Radim Fiala: Výborný článek o nesmyslném boji proti CO2...

16/8 2019
Druhým mýtem eko-termo aktivistů je tvrzení, že změny klimatu působí člověk svou průmyslovou činností. Ani to není pravda. Klima planety a jeho změny podléhají vlivu mnoha faktorů, přičemž člověk je až ten úplně poslední. Hlavní faktory působící na pozemské klima jsou: 1. Vzdálenost Země od Slunce a změny oběžné dráhy. 2. Cykly sluneční činnosti. 3. Působení kosmického záření na zemskou atmosféru. 4. Poloha a pohyb pozemských kontinentů. 5. Směr, rychlost a objem proudění a promíchávání mořské vody (termohalinní výměník a mořské proudy). 6. Velké sopečné výbuchy (Yellowstone, Toba) 7. Pády velkých vesmírných těles (Chicxulub na přelomu druhohor a třetihor před 66,5 mil. let) Kombinace těchto faktorů, jejich vzájemné zesilování a rušení vytvářejí nesmírně složitý proces pravidelných i nepravidelných změn zemského klimatu. http://www.novarepublika.cz/…/jak-je-to-s-klimatickymi-zmen…