Radim Fiala: Vláda ANO, ČSSD a KSČM prokázala, že de facto stojí na straně sluníčkářských politických neziskovek, které u nás šíří multikulturalismus, islamizaci, neomarxismus či zájmy cizích států

28/11 2019
Na svém zasedání Babišova vláda totiž odmítla návrh zákona hnutí SPD, který měl přistřihnout křídla politickým neziskovám, které jsou financované ze zahraničí, a který měl zajistit, aby byla veřejnost informována, odkud tyto politické neziskovky berou peníze. Pro své odmítnutí si Babišova vláda našla jen trapné výmluvy. Podpořte prosím hnutí SPD a my problém vměšování politických neziskovek vyřešíme. ;-) Vláda má dle vlastního stanoviska „zásadní pochybnost o souladu předkládaného návrhu zákona s právem EU, které zakazuje omezení volného pohybu kapitálu mezi členskými státy v článku 63 Smlouvy o fungování Evropské unie. Za taková omezení je třeba považovat i administrativní překážky uplatněné ve státě sídla společnosti na kapitál přicházející z jiného členského státu“. To je totální nesmysl. My jen chceme, aby vše bylo transparentní a aby veřejnost měla přehled, čí zájmy politické neziskovky hájí. Další trapná výmluva vlády je, že by prý zákon mohl zasáhnout do jednoho za základních práv sdružovat se, protože omezení finančních zdrojů by se prý negativně podepsalo na akceschopnosti neziskovek. Vláda materiál vyhodnotila jako diskriminační. My nijak neporušujeme právo sdružovat se. Jde nám jen o transparentnost. Vládě bohužel ne. Poslanci SPD navrhli zákon, aby neziskové organizace směly dostávat peníze ze zahraničí výhradně bezhotovostně. Částky převyšující 5000 eur (zhruba 127 500 korun) by musely vést na zvláštním účtu, který umožňuje veřejnou kontrolu (Toto opatření se netýká členských příspěvků.). Byl by tak zřejmý dárce peněz. Cílem tohoto návrhu je, aby všechny příjmy nad tuto částku musely být vedeny na transparentních účtech. Neziskové organizace nyní mohou dostávat peníze ze zahraničí, aniž je jasné, kdo je poskytl, přitom jejich činnost se často dotýká společenských a občanských zájmů, které sleduje Česká republika. Je tedy legitimní, aby veřejnost znala původ prostředků, které organizace získávají od zahraničních dárců. Úprava primárně nesměřuje na zájmové organizace, které jsou založeny výhradně na členském principu a které jsou v českém neziskovém sektoru nejpočetnější (např. myslivecká jednota, Sokol, zájmoví sběratelé a další), z nichž některé mohou mít také zahraniční členy. Hnutí SPD podporuje neziskové organizace, které pomáhají našim potřebným lidem, ale dlouhodobě vyzýváme k ukončení dotování takzvaných „politických neziskovek“ z veřejných peněz, a zejména těch, které jsou napojeny na finančníka a neomarxistického globalistu George Sorose. Proti politickým neziskovkám, které se vměšují do vnitřních věcí suverénních států, bojují i další země. Orbánovo Maďarsko či Izrael. Měli bychom se přinejmenším pokusit zamezit tomu, aby politické sluníčkářské neziskovky financoval český stát. Dále by mělo být transparentní, odkud dostávají finance. Ale za úvahu stojí, že bychom po vzoru Izraele takovým politickým neziskovkám, které očividně rozvrací suverenitu a demokracii českého státu a rozvracejí českou společnost, zakázali působit na území ČR. Podpořte prosím hnutí SPD a my problém vměšování politických neziskovek vyřešíme. ;-) https://zpravy.aktualne.cz/…/r~a20cc1f010fc11ea84260cc47ab…/