Radim Fiala: Politici tzv. demobloku, ve skutečnosti Demagogického bloku, nám často dávají Německo za vzor. Za vzor té „pravé“ západní „liberální“ demokracie.

22/7 2019
Mají pravdu v tom, že Německo je opravdu vzorem „liberální demokracie“, která je ve skutečnosti novou totalitou. V Německu totiž vládne cenzura, tyranie politické korektnosti a všeobjímající kontrola toho, co si občané mohou myslet. Lidé se tam podobně jako v dobách komunismu bojí říkat to, co si doopravdy myslí – a jde především o témata migrace a islámu. Za kritiku islámu a imigrace jsou dokonce i trestně stíháni! Je to šokující, že se vracíme tam, odkud jsme odešli. Mráz nepřichází z Kremlu, ale z Berlína a Bruselu. Pokud chcete opravdovou svobodu a demokracii a chcete, abyste měli právo říkat, co si myslíte, bez obavy z perzekuce, podporujte prosím hnutí SPD. Deník Frankfurter Allgemeine Zeitung uveřejnil průzkum organizace Institut für Demoskopie Allensbach (Institut pro výzkum veřejného mínění) o autocenzuře v Německu, který ukázal, že Němci v zarážející míře cenzurují svůj vlastní projev. Na otázku, zda je možné „se na veřejnosti svobodně vyjadřovat“, odpovědělo „ano“ pouze 18 procent dotázaných. Pro srovnání 59 procent Němců uvedlo, že v kruhu svých přátel a známých se vyjadřují bez zábran. Dle průzkumu jsou „téměř dvě třetiny občanů přesvědčeny, že dnes musí být člověk velmi opatrný, ke kterým tématům se vyjadřuje, protože existuje mnoho nepsaných pravidel o tom, jaké názory jsou přijatelné a přípustné“. Průzkum uvádí, že „pro většinu respondentů je jedním z nejcitlivějších témat problematika uprchlíků, spolu s prohlášeními o muslimech a islámu“. Například 62 procent Němců je přesvědčeno, že politik, který prohlásí, že islám má v Německu příliš velký vliv, se vystaví tvrdé kritice, ale pouze 22 procent Němců se domnívá, že vyjádření takového názoru v soukromém rozhovoru by jim způsobilo problémy. Podobně je považováno za riskantní říct na veřejnosti, že „se toho v Německu dělá příliš mnoho pro uprchlíky“, ale pouze 31 procent respondentů by považovalo za riskantní říct to v soukromí. Je velký rozdíl mezi tím, co Němci říkají na veřejnosti, a tím, co si myslí. Padesát sedm procent Němců říká, že jim už jde na nervy to, jak jim úřady „stále více nařizují, co mají říkat, a jak se mají chovat“. Východní Němci z bývalé komunistické NDR si na to stěžují více než průměrní občané, neboť „jejich vzpomínky na totalitní šikanování a omezování svobody projevu jsou stále živé“. Někteří lidé v Německu byli již dokonce za kritiku vládní migrační politiky trestně stíháni. V roce 2016 byli manželé Peter a Melanie M. trestně stíháni za vytvoření facebookové skupiny, která kritizovala vládní migrační politiku. Peter M. napsal na tuto stránku například tento názor: „Váleční a ekonomičtí uprchlíci zaplavují naši zemi. Přinášejí hrůzu, teror, strach a zármutek. Znásilňují naše ženy a ohrožují naše děti. To musí přestat!“ U soudu Peter M. své on-line komentáře obhajoval takto: „Člověk už nemůže ani vyjádřit kritický názor na uprchlíky, aniž by byl označen za nacistu. Chtěl jsem jen vytvořit diskusní fórum, na kterém by se mohlo diskutovat o uprchlících ...“ Peter M. byl odsouzen k devítiměsíčnímu trestu odnětí svobody podmíněně a jeho manželka dostala pokutu 1 200 eur. Soudce potom dodal: „Doufám, že chápete závažnost situace. Pokud se přede mnou objevíte znovu, skončíte ve vězení.“ V srpnu 2017 uložil mnichovský okresní soud novináři Michaelovi Stürzenbergerovi podmíněný šestiměsíční trest odnětí svobody za to, že na Facebooku zveřejnil historickou fotografii Velkého jeruzalémského muftího Mohameda Amína al-Husajního zachyceného, jak si potřásá rukou s Adolfem Hitlerem v Berlíně v roce 1941. Podle obžaloby se zveřejněním fotografie Stürzenberger provinil „podněcováním nenávisti vůči islámu“ a „očerňováním islámu“. Soud shledal Stürzenbergera vinným ze „šíření propagandy protiústavních organizací“. Následně byl sice osvobozen, ale už i fakt, že byl prvoinstančně odsouzen za zveřejněná faktů, je šílené. Svobodná diskuse a správné pojmenování problémů je také správnou cestou k jejich správnému řešení. Pokud správně nepojmenujeme příčinu problému, nemůžeme ho ani správně vyřešit. Pokud správně nediagnostikujeme nemoc, nemůžeme ji přece vyléčit. Pokud si například nepřiznáme, že islám je nenávistná netolerantní ideologie neslučitelná s našimi ústavními svobodami a demokratickými hodnotami, nikdy se nám nepodaří vyřešit problém, jaký způsobují muslimští imigranti v Evropě. Je šokující, že se vracíme tam, odkud jsme odešli. Mráz nepřichází k Kremlu, ale z Berlína a Bruselu. Pokud chcete opravdovou svobodu a demokracii a chcete, abyste měli právo říkat, co si myslíte, bez obavy z perzekuce, podporujte prosím hnutí SPD. https://www.euportal.cz/…/21465-nemecko-sokujici-autocenzur…