Radek Rozvoral: Senioři si zaslouží takové důchody, které jim zabezpečí klidné a důstojné stáří!

25/2 2019

Ministryně Jana Maláčová chce zatím v důchodové komisi řešit pouze kosmetické úpravy důchodů.

Současný systém vyplácení důchodových dávek není schopný zajistit jeho fungování v budoucnosti. Pokusů o jeho reformu bylo mnoho, ale vždy bez výsledku, nebo jen s drobnými úpravami. Ministryně Maláčová chce s novou důchodovou komisí začít řešit dílčí úpravy, a doufejme jen, že to tím neskončí, jak lze od vládní ČSSD očekávat. V minulosti, kdy byla ČSSD vládní stranou, to tak vždy dopadlo.

Je povinností státu postarat se o své občany, kteří se dostali do seniorského věku. Celý život pracovali, starali se o své děti a do státní kasy odváděli stanovenou výši svých příjmů. Ukončením zaměstnání jsou tito senioři zcela odkázáni na pomoc státu, spočívající výplatou důchodů.

Vyplácení všech důchodových dávek spadá do kompetence Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (MPSV), které vede ČSSD. Toto ministerstvo hospodaří s nejvyššími příjmovými i výdajovými položkami v rámci celé vlády. Zajišťuje i vyplácení všech forem sociálních a důchodových dávek, a proto si ČSSD tak přála toto ministerstvo obsadit. Současná ministryně Jana Maláčová se zajisté nechová jako řádný hospodář, neboť ze státní kasy stále navrhuje navýšení výdajů, a to i tam, kde to není žádoucí (viz navyšování neadresných sociálních dávek pro občany, kteří mohou pracovat, ale nechtějí). Jejím cílem je touto podbízivou politikou získat co nejvíce potencionálních příznivců ČSSD.

Zajisté si lidé zaslouží adekvátní příjem v době, když už nejsou sami výdělečně činní a spolehnout se můžou pouze na stát. Ten jim vyplácí peníze formou důchodové dávky. Ke dni 31.12.2018 dle statistických údajů zveřejněných Českou správou sociálního zabezpečení bylo k tomuto datu v České republice 2.896.973 důchodců, kterým bylo vyplaceno 3.506.002 důchodů (starobní, invalidní a pozůstalostní). Průměrná výše starobního důchodu ke konci minulého roku činila 12.418,-Kč, přičemž muži měli v průměru o 2.402,-Kč více. Je každému zřejmé, že tento systém je nespravedlivý, nepřehledný a zcela zjevně neplní to, co by měl. Už v minulosti za vlády ČSSD se mluvilo o důchodové reformě a různé zřízené komise nic závratného v této problematice nepřinesly (viz Potůčkova komise v letech 2014 až 2017). Vždy to byly jen některé nepodstatné změny, ale neřešilo to celý systém jako takový.

Ministryně Maláčová zřídila novou komisi, která by se problematikou důchodového systému měla zabývat. Tuto komisi, která měla 22.2.2019 své první zasedání, povede prof. Danuše Nerudová z Mendelovy univerzity v Brně. Dále byla účast v komisi nabídnuta zástupcům poslaneckých a senátorských klubů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky a dalším subjektům a sdružením (např. Radě seniorů ČR). Své zástupce v komisi budou mít i jednotlivá ministerstva.

Naše hnutí SPD zastává názor, že důchodová reforma je nutná, ale musí vzejít z důkladné analýzy a musí brát v úvahu i ty faktory, jakými jsou stále přibývající počty občanů, kteří budou čerpat finance ze systému, nutnost zabezpečit, aby v systému bylo i v budoucnu dostatek financí a řadu dalších faktorů. I když máme vypracovaný vlastní návrh důchodové reformy s důrazem na produkci a výchovu dětí a v komisi budeme mít své zástupce, bude velmi těžké prosadit naše návrhy. Současná vyjádření ministryně Maláčové to potvrzují, neboť se chce prozatím zabývat dílčími kapitolami důchodového systému, ne jeho radikální reformou. Doufejme jen, ať to u drobných změn neskončí, viz příklady z minulosti. Naši občané si zaslouží takový důchodový systém, který jim zabezpečí klidné a důstojné stáří a zároveň bude mít tento systém zajištěné finance pro svůj provoz.