Tomio Okamura: Vážení členové, čekatelé, sympatizanti SPD, dovolte mi abych Vám touto cestou poděkoval za Vaši podporu a hlasy. Je to pro mě obrovský úspěch a zároveň závazek. Věřím, že mi zachováte přízeň a společnými silami dosáhneme změny. S úctou, Váš Ing. Hynek Blaško.

27/5 2019