Tomio Okamura: Zdravím všechny imigranty, uprchlíky či nepřizpůsobivé obyvatele České republiky.

10/8 2015
Zdravím všechny imigranty, uprchlíky či nepřizpůsobivé obyvatele České republiky. Musíte se uvědomit, že Vy, nikoliv Češi se musí přizpůsobit. Buď to akceptujete, nebo ne, ale potom se nedivte, že ponesete důsledky. Jsem již "unavený" z obav a pomluv pseudointelektuálů a médií, jestli urážím některé jednotlivce nebo jejich kulturu. Naše česká, moravská a slezská kultura se vyvíjela po staletí a naši zemi budovali k současné prosperitě generace našich předků, kteří tady poctivě pracovali, platili daně a položili za tuto zemi i životy. Jen připomínám, že moje maminka, babička i dědeček pochází z Bystřice pod Hostýnem ve Zlínském kraji. Mluvíme tady u nás oficiálně česky, NE arabsky nebo třeba čínsky. Proto, jestli se chcete stát součástí našeho společenství, naučte se tento jazyk a naše zvyklosti! Naše země vznikla na křesťanských zásadách a je to jasně zdokumentované. Toto konstatování není tedy politický tlak nebo diskriminace. A nemáme potřebu tento fakt dávat ostentativně na odiv druhým nebo vystavovat na stěnách našich škol či úřadů. Jestli vás křesťanské tradice a zvyklosti uráží a nedokážete je přijmout, potom vám navrhuji zvážit jiný kout světa jako svoje místo pobytu, protože křesťanský pohled na svět je součástí naší kultury. Jestli tady chcete s námi být, tak vás žádám, abyste plně respektovali naši víru a zvyklosti a žili s námi v souladu s mírovým spolužitím. Toto je NAŠE ZEMĚ A NÁŠ ŽIVOTNÍ STYL. Jestli si chcete stěžovat, kritizovat nebo zneužívat naši ústavu, naše zákony, naše zvyklosti nebo náš životní styl, potom vás vyzývám, abyste využili další výhodu naší demokratické společnosti – PRÁVA ODEJÍT. Pokud tady nejste šťastní nebo se Vám tady nelíbí, potom ODEJDĚTE. Nebudeme vás nutit tady zůstat. Vy jste požádali, abyste tady mohli být, nebo abyste mohli od naší společnosti více brát než dávat. Česká republika takové lidi nepotřebuje, Vy potřebujete Českou republiku. A zdvořile Vás žádám, abyste se podle toho chovali. A na závěr dodávám vůči našim vládním politikům - tohle je země občanů České republiky a o tom, kdo tu bude s námi žít a užívat si práce našich předků musí rozhodovat majitelé této země, tedy občané České republiky, nikoliv nějaká parta vládních politických extrémistů bez mandátu o tomto rozhodovat. Zaprodávání země proti vůli drtivé většiny občanů jak cizím mocnostem, tak hordám vetřelců na úkor sociálního zabezpečení pro naše potřebné občany, je vlastizrada. Co si o tom všem myslíte Vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte všem Vašim přátelům. Kdy už lidé řeknou této vládě STOP? Kdy už média a politici přestanou lhát a dehonestovat za každou cenu nás, kteří dlouhodobě upozorňujeme na hrozící nebezpečí, a začnou brát toto téma vážně? Kdy už vláda přestane jednat proti vůli drtivé většiny občanů republiky a umožní jim rozhodovat o zásadních věcech formou demokratického referenda? Zákony o referendu a o přímé volbě a odvolatelnosti politiků nám tato vláda ve Sněmovně zamítla. Pamatujte na to u voleb! A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy, máme již více než 5 tisíc přihlášek, elektronický formulář k vyplnění je na www.spd.cz Musíme se všichni spojit a netříštit síly a čím více nás bude, tím budeme mít větší sílu prosadit naše myšlenky. Náš cíl je jasný - uspět ve volbách do Poslanecké sněmovny a společně přímo ovlivnit politiku směrem, kterým si my všichni přejeme. Těším se na spolupráci! A na závěr mi dovolte oznámit novinku - založil jsem si svůj YouTube kanál - můžete si tak kdykoliv přehrát všechny moje projevy v Poslanecké sněmovně a také všechny moje videoblogy https://www.youtube.com/channel/UCJjGNjN97BAk85Xb_c7shOQ/videos Děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji, ať se Vám ve všem daří.5 edit final