Politické usnesení SPD

04/6 2019

Vážení přátelé, toto je aktuální politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD), ve kterém říkáme, že dotační kauza Agrofertu je důsledkem systému čerpání evropských dotací, který narušuje podnikatelské vztahy a vytváří podmínky pro korupci. Dále kritizujeme, že kvůli Babišově vládě hrozí kolaps sociálních služeb. Z důvodu napadení člena RRTV Ladislava Jakla nominovaného za SPD požadujeme zařazení mimořádného bodu na jednání Poslanecké sněmovny, protože napadání lidí za odlišný názor je ohrožením demokracie. Odmítáme vydírání Itálie ze strany Bruselu pod záminkou dodržování rozpočtových pravidel. Krize v Kosovu je dle nás důsledkem porušení mezinárodního práva. Europoslanci SPD se stali v Evropském parlamentu členy vlastenecké parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF).  

Dotace vytváří podmínky pro korupci
Auditní zpráva Evropské komise hovoří o pokračujícím střetu zájmů premiéra Andreje Babiše na čerpání dotací pro jím ovládaný holding Agrofert, který předal do svěřenského fondu. Dotační žádosti Agrofertu podané po 9. únoru 2017 prý „nebyly ve shodě" se starší ani s novou verzí finančního nařízení Evropské komise ani s českým zákonem o střetu zájmů. Česká republika má tak zaplatit pokutu 450 milionů korun.

Auditní zpráva také popisuje manipulace, kterých se při čerpání dotací dopouštějí zdejší úřady a zaměstnanci Agrofertu průběžně od roku 2012 dodnes. Způsob přidělování projektů připomíná praxi, kterou popisoval sedm let starý audit Regionálního operačního programu Severozápad, dosud největšího fiaska při českém čerpání eurodotací. Zároveň tato auditní zpráva předpovídá výsledek dalšího auditu, který by měl do konce června popsat, jak Agrofert čerpá zemědělské dotace.

Hnutí SPD dlouhodobě kritizuje systém čerpání evropských dotací, který narušuje podnikatelské vztahy a vytváří podmínky pro korupci. Požadujeme zveřejnění konečného vyhotovení auditní zprávy a budeme postupovat dle pravomocného rozhodnutí v této věci. Pokud by se potvrdilo zvýhodňování skupiny Agrofert, šlo by o podraz na podnikatelské prostředí v České republice.

Europoslanci SPD se stali členy parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF)
Zvolení poslanci Evropského parlamentu za hnutí SPD MUDr. Ivan David, CSc. a generálmajor v.v. Ing. Hynek Blaško se stali v Evropském parlamentu členy parlamentní frakce Evropy národů a svobody (ENF). V doprovodu předsedy hnutí Tomia Okamury proběhlo jednání našich europoslanců s Marine Le Pen a dalšími představiteli frakce ENF. Začínáme společně pracovat na realizaci našeho programu.

Kvůli Babišově vládě hrozí kolaps sociálních služeb
Babišova vláda ANO, ČSSD a KSČM se chlubí tím, jak hájí sociální jistoty, přitom minulý týden prosáklo na veřejnost, že svými kroky může přivést ke kolapsu sociální služby, kde chybí krajům až dvě miliardy korun. Má být také propuštěno deset tisíc pracovníků. V druhé polovině roku hrozí kolaps sociálních služeb v převážné většině organizací poskytujících sociální služby. Vláda vždy před volbami některým vybraným pracovníkům přidá na platech, ale potřebné prostředky již krajům nevyčlení. Jedná se o dlouhodobě neřešenou chybu v souvislosti se stoupajícím počtem seniorů a tím rostoucí poptávkou na zvýšení počtů pracovníků v sociálních službách.

Za nynější stav nese plnou odpovědnost současná Vláda ČR a zejména její ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD). Vláda utápí desítky miliard na neadresné sociální dávky nepřizpůsobivým, financování politických neziskovek, nesmyslnou inkluzi ve školství, zahraniční expedice naší armády, a přitom nemá dvě miliardy na tisíce podhodnocených lidí, kteří se starají v domovech pro seniory a hospicích o naše seniory.

Poslanci za SPD na mimořádné schůzi Sněmovny proto podpořili usnesení, ve kterém požadujeme po ministerstvech práce a sociálních věcí a financí, aby do 7. června 2019 předložily Poslanecké sněmovně návrh na doplacení dvou miliard korun na sociální služby. Vyzýváme také Vládu ČR, aby tíživou situaci pracovníků v sociálních službách řešila systémově a nikoliv pouze v rámci předvolebního boje s cílem získání přízně voličů.  

Napadání lidí za odlišné názory ohrožuje demokracii
Ladislav Jakl, člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) nominovaný hnutím SPD, byl během jediného týdne podruhé brutálně napaden. Tentokrát ve Zlíně, kde byl přítomen v rámci filmového festivalu spolu s dalšími členy RRTV. Jde zjevně o útoky související s politickou spoluprací Ladislava Jakla s hnutím SPD. Takovým politickým terorem vůči svým odpůrcům se chopili moci v Německu nacisté. Lidé v naší zemi nesmí být mláceni jenom proto, že jsou nějak spojeni s hnutím SPD. Předsednictvo hnutí v této souvislosti zastává názor, že je v naší zemi ohrožena demokracie a občanské svobody lidmi, kteří si přisvojili právo diktovat ostatním a rozhodovat bez ohledu na ústavu. Hnutí SPD bude bránit demokracii a svobodu všech občanů a kvůli opakovaným fyzickým útokům znovu navrhne 4. června 2019 mimořádný bod na jednání Poslanecké sněmovny. Naše lidi budeme bránit.

Brusel vydírá Itálii
Brusel dal minulý týden Itálii další ultimátum 48 hodin, aby se podřídila výdajovým předpisům EU, jinak ji čeká peněžitý trest. Římu tak prý hrozí pokuta až 3,5 miliardy eur. Italský ministr vnitra Matteo Salvini (Liga), který je v Itálii drtivým vítězem voleb do Evropského parlamentu, komentoval tento dopis z EU prohlášením: „Těm pánům z Bruselu řeknu, že s časy zasílání takových dopisů a povelů, jsme už skoncovali. EU musí vzít na vědomí, že lidé volili jasně a zřetelně proti zbídačování, nestabilitě, nezaměstnanosti a za revizi všech těch zastaralých parametrů." Matteo Salvini si totiž přeje nakládat s financemi jinak, než požaduje současná Evropská komise a využít je zcela k jiným programům, a to zejména pro potřeby italského lidu.

Předsednictvo hnutí SPD tento postoj Mattea Salviniho vítá a ztotožňuje se s ním. Je třeba říci elitářům z EU jednoznačně, že způsoby diktátu a nařizování z jejich strany jsou minulostí a je potřeba respektovat postoje a stanoviska suverénních svobodných států. 

Krize v Kosovu je důsledkem porušení mezinárodního práva
V Kosovu došlo v minulém týdnu ke zvýšení napětí v souvislosti s akcemi policie Kosova proti místním Srbům. Srbsko reagovalo uvedením srbské armády do plné pohotovosti.  Hnutí SPD považuje tento růst napětí za důsledek nerespektování mezinárodního práva. Republika Kosovo byla vyhlášena a uznána řadou zemí včetně České republiky v rozporu s mezinárodním právem. Příslušná rezoluce OSN, která ukončila válku států NATO a tehdejší Jugoslávie v roce 1999, považuje Kosovo stále za součást Srbska.