Radek Rozvoral: Prosazujeme veřejnou kontrolu hospodaření České televize a Českého rozhlasu!

10/4 2019

Dnešní seminář Kontrolního výboru PS PČR, jehož jsem členem, na téma "Rozšíření působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu".

Hnutí SPD podporuje návrh zákona o rozšíření působnosti NKÚ, jelikož jsme přesvědčeni, že ten kdo nakládá s veřejnými prostředky, se vždy a za všech okolností musí chovat s péčí řádného hospodáře. V návrhu zákona se předpokládá, že by mělo být již konečně ze strany NKÚ kontrolováno mimo jiné také hospodaření České televize a Českého rozhlasu.