Radim Fiala: Hnutí SPD se spolupodílí na dalším návrhu zákona, který má omezit možné zneužití exekucí.

29/10 2019
Lze očekávat i snížení počtu nevymožitelných exekucí a díky sníženým nákladům se zlepší i možnost splatit dluhy. Předložený návrh zákona zavádí krajskou místní příslušnost exekutorů (princip teritoriality) a slučování exekucí povinného (tedy dlužníka) u jednoho exekutora (princip „jeden dlužník – jeden exekutor“). Zjednodušeně jde o to, že všechny exekuce dlužníka bude řešit jen jeden exekutor a bude muset být z kraje, kde má dlužník trvalý pobyt. „Nově by tedy věřitel podal svůj návrh exekučnímu soudu (okresní soud v místě trvalého pobytu povinného). Soud dle jasně stanoveného klíče určí exekutora se sídlem ve stejném kraji jako je exekuční soud, tedy v kraji trvalého bydliště povinného (v případě právnických osob sídlo povinného). Veškeré další exekuce proti povinnému bude pak soud přidělovat stejnému již dříve určenému exekutorovi. Tím dojde ke sloučení exekucí u jednoho exekutora v kraji trvalého pobytu povinného,“ vysvětlil místopředseda Rozpočtového výboru Jan Hrnčíř z SPD. Díky této úpravě bude posílena nestrannost exekutora a jeho nezávislost na věřiteli. Tím, že všechny exekuce povede jeden exekutor, získá tak tento exekutor (a jeho prostřednictvím nepřímo i povinný – dlužník) přehled o počtu exekucí vůči dlužníkovi a reálné vymahatelnosti pohledávek. Lze tedy očekávat i snížení počtu nevymožitelných exekucí. Sloučením exekucí jednoho dlužníka pod jednoho exekutora odpadne i výrazná administrativní zátěž třetím subjektům. Zaměstnavatelé, pojišťovny, banky apod. budou vyřizovat jednom jednu žádost o informace pro jednoho exekutora, nikoliv množství stejných žádostí pro více exekutorů spravující pohledávky jednoho dlužníka. Sloučením navíc dojde i ke snížení nákladů řízení, což na straně dlužníka zvýší možnost splatit pohledávky. Právě místní příslušnost soudních exekutorů je zavedena ve většině členských států EU. SPD v této oblasti překládá konstruktivní návrhy řešení, ostatní to ale blokují. Poslanci vlády ANO, ČSSD a KSČM ve Sněmovně NEPODPOŘILI návrh zákona z pera SPD ohledně pomoci lidem v dluhových pastech! SPD navrhuje, aby mohl dlužník platit přednostně jistinu dluhu, a nikoliv nejprve náklady a úroky, jako je tomu v současnosti. Náš návrh také ruší placení úroků z úroků z prodlení a z úroků, neboť považujeme úroky z úroků za vyloženě nemorální. Prosazujeme také zestátnění exekutorů. Vláda bohužel podporuje lichváře a exekutory, proto letos ve svém stanovisku odmítla další návrh zákona od SPD, který má potírat lichvářské praktiky! Navrhujeme zastropování roční procentní sazby nákladů (RPSN) u půjček jako nástroj pro boj s lichvou. Právě lichvářské praktiky jsou přitom prvním krokem jak se dostat do dluhové pasti. Zastropování RPSN přitom platí ve většině zemí EU. A já se ptám – čí zájmy hájí vláda hnutí ANO, ČSSD a KSČM? Obyčejných lidí nebo lichvářů a exekutorů? Vládní strany to dělají fikaně - jakoby navrhují malé dílčí změny, aby zamaskovaly fakt, že odmítají skutečné systémové řešení problému. A tím se snaží obalamutit občany, že jakoby něco dělají. Opak je však pravdou a systém se nemění.