Radim Fiala: To je opravdu neuvěřitelné. Stát platí miliardy za chyby úředníků, škody po nich ale nevymáhá.

05/8 2019
Více než sto úřadů a státních institucí vyplatilo v letech 2014 až 2018 na náhradách škod a pokutách bezmála dvě miliardy korun. Jak upozornila obecně prospěšná společnost Kverulant, ačkoliv zákon umožňuje vymáhat škodu za nesprávná či pozdní rozhodnutí po úřednících, kteří se na nich podíleli, vymožen byl tímto způsobem pouze zlomek. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost úředníků. Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se nic nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? Spolek oslovil 115 institucí veřejné správy, které v uvedených pěti letech vyplatily 944 milionů korun na pokutách a náhradách, přičemž od zaměstnanců vymohly pouze 10,5 milionu. Vedle toho ministerstvo spravedlnosti vyplatilo miliardu a 22 milionů lidem, kteří byli poškozeni rozhodnutím či činností jiných orgánů, přičemž od zodpovědných osob se mu podařilo vymoci 3,5 milionu… Zákon o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem hovoří v paragrafu 17 o tom, že „nahradil-li stát škodu, ke které došlo při činnosti státního orgánu, nebo poskytl-li ze stejného důvodu zadostiučinění za vzniklou nemajetkovou újmu, může požadovat regresní úhradu od těch, kteří se podíleli na vydání nezákonného rozhodnutí nebo na nesprávném úředním postupu, pokud byli k vydání rozhodnutí nebo k úřednímu postupu oprávněni”. Samozřejmě musí být zřejmé, kdo nese přímou odpovědnost, aby například vyšší úředníci neházeli odpovědnost na nižší, kteří jen vykonali pokyn nadřízeného. Zákon tedy máme, ale nevymáhá se. Ten, kdo ho nevymáhá, by měl být potrestán. Kromě hmotné odpovědnosti politiků potřebujeme přísně aplikovat i hmotnou odpovědnost úředníků. Když normální občan způsobí škodu, často na něj hned pošlou exekutora. Jak to, že po úřednících se nic nevymáhá? To se pak divíme, že chybí peníze na zdravotnictví či důchody? Co si o tom myslíte Vy? https://www.novinky.cz/…/512114-stat-plati-stamiliony-za-ch…