Radim Fiala: To je opravdu skandální. Evropská unie schválila, že z peněz nás všech se bude platit propaganda Evropské unie a indoktrinace občanů i propagace imigrace.

29/4 2019
Mají na to jít částky ve výši desítek miliard korun. Projekt má fungovat i jako „protiopatření proti ‚euroskepticismu‘ a protievropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci evropského projektu.“ Ukazuje se, že v Evropské unii je povolen jen jeden oficiální názor a ostatní jsou potlačovány –to pak ale není demokracie, ale diktatura. Pokud odmítáte diktát Bruselu a vnucování migrace a sluníčkářského neomarxismu, volte prosím 24. a 25. května ve volbách do Evropského parlamentu hnutí SPD! „Program Evropa občanů, práv a hodnot by měl umožnit rozvoj součinnosti za účelem řešení problémů, které jsou společné v souvislosti s prosazováním a ochranou hodnot, aktivním občanstvím a výchovou k evropskému občanství (…) Má-li být tento program účinný, měl by zohledňovat zvláštní povahu jednotlivých politik, jejich rozdílné cílové skupiny a jejich zvláštní potřeby a věnovat zvláštní pozornost mnohojazyčné povaze Unie a potřebě začlenit mladé lidi, nedostatečně zastoupené a znevýhodněné skupiny, jako jsou lidé se zvláštními potřebami, migranti, uprchlíci a žadatelé o azyl, a to prostřednictvím uzpůsobených přístupů,“ píše se v dokumentu EU, který popisuje projekt. Propaganda má směřovat hlavně na mladé lidi - podobně jak to v minulosti činili komunisté a nacisté. „Program hraje klíčovou úlohu při podpoře rozvoje společného smyslu pro evropskou identitu a při zviditelňování příležitostí, které přináší členství v Unii, jako protiopatření proti ‚euroskepticismu‘ a protievropským politickým silám, které zpochybňují samotnou existenci evropského projektu,“ píše se dále. Ukazuje se, že v Evropské unii je povolen jen jeden oficiální názor a ostatní jsou potlačovány – to pak ale není demokracie, ale diktatura. Pokud odmítáte diktát Bruselu a vnucování migrace a sluníčkářského neomarxismu, volte prosím 24. a 25. května ve volbách do Evropského parlamentu hnutí SPD! https://prima.iprima.cz/…/komentar-tomase-vyorala-eu-da-des…