Radim Fiala: Na sjezdu ČSSD padl návrh na zákaz spolupráce s SPD na všech úrovních.

10/4 2018
"Na sjezdu ČSSD padl návrh na zákaz spolupráce s SPD na všech úrovních. Chci připomenout, že v Ústeckém kraji je SPD s ČSSD v koalici. SPD se před komunálními volbami nebojí žádných hrozeb od ČSSD. Jsou to trapná politická divadla. Tam, kde jsou na radnici slušní lidé, tak se nebráníme spolupráci s žádnou stranou, včetně ČSSD..." Sledujte: Radim Fiala - SPD