Radek Rozvoral: Prezident T. G. Masaryk by se za některé dnešní pedagogy styděl!

22/3 2018

Minulý týden se konaly demonstrace studentů, organizované pod názvem „VyjdiVen“, a jsou plánované i na tento pátek. K politické propagaci jsou využity i děti ve věku od 12 let, což je velice nešťastné.

Ve své podstatě poukazují na to, jaké praktiky se nestydí uplatňovat ti, kteří za těmito akcemi stojí. V dnešní době si častokrát vzpomeneme na dobu první republiky a oceňujeme zásluhy, které pro náš stát vykonal T. G. Masaryk, který dodnes platí za spravedlivého a čestného člověka, vzor hlavy státu, za významného myslitele a velkého demokrata. Jeho slova o podstatě demokracie si není od věci připomínat ani dnes. On sám se obklopoval lidmi, kteří uznávali stejné hodnoty a kterým věřil. Bezesporu mezi ně patřil i Dr. Guth Jarkovský, který v letech 1919 – 1925 pracoval jako ceremoniář prezidenta a je znám jako autor publikací o správném a slušném chování. V této době se nejen u předních politiků, ale i u všech státních úředníků vyžadovalo chování hodné jejich postavení. To se bohužel v současné době již moc neuplatňuje. Příkladem tohoto tvrzení jsou výstupy, které je možné shlédnout na různých internetových stránkách – viz ukázky z demonstrace studentů.

To, že úroveň našeho školství upadá, je známá realita. Velký počet soukromých vysokých škol umožňuje získat vysokoškolské vzdělání skoro všem, kteří si za to zaplatí (bez přijímacího řízení, studium převážně kombinovanou formou, což znamená 2 soustředění výuky za semestr, atd.). Preferovány jsou hlavně některé humanitní obory, takže u nás je stále více sociologů, politologů apod. Hodně utrpělo na prestiži učňovské školství; víceletá gymnázia mnohdy zapadají do průměru a neplní to, funkce, které se od nich očekávaly. Zajímavé by též bylo srovnání všeobecných znalostí absolventa gymnázia dnes a za první republiky.

Vážení rodiče, zajímejte se pozorně, kdo a jak Vaše děti učí. Copak je normální, aby si student dovolil veřejně a před pedagogy říci: „Do čela státu se dostal umírající alkoholik a agent STB.“ – viz demonstrace Gymnázium Matyáše Lercha, Brno (odkaz YouTube – Proslovy p. profesora Stanislava Zajíčka a studentů GML, z 15. 3. 2018).

Učitelům, kterým chce současná vláda prioritně zvyšovat platové výměry, bych doporučoval vychovávat naše studující děti podle zásad, které se aplikovaly už za první republiky.