Radim Fiala: Muslimové opět prokázali „mírumilovnost“ islámu, když si v Dánsku vybíjeli vztek zapalováním aut a kontejnerů či útoky na policisty, na které házeli petardy, dlažební kostky a další předměty.

16/4 2019
Protiislámský politik Rasmus Paludan se totiž pokusil zapálit Korán a muslimové na to takto reagovali. Korán je kniha plná nenávisti a souhlasíme s naším kamarádem Geertem Wildersem, který 25. dubna dorazí do Prahy na Václavák, že je to kniha srovnatelná s Mein Kampfem. Hnutí SPD již předložilo zákon na zákaz nenávistné islámské ideologie. Pokud odmítáte islamizaci naší země a Evropy, volte 24. a 25. května hnutí SPD! Korán je kniha plná nenávisti. Byli bychom zde dlouho, kdybychom měli citovat všechny nenávistné verše. 25:52- „Neposlouchej nevěřící, ale pusť se proti nim do úporného b o j e! ; 9:5 – „Až skončí posvátné měsíce, zabíjejte modloslužebníky, kdekoli je najdete.“ 8:12-„Alláh pustí do srdce nevěřících t e r o r, setněte jim hlavy a i končetiny!“; „Ať si nemyslí nevěřící, že se zachrání, seber všechny muže a pusť t e r o r na nepřátelé Alláha“-8:60; 33:26- „Alláh pustil t e r o r do srdcí lidu knihy.“ 48:29- „muslimové jsou k nevěřícím k r u t í“. 9:73: „bojuj proti nevěřícím a buď k nim k r u t ý“. 66:9 : „proroku, bojuj proti nevěřícím a buď k nim k r u t ý“. 2:193- „bojuj proti nim… dokud nezavládne náboženství Alláhovo.“ A nejde jen o Korán. Součástí islámského učení je také Sunna, kde jsou také velmi brutální věci. Oba jsou pramenem práv šáría. V souladu s právem šaría: – neexistuje svoboda vyznání, – neexistuje svoboda slova, – neexistuje svoboda myšlení, – neexistuje svoboda uměleckého projevu, – neexistuje svoboda tisku, – neexistuje rovnost mezi lidmi – nemuslim není nikdy roven muslimovi, – neexistuje jednotná ochrana pro všechny občany – spravedlnost je dvojí, jedny zákony platí pro muslimské muže a jiné pak pro ženy a nemuslimy, – neexistují rovnocenná práva pro ženy – ženy mohou být fyzicky trestány, – nemuslimové nemají právo nosit zbraně, – neexistuje demokracie, neboť demokracie znamená, že nemuslim je rovný muslimovi, – ústava státu je člověkem vytvořený dokument nevědomosti, proto musí být podřízen právu šaría, – homosexualita a odpadnutí od víry je trestáno smrtí, – Židé a křesťané jsou třetiřadí občané, – všechny vlády musí následovat právo šaría, na rozdíl od obecného práva, platného ve většině zemí Evropy včetně právních norem platných v České republice, právo šaría není výkladové právo, a nesmí jako takové být měněno. Hnutí SPD již předložilo zákon na zákaz nenávistné islámské ideologie. Pokud odmítáte islamizaci naší země a Evropy, volte 24. a 25. května hnutí SPD! https://www.idnes.cz/…/dansko-muslimove-paleni-koran-paluda…