Radim Fiala: Máme tady další výsledky multikulturalismu, imigrace a islamizace Evropy.

27/5 2019
Německý pověřenec pro otázky antisemitismu varoval židovskou komunitu v zemi před nošením jarmulek (též nazývaných kipa, což je tradiční židovská pokrývka hlavy) kvůli nárůstu nenávistných útoků vůči Židům. Mezi lety 2017 a 2018 došlo ke zvýšení počtu takových útoků o deset procent, píše německá Deutsche Welle. Počet útoků proti Židům se v Německu zvýšil z 1 504 útoků v roce 2017 na 1 646 v roce 2018. Oficiální politicky korektní média se samozřejmě snaží tutlat souvislost mezi nárůstem antisemitských útoků proti židům a růst muslimské populace v západní Evropě. Přitom muslimský antisemitismus je dobře znám a dokonce z historie víme o spolupráci nacistů s muslimy. Nejstarší dochovaná biografie Mohameda, ta od Ibn Isháka, jak jí zaznamenal Ibn Hisham, je plná prorokovy zjevné nenávisti k Židům. Nechal zavraždit jednotlivé Židy, když měl pocit, že ho nějak urazili nebo ho neposlechli. Když Mohamed vydal rozkaz “Zabijte každého Žida, který vám padne do rukou”, jeden z jeho stoupenců, Ibn Masud, zavraždil židovského obchodníka Ibn Sunajna. Jiní Mohamedovi stoupenci ochotně poslechli podobné rozkazy svého vůdce: “Naše útoky na nepřátele Alláha vrhly mezi Židy hrůzu, a v Medíně nebyl jediný Žid, který by se neobával o svůj život”. Mezi dalšími zabitými Židy byli Sallam ibn Abul Huqayq, Kab bin al-Ashraf a al-Jusajr. Židovský kmen Banu Kurajza, čítající 600-800 mužů, byl vyhlazen, zatímco kmen Banu Nadir byl napaden, a všichni, kteří přežili, byli vyhnáni… A těch míst je v životě prorok Mohameda mnohem více. Hnutí SPD odmítá nenávistnou islámskou ideologii a předložilo i zákon na její zákaz. Pokud si nepřejete, by se u nás dělo něco podobného jako na západ od našich hranic, podporujte a volte prosím hnutí SPD! https://echo24.cz/…/nemecky-poverenec-pro-antisemitismus-va…