Radek Rozvoral: Usnesení Sněmovny, které odmítá povinné přerozdělování imigrantů v rámci EU, se nám podařilo prosadit!

18/1 2018

Milí přátelé, zde je můj včerejší projev v Poslanecké sněmovně k tématu "Změna azylové politiky EU a revize tzv. Dublinského protokolu", nebo-li Dublin IV., což je reforma ohledně povinného přerozdělování imigrantů v rámci EU. Zásluhou hnutí SPD se v pozdních odpoledních hodinách podařilo schválit usnesení Sněmovny, kterým pověřuje Vládu České republiky, aby tuto hanebnou změnu návrhu EU na povinné přidělování imigrantů do členských zemí zásadně odmítla!

Děkuji za slovo pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážená vládo.

Výbor Evropského parlamentu pro občanské svobody odsouhlasil 19. října minulého roku návrh nové směrnice o přerozdělování imigrantů v Evropské unii, který se má stát reformou Dublinského protokolu.

Tato připravovaná reforma ukotvuje povinné přerozdělování imigrantů a nově určuje, že všechny členské země EU jsou povinny přijímat imigranty podle přerozdělovacího mechanismu, který určí Evropská komise podle klíče HDP a populace. Strašákem této novely je hlavně to, že jednotlivé členské země nebudou mít kontrolu a možnost výběru nad tím, jaké imigranty dostanou přidělené.

Klíčovou zásadou návrhu směrnice je to, že všechny členské státy se musí účastnit a sdílet odpovědnost za žadatele o azyl a snížit nepřiměřené zatížení členských států na tzv. „frontové linii“. Pokud se při kontrole a identifikaci zjistí, že nemá imigrant v EU své rodinné příslušníky, nebo že tu dříve žil nebo není držitelem diplomu ze země EU, bude mít tento možnost volby mezi čtyřmi zeměmi, které mají v tom kterém okamžiku nejnižší poměr žadatelů o azyl ve srovnání s ostatními. Pokud umíme počítat, tak nám musí být zcela jasné, že to budou státy V4, což je Polsko, Maďarsko, Slovensko a Česká republika.

Nejvíce mě na tom znepokojuje to, že takto připravovaná hanebnost byla a je připravovaná potichu a všechna média hlavního proudu o tom informují pouze okrajově, když vůbec. O takovýchto hanebností se vždy mlčí, aby občané nic nevěděli. No a vzhledem k tomu, že například o České televizi se ví, že má Evropskou unií určen tzv. úhel pohledu, není se ani moc čemu divit.

S tím samozřejmě souvisí i žaloba Evropské komise proti ČR, Maďarsku a Polsku kvůli kvótám podaná začátkem ledna k Soudnímu dvoru Evropské unie. Nikým nevolení úředníci Evropské komise tím potvrzují svou nadvládu nad jakýmkoli členským státem, který neuposlechne jejich nařízení. Dávají tím za pravdu všem kritikům Evropské unie, kteří jejich jednání nazývají diktátem a návratem k totalitním praktikám.

Je vidět, jak je Evropská komise svou novolevicovou politikou multikulturalismu, genderismu, feminismu, postdemokratismu, ekofanatismu a eurofederalismu nebezpečná. Touto politikou potlačuje svobodu, demokracii, národní tradice a zvyky a třetími pohlavími útočí dokonce i na tradiční rodinu, která musí být základem každého státu.

Národní státy jejím počínáním ztrácejí svou suverenitu a svobodné rozhodování o tom koho si do své země pustí a s kým budou chtít v budoucnu žít. Politický projekt Evropské unie si těmito rozhodnutími stále více podkopává svůj hrob a potvrzuje tím, že je nereformovatelný a spěje ke své záhubě.

Další nehorázností, která se z Bruselu ústy předsedy Evropské komise Jeana-Claude Junckera ozývá, je legalizace ekonomických imigrantů, kteří vnikají do Evropy za lepším životem. Tento samozvaný elitář totiž přímo pro Deutsche Welle řekl: „Evropa imigranty potřebuje, a proto je třeba podpořit legální migraci. Lidé, kteří mají pocit, že je v Africe nečeká žádná budoucnost, do Evropy stejně přijdou. Pokud jim zavřeme hlavní dveře, přijdou těmi zadními.“ Pan Juncker tímto legalizuje nelegální činnost ekonomických imigrantů, ale už nám neřekl, kam je chce umístit. Dá se to ale odvodit od slov prvního místopředsedy Evropské komise Franse Timmermanse, který oznámil tu nehoráznost ohledně poslání České republiky, Maďarska a Polska k unijnímu soudu ohledně imigrantských kvót. Ano je to tak, Evropská komise bude chtít jimi zlegalizované ekonomické imigranty nacpat k nám, do Maďarska a do Polska.

Počínání úředníků Evropské komise je čím dál tím více hanebnější. Vnucují členským státům multikulturní ideologii, která propaguje islám a islámskou kulturu, po které nikdo netouží. Pohrdají národními státy, pohrdají jejich suverenitou, pohrdají jejich svobodou, demokracií, kulturou a zvyky.