Radim Fiala: Zabití Sulejmáního americkou armádou je moderním Sarajevským atentátem 21. století. Bude to mít nedozírné důsledky. Pojem "obranný útok" je něco jako humanitární bombardování a "válka je mír".

03/1 2020
Vměšování USA do záležitostí Iráku bude nadále eskalovat napětí. Rozvracování Blízkého východu a suverénních států je velmi nehezká záliba administrativy USA. Následky bohužel poneseme všichni. Odmítáme, aby USA napadaly suverénní státy a působily na jejich území bez jejich svolení. Spojené státy svou agresí mohou vyvolat konflikt, který bude mít globální dopady.