr-pitha-sdeleni-k-diskusi-…/